Patenty so značkou «opatřených»

Sada podlahových panelov opatrených uzamykacím systémom s oddeleným posúvateľným spojovacím perom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13237

Dátum: 24.09.2007

Autori: Bergelin Marcus, Pervan Darko, Palsson Agne

MPK: E04F 15/04, E04F 15/02

Značky: opatřených, uzamykacím, systémom, odděleným, perom, spojovacím, panelov, posúvateľným, podlahových

Text:

...spojovacieho pera.c) Nový panel musí byť nakoniec sklopený smerom dole k podlahe a v priebehu tohtoúkonu naklonenia je treba udržiavať tlak dopredu a do strany.0006 Spisy W 0 2008/017281 A 1 a W 0 2008/01730 lA 2, z ktorých žiadny nie je relevantný, čo sa týka otázky vynálezcovskej činnosti, opisujú podlahovú krytinu, ktorá pozostáva zo skupiny čiastkových panelových jednotiek. Na čelných stranách sú vytvorené drážky, ktoré...

Hliníkové pásiky opatrené povlakom z medi a spôsob výroby hliníkových pásikov opatrených povlakom z medi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1020

Dátum: 17.04.2003

Autori: Cabral John, Longever Joseph, Austin David

MPK: H01B 13/22, H01B 11/18, B23K 20/04...

Značky: hliníkových, opatřené, výroby, spôsob, pásiky, hliníkové, pásikov, opatřených, povlakom

Text:

...zváraní švíka meď/hliník, ktorý praská alebo sa láme, keď sa kábel ohýba. Pretože hliníkový pásik opatrený povlakom z medi by poskytoval podstatne úspory nákladov oproti vodičom 2 čistej medi pri väčších priemeroch, existuje potreba hliníkového pásika opatreneho povlakom 2 medi,ktorý môže byť pretvorený do vodiča s dostatočným priemerom na použitie vo velkých koaxiálnych kábloch, toznamená kábloch, ktore majú priemer väčší než 10 mm.Spisy...

Pomůcka k vystavování předmětů opatřených dříkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270416

Dátum: 13.06.1990

Autor: Fontlladosa Enrique Bernat

MPK: B65D 5/52

Značky: předmětů, vystavování, opatřených, dříkem, pomůcka

Text:

...které jsou oukrovinky vystavené. Pomůcka g, která může být ze stejněho materiálu jako nádobka l, tedy tvoří současně víko nádobky l.Pomůcka 2 má krátkou dolní válcovou sekci 1. která je nasunuta na na nádobce l 2 vněj šku. Nad válcovou sekcí 2 je kuželová sekce 5, která je zakoněeoa zaobleným vrcholom g.Na kuželove sekci 5 je vytvořen velký počet dutín. umístěných například v soustředných kruzích, přičemž dutiny mají v každém kruhu vzájemné...

Vidlicový hák pro bezobslužné zavěšování a vyvěšování břemen opatřených hřibovitými závěsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268283

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hofmannová Venda, Jeřábek Evžen

MPK: B66C 1/12

Značky: vyvěšování, vidlicový, zavěšování, břemen, bezobslužné, opatřených, hřibovitými, závěsy

Text:

...ní pracovní prostředí. zmanipulovdní hŕemene 1 jeho vyvěšení. Průběh operací bez účasti lidské obsluhy je snadný a rychlý. Zavěäení bŕemena na hák mohou usnadnit jak při vsrtikálních. tak i horizontälních diľerencích dkoey na vidlici háku. Výhodou tohoto vynálazu je nejen úspora pracovních sil. ale i možnost uskutečnění aanipulačních operací v proltorech člověku nepříetupných (napríklad radloaktivní prostředí. agrenivní prostředí, horké...

Vačka tvořená ozubeným řetězem sestaveným z článků opatřených na vnější straně částmi profilu vačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263752

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rambousek Zdeněk

MPK: D03C 1/14

Značky: straně, vačky, částmi, vnější, sestaveným, vačka, ozubeným, profilů, článků, tvořená, opatřených, řetězem

Text:

...je vymezena opřením vnějších ploch lg zubů článků v poloze 3 až g o boční pbmuw ll v zářezeoh hnacího hranolu ll. Fixace článků v této poloze je zajištěná vnějšími plochami lg zubů článků předcházejících, tedy v poloze g a následujících v poloze 3, které jsou rovněž opřeny o boční plochy ll v zářezech hnacího hranolu ll a to prostřednictvím spojovacích čepů lg. Články ozubeného řetězu jsou uzavřeny na prízmatických ůtvarech, tvořených...

Přípravek pro kontrolu šroubových uzávěrů opatřených pojistným kroužkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263548

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šilhán Vítězslav, Valenta Miloš

MPK: B67B 3/10

Značky: kroužkem, pojistným, opatřených, kontrolu, šroubových, přípravek, uzávěru

Text:

...měřioího přístroje.Príklad provedení přípravku podle vynálezu je znázmměn na výkresu, kde naobr. 1 je ve svislém řezu znázorněn celý přípravek včetně upnutého uzávěru a na obr. 2 je pohled na přípravek shora bez nasazeného uzávěru.Přípravek pro kontrolu šroubových uzávěrů opatřených pojistným kroužkem sestává ze svislého čepu g, na jehož spodním konci je pomocí prvního osazení upevněna základová částl přípravku. Na prvním osazení navazuje...

Způsob odstraňování modrého filmu sulfidu měďnatého z povrchu skleněných výrobků, opatřených červenou lazurou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259409

Dátum: 17.10.1988

Autori: Karas Jan, Rejzková Vlasta

MPK: C03C 23/00

Značky: odstraňování, sklenených, způsob, modrého, výrobků, povrchu, červenou, měďnatého, sulfidů, filmu, opatřených, lazurou

Text:

...podniku ,kvalitne a především rychle .a s minimálními náklady .modrý film odstranit. V íSulfid měďnatý lze z povrchu skla odstranit způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v t~om,.že se výrobky, mající modrý film, ponoří do 1 až 50 0/0 roztoku kyanidu súdneho a/nebo kyanidu clraselnéhuo při pokojové nebo zvýšené teplote. Rozpuštění modrého filmu lze přitom kontrolovat vizuálně a operační ěas~~-1 ze podle potřeby buď...

Zapojení pro ochranu řízených usměrňovačů s indukční zátěží opatřených plovoucí přepěťovou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257228

Dátum: 15.04.1988

Autori: Undus Stanislav, Šorna Jaroslav, Kubie Ivan, Pavlú Ctirad

MPK: H02H 7/125

Značky: přepěťovou, ochranou, opatřených, indukční, zátěží, usměrňovačů, zapojení, řízených, plovoucí, ochranu

Text:

...nemůže však být z prostorových důvodů dimenzována na podstatně větší energií přepětí vzniklých rozpojením hudicího vinutí.Na přiloženém výkresu je na obr. 1 schéma jednoho z dosud užívaných zapojení ochran a na obr. 2 a 3 jsou dva příklady zapojení pro ochranu řízených usměrñovačů s indukční. zátěží podle vynálezu.K výstupním stejnosměrným vývodům řízeného třífázového reverzačního usměrňovače napájejícícho budicí vinutí gb...

Zariadenie na orientáciu plochých súčiastok na jednej ploche opatrených drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255331

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tinka Stanislav, Urbanová Emília

MPK: B23Q 7/12

Značky: súčiastok, jednej, plochých, drážkou, ploché, orientáciu, opatřených, zariadenie

Text:

...151. Z ľavej strany je kontrolné lôžko 5 tvorené výkyvným odpruženým palcom 21, oproti ktorému z pravej bočnej strany je tvorené piestnicou 1 D v-yhadzovacieho valca Si. Z ľavej bočnej strany oproti piestnici lil vyhadzovacieho valca 9 je priečne na dopravnú dráhu 2 pripojená vratná dráha 8 vyústujúca na dopravnú dráhu 2 v-o vibračnom zásobníku 1. Nad kontrolné lôžk-0 5 zasahuje dutá piestnica 4 kontrolnej jednotky 3 svojim odpruženým...

Zařízení pro vystřikování plastových součástek opatřených závitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255021

Dátum: 15.02.1988

Autor: Winkler Vladimír

MPK: B29C 45/03

Značky: zařízení, opatřených, plášťových, závitem, vystřikování, součástek

Text:

...rovněž fyzická náma ha při snímání a nahazování celé nové vstřikovací formy na vstřikovací lis.Příklad zařízení pro vystřikování plastových součástek opatřeným závitem podle vynálezu je znázorněn ve dvou alternetivách na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje v řezu jednu sekci vicenásobné vstřikovaci formy pro vystřikováni plastové součástky s vnitřním závitem, znázorněné na obr. 2 e 3. Na obr. 4 je nakreslene V řezu jedna...

Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244581

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nykl Jan, Koudelka Karel, Šmerda František

MPK: B65G 47/18, B23Q 7/02

Značky: orientáciu, opatřených, súčiastok, drážkou, dopravu, válcových, zariadenie

Text:

...opatrených drážkou, kde na obr. 1 je nakresleně zariadenie V náryse a na obr. 2 je nakreslený priečny rez.Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou pozo 4stáva zo slimaknového dopravníka 1, ktoreho skrutkovnica v mieste pracoviska má vytvorené lôžko 9, ktoré je rovnobežne so smerom otáčania slimákového dopravníka 1 a v dĺžke 1/4 závitu. Vedľa slimákového dopravníka 1 v pozdĺžnom smere vo výške dopravovaných...

Upínací zařízení patních kotev, opatřených středovým otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253464

Dátum: 12.11.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: upínací, otvorem, patních, opatřených, kotev, zařízení, středovým

Text:

...je echenaticky znázorněno na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje jeho řez v podélné oee. Na obr. 2 je příčný řez A-A, na obr. 3 příčný řez B-B e na obr. 3 příčný řez C-C.Upínecí zařízení petních kotev ee etředovým otvoree v provedení pro uchycení dvou kotev e odlišnými etřsdovými otvory seetává ze středového táhle lg, která je Jedním koncom upevněno ve stojanu nebo předpínacín zařízení. Druhý konec středového táhle lg...

Zařízení pro výrobu drobných předmětů z plastů opatřených nejméně jedním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253343

Dátum: 12.11.1987

Autori: Žák Zdeněk, Strnad Jaroslav

MPK: A44C 25/00, A44C 27/00

Značky: výrobu, plastů, otvorem, zařízení, nejméně, předmětů, opatřených, drobných, jedním

Text:

...prohlubně g pro ozdobné prvky. Tyto prohlubně Q jsou spojeny V podélném směru formy l drážkami É pro jehly lg. Drážky É jsou na jedné straně formy l propojeny příčnou drážkou 2 pro plastový spoj lg. Vodicí nosič 1, v klidové poloze vysunutý nad rovinu formy l, sloužík přesnému zavádění jehel lg do drážek Q. Jehly lg jsou upevněny v držáku g jehel lg a svírají s rovinou formy ostrý úhel. Držák g je tvořen spodní vertikálně pohyblivou částí lg...

Zařízení k odizolování konců vodičů kruhového průřezu, opatřených křehkou izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 237037

Dátum: 15.02.1987

Autor: Nejman Zdeněk

MPK: H02G 1/12

Značky: izolaci, křehkou, odizolování, průřezu, opatřených, kruhového, vodičů, konců, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odizolování konců vodičů kruhového průřezu, opatřených křehkou izolací, sestávající z kleštiny, opatřené na horním konci dříkem pro upnutí do sklíčidla vrtačky a kruhovou štěrbinou v linii podélné osy kleštiny, do kteréžto kruhové štěrbiny zasahují rozrušovací hroty, kde účelu se dosahuje tím, že blíže dolního konce jsou v kleštině příčně k její podélné ose upraveny symetricky tři komůrky, do nichž jsou volně vsunuty...

Protismykové zařízení kol vozidel opatřených pneumatikami se vzdušnicemi na ledových a sněhových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248047

Dátum: 15.01.1987

Autor: Preusker Werner

MPK: B60C 27/04

Značky: opatřených, ledových, sněhových, vozidel, zařízení, vzdušnicemi, protismykové, plochách, pneumatikami

Text:

...hmot.Na volných koncích jsou protismýková ramena 40 opatřena vně záběrnými profily,čímž lze dosáhnout vysokého záběru kola. Tyto záběrné profily mohou být například vytvořeny jako hřeby.Upevňovací zařízení protismykového zařízení 10 na ráfek 11 sestava z upevňovacího kotouče 50 a pojistného prstence 150(obr. 3 a 7. Podle dalšího provedení vynálezu je tlpevňovací kotouč 50 nedílnou částí disku 11 kola vozidla. Disk 11 kola a upevňovací...

Zariadenie na orientáciu súčiastok opatrených výstupkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234662

Dátum: 01.01.1987

Autor: Cingálek Ján

MPK: B65G 47/14

Značky: orientáciu, opatřených, zariadenie, súčiastok, výstupkom

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia na orientáciu súčiastok opatrených výstupkom je spoľahlivo a bezporuchovo tieto súčiastky orientovať a v takovejto polohe ich privádzať do ďalšieho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na orientáciu súčiastok opatrených výstupkom, ktorého podstatou je, že v mieste orientovania je v orientačnej dráhe vytvorená orientačná drážka. Spodná orientovacia lišta je v mieste orientovania zahnutá smerom do stredu vibračného...

Zariadenie na orientáciu súčiastok opatrených drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234661

Dátum: 01.01.1987

Autor: Cingálek Ján

MPK: B65G 47/14

Značky: zariadenie, súčiastok, orientáciu, drážkou, opatřených

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia na orientáciu súčiastok opatrených drážkou je spoľahlivo a bezporuchovo tieto súčiastky orientovať a v takejto polohe ich privádzať do ďalšieho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na orientáciu súčiastok opatrených výstupkom, ktorého podstatou je, že v mieste orientovania je na orientačnej dráhe pevne pripevnený orientačný výstupok. Nad orientačným výstupkom vpravo je na orientačnej lište pevne pripevnená...

Upínací zařízení deskových dílců, zejména tybinků, opatřených přibližně v těžišti otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222500

Dátum: 01.10.1985

Autori: Stach Josef, Salcman Ivo

Značky: zařízení, dílců, zejména, upínací, opatřených, přibližně, těžišti, tybinků, deskových, otvorem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přemísťování tybinků umožňuje manipulaci s dílci ve všech rovinách. Zařízení je tvořeno vedením ve tvaru pláště hranolu, jehož jedno dno je odlomeno a druhé opatřeno deskou. Ve vedení je usazena kostka s čelem uzavřeným víkem a s trnem ve druhém čelu, kterým prochází táhlo s ozubením a závlačí. V dutině kostky je píst ovládaný tlakovým médiem. Kostka s trnem se vsune do dutiny v tybinku, kde se upevní připouštěním tlakového média a...

Zariadenie na orientáciu súčiastok na jednom konci opatrených súosým osadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 222100

Dátum: 15.07.1985

Autori: Tlstovič Tomáš, Drobný Jozef

Značky: jednom, súčiastok, opatřených, zariadenie, konci, orientáciu, súosým, osadením

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu súčiastok na jednom konci opatrených súosým osadením, alebo vybraním, pričom súčiastky sú privádzané zoradené za sebou v prívode vyznačujúce sa tým, že je tvorené dávkovacím hriadeľom (18), priečne otočne uloženým na nosiči (5) posuvne uloženom vo vedení (7) pevne uloženom na fréme (1), pričom na jednom konci v dávkovacom hriadeli (18) je pod prívodom (20) súčiastok (21) vytvorené lôžko (2), pod ktorým je na dávkovacom...

Forma pro tvarování výlisků opatřených zálisky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220433

Dátum: 15.04.1985

Autor: Dáňa Bruno

Značky: opatřených, forma, zálisky, tvarování, výlisků

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro tvarování výlisků opatřených zálisky, skládající se nejméně ze dvou uzavíratelně spojených dílů, vyznačující se tím, že nejméně jeden z těchto dílů, např. spodní díl (2), je opatřen nejméně jednou dutinou (5) se suvně uloženým podávacím trnem (4) a nejméně jednou tvarovanou přívodní dutinou (3) navazující na dutinu (5).

Zařízení pro přenášení dílců zejména betonových, opatřených v ploše otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218242

Dátum: 15.02.1985

Autor: Salcman Ivo

Značky: přenášení, opatřených, dílců, zařízení, otvorem, betonových, ploše, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k přemísťování zejména betonových tybinků, opatřených otvorem, které nemají závěsná oka ani prostupy v okraji dílce. Zařízení tvoří závěsný element, umístěný v obalu, a tento celek je pak uzavřen ve válcovém plášti. Obal je sepnut s transportním nosníkem. Závěs tvoří čep, který je na dolním konci spojen s hřídelí a na opačném konci má šroubovicovou drážku. Obal má tvar válce s drážkou, k jehož odlomenému dnu navazuje těleso...