Patenty so značkou «organická»

Organická pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6180

Dátum: 03.07.2012

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05F 15/00, C05F 3/00, C05F 7/00...

Značky: organická, pôdna, pomocná, látka

Text:

...kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal, čo je kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny je pridaná organická alebo organické zložky. Tieto organické zložky sú usadeniny a kaly zo zeleného výluhu po úprave čierneho lúhu z výroby celulózy, biologicky rozložiteľný odpad, odpadové rastlinné tkaniva, odpad lesného hospodárstva, dezintegrované obaly z papiera a lepenky, dezintegrovaný papier a...

Organická pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5760

Dátum: 06.06.2011

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05D 3/00, C05G 1/00, C05F 7/00...

Značky: pomocná, organická, látka, pôdna

Text:

...plochách a posilnenia vodohospodárskej funkcie lesov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOrganická pôdna pomocná látka obsahuje kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal čo je kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny. Do zbernej nádrží je naložený biologický čistiarenský kal, ktorý je prekrytý vrstvou vápna a na túto vrstvu je naložený papierenský kal,všetko je potom dokopy dokonale...

Organická víceúčelová mulčovací rohož

Načítavanie...

Číslo patentu: 264211

Dátum: 13.06.1989

Autori: Vítek Miloslav, Unverdorben Pavel, Unverdorben Zdeněk

MPK: A01G 9/12

Značky: víceúčelová, rohož, organická, mulčovací

Text:

...organické víceúčelové mul~ čovací rohože spočíva v trvalé optimalizaci rú stových podmínek sazenic pro zalesñovánía přesazování. Tuto trvalou optimalizaci dosáhne s podstatné menšími náklady a s menším podílem lidské práce než vyžaduje současné obžínání. Další přínosy jsou v tom, že rohoženevyžadují žádnou zvláštní zručnost, tudíž je mohou pokládat í nekvalifikovaní brigádních Odstraní se nebezpečí úrazu žacím nástrojem vlivem členitosti...

Organická řídká maltová kompozice pro ukotvení šroubu v díře

Načítavanie...

Číslo patentu: 242864

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klofcová Miluše, Dolejš Václav, Poláeek Antonín

MPK: E21D 20/02, C08L 67/06

Značky: řídká, kompozice, šroubu, maltová, ukotvení, díře, organická

Text:

...plnidel ve vyvážené kompozici s pryskyřičnou formulací,čehož výsledkom je u výhodné kompozíce zvýšení mezifázové pevnosti, jak je patrné z z měření síly potřebné k vytažení vzorku říoké malty z hladkostěnných nąpodobenýchvývrtů, oproti pevnostem dosaženým s běžnými polyesterovými zesítovanými kompozicemi,používanými pro ukotvování řidkými maltami tj. kompozice, ke kterým není přidána voda,stejně jako kompozicemi obsahujícími vodu popsanými...

Organická kapalina pro dekontaminaci oděvů, prádla a textilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239018

Dátum: 01.11.1987

Autori: Severa Jan, Bár Jaromír

MPK: G21F 9/28, D06L 1/02

Značky: prádla, odévů, dekontaminaci, výrobků, kapalina, organická, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení organické kapaliny pro dekontaminaci oděvů, prádla a textilních výrobků. Podstata vynálezu je, že alespoň 90 % hmotnosti dekontaminační kapaliny tvoří benzin, petrolej nebo chlorované uhlovodíky, tj. trichloretylén nebo tetrachloretylén, a to buď jednotlivě nebo ve směsi. Organická kapalina pro dekontaminaci může být použita všude, kde se pracuje s otevřenými zářiči, tj. hlavně s vodnými roztoky radioaktivních nuklidů,...

Organická přísada do niklovacích lázní k vylučování lesklých niklových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238923

Dátum: 16.03.1987

Autori: Veselý Karel, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Hampl František, Olyšar Karel

MPK: C25D 3/12

Značky: vylučování, lázni, prísada, niklových, povlaků, organická, niklovacích, lesklých

Zhrnutie / Anotácia:

Organická přísada do niklovacích lázní k vylučování lesklých niklových povlaků, která zlepšuje hloubkovou účinnost a vyrovnávací schopnost elektrolytu a dává možnost řízení fyzikálních vlastností vyloučených niklových povlaků v oblasti vnitřního pnutí, tažnosti a lesku. Předmětem řešení je použití polyethylenglykolu jako nositele lesku s výhodou s kombinací se sodnou solí 2-alkensulfonových kyselin a v kombinaci s alkylpyridinium halogenidem.