Patenty so značkou «organickej»

Spôsob termofilnej aeróbnej úpravy koncentrovanej organickej odpadovej vody a zodpovedajúca prevádzka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20267

Dátum: 14.01.2011

Autori: Bertanza Giorgio, Ravasio Pier Francesco, Sancandi Alberto, Collivignarelli Maria Cristina

MPK: C02F 1/52, C02F 1/44, C02F 1/72...

Značky: spôsob, prevádzka, aeróbnej, úpravy, zodpovedajúca, koncentrovanej, odpadovej, organickej, termofilnej

Text:

...Dokument US 2004/159607 A 1 opisuje proces aeróbnej úpravy odpadu za mezoñlných podmienok, kde sú granule kalcitu použité ako nosič pre aeróbne mikroorganizmy. 0014 Dokument JPA 08232595 opisuje použitie Ca zlúčenín pridaných vprocese spracovania odpadu organickej povahy anaeróbnym spodným kalovým spôsobom typu sprietokom smerom hore, ktoré reagujú soxidom uhličitým vznikajúcim metánovou fermentáciou v reaktore tak, že vzniká CaCO 3....

Spôsob lisovania peliet zo sypkej organickej a/alebo anorganickej suroviny alebo surovinovej zmesi a lis na pelety

Načítavanie...

Číslo patentu: 286877

Dátum: 10.06.2009

Autori: Šooš Ĺubomír, Grman Martin

MPK: B29C 47/58, B30B 11/00, B29C 47/38...

Značky: organickej, pelety, anorganickej, surovinovej, zmesí, sypkej, lisovania, peliet, suroviny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovanie peliet sa uskutočňuje tak, že surovina požadovanej frakcie s maximálnym obsahom vody 18 % postupuje do otvorenej pracovnej lisovacej komory v tvare priestorového klinového prstenca efektom klinového vťahovania od rotujúcich čiel kotúčov a/alebo rotujúcej gule. Odklonené osi axiálne uložených kotúčov sú v jednej rovine. Otvorenú pracovnú lisovaciu komoru sčasti ohraničuje rotujúci guľovitý útvar. Následne je surovina z pracovnej...

Spôsob a aditívum na digesciu organickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11329

Dátum: 28.11.2006

Autor: Ejlertsson Jörgen

MPK: C12P 5/02, C02F 11/04, C02F 3/28...

Značky: aditivum, hmoty, spôsob, organickej, digesciu

Text:

...kovov. 0014 Tento cieľ bol dosiahnutý metódou výroby bioplynu anaeróbnou digesciou organickej hmoty, ktorej podstata spočíva vtom, že sa- do organickej hmoty pridáva kobalt, železo a kyselina chlorovodíková takým spôsobom, aby pomer medzi takto pridaným kobaltom a železom bol v rozmedzí od 1 80 do 1 15000, vyjadrené ako hmotnostný pomer, a ďalej aby pomer medzitakto pridaným železom a kyselinou chlorovodíkovou bol v rozmedzí od 1 3...

Farmaceutický prípravok s riadeným uvoľňovaním účinnej látky skladajúci sa z jadra obsahujúceho účinnú látku a soľ organickej kyseliny a z vonkajšieho obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285295

Dátum: 18.09.2006

Autori: Beckert Thomas, Petereit Hans-ulrich, Lynenskjold Eva

MPK: A61K 9/50

Značky: uvoľňovaním, účinnej, látky, vonkajšieho, organickej, skladajúci, účinnú, kyseliny, riadeným, látku, prípravok, jádra, farmaceutický, obalů, obsahujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok sa skladá z (a) jadra obsahujúceho účinnú látku, prípadne nosič a obvyklé farmaceutické prísady, ako aj soľ organickej kyseliny, ktorej podiel vzhľadom na hmotnosť jadra predstavuje 2,5 až 97,5 % hmotn., a (b) vonkajšieho obalového filmu, ktorý sa skladá z jedného alebo viacerých (met)akrylátových kopolymérov, prípadne z obvyklých farmaceutických pomocných látok.

Hutná malta na báze binárneho ettringitového spojiva, s obsahom najmenej jedného hrebeňového polyméru poly (oxidu alkylénu) a najmenej jednej organickej štruktúrujúcej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3592

Dátum: 22.10.2004

Autori: Gauthier Dina, Amathieu Loris, Touzo Bruno, Raynaud Lionel

MPK: C04B 28/00, C04B 24/00

Značky: ettringitového, najmenej, živice, malta, hutná, štruktúrujúcej, polymerů, hřebenového, obsahom, báze, oxidů, alkylénu, organickej, spojiva, jednej, binárneho, jedného

Text:

...menšej než 10 mm)- mechanický odpor pri stlačení vyššom než 25 Mpa za 28Chemickú reakciu vytvorenia ettringitu charakterizujeVyvážená rozpustnosť etringitu činí Ke 4,9 X 10. Rýchlosť vytvorenia ettringitu (stupeň nukleácie a rast ettringitových kryštálov) závisí na niekoľkých parametroch,ktorých koeficient presýtenia B je závislý na disponibilnejkde ai predstavuje aktivitu iontov i.Ettringit môže byť získaný hydratáciou látok obsahujúcich...

Spôsob ošetrenia povrchu zliatiny Al, najmä konštrukčných prvkov pozostávajúcich zo zliatiny TiAl, a použitie organických halogénovaných zlúčenín uhlíka alebo halogenidov viazaných v organickej matrici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3767

Dátum: 17.03.2004

Autori: Schütze Michael, Donchev Alexander

MPK: C23C 8/00, F01D 5/28

Značky: najmä, zlúčenín, spôsob, ošetrenia, organickej, pozostávajúcich, halogenovaných, organických, použitie, povrchu, uhlíka, konštrukčných, viazaných, matricí, halogenidov, tial, prvkov, zliatiny

Text:

...je použiteľný pre konštrukčné prvky zo zliatiny TiAI, aj ked by bolo možné očakávať, že podobná reakcia s titánom zmarí uvedený pozitívny efekt, pretože oxid titaničitý, ktorý vzniká na vzduchu pri vysokých teplotách z halogenidov titánu, nemá žiadny ochranný účinok. Vskutočnosti ale nedochádza k žiadnej reakcii s titánom, ktorý je druhou hlavnou zložkou zliatiny.0010 Uvedený spôsob ďalej predpokladá, že k plánovanému zahrievaniu, ktoré...

Systém a spôsob vstrekovania činidla na organickej báze do slabo ionizovaného plynu na generovanie chemicky účinných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 378

Dátum: 02.04.2003

Autori: Crowe Richard, Babko-malyi Sergei

MPK: A61L 2/02

Značky: vstrekovania, báze, účinných, generovanie, zložiek, systém, plynů, chemicky, činidla, organickej, ionizovaného, spôsob, slabo

Text:

...orgánonl Food and Drug Administration rástol záujem lekárskych inštitúcii o využitie zariadenia Sterradw. Zariadenie Sterrad® však nie je vhodné na použitie V prípade balení alebo iných objektov, ktoré obsahujú celulózu, ktorá je schopná absorbovať sterilizačné činidlo. Ďalšími nevýhodami zariadeniaSterradw sú (i) objemové obmedzenie objektov určených na ste rilizáciu vzhľadom na to, že je v tomto prípade nevyhnutné pracovať vo vákuovej...

Pretláčacie zariadenie a spôsob pretláčania organickej polymérnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282981

Dátum: 13.12.2002

Autor: Jack Raymond Leslie

MPK: D01F 6/14, B29C 47/60, C08L 29/04...

Značky: zmesí, pretláčacie, pretláčania, spôsob, zariadenie, polymérnej, organickej

Zhrnutie / Anotácia:

Polyvinylalkohol sa spracúva na vlákno alebo pelety na ďalšie spracovanie, alebo priamo na fóliu rozpustnú vo vode vo valcovom závitovkovom extrudéri, ktorý má pomalý nárast teploty a mierne miesiace pôsobenie, ktoré sa dosiahne nelepivým povlakom naneseným na závitovku.

Soľ organickej bázy a N,N’-diacetylcystínu, spôsob jej výroby, jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281697

Dátum: 01.05.2001

Autori: Andersson Carl-magnus, Lindvall Magnus, Teneberg Eric, Bergstrand Häkan, Särnstrand Bengt, Jakupovic Edib, Josefsson Bo-göran

MPK: A61K 31/225, A61K 31/195, A61K 31/22...

Značky: farmaceutický, organickej, spôsob, prostriedok, použitie, obsahom, n,n'-diacetylcystínu, výroby, bázy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) alebo (Ib), v ktorom R+ a R2+ znamenajú katión organickej bázy lyzínu, etyléndiamínu, N,N'-dibenzyletyléndiamínu, adamantan-amínu, N-benzyl-2-fenyletylamínu alebo piperazínu, spôsob ich prípravy, ich použitie v terapii a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

Polyétery, kompozície s ich obsahom a použitie polyéterov na stabilizáciu organickej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280258

Dátum: 08.02.1995

Autor: Steinmann Alfred

MPK: C08L 71/00, C08G 65/02, C09K 15/20...

Značky: organickej, polyéterov, použitie, obsahom, látky, polyétery, kompozície, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Polyétery všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v opise, sú vhodné na stabilizáciu organických polymérov proti škodlivému vplyvu svetla, kyslíka a/alebo tepla. Kompozícia obsahujúca polyéter všeobecného vzorca (I), ako stabilizátor a organický polymér, fotografický materiál alebo lakové spojivo na báze akrylovej, alkydovej, polyuretánovej, polyesterovej alebo polyamidovej živice.

Spôsob oddeľovania aspoň jednej organickej látky zo zmesi a elektrodialyzačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280217

Dátum: 17.12.1991

Autori: Kraaijenbrink Jan, Pluim Henk

MPK: C13D 3/18, B01D 61/42

Značky: jednej, oddeľovania, zmesí, zariadenie, organickej, látky, spôsob, elektrodialyzačné, aspoň

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa oddeľovanie organických látok zo zmesi na základe ich schopnosti vytvárať reverzibilný komplex so slabou kyselinou, pričom sa podrobuje elektrodialýze zmes aspoň jednej organickej zlúčeniny a slabej kyseliny, výhodne v prítomnosti ionexovej živice v elektrodialyzačnej bunke.