Patenty so značkou «orientovanie»

Zariadenie pre orientovanie ihlových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 264172

Dátum: 13.06.1989

Autor: Adamčík Juraj

MPK: B23Q 7/02

Značky: zariadenie, ložísk, ihlových, orientovanie

Text:

...s vidlicou a obracač, pričom na úrovni dolného kotúča je pripevnený sklz.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený pôdorys zariadenia a na obr. 2 je znázornený bočný pohľad.Zariadenie na orientovanie ihlových l-ožísk pozostáva z dvoch, nad sebou na spo 2ločnom hriadeli 8 umiestnených kotúčov 1,E a orientovača 2. Pevne uchytené kotúče 1, E s hriadelom 8 sú vložené do rámu, na ktorom je na úrovni horného kotúče 1 pevne uchytený...

Zariadenie na orientovanie plechových obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259562

Dátum: 17.10.1988

Autori: Száraz Peter, Morvay Jozef

MPK: B65B 43/50

Značky: obalov, orientovanie, zariadenie, plechových

Text:

...ktorý zasahuje do jednej tretiny obvodu otočného kruhového stola 1. Otočný kruhový stôl 1 má po obvode vytvorenú kruhovú magnetickú dráhu 2, na ktorú v .najvyššommieste tangenciáląne naväzuje výstupný žľab 3, ,pričom pred vstupom do výstupného žľabu 3 je priečne umiestnená vertikálne prestavitelné zábrane a upevnená na obvodovej zábrane 13, ktorá je upevinená na výsvtupnej strane .násypného zásobníka 12 a kopirujúca obvod otočného kruhového»...

Zariadenie na orientovanie ložiskových klietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254169

Dátum: 15.01.1988

Autori: Berger Ján, Gutt Ján

MPK: F16C 43/06, B23Q 7/10

Značky: orientovanie, klietok, zariadenie, ložiskových

Text:

...otočnú hlav-u a na obr. 5 jeprevedený rez ložiskovej klietky určenej k orientácii.Zariadenie na orientovanie ložiskových klietok je zložené z prívodného žlabu 18,spinača 24, otočnej hlavy 14, pridržiavače 15, zarážky 16, pružiny 27, dosky 17, hydraulického valca 2, piestnice 3, spojky 4, 4axiálneho ložiska 5, hriadela B, priečneho hydraulickěho valca 7, otáčacej piestnice 8,ozubeného hrebeňa 9, prevodovky 1, ozubených kolies 10, 11, 12,...

Gravitačný žľab na orientovanie rotačných súčiastok, zvlášť pre ložisková puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 246030

Dátum: 15.12.1987

Autor: Boháeik 1ubomar

MPK: B23Q 7/08

Značky: orientovanie, súčiastok, rotačných, gravitačný, puzdra, zvlášť, žľab, ložisková

Text:

...Druhá z jpeoklôh le, ikeď valcová plocha je kolmá na smer pohybu puzdier a zároveň kolmá na spodnú časť žľabu. Tretia z polôh je, ked VallCÚVá plocha je .kolmo .na smer pohybu puzdier a kolmá na bočné stenyZ prívodněho žľabu 1 vchádzajú puzdra 19 do prvej časti 4 gravitač-ného žlabu 2,vo všetkých hroch polohách. Puzdra 19 ktoré sú v prvej polohe, prejdú prvou časťou. 4 gralvitalčného žlabu 2 bez zmeny polohy. Tvar oaražky 7 je taký ĺübr. 3,...

Zariadenie na vynášanie a orientovanie teliesok valivých ložísk zo zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234066

Dátum: 01.10.1986

Autor: Bayer Artúr

MPK: B65G 47/18

Značky: zariadenie, ložísk, orientovanie, teliesok, valivých, vynášanie, zásobníka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabránenie vzájomného otĺkania sa teliesok valivých ložísk pri ich vynášaní zo zásobníka. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením tvoreným sklzom upraveným pod prepadovým otvorom zásobníka teliesok. Na spodnom konci sklzu je v šikmom vedení upravená vynášacia lišta prepojená cez dvojramennú páku s vačkov a opatrená šikmou nosnou plochou. Pozdĺž vynášacej lišty je pod priečnym dopravníkom upravená stena zabraňujúca spadnutiu...

Zariadenie na orientovanie kuželíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219664

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bayer Artúr, Škorpík Eduard

Značky: kuželíkov, zariadenie, orientovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na orientovanie kuželíkov. Účelom vynálezu je orientovanie kuželíkov valivých ložísk do osového smeru malým čelom dopredu. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim zo žlabu 1, oproti ktorému je umiestnený dávkovací bubon 2 opatrený po obvode kapaami 11. Pod dávkovacím bubnom 2 je umiestnená orientačná clona 3, ktorá má prepadovú dieru upravenú tak, že šírka jej strednej časti 10 je minimálne taká ako je...

Zariadenie na presúvanie tyčového materiálu a jeho orientovanie pre ďalšie spracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218646

Dátum: 01.06.1985

Autor: Ďuriš Ladislav

Značky: zariadenie, orientovanie, spracovanie, tyčového, presúvanie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje presúvanie trubiek alebo tyčového materiálu, ktorý prichádza na zariadenie v troch prúdoch a odchádza na ďalšie spracovanie v jednom prúde. Podstata zariadenia spočíva v tom, že materiál v krajných prúdoch je nadvihovaný pomocou tvarových klapiek a postupne presúvaný pomocou šikmých klapiek do stredného prúdu, pričom ovládanie tvarových a šikmých klapiek ako aj ich vracanie do základnej polohy sa...