Patenty so značkou «optimálne»

Mechanická sústava optimálne vyladená pneumatickou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5274

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 29/00, F16F 15/12, F16D 3/12...

Značky: vyladená, mechanická, optimálne, pneumatickou, sústava, spojkou

Text:

...pružnej hriadeľovej spojky v torzne kmitajúcej mechanickej sústave v dôsledku čoho je možné optimálne vyladiť danú sústavu z hľadiska jej nebezpečného torzného kmitania a zároveň dokážeme zabezpečiť stály pružný prenos záťažového krútiaceho momentu v danej sústave. Teoretická podstata optimálneho vyladenia v prvom rade spočíva v tom, že kompresný priestor pneumatickej spojky sa nahustí práve na optimálnu hodnotu tlaku plyrmým média ešte pred...

Optimálne liečenie leukémie s pozitívnym Filadelfským chromozómom pomocou inhibítora ABL tyrozínkinázy imatinibu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9178

Dátum: 20.09.2007

Autori: Molimard Mathieu, 146 Rue L, Wang Yanfeng, Gathmann Insa, Mahon François-xavier, Picard Stéphane

MPK: A61K 31/506, A61K 49/00, A61K 31/00...

Značky: pomocou, optimálne, inhibítora, chromozómom, imatinibu, liečenie, filadelfským, leukémie, pozitívnym, tyrozínkinázy

Text:

...premenlivosti hodnôt Cmm po podaní rovnakej dávky inhibítora tyrozínkinázy Bcr-Abl každému pacientovi, ako sa pozorovalo v štúdii IRIS. Predkladaný vynález po prvýkrát poskytuje individualizovaný liečebný rozvrh pre jednotlivých pacientov s CML, ktorý je založený na prahovejhodnote nižšej než Cmm, pri ktorej sa preukázal vzájomný vzťah so zvýšenou šancou na prežitie.CML patri do skupiny Ph leukémie. Výsledky získané pre populáciu...

Optimálne tvarové faktory pre optické šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8380

Dátum: 04.04.2006

Autori: Van Noy Stephen, Hong Xin, Simpson Michael, Xie Jihong, Zhang Xiaoxiao, Stanley Dan, Karakelle Mutlu

MPK: A61F 2/16, A61F 9/00, G02C 7/02...

Značky: faktory, tvarově, optické, optimálne, šošovky

Text:

...približne O do približne 2.0012 V niektorých uskutoćneniach, V ktorých jeden alebo Viac ako jeden povrch očnej šošovky vykazuje asferickosť, sa tvarový faktor šošovky (napríklad vnútrooćnej šošovky IOL) môže voliť ako funkcia takej asferickosti, aby optimalizoval optickú Výkonnosť šošovky. Tento vynález poskytuje očnu šošovku majucu optické teleso s predným povrchom a zadným povrchom, kde aspoň jeden z povrchov vykazuje asferický profil...

Zariadenie na optimálne využitie parkovacieho priestoru pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3518

Dátum: 06.10.2003

Autor: Manns Klaus

MPK: G07B 15/02, G07C 11/00, E04H 6/00...

Značky: vozidla, zariadenie, parkovacieho, optimálne, priestoru, využitie, motorové

Text:

...plochu na parkovisku aleboodpočívadle, ktoré nie je možné rozšíriť bežným spôsobom, podstatne lepšie využiť a zvýšiť tak ich kapacitu. To isté plati aj pre autobusové stanice. Zariadenie podľa tohto vynálezu vyžaduje pomerne malé náklady a neprináša so sebou žiadne vysoké prevádzkové náklady.0009 Ďalšie znaky zariadenia podľa tohto vynálezu sú opísané v nárokoch 2 až 11.0010 Vynález bude teraz bližšie vysvetlený pomocou prikladu...

Zariadenie pre optimálne využívanie slnečnej energie pri kombinovanom vykurování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255339

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Viliam, Viglaský Jozef

MPK: F24J 2/40, F26B 23/10

Značky: využívanie, zariadenie, slnečnej, kombinovanom, optimálne, vykuřování, energie

Text:

...Tepelné zisky v slnečno-m vzduchovom kolektore neprekračujú maximálnu požadovanú spotrebu tepla v spotrebiči, čo vylučuje výhodu použitia akumulátora tepla a tým zjednodušuje zariadenie a znižuje jeho investičné náklady. Spotrebičoąn môže byt napriklad sušiareñ alebo iný objekt, ktorý vyžaduje úpravu pairametrov prostredia podľa prevádzkových predpisov.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia zariadenia podľa vynálezu,kde...