Patenty so značkou «opěry»

Uložení hydraulicky ovládané stabilizační opěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 267482

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slavíček Josef, Komm Karel, Engliš Karel

MPK: B66C 23/80, B66C 23/62, B66C 23/78...

Značky: uložení, hydraulický, opěry, stabilizační, ovládané

Text:

...sin podílu velikosti poklesu vnčjšího konce stabílizační opěry při jejím vykývnuti z přepravní do pracovní polohy a délky stabilízační opěry.Řešením podle vynálezu se dosćhne zkrácení doby potřebné pro stabilizaci rámu otočného pracovního stroje bez jokéhokoliv omezení průjezdností mobilního podvozku terénem. na vnějších koncich stabilizačních opčr lze použít přímočarých opěrných hydromotorü s menšín zdv 1 hem čímž se sníží 1 množství a...

Kloub přestavitelné opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242569

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kunert Miroslav

MPK: B60N 1/02

Značky: přestavitelné, sedadla, opěry, kloub

Text:

...opěry sedadle znázorněný na obr. 1 a obr. 2 je tvořen pevnou bočnicí l, opatřenou ozubeným kolem ll s vnějším ozubením, která je připevněna prostřednictvím šroubů nebo přivařením k rámu sedáku a sklopnou bočnicí g,opátřenou ozubeným kolem 5 s vněüším ozubením e připevněnou k rámu opěry sedadle. Středem kloubu prochází hnací hřídel Q,soustředně uložený v náboji 5, který je vylisován ze sklopné bočnice g a v krycím plechu lg. Hnací...

Patní štola pro výstavbu opěry klenby jednolodní ražené stanice metra

Načítavanie...

Číslo patentu: 255030

Dátum: 15.02.1988

Autori: Židlický Břetislav, Salač Miloslav, Herden Miroslav

MPK: E02D 29/04

Značky: opěry, jednolodní, stola, patní, klenby, řazené, metra, výstavbu, stanice

Text:

...stěně opěry klenby. Při svislé stěně je drátěným sítovým zapažením vytvořen v oblasti opěrné plochy horní klenby pniběžxuý větrací průduch a v oblasti opěrné plochy dolní klenby průběžrý. 255 m odvodňovecí kanál. Dno průběžnéhoodvodňovącího kanálu může být opatŕeno odviáděcím rigolen. Prâběžąý odvodňovecí kanál může být ze.plněn materiálem o značné mezerovitosti, například kameniva hrubé zrnitosti Výhodou patní štoly pro výstavbu opěry klenby...

Těleso opěry pro hermeticky uzavřené chladivové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251699

Dátum: 16.07.1987

Autori: Heeg Werner, Hesse Manfred, Trommer Siegfried, Espig Kurt, Koehler Rolf

MPK: F04B 39/12

Značky: hermetický, uzavřené, chladivové, těleso, opěry, kompresory

Text:

...crannnaň sneKTponänrarenn H xopnycaun onopu. Hpenymecwso nsoöpereunx aaknmuaercaHue nsoőperenne noxcnnerca na ocuone nbnepa nmnonnenun.na 0 nr.1 npencwanneu xopnyc onopu cornacno uso 6 peweun,sHn cnepxy na padomň uammmp A . W ĺ L ĺna bar. 2 - xopnyc onopu cornacno nso 6 pereànm«nu-caepxy na ónopnue nanKopnyc t onopucocwon 1 H 3 ysnoa neMnůHDvhmeñKauepu 2, paüowero unnnMnpa 3 š onopumx-nan 4 n 5 Éu rnanuoro nonmmnmuxa...

Mechanismus pro ovládání polohy opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243696

Dátum: 15.07.1987

Autor: Karásek Richard

MPK: B60N 1/02

Značky: polohy, ovládání, sedadla, opěry, mechanismus

Text:

...na pripojenych výkresoch, kde obr. 1 predstavuje nárye mechanizmu pro ovládání polohy opery sedadla, obr. 2 představuje podělnú řez mechenismem, vedený podel roviny A-A,znázornená na obr. I.Mechanizmus pro ovládání polohy opery sedadla anázornerü na obr. 1 o obr. 2 je tvoren sklopnou bočnicí L, přivařonou k rámu opery u, pevne spojenou e vnitřním ozubením i. zebírajícím do vnejeího ozubení g, pevne spojeného s pevnou bočnicí z a s...

Zařízení pro přívod maziva do ložiska opěry motoru s plynovou turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245483

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mašek Stanislav, Pávek Miloslav, Skoupil Vladimír

MPK: B01D 35/00

Značky: maziva, plynovou, ložiska, opěry, turbínou, přívod, zařízení, motorů

Text:

...xsnrarem conepxnr Kopnyc I c nxonauu n nuxonuuu nemusim xaaaxanm 2 n 3 coomercmeano. pacnouoxennoe nem Hmm Jxenroqnoe neptpopnponaaaoe xwmuo 4 qxunmpa, ycraaomeuxoe 13 Konsuenoü Kaaamce 5 xopnyca I. Ha ,une xauamm 5 Banani-zenu no Kpañneü uepe rpn Bucryna 6.7.8. 0 mm K 3 snom/non 8 pacnouoxea aanpowua nxomloro kamna 2 u Imeer cnepneuua 9.I 0 u nas II. coennxmxmñ nxomtoñ KEHBJI 2 co cnepxemunm 9. IG. Komuo 4 nunoameno paapeaama,...

Kloub přestavitelné opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230148

Dátum: 01.05.1986

Autor: Babák Jan

MPK: B60N 1/04

Značky: opěry, kloub, přestavitelné, sedadla

Zhrnutie / Anotácia:

Kloub přestavitelné opěry sedadla opatřený pevnou a pohyblivou bočnicí, které jsou navzájem propojeny dvěma planetovými soukolími,vy značený tím, že s bočnicí (1) je pevně spojeno ozubené kolo (9) s vnitřním trochoidním ozubením, které je při osové vzdálenosti (eI) v záběru s ozubeným kolem (10) s vnějším trochoidním ozubením, spojeným pevně s bočnicí (1) a pevně soustředně s ozubeným kolem (11) s vnitřním trochoidním ozubením, do kterého při...

Kloub přestavitelné opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 223932

Dátum: 15.11.1985

Autor: Babák Jan

Značky: sedadla, opěry, přestavitelné, kloub

Zhrnutie / Anotácia:

Kloub přestavitelné opěry sedadla opatřený ozubeným kolem s vnějším trochoidním ozubením s počtem zubových sekcí n a ozubeným kolem s vnitřním trochoidním ozubením s počtem zubových sekcí n + 1, jedno z ozubených kol je spojeno s pevnou bočnicí a druhé se sklopnou bočnicí, vzájemná poloha bočnic se nastavuje relativním odvalováním zubů ozubeného kola s vnitřním ozubením po zubech ozubeného kola s vnějším ozubením, vyznačený tím, že jeho...

Zařízení pro polohování špicové opěry obuvnických lisovacích strojů pro přilepování podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226306

Dátum: 15.10.1985

Autori: Huňa Vladislav, Zbožínek Radomír, Vinklárek Alois

Značky: špicové, podešví, obuvníckych, strojů, opěry, polohování, zařízení, lisovacích, přilepování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro polohování špicové opěry obuvnických lisovacích strojů pro přilepování podešví se špicovou oprou sestávající z hydraulického přitlačovacího válce lisovací podložky a zavěšenou pístnicí výkyvně na vrchní desce stroje, vyznačující se tím, že hydraulický přitlačovačí válec (2) špicové opěry (10) je uspořádán ve vodicím pouzdru (1), výkvvně uloženém na vrchní desce (4) stroje a opatřeném jednak pevně s ním spojeným nosným plesem (6)...

Zařízení pro vyklápění patní opěry obuvnických lisovacích strojů pro přilepování podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226305

Dátum: 15.10.1985

Autori: Stratil Václav, Krása Miroslav, Huňa Vladislav

Značky: obuvníckych, vyklápění, podešví, opěry, strojů, přilepování, lisovacích, zařízení, patní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyklápění patní opěry obuvnických lisovacích strojů pro přilepování podešví s patní opěrou, sestávající z přítlačného hydraulického válce lisovací podložky a ze věšenou výkyvně pístnicí na nosném čepu uloženém v závěsné části nosného tělesa kolmo na závěsný čep nosného tělesa zakotvený ve vrchní desce stroje, vyznačující se tím, že nosný čep (6) patní opěry (9), nehybně spojený s pístnicí (7), mé na jednom konci upevněnu jedno...

Seřiditelný excentr kloubu přestavitelné opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225378

Dátum: 30.06.1985

Autor: Babák Jan

Značky: sedadla, excentr, opěry, kloubu, seřiditelný, přestavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřiditelného excentru kloubu přestavitelné opěry sedadla, umožňujícího snadné vymezení vůle mechanismu. Dosud známé seřiditelné excentry kloubů přestavitelné opěry sedadla jsou tvořeny pružným prstencem a trojicí kuliček, z nichž dvě jsou umístěné v příčném otvoru hnacího hřídele, jehož osa je mimoběžně kolmá k ose podélného otvoru, ve kterém je vložena třetí, rozpěrná kulička, na niž dosedá koncová plocha stavěcího šroubu....

Zařízení pro polohování patní opěry obuvnických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219008

Dátum: 15.06.1985

Autori: Huňa Vladislav, Cienciala Milan

Značky: obuvníckych, patní, polohování, zařízení, opěry, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro polohování patní opěry obuvnických strojů, zejména lepicích strojů podešví, umožňující nastavení polohy, patní opěry v celém velikostním rozsahu, případně pro několik druhů obuvi. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením, jehož ovládací rameno (1) uchycené svým jedním koncem na tělese (2) patní opěry je svým druhým koncem opatřeným polohovacím kolíkem (3) spojeno s jedním koncem ovládací dvouramenné páky...

Automatický fixační uzel pro stavěcí opěry sklápěcích karoserií dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218872

Dátum: 01.07.1984

Autor: Wetzel Wilhelm

Značky: stavěcí, fixační, automatický, prostředků, opěry, karoserií, dopravních, sklápěcích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti techniky dopravních prostředků, zejména stavěcích zařízení při technické obsluze nákladních automobilů. Cílem vynálezu je spolehlivé uvolnění opěry sklápěcí karoserie z fixace, bez nutné přítomnosti pracovníka provádějícího uvolnění pod karoserií vyklopenou vzhůru a klesající, a bez nutného pákového mechanismu pro dálkové ovládání. Úkolem vynálezu je vytvoření automatického uzlu, pro fixaci stavěcích opěr, který se...