Patenty so značkou «organokremičité»

Spôsob a zariadenie na úpravu odpadových plynov obsahujúcich organokremičité zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2293

Dátum: 07.12.2004

Autori: Rüskamp Bernd, Carlowitz Otto, Neese Olaf, Kriebisch Frank

MPK: F23G 7/06, B01D 53/81, B01D 53/70...

Značky: obsahujúcich, organokremičité, úpravu, odpadových, plynov, zlúčeniny, zariadenie, spôsob

Text:

...lávu a podobné materiály, ktoré vykazujú rovnaký účinok ako vyššie uvedené materiály. V jednom uskutočnení môže akumulačná hmota pozostávať len zo sypkého materiálu. V inom uskutočnení obsahuje akumulačná hmota podiel sypkého materiálu v miere minimálne 20 ,napríklad 30 , 40 alebo 50 , ako 60 , 70 , 80 alebo 90 .Krok odberu, čistenia a opätovného privádzania sa pritom môže uskutočňovať automaticky alebo poloautomaticky. Výhodnejšie...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238242

Dátum: 01.06.1987

Autori: Čermák Jiří, Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/08

Značky: jejich, organokremičité, způsob, přípravy, estery

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičité estery vzorce kde x=1 až 3, R=2-ethylhexyl. Způsob jejich přípravy se provede kohydrolýzou fenyltrichlorsilanu a dimetydichlorsilanu za přítomnosti xylenu a 2-etylhexanolu, získaný kohydrolyzát se neutralizuje a potom nechá reagovat s hydroxidem draselným za současného odebírání kondenzační vody.

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230323

Dátum: 15.10.1986

Autori: Sasín Miroslav, Kartous Jiří

MPK: C07F 7/12, C07F 7/04

Značky: organokremičité, estery, přípravy, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičité estery vzorce I kde X = Cl, Br n = 1 až 5 R = alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku z = 1 až 3.

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232318

Dátum: 15.07.1986

Autor: Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/18, C07F 7/04

Značky: organokremičité, jejich, přípravy, estery, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičité estery obecného vzorce I a způsob jejich přípravy tak, že se nechají reagovat fenyltrichlorsilan, neopentylglykol a jednomocné alkoholy při teplotě 70 až 160 °C, po ukončené reakci se sníží obsah chlorovodíku vytěsněním proudem dusíku, pak se přidá roztok hydroxidu sodného v použitém alkoholu a oddestilují se těkavé podíly. Získané estery mají vysoké viskozity, přitom nízkou teplotu tuhnutí a jsou termicky stálé do 360 °C. Jsou...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228475

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pykal Oldřich, Sasín Miroslav

Značky: přípravy, jejich, způsob, organokremičité, estery

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičité estery obecného vzorce I, kde X = Cl, Br, n = 1 až 5, R1 alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, R2, R3 jsou stejné nebo různé a značí alkyl s 8 až 20 atomy uhlíku, z = 1 až 3, a způsob jejich přípravy tak, že se halogenfenyltrichlorsilan reaguje s polyethylenglykolalkyletherem a jednomocnými alkoholy při teplotě 15 až 160°C, po skončené reakci se sníží obsah chlorovodíku vytěsněním proudem dusíku, pak se přidá roztok hydroxidu...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231232

Dátum: 15.06.1986

Autor: Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/04

Značky: organokremičité, estery, způsob, jejich, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičité estery teoretického složení a způsob jejich přípravy vzniká tak, že se nechá reagovat tripropylenglykoleter se směsí dimetyldichlorsilanu a difenyldichlorsilanu, potom se nechá vzniklá směs reagovat s fenyltrichlorsilanem a směsí dekanolu a dodekanolu a esterifikace se dokončí 2-etylhexanolem po skončené reakci se přidá roztok hydroxidu sodného v 2-etylhexanolu a oddestilují se těkavé podíly. Stabilní estery mají použití v...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231224

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sůrová Miloslava, Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/04

Značky: estery, způsob, jejich, přípravy, organokremičité

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy organokřemičitých esterů podle vynálezu reakcí dichlordifenylsilanu s polyetylenglykolétery nebo polypropylenglykolétery nebo jejich směsí s reakcí fenyltrichlorsilanu s jednomocnými alkoholy tak, že postupně reagují difenyldichlorsilan s polyalkylglykolétery, pak s fenyltrichlorsilanem a jednomocnými alkoholy při teplotě 15 až 160 °C, po skončené reakci se sníží obsah chlorovodíku vytěsněním a přidá se roztok hydroxidu sodného...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227598

Dátum: 01.06.1986

Autor: Sasín Miroslav

Značky: způsob, organokremičité, estery, jejich, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičitě estery obecného vzorce a Rl až R4 značí alkylskupinu s 8 až 14 atomy uhlíku.

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228443

Dátum: 15.04.1986

Autori: Sasín Miroslav, Čermák Jiří

Značky: organokremičité, estery, způsob, přípravy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Orgenokřemičité estery obecného vzorce I, kde nebo a je stejné nebo různé, R1 až R4 jsou stejné nebo různé a značí alkyl s 8 až 14 atomy uhlíku, X značí 1 až 3 a y 1 až 5.

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240593

Dátum: 16.07.1985

Autori: Kolesnikov Jevgenij Fjodorovie, Grigorjev Valerij Vasiljevie

MPK: C07F 7/18, C07F 7/06

Značky: způsob, přípravy, estery, organokremičité, jejich

Text:

...s připouštěním 565 g Z-etylhexanolup 4,3 mol), jehož připuštění bylo ukončeno za 30 minut. Připouštění bylo řízeno podle tlaku unikajĺcího chlorovodíku. Potom byl ke dnu baňky zaveden trubičkou dusík a za míchání byl proudem dusíku během 1 hodiny snížen obsah chlorovodíku V baňce do čísla kyselosti 1,9 mg KH/g.Potoiu bylo do baňky přidáno za michánivypočtené množství nasyceného roztoku hydroxidu sodného V z-etylhexanolu. Obsah baňky byl...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239977

Dátum: 13.06.1985

Autori: Anton Pavel, Liška Karel

MPK: C07F 7/04

Značky: přípravy, estery, organokremičité, jejich, způsob

Text:

...lázní, teploměrem a azeotropickým náetavcem bylo předloženo 736 g produktů hydrolýzy dimetyldichlorsilanu (10 molů), 260 g 2-etylhexenolu (2,0 moly)5 g hydroxidu draeelného a 300 ml xylenu. Reakční směs byla zahřívána na 150 až 180 °G a během cca 3 h bylo odebráno cca25 ml vody. Po zchladnutí byl hydroxid draselný neutralizován oxidem uhlíčitým. Vzniklý uhličitan byl odfiltrován přes filtrační papír, xylen a přední podíly byly oddestilovény...

Organokremičité amóniové soli kyseliny aminobenzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 214640

Dátum: 01.07.1984

Autori: Florovič Stanislav, Martišovič Jozef, Forró Juraj

Značky: amóniové, organokremičité, kyseliny, aminobenzoovej

Zhrnutie / Anotácia:

kde R je metyl alebo etyl. Príprava týchto solí sa môže prevádzať p(sobením 2-aminobenzoovej kyseliny na 3-/2-aminoetyl/aminopropyltrimetoxysilan alebo 3-/2-aminoetyl/aminopropyltrietoxysilan v prostredí vo vode rozpustného alkoholu pri teplote 0 až 40° C. Silany sú účinné ako prostriedky na zvýšenie pevnosti v ťahu sklenených vlákien.