Patenty so značkou «organickými»

Ko-štruktúrované alebo ko-absorbované kompozitné kompozície s minerálnymi alebo organickými plnivami alebo pigmentmi a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287409

Dátum: 18.08.2010

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: C09C 1/00, D21H 19/00, C09D 17/00...

Značky: minerálnymi, ko-absorbované, plnivami, kompozície, pigmentmi, ko-štruktúrované, použitie, organickými, kompozitné

Zhrnutie / Anotácia:

Ko-štruktúrované alebo ko-absorbované kompozitné kompozície minerálnych alebo organických plnív alebo pigmentov obsahujú najmenej dve minerálne alebo organické plnivá alebo pigmenty, z ktorých najmenej jedno má povrch vybavený najmenej jedným hydrofilným miestom a najmenej jedno ďalšie má povrch vybavený najmenej jedným organofilným miestom, a najmenej jedno spojivo. Používajú sa v papiernictve pri výrobe papiera, papierovej hmoty alebo...

Nezrážajúce sa kompozície alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín a hliníka pripravené s organickými hydroxykyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15327

Dátum: 13.07.2007

Autor: White Alan Wayne

MPK: B01J 31/04, B01J 31/14

Značky: hliníka, kovov, nezrážajúce, alkalických, hydroxykyselinami, pripravené, kompozície, zemin, organickými

Text:

...zvyšujú náklady na roztok. Je žiaduce zachovať tlexibilitu pri pridávaní stechíometrického množstva M k hydroxykyseline a dokonca aj molámeho prebytku M k hydroxykyseline pri zachovaní roztoku, v ktorom je malé množstvo hydroxykyselínových zlúčenín. Je žiaduce, aby katalyzátorová kompozícia v porovnani s roztokom v etylénglykole ako jediným rozpúšťadlom vykazovala zvýšenú rozpustnosť v etylénglykole, výhodne s menšími množstvami...

Farmaceutická zmes na prevenciu alebo liečenie otravy organickými fosforovými cholínesterázovými inhibítormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282536

Dátum: 09.09.2002

Autori: Meshulam Yacov, Levy Aharon, Hille Thomas, Müller Walter, Asmussen Bodo

MPK: A61K 31/46

Značky: prevenciu, fosforovými, organickými, farmaceutická, otravy, liečenie, cholínesterázovými, inhibítormi

Zhrnutie / Anotácia:

Tento prípravok sa používa v nebezpečných oblastiach s rizikom otravy, najmä v poľnohospodárskej alebo vojenskej oblasti, a obsahuje kombináciu účinných látok tvorenú z aspoň jedného parasympatomimetika a aspoň jedného parasympatolitika v orálnej alebo parenterálnej dávkovej forme s kontrolovaným postupným uvoľňovaním účinných látok. Je ako vnútrosvalový alebo podkožný injekčný preparát vo forme injekčného roztoku na bezvodovom základe, alebo...

Spôsob sanácie pôdy znečistenej organickými zlúčeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5683

Dátum: 04.07.2002

Autori: Imerito Aldo, Pappa Rosario, Massetti Felicia, D'angeli Edoardo

MPK: B09C 1/00

Značky: organickými, zlúčeninami, znečistenej, sanácie, pôdy, spôsob

Text:

...zvoleným napríklad z metylénchloridu, kvapalných C 2-C 4 uhľovodíkov, alebo superkritických kvapalín.0016 Použitelnosť a účinnosť týchto postupov je však do značnej miery obmedzená prítomnosťou Veľkých podielov jemných častíc a vysokého obsahu vody, ktoré všeobecne charakterizujú určité typy0017 S cieľom prekonania týchto nevýhod boli navrhnuté rôzne postupy pre sanáciu pôdy s vysokým obsahom vody, ktoré sú založené od použitia extrakčných...

Spôsob úpravy vôd znečistených organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246857

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smolík Jan, Zeman Luboš, Trhlin Alois

MPK: C02F 1/78

Značky: látkami, úpravy, spôsob, znečištěných, organickými

Text:

...sa prejaví v lepšej kvalite upravenej vody, pretože rozrušené častice sú velmi aktívne a rýchle sa obalia koagulantom, ktorý je ešte v dlsocioVanej forme. Súčasne sa dosiahne zvýšenie účinku koagulácie i flokulácie, nakolko prebytočný vzduch vo forme bubliniek intenzívne premieša reakčnú zmes, pričom sa odvetrá veľká čast prchavých látok. Vplyv ozonizácie sa následne prejaví tiež vo zvýšenom efekte separačných stupňov - sedimentácie a...

Analyzátor úrovně znečištění vody organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253832

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kameníková Irena, Rezl Vlastimil

MPK: C02F 1/00, C02F 1/26

Značky: látkami, organickými, úrovně, analyzátor, znečištění

Text:

...zařízení je, že při zachování požadované přesností a cítlivosti stanovení umožňuje autometízovaný provoz a jednoduchou obsluhu z jednoho řídicího místa, přičemž umožňuje přímá stanovení celkového organického uhlíku ve vodě.zařízení a jeho funkci blíže objasní přiložený výkres funkčního schéma.Zsřízení se skládá z větve kapalně fáze, extrakčního a absorpčního okruhu. větev kepalné fáze sestávd ze dvou peristaltických čerpadel ł, 3...

Způsob indikace horní hranice znečištění odpadních vod rozpustnými organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 248323

Dátum: 12.02.1987

Autori: Knybel František, Šetřil Stanislav, Navrátil Miloslav

MPK: C02F 1/32

Značky: horní, hranice, indikace, způsob, rozpustnými, znečištění, organickými, odpadních, látkami

Text:

...protéká křemennou kyvetou l, která je prosvětlována paprsky ultrafialového světla o optimální vlnově délce, například 2 l 7 mm, vysílaného zdrojem g světla skrze clonu 1 a optický člen 5, který vymezuje z ultrafialového světla, emitovaného zdrojem světla, svazek monochromatického světla. Tento optický člen A může být umístěn před zdrojem g světla nebo před fotodetektorem 5. Změny intenzity světla prošlého křemennou kyvetou l se zesilují v...

Způsob úpravy kyselinou sírovou nebo organickými kyselinami ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235666

Dátum: 01.06.1986

Autori: Šebesta Jan, Velešovský František, Štěpánek František, Štěpánek Ilja

MPK: C09B 67/50, C09B 67/16

Značky: sírovou, ftalocyaninových, způsob, úpravy, organickými, kyselinami, kyselinou, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy ftalocyaninových pigmentů beta-modifikace, připravených ze surového ftalocianinu z bezrospuštědlové výroby tak, že se vyrobený pigment míchá v kyselině sírové nebo v organické kyselině 5 až 70 % při teplotě 50 °C až teplotě varů dle potřebného stupně rafinace. Získaný pigment má výrazně zlepšené koloristické vlastnosti.

Způsob přípravy 7-(1H-tetrazol-1-yl)-acetamidocefalosporanové kyseliny a jejích solí s alkalickými kovy nebo organickými bázemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 245077

Dátum: 16.10.1985

Autori: Kraus Jan, Šimek Ivo, Hanyk Vladimír, Sodomka Karel

MPK: C07D 501/34

Značky: alkalickými, 7-(1h-tetrazol-1-yl)-acetamidocefalosporanové, solí, jejich, způsob, bázemi, přípravy, organickými, kyseliny

Text:

...anhydrid se připraví podle známých postupů, jako například reakcí pivaloylchloridu se solí kyselíny lH-tetrazol-l-yloctové v bezvodém acetonu za prítomnosti organické báze, jako například triethyiaminu Coll, Czech. Chem. Commun. 27, 1273 1962 S. Patai The Chemistry of Amides 86, Wiley and Sons. New York 1970.Výhodou acylačního postupu podle vynálezu je to, že tento postup dovoluje použít technologicky jednoduchý, energeticky nenáročný a...

Forma pro polymerační odlévání kruhových pouzder z poly-6-kapralaktamu plněného anorganickými i organickými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218678

Dátum: 15.04.1985

Autori: Holý Ladislav, Horský Jaroslav

Značky: polymerační, organickými, poly-6-kapralaktamu, odlévání, pouzder, plněného, plnivy, kruhových, anorganickými, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro polymerační odlévání kruhových pouzder z poly-6-kaprolaktamu plněného anorganickými i organickými plnivy, vyznačená tím, že vlastní forma je tvořena vytápěnou válcovitou nádobou (1), opatřenou vytápěným víkem (2), kotoučovým míchadlem umístěným v ose nádoby (4) a posuvným jádrem uspořádaným souose na hřídeli míchadla (3).

Způsob přípravy komplexů trojmocného chromu s organickými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218835

Dátum: 15.04.1985

Autori: Komenda Josef, Svoboda Pavel, Klásek Antonín

Značky: kyselinami, chromu, přípravy, způsob, organickými, trojmocného, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy komplexu trojmocného chromu s organickými kyselinami, rozpustných v nepolárních rozpouštědlech. Tyto komplexy jsou určeny především pro katalysu reakce karboxylových kyselin s epoxidy. Podstata způsobu přípravy spočívá v tom, že se při teplotě 100 - 250 °C taví v molárním poměru 1 : 2 až 1 : 5 chlorid chromitý s organickou kyselinou, která má v molekule 3-30 uhlíkových atomů, nebo se směsí takových organických...