Patenty so značkou «optimalizaci»

Zařízení k optimalizaci funkce fluidního uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266814

Dátum: 12.01.1990

Autor: Chládek Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: optimalizaci, zařízení, uzávěru, funkce, fluidního

Text:

...řeší i problémy se zajištěním funkce fluidního uzávěru při jeho zasypání zrnitým materiálem. Dobrá činnost fluidního uzávěru se podpoří i zaváděním vzduchu o různých parametroch kanály pod rošt do vzduchové skříně rozdělené přepážkou.Provedené zařízení k optimalizaci funkce fluidního uzávěru je znázorněno na schematickémvýkresu. Zařízení sestávâ z tělesa l sifonového uzávěru rozděleného přepážkou 3 tělesa ave své spodní části opatřeného roštem...

Zapojení pro optimalizaci zatížení spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265981

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dajbych Jiří, Šantrůček Jaroslav

MPK: G08B 1/08

Značky: motorů, zapojení, optimalizaci, spalovacího, zatížení

Text:

...tyto snímače l, 3, Q s elektrickým impulsním výstupem ll jsou napojený na vstupní port 3 mikroprocesoru §. Na další vstupní port ll tohoto mikroprocesoru á je připojeno tlačítko lg volby funkce snímače l, g, 3 tlačítko lg nastavení funkce a tlačítko gg nulování funkce. Výstupní port É mikroprocesoru § je připojen k multiplexeru 1, druhý výstupní port ll je napojen např. na zvukovou signalizaci ll a další výstupní port lg na číslicový...

Zařízení k optimalizaci výkonu kotle na plynná, kapalná nebo pevná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263656

Dátum: 11.04.1989

Autor: Havlíček Václav

MPK: F22B 35/00

Značky: paliva, optimalizaci, kapalná, plynná, kotle, pevná, zařízení, výkonu

Text:

...3 tlaku páry a k jeho třetímu vstupu je připojen výstup prvního odporovüho teplomäru lg. K výztupu matematického členu ll je připojen první čízlicový měřicí přístroj ll.Kotel l je za spalovacím prostorem l opatřen odběrnou trubicí ll vzorku spalin zaustěnou do analyzátoru lg pro měření obsahu kysliku ve zpalinaoh. Výstup analyzútoru lg je spojen se vstupom druhého odporového teploměru ll zabudovaného na konci kotle l. K výstupu druhého...

Zařízení k optimalizaci provozu akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262901

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hodinář Václav, Cenek Miroslav, Kazelle Jiří

MPK: H01M 10/48

Značky: zařízení, optimalizaci, batérií, akumulátorových, provozu

Text:

...baterie při velkých odběrových proudech a respektování účinnosti nabíjecího procesu je, že zabraňuje nežádoucímu přebíjení baterie a hlubokému vybití baterie, signalizuje stav vybití baterie, umožňuje automatické odpojení zátěže při vybití baterie a automatické odpojení nabíječe při dosažení stavu plného nabití.Zapojení zařízení k optimalizaci provozu akumulátorů je znázornünm výkruuiñlěřený proud v obvodu baterie g je bočníkem 1...

Zařízení pro rychlou optimalizaci teplotních polí v krystalizátorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260928

Dátum: 12.01.1989

Autori: Barta Čestmír, Hejl Milan, Rybář Vladimír, Pavlíček Zdeněk

MPK: C30B 35/00

Značky: optimalizaci, rychlou, zařízení, krystalizátorech, teplotních, polí

Text:

...teplotu. Tato skutečnost významně přispívá ke zkrácení vývojové etapy a optimalizaci krystalochemických podmínek procesu kultivace krystalů. Popsané zařízení je zvlášt vhodné pro elektricky vyhřívané trubkové krystalizátory ze skla, nerezu a jiného materiálu s nízkou tepelnou vodivostí.Na přiložených obrázcích je uvedeno uspořádání zařízení podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněna vodicí tyč s jedním distančním držákem a jedním posuvným...

Zařízení pro optimalizaci a kontrolu procesů tváření termoplastů, termosetů a elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241617

Dátum: 01.01.1988

Autori: Sebök Dezsö, Söptei Csaba, Pelyva Jenö

MPK: G05B 13/02

Značky: tváření, kontrolu, procesu, optimalizaci, termosetů, elastomerů, zařízení, termoplastů

Text:

...materiálů. Jako polymerní materiály byly použitý různé typy polyclefinů, 3 241 817 polystyrenové materiály, melaminoformaldehydové pryskyřice, epo-.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném vyobrazení, znázorňujícím schéma jednotlivých.konstrukčních částí zařízení, včetně jejich vzájemných zapojení.Zařízení pro optimalizaci a kontrolu procesů tváření termoplastů,termosetů a elaetomerů se...

Zapojení pro optimalizaci sdílení času s diskovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246494

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tesao Václav

MPK: G06F 9/28

Značky: času, pamětí, sdílení, zapojení, optimalizaci, diskovou

Text:

...,prvního dvouvstupového obvodu 110 typu negace logického součinu je připojen na nastavovací vstup 163 druhého klopněh-0 obvodu. 160 typu D, jehož tnulovací vstup 164 je připojen přes druhý odpor 250 na hlad-nou sv-orku 16 zdroje stejn-osměrného napětí. První ovládací výstup 191 přepínače 190 bytu závěrečné mezery pro signál S je připojen na první ovládací vtstup 183 vyrovnávací paměti 180 zápísovehov cyklu. Druhý ovládací výstup 193...

Zařízení pro optimalizaci využití minusového tolerančního pole tloušťky válcovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246988

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kolliner René, Coufal Mojmír, Mattausch Pavel, Uhlío Karel

MPK: B21B 37/00, B21B 37/02

Značky: zařízení, tloušťky, minusového, optimalizaci, valcovaného, využití, tolerančního, pásu

Text:

...pro obsluhu trati, sledovaných ŕídícím systémem s sledovaných uživatelemZařízení pro optimalizaci využití minusového tolerančního pole tlouštlcy válcovanáho pásu je příkladně schematicw znázorněno blokovým schšmatem na připojenám výkresu.Zařízení podle vynálezu sestává z měřících bloku l, g, což jsou odohylkové tlouäĺko-v měry a měřicích bloku 2, g, což jsou v daněm případě impulsní vysílače včetně vyhodnoconí elektroniky. Dále zařízení...

Zařízení k optimalizaci pohybu automatického obslužného přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251566

Dátum: 16.07.1987

Autor: Ludvíček Josef

MPK: D01H 15/02

Značky: optimalizaci, prístroje, zařízení, obslužného, pohybu, automatického

Text:

...míst stroje, aniž by rušily nebo ne příznivě ovlivňovaly stav na aretačním mechanismu, navozený předchozím signálem nebo signály.Příklad vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu, kde značí obr. 1 půdorysný pohled na část poloviny textilniho stroje s obslužným přístrojem a s přípravným přístrojem a obr. 2 pohled na obslužný přístroj se zařízením podle vynálezu a blokovým schématem jeho elektrického obvodu.Obr. 1 ukazuje část...

Zařízení pro optimalizaci řízení rozběhu kroužkových asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249955

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nečas Eduard, Krejčí Jiří, Nakládal Lubomír

MPK: H02P 1/34

Značky: kroužkových, motorů, rozběhu, optimalizaci, zařízení, asynchronních, řízení

Text:

...transformátorem proudu, na jehož výstupu je převodník proudu na napětí. Prvek 3 nastavení přepínací hodnoty statoroveho proudu je tvořen například potenciometrem.Obvod 3 měření derivace statorového proudu je tvoŕen například převodníky napětí frekvence ve spojení s číslicovými obvody. Porovnávací obvod 1 je tvořen například komparátorem napětí.Obvod 3 měření derivace statorového proudu je svým výstupom napojen na vyhodnocovací obvod 5, na...