Patenty so značkou «opracovania»

Spôsob tepelného opracovania pásovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10168

Dátum: 11.01.2007

Autori: Ritzen Ola, Rainhard Paul, Jindra Fred, Högner Werner, Eichelkrauth Herbert, Heiler Hans-joachim

MPK: F27D 19/00, C21D 11/00, C21D 1/52...

Značky: opracovania, pásovej, tepelného, spôsob, ocele

Text:

...s hrúbkou do 5 mm sú teplota povrchu a teplota jadra veľmi blízko pri sebe. Vprípade hrubších obrobkov sa však môžu tieto teploty navzájom značne líšiť. V druhomprípade je ako východisková a cieľová teplota zvolená bud povrchová teplota, alebo teplota jadra, v závislosti od konkrétnej aplikácie.0014 V tomto prípade nemusí byť cieľová teplota nevyhnutne väčšia ako východisková teplota. V rámci predloženého vynálezu je aj to, keď má byt...

Spôsob opracovania chybných miest na odliatkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9451

Dátum: 09.05.2006

Autori: Krömmer Werner, Heinrich Peter

MPK: C23C 24/04, B23P 6/04

Značky: odliatkoch, miest, chybných, opracovania, spôsob

Text:

...vylúčiť tavenie nastrekovaných častíc. Koncová rýchlosť nastrekovaných častíc, ktorá závisí od trysky, materiálu nastrekovaných častíc, teploty nastrekovaných častíc a druhu nosného plynu, leží v takmer všetkých prípadoch blízko najmenej 500 m/s. Väčšinou savšak dosahuje viac ako 650 m/s a často dokonca viac ako 800 m/s.Úlohou vynálezu je teda poskytnúť spôsob, ktorý umožňuje jednoduché uzatváranie chybných miest, najmä trhliniek, pórov a...

Brzdový bubon a spôsob jeho povrchového opracovania a vyvažovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9931

Dátum: 02.03.2005

Autori: Griffin Timothy Todd, Brotherton Joseph

MPK: B23B 5/02, B23C 3/00

Značky: opracovania, brzdový, spôsob, bubon, vyvažovania, povrchového

Text:

...časť 33. Nastavovacie čapy 32 pomáhajú pri radiálne vystredenom polohovanl brzdového bubna 31 na základovú časť 33. Toto zabezpečuje, aby bol brzdový bubon 31 radiálne vystredený pre koncentrické opracovávanie. 0014 Na uchytenie a pridržiavanie brzdového bubna 31 na základovej časti 33 je množstvo,zvyčajne štyri, čelusťových príchytiek 34. Každá samotná čelusťová príchytka 34 je pridržiavaná V držiaku 54 čeľusťovej príchytky, ktorý je...

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281206

Dátum: 07.12.1994

Autori: Richter Wolfgang-dieter, Stauber Herbert

MPK: B61F 5/00

Značky: spôsob, rámu, koľajových, opracovania, otočného, vozidiel, podvozka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel s dvoma pozdĺžnymi nosníkmi (2, 3) a dvoma priečnymi nosníkmi (4, 5), pričom na koncoch pozdĺžnych nosníkov (2, 3) sú umiestnené polkruhové konzoly na nastavenie krytov (9) ložiska a prvý priečny nosník (4) je pevne spojený s prvým pozdĺžnym nosníkom (2) a s druhým pozdĺžnym nosníkom (3) je spojený pomocou prvého kĺbu (14), a druhý priečny nosník (5) je spojený s prvým pozdĺžnym...

Spôsob opracovania užitných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267059

Dátum: 12.02.1990

Autori: Houžvička Jindřich, Zámečník Mikuláš, Kolouch Rudolf, Mokrý Jozef

MPK: B24D 13/00, B24B 29/00

Značky: opracovania, predmetov, spôsob, užitných

Text:

...1 za prítomnosti disperzačného systému z nosnej kvapaliny a pevného leštiaceho a brúsneho prostriedku o veľkosti častíc 5 až 1 000,um, v množstve 10 až 25 g/dmz, pričom opracovávaný predmet sa pritláča silou 50 až 500 kPa po dobu 20 až 130 s pri obvodovej rýchlosti leštiaoej plochy kotúča 4 až 40 m/s.Medzi hlavné výhody spôsobu podľa vynálezu možno zaradit skutočnosť, že pri opracovaní predmetov spojením známych látok vzniknutá sústava,...

Spôsob opracovania usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263593

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čuhák Ľuboš, Vaculík Václav

MPK: C14B 1/58, C14B 1/44, C14C 11/00...

Značky: usní, spôsob, opracovania

Text:

...váku-ovej sušiarne, predsušia sa pri teplote B 0 až 9 U °C po dobu 3 až 7 minút na obsah vlhkosti 20 až 30 , v nakrčenom stave sa kondicinujú na saniach ,po dobu Z 0 až 24 hodín, dalej sa striekajú roztokom farieb, po roztiahnutí sa prípadne kondicionujú až do 2.4 hodín a v napnutom stave sa úplne vysušia.Technický účinok spôsobu podľa vynálezu spočíva v zamaskovauní Vád povrchu usní,zvýšení ich kvality a využiteľnosti v druhovýrobe. Zvýši...

Spôsob opracovania prírodných a syntetických usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229403

Dátum: 15.04.1986

Autori: Blažej Anton Akademik, Janči Vladimír, Smejkal Pavel, Lapčík Ľubomír

MPK: C14B 1/44

Značky: usní, prírodných, spôsob, syntetických, opracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru technológie prírodných a syntetických usní, rieši spôsob ich opracovania pomocou elektrického vysokofrekvenčného výboja, korónového alebo tlejivého, v plazme v atmosfére kyslíka, dusíka, amoniaku a vzduchu za atmosférického tlaku a zníženého tlaku do 10 Pa v časovom intervale 10 až 300 sec.,pri teplotách 0 až 300 °C a hodnotách anódového prúdu do 100 A.

Spôsob opracovania vnútorného povrchu dutých súčiastok veľkých dĺžok

Načítavanie...

Číslo patentu: 228820

Dátum: 01.01.1986

Autori: Tolnay Marián, Podolský Michal, Ružovič Richard, Petruželka Jiří

MPK: B23D 37/04

Značky: opracovania, vnútorného, spôsob, povrchu, súčiastok, dutých, dĺžok, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá medzi dokončovacie spôsoby opracovania v strojárstve a v hutníctve. Účelom vynálezu je opracovávať vnútorný povrch dutých súčiastok o malom priemere otvoru a veľkých dĺžkach, s vysokou produktivitou výroby. Dosahuje sa vysoká presnosť rozmerov a kvalita opracovávaného povrchu, pričom nedochádza k nepriaznivému namáhaniu opracovávaných súčiastok a nástrojov. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím kalibračnopreťahovacieho nástroja,...

Spôsob opracovania povrchu výrobkov zo skla infračerveným žiarením laseru a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214081

Dátum: 01.07.1984

Autori: Urbánek Peter, Jiskra Jiří Prom Praha, Kýška Ján

Značky: spôsob, infračerveným, laseru, prevádzaniu, opracovania, povrchu, výrobkov, spôsobu, žiarením, zariadenie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opracovania povrchu výrobkov zo skla infračerveným žiarením laseru spôsobujúci zmenu optickej priepustnosti skla alebo odparenie hmotnosti materiálu opracovávaného výrobku zo skla tak, že táto zmena má časový priebeh úmerný časovému priebehu dopadajúceho infračerveného žiarenia vyznačený tým, že na osovo-symetrický výrobok zo skla dopadá fokusované infračervené žiarenie laseru tak, že osovo-symetrický výrobok zo skla absorbuje toto...