Patenty so značkou «omítková»

Disperzní omítková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 241437

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kašík Boris, Ducháe Richard, Koivánek Josef

MPK: C04B 28/28

Značky: hmota, disperzní, omítková

Text:

...celý povrch a překrývá případné vysprávkya barevné nestejnoměrnosti. Pojivem omítkové hmoty je vodná disperze karboxylovaného kopolymeru, která hydrofilním charakterom zajišťuje vysokou pŕidržncst k podkladům a má nízký součinitel difuze. Reologicxé vlastnosti zabezpečují viskőzní kapaliny na bázi soli polyakrylových kyselín nebo neutraliovanými disperzemi etylakrylát-kyselinu akrylová a/nobo metakrylová.Disperzní hmota se nanáší...

Omítková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 251745

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pleva Milan, Šmíd Josef, Hejtmánek Vladimír, Hradecká Jaromíra

MPK: C04B 26/28

Značky: omítková, směs

Text:

...soli karboxylové kyseliny s uhlikatým řetězcem o délce C 12 až C 18 nebo směsi těchto kyselín.Použitý mohofosfát škrobu se vyznačuje rozpustnosti ve vodě za studena a zvýšenou viskozitou v důsledku své vysoké hydrofilnosti. Jeho předností je, že ani naąměrná dávka jeho přísady neovlivni požadovaný účinek a přitom je tato přisada ekonomicky podstatné výhodnějši, než dosud užívané eter celu~Přisada sodné soli zminěnýchkarboxylových...

Speciální omítková maltovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 215262

Dátum: 01.08.1985

Autori: Retzl Karel, Lebeda Jaroslav

Značky: omítková, maltovina, speciální

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit optimální maltovinu pro vnější i vnitřní omítky ve stavebních objektech, zavlhlých kapilární nebo atmosférickou vlhkostí, nebo vystavených nadměrné kondenzaci vodních par v důsledku provozu v nich. Omítková maltovina podle vynálezu je difúzní, antikondenzační, fungicidní a mrazuvzdorná a vyrábí se kromě ze základních složek a známých chemických přísad, zajištujících požadované vlastnosti tak, že se v závěrečné fázi...

Omítková směs na bázi alkalického kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 224071

Dátum: 01.10.1984

Autor: Pleva Milan

Značky: omítková, bázi, alkalického, směs, kameniva

Zhrnutie / Anotácia:

Omítková směs ta bázi alkalického kameniva, cementu jako pojiva a dalších přísad, vyznačující se tím, že obsahuje 0,5 až 10 % kyselé přísady na bázi SiO2 schopné reakce s hydroxidem vápenatým, jako je koloidní SiO2, křemelina, Si úlety z výroby ferroslitin nebo mletý křemičitý písek a pod., přičemž procento kyselé přísady se vztahuje na obsah cementu ve směsi.

Nástřiková vyrovnávací omítková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 214323

Dátum: 01.06.1984

Autori: Sequens Jan, Hlusička Josef

Značky: hmota, vyrovnávací, omítková, nástřiková

Zhrnutie / Anotácia:

Nástřiková vyrovnávací omítková hmota obsahující vápennou kaší, cement, vodnou dispersi termoplastického polymeru, minerální nebo organická vlákna, lehká plniva a vodu v takovém složení, které umožňuje vrstvě po nastříkání přenášet i sekundární pohyby stavby bez porušení konečné povrchové úpravy.