Patenty so značkou «omietková»

Sanačná suchá omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6561

Dátum: 04.11.2013

Autori: Sadlek Petr, Čech Pavel

MPK: C04B 14/02, C04B 28/18

Značky: omietková, sucha, sanačná

Text:

...nie je ideálne z hľadiska protipožiamej odolnosti a navyše pri miešaní môže dochádzať k rozmiešavaniu zmesi. Doteraz používané pripravky na hydrofobizáciu, ako je stearan vápenatý, ktorých zloženie je opísané napríklad v spise CZ 10765 Ul alebo kovové mydlo, opísané v spise DD-PS 123 187, alebo oleát sodný, opísaný v spise FR-PS 396 694 a 446 375, neumožňujú optimálne hydrofobizovať hmotu maltovej zmesi a tak relatívne presne ovplyvňovať...

Prísada na zníženie vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente, spôsob jej výroby, cement alebo suchá omietková zmes s obsahom uvedenej prísady a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285973

Dátum: 21.11.2007

Autori: Képes Róbert, Jaklovský Štefan, Smrčková Eva

MPK: C04B 14/00

Značky: cement, sucha, obsahom, zníženie, výroby, přísady, cr(vi, prísada, vodorozpustného, spôsob, chromu, cemente, omietková, uvedenej

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente alebo v suchých omietkových zmesiach obsahuje 10 až 75 % hmotn. hydrátu síranu železnatého a do 100 % hmotn. prírodného zeolitu sa pridáva k slinku počas mletia, čím je možné znížiť obsah Cr(VI) v cemente až po hodnotu nižšiu ako 2 ppm. Predmetom vynálezu je aj cement a suché omietkové zmesi obsahujúce túto prísadu na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu.

Prísada na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente a cement alebo suchá omietková zmes s obsahom uvedenej prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4172

Dátum: 02.06.2005

Autori: Smrčková Eva, Képes Róbert, Jaklovský Štefan

MPK: C04B 22/14, C04B 22/00

Značky: cemente, přísady, chromu, sucha, obsahom, prísada, vodorozpustného, cement, obsahu, omietková, cr(vi, uvedenej, zníženie

Text:

...sa rnlelo s 2,5 kg prírodného zeolitu (hydratovaný alumosilíkát alkalických kovov a kovov alkalických zemín - rnínerál klinoptilolit, ťažený v lokalite Nižný Hrabovec) počas 20 minút. Získala sa homogénna zmes (zmes l) s obsahom 50 hmotn. hydrátu síranu železnatého, ktorá mala veľmi dobré sypné vlastnosti, ktoré sa zachovali aj po l roku skladova SK 4172 Unia. Pripravená prísada - zmes l obsahovala 50 hmotn. technických hydrátov síranu...

Sanačná omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2657

Dátum: 12.09.2000

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 14/18, C04B 28/00

Značky: omietková, sanačná

Text:

...v množstve od l 0 do 25 75 hmotn., mletého bentonituv množstve od 3. do 8 hmotn., sekaného skleneného vlákna v množstve od. 0,20 do 0,60 7 hmotn., stearanu vápenatého v množstve cda 0,5 doPred aplikáciou sa zmes homogenizuje s. vodou.lo Expandovaný perlit 32 Š hmotn. Cement 42 hmotn. Mastenec mletý 20 7 hmotn. Bentonitu mletý 4 hmotn. Seksné sklenené vlákno 0,5 ř hmotn. Stearan vápenatý l hmotn. Allqlarylsulfonan sodný 0,5 74 hmotn....

Protipožiarna omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2552

Dátum: 11.07.2000

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 35/66

Značky: omietková, protipožiarna

Text:

...sa z expandovaného perlitu objemovej hmotnosti od 70 do 150 kg.m 3 v množstve od 10 do 30 hmotn.,bőraxu od l do 10 í» hmotn., sadrý od 20 do 70 7 hmotu., hydrátu vápenatého od 3 do 15 hmotn., mastenca mletého od l do 15 7 hmotn. a sekaného skleneného vlákna od l do 5 7 » hmotn. Pred aplikáciou sa zmes homogenizuje s vodou, alebo riedenou dis perziou syntetických živíc.Príklady us kut o čneniaBoli pripravené nasledujúce zmesiExpandovaný...

Plastifikovaná omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 260331

Dátum: 15.12.1998

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 28/04

Značky: plastifikovaná, omietková

Text:

...ktorého význačnou zložkou je montmorlllonit. Tejte jeho výmennej aktivity lónov absorbovať na svojom povrchu molekuly elektrolytu. so schopnosťou substituovat ión vápnika alebo horčíka za ión sodíka, možno využít pri spolupôsobení so sodnou soľou karboxymetylcelulózy, Pri optimálnej koncentrácii týchto komponent v omietkových zmesiach, slúžia-nich pre povrchové úpravy stavebných konštrukcií, sa dosahuje synergického reologického efektu,...

Tepelnoizolačná omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 242269

Dátum: 15.09.1987

Autor: Janout Václav

MPK: C04B 24/26, C04B 22/06

Značky: omietková, tepelnoizolačná

Text:

...vody v plastickej zmesi sa zčasti využíva k hydratácii cementu, kde sa gél hydrokremičitanov hlinitých uplatňuje ako retečná zložka. Časť vody vsiakne do podkladu a najväčšia časť sa odpari do ovzdušia. Stratou vody z maltovej zmesi dochádzačoho sa zmes zmraštuje a dochádza k možnosti vzniku trhlin.Predpenený granulovaný polystyrén V takejto malte plni funkciu armovacej zložky,ktorá jednak eliminuje zmraštovacie sily vznikajúce...

Protipožiarna omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 232096

Dátum: 01.04.1987

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 13/21

Značky: omietková, protipožiarna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka protipožiarnej ochrany oceľových a silikátových stavebných konštrukcií. Vhodne sa môže uplatniť pri lokalizácii požiarov v baňskom priemysle. Vynález využíva endotermných vlastností hydrátu síranu vápenatého v kombinácii s expandovaným perlitom a spomaľovačom tvrdnutia sadry hydrátom vápenatým, ktorý okrem toho zmes plastifikuje a upravuje pH, ďalej s proteinovým spomaľovačom, ktorý povrchove aktivuje zmes, upravuje tixotropiu...