Patenty so značkou «olejových»

Spôsob spracovania olejových kalov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288273

Dátum: 11.05.2015

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00, C02F 1/52, C02F 1/38...

Značky: vykonávanie, olejových, spracovania, kalov, tohto, spôsobu, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na spracovanie olejového kalu pochádzajúceho z čističiek odpadových vôd, olejových vôd a emulzií, hlavne odpadových vôd z oceliarní, studených valcovní, lisovní, strojárskych závodov a napríklad aj automobiliek. Zariadenie pozostáva zo zásobníka (1) s jednotkou ohrevu, za ním je zaradená prvá filtračná jednotka (2), potom nasleduje sedimentačná jednotka (3) a ďalej odstreďovacia jednotka (6). Ďalej je zaradená odparovacia...

Držiak vedenia vysokého napätia v olejových transformátoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16287

Dátum: 15.10.2010

Autor: Brendel Hartmut

MPK: H01F 27/06, H02G 3/32, H02G 15/30...

Značky: vysokého, vedenia, napätia, držiak, transformátoroch, olejových

Text:

...V nich sú známe napríklad z dokumentov W 0 02/063721 a JP 56 112 707.0007 Na základe tohto stavu techniky je úlohou tohto vynálezu püskytnút držiak vývodov V olejových transformátoroch, ktorý je obzvlášt flexibilný a priestorovo0008 Táto úloha sa rieši prostredníctvom držiaka vedenia vysokého napätia vyššie uvedeného druhu. Tento sa vyznačuje tým, že základný izolačný modul je medzi prvým a druhým koncom ohnutý tak, že je vytvorená kratšia a...

Spôsob spracovania olejových kalov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5484

Dátum: 07.07.2010

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00

Značky: zariadenie, spôsobu, spôsob, vykonávanie, tohto, olejových, spracovania, kalov

Text:

...ktorou môže byť pieskový filter alebo podobne zariadenie,v ktorom sa kontinuálne odstraňuje filtračný koláč.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. 1 je znázornená bloková schéma zariadenia na spracovanie olejových kalov.Spracovanie kalu začína jeho dopravou do zásobníka 1 s jednotkou ohrevu, V ktorej sa kal zohreje prostredníctvom trubkových ohrievačov a to parou alebo elektricky a súčasne sa uvedená zmes homogenizuje a môže byť...

Linka na spracovanie olejových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5464

Dátum: 07.06.2010

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00

Značky: olejových, linka, spracovanie, kalov

Text:

...odvedený kal do zásobníka 12 kalu, ktorý putuje na skládku 13 alebo do spaľovne 14, kde sa tento kal použije ako alternatívne palivo, alebo do biodegradačného systému 19. Tretírn výstupom 8 je zo separátora 5 vyvedený olej a/alebo decht do zásobníka 15 oleja a/alebo dechtu, ktorý následne putuje do spaľovne 16 oleja á/alebo dechtu alebo do výrobne 17 altematívnych palív alebo clo regeneračného systému 18, kde je recyklovaný (regenerovaný).V...

Koncentráty olejových suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13812

Dátum: 17.02.2009

Autori: Kühnhold Jürgen, Eberhard Manuela, Vermeer Ronald

MPK: A01N 43/38, A01N 25/04

Značky: olejových, koncentráty, suspenzií

Text:

...zlúčeninu, ktorá je v pevnom stave pri teplote miestnosti aX predstavuje halogén, alkylovú skupinu, alkoxy skupinu, halogénalkylovú skupinu,halogénalkoxy skupinu alebo kyano skupinu, W, Y a Z vzájomne nezávisle predstavujú vodík, halogén, alkylovú skupinu, alkoxyskupinu, halogénalkylovú skupinu, halogénalkoxy skupinu alebo kyano skupinu, A predstavuje vodík, v každom pripade prípadne halogénom substituovanú alkylovú skupinu, alkoxyalkylovú...

Zariadenie na recykláciu olejových filtrov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4480

Dátum: 01.06.2006

Autor: Kraft Daniel

MPK: B09B 3/00

Značky: recykláciu, zariadenie, olejových, filtrov

Text:

...Na odstredivku je napojený dopravnik rozdrvenej odstredenej zmesi,nad ktorým je priečne uložený magnetický separátor s dopravníkom kovov do zbemej nádoby. Dopravník rozdrvenej odstredenej zmesi vyúsťuje do drviča s reverzným chodom, na ktorý je napojený dopravnik rozdrveného papiera,ktorého koniec vyúsťuje nad zbemou nádobou na papier. Chod celého zariadenia je ovládaný pomocou pripojenej riadiacej jednotky.Zariadenie podľa technického...

Prísadová zmes vhodná do mazacích olejových kompozícií, aditivovaná viacúčelová motorová olejová kompozícia a aditivovaná mazacia olejová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284909

Dátum: 11.01.2006

Autori: Lenti Margit, Bartha László, Kis János, Dénes Ferenc, Baladincz Jenó, Bobest Éva, Hancsók Jenő, Auer János, Deák Gyula

MPK: C10M 157/00, C10M 101/00

Značky: motorová, aditivovaná, vhodná, viacúčelová, kompozícií, olejových, mazacia, kompozícia, olejová, mazacích, prísadová

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie opisuje prísadovú zmes vhodnú do mazacích olejových kompozícií, výhodne do motorových olejových kompozícií, ktorá obsahuje 15 až 100 hmotn. % komponentov „A" a „B", z ktorých každý je zložený z jedného alebo viac aditív a až z 85 hmotn. % riedidla, pričom komponent „A" sa skladá z 10 až 100 hmotn. % polyfunkčnej bezpopolovej aditívnej kompozície s detergenčno-dispergačnými účinkami alebo jej olejového roztoku, zloženej z...

Zariadenie a spôsob na získavanie frakcionovaných uhľovodíkov zo zberných plastových surovín a/alebo olejových zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9157

Dátum: 24.01.2005

Autori: Nill Wolf-eberhard, Weser Gerold, Schmillen Anton

MPK: C10G 1/10, C10G 1/00

Značky: frakcionovaných, zariadenie, zberných, získavanie, uhľovodíkov, zvyškov, olejových, spôsob, surovin, plášťových

Text:

...nádobu, pred ktorou je predradená vstupná nádrž, z ktorej sa pomocou závitovkového dopravníka plastový odpad spoločne s katalyzátorom dopravuje doreakčnej nádoby na roztavenie. Oddestilovaný plynný produkt sadopraví do druhej zohrievanej reakčnej nádoby, V ktorej je katalyzátorové lôžko 2 častíc katalyzátora s priemerom medzi 1 mm až 15 mm, menovite žíhaných zeolitových častíc s priemerom približne 10 mm, ktorými sa plyn katalyticky štiepi....

Spôsob redukcie viskozity hustých olejových zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281664

Dátum: 23.04.2001

Autori: Rispoli Giacomo, Cavanna Agostino, Lattarulo Franco, Bozza Pierluigi

MPK: C10G 51/02

Značky: hustých, zvyškov, viskozity, redukcie, olejových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob redukcie viskozity hustých olejových zvyškov (1), ktorý zahrnuje prvý krok, v ktorom prebieha ľahké krakovanie (I) hustých olejových zvyškov (1), a druhý krok, v ktorom prebieha tepelné krakovanie (II) hustého plynného oleja (3) vzniknutého počas ľahkého krakovania, pričom uvedené tepelné krakovanie produkuje tepelný zvyšok (7) a ľahšie produkty, pričom a) tepelný zvyšok (7) získaný v druhom kroku pri tepelnom krakovaní sa väčšinou úplne...

Zařízení ke stabilizaci vývodů VN pro přepravu olejových transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270784

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hoffmann Evžen, Kunce Karel

MPK: H01F 27/30

Značky: transformátoru, olejových, vývodu, zařízení, stabilizaci, prepravu

Text:

...příložky vzájemné staženy pomocí šroubů. Udvráceně strany tvarovaných podložek od trubky vývodu VN jsou opatřeny vybráním, odpovídajícím šíŕce a tlouštce v nich umístěných opěrných desek.Zatízením podle vynálezu je zabezpečen tuhý vývod před výkyvy a poškozením během přepravy transtormátoru, což by v opačnem případě znamenalo nutnost opravy se značnýmí náklady. Stabilizace vývodů zároveň usnadňuje a urychluje následnou montáž průchodek.Na...

Způsob likvidace olejových emulzí dispergovaným hydrogenem kyseliny křemičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 269290

Dátum: 11.04.1990

Autor: Volák Vojtěch

MPK: C02F 1/24

Značky: dispergovaným, hydrogenem, křemičité, olejových, kyseliny, způsob, likvidace, emulzí

Text:

...gel kyseliny kremičité byl diepersován v prídavné vodě pouze vysokými otáčkami míohadla. Použitím mleoího zařízení, která umožní prípravu částic gelu o vyšší disperzitě lze očekávat zlepšení oeemulgačních výsledků. Z 1 ml vodního skla bylo při laboratorních pokusech připravováno 50 až 100 ml disperse křemičitého gelu, tedy celkově ředění vodního skla doeahuje poměru 150 až 100. U poloprovozního pokusu byl volen ředicí poměr...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem mědi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266508

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sedláček Jiří, Sýkora Stanislav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C22B 7/00

Značky: olejových, odpadních, způsob, způsobu, mědi, zařízení, kalů, obsahem, zpracování, provádění, tohoto

Text:

...odstředěním,či kombinací obou složek a po vysušení předává přes sklad k dalšimu hutnickému či chemickémuvyužití, způsob zpracování odpadního kalu i zařízení k jeho provádění podle vynálezu objasňují příklady a obrázky dále uvedené. Přítom obr. 1 a příklad l popisuje minimálně náročné maloprovozní zařízení zkušebního a vývojového charakteru a příklad 2 a obr. 2 větší zařízení, určené pro provozní zpracování kalů z několika provozoven hutní...

Ochranné zařízení pro přepravu a skladování olejových transformátorů a tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262905

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valenta František, Langer Ladislav

MPK: H01F 27/14, H01F 27/08

Značky: ochranné, zařízení, olejových, skladování, prepravu, tlumivek, transformátoru

Text:

...při 262 .m 5 5POJGHO přídavnê potrubí přibližnêho tvaru obrácenêho písmena J nebo U k jehož druhému, podle boční stěny nádoby svisle dolú směřujícímu konci je rozebíratelně připojeno zařízení k vyrovnávání tlaku vzduchu s vysoušeěem. Přídavné potrubí nebo zařízení k vyrovnávání tlaku vzduchu s vysoušeěem je ke stěně nádoby rozebíratelně upevněno pomocí úchytněho elementu.Ochranným zařízením podle vynálezu. je po čas přepravy a skladování...

Snímač pro indikaci olejových částic v plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262255

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tlučhoř Drahoslav, Hrubeš Martin, Hošková Marie, Marek Vladislav

MPK: G01F 1/74, G01N 15/06

Značky: plynů, olejových, částic, snímač, indikaci

Text:

...světelného toku, který spolu s prvním světlovodem 3 a s prvním kondenzorem A jsou upraveny ve stěně §potrubi tak, že zaostřený světelný tok prochází středem potrubí a proudicím plynem,ve kterém jsou rozptýleny olejové částice. Kolmo ke světelnému toku vysílanému zdrojem l konstantního světelného toku je ve stěně Q potrubí uspořádán druhý světlovod 3 s druhým kondenzorem §. Proti zdroji l konstantního světelného toku s prvním...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem kovů, zejména mědi, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258840

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Sedláček Jiří, Sýkora Stanislav

MPK: C22B 7/00

Značky: způsob, tohoto, mědi, olejových, kovů, způsobu, zařízení, provádění, odpadních, obsahem, zejména, kalů, zpracování

Text:

...separátorem g. Zásobník 1 extrahovaného kalu je propojen s přívodním potrubím 3 na kal a odvod tekuté fáze ze separátoru g je napojen na přívodní potrubí 1 na rozpouätědlo.Na obr. 2 je schematicky znúzorněno zařízení, které sestává rovněž ze zásobníku ł kalu a zásobníku 3 rozpouštědla, který je pžívodním potrubím 1 propojen s reaktorem à, promývaoím zásobníkem lg a separétorem 2. Zásobník keluje propojen přívodním potrubím Q s reaktorem g....

Způsob výroby olejových retortových sazí typu GPF

Načítavanie...

Číslo patentu: 255825

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žižka Jan, Rissler Emil, Bureš Ivo

MPK: C09C 1/48

Značky: olejových, způsob, retortových, výroby, sazí

Text:

...výroby podle vynálezu je pro stejnou hodnotu jödové adsorpce reakční teplota V průměru o 50 OC nižší než u dosud používaných způsobů.Z této skutečnosti vyplývá, že saze vyrobené podle vynálezu obsahují nižší množství těkavých látek, menší množství gritu a jsou vyráběny s vyšší výtěžností. Nižší jsou dále měrné náklady na energií i náklady na údržbu a obnovu zařízení. Kvalita vyráběných sazí je špičkováa zcela rovnoměrná. Praktické provedení...

Způsob výroby olejových retortových sazí typu FSF

Načítavanie...

Číslo patentu: 255824

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rissler Emil, Bureš Ivo, Žižka Jan

MPK: C09C 1/48

Značky: výroby, sazí, olejových, retortových, způsob

Text:

...režimu případné netěsnosti zařízení neovlivňují chod výroby a nevynucují si odstávky zařízení. Použití jediného hořáku zaručuje vysokou a rovnoměrnou kvalitu vyráběných sazí, které vzhledem k nižší reakční teplotě o cca 50 OC proti dosavadním výrobním postupům obsahují nižší podíl těkavých látek i nižší podíl gritu. Energetická náročnost způsobu výroby sazí FEF podle vynâlezu je nižší, výtěžnost sazí je nejméně o 0,5 vyšší než u dosud...

Způsob výroby olejových retortových sazí typu SRF

Načítavanie...

Číslo patentu: 255823

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štefan Ladislav, Bureš Ivo, Šeliga Jiří

MPK: C09C 1/48

Značky: olejových, výroby, retortových, sazí, způsob

Text:

...kvalitou. Vlivem nižší reakční teploty obsahují saze SRF vyrobené podle vynálezu méně gritu i méně těkavých látek. Proti dosavadním způsobům výroby se zvyšuje významnou měrou výtěžnost sazí, snižuje se energetická náročnost výroby i ostatní náročnost výroby i ostatní provozní náklady výroby, zejména v oblasti údržby a obnovy zařízení. Vzhledem k podtlakovému režimu při výrobě sazí SRF podle vynálezu vznikají přínosy rovněž v oblasti...

Zařízení k zabránění zpětného vracení zkondenzovaných přimísenin olejových par

Načítavanie...

Číslo patentu: 255274

Dátum: 15.02.1988

Autor: Janošek Bohumil

MPK: F16N 39/00

Značky: zpětného, olejových, zkondenzovaných, přimíšenin, zařízení, vracení, zabránění

Text:

...oddělených od sebe tkaninovými pruhy se vzduchovými mezerami mezi jednotlivými vrstvami aktivního uhlí.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že z prostoru olejové nádrže odvádí znečistěné olejové páry s kondenzáty a zbavuje nosný vzduch těchto přimísenin, což umožňuje odvádět takto vyčištěný vzduch do nejbližšího prostoru bez negativních vlivů na prostředí, člověka a ekologické vztahy. Zařízení podle vynálezu umožňuje opakované použití, nebot...

Prostriedok na odstraňovanie extrémne tenkých olejových filmov z vodných hladín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246896

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kramárik Ján, Beška Emanuel

MPK: C11D 1/83

Značky: hladin, tenkých, olejových, prostriedok, filmov, vodných, extrémně, odstraňovanie

Text:

...je 5 až 10,2 až 6 hmotnostných dietylhexylsulfojantaranu sodného a 24 až 85 hmotnostných vody.Aplikácia prípravku má výhodu V tom,že jeho použitím dochádza z hluknutiu olejového filmu na podstatne menšiu plochu. Aplikáciou 1 mi prípravku na plochu 1 m znečistenú z 80 až 9 D 0/0 olejovým filmom dôjde k zníženiu znečistenia na 15 až 20podielu olejového filmu na vodnej ploche.vynález je dalej objasnený na príkladoch,ktorými však jeho...

Spôsob výroby rafinátov z ropných olejových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252868

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bučko Miloš, Macho Ján, Akubžanov Vladimír, Matějíček Josef, Maťaš Michal, Spitzer Pavol, Trcka Jozef, Huba František, Šebík Rudolf, Kopernický Ivan, Kotek Jiří, Stuchlík Jiří, Šmíd Jaroslav

MPK: C10G 67/04

Značky: spôsob, ropných, olejových, rafinátov, výroby, frakcií

Text:

...miešač rozsaozvoiválk. vzájomný pohyb uhľo-vodikoavejei rozpúšííaldl-crmej fázy môže byt súprodsný alebo -s výhodou vpnotiqimiiwiny. Exhratlçci-a sa môže lľůbĺĺ bez sgätnéąho toku ałebo s výuhodou so spžižlným tokom, lzotermicky alebo s gra-dientom teploty v extrałktnrre, pri teplotáoh od 40 do 150 °C, s výlhocton 60 až 130 °C.Ako selelkstřwne rozpúšťatllá sú vhodné tepellrne stabilne a rnízłkotoxioké klvaupalmê zlúčeniny obsta.hujúce v...

Lapač zpětného proudu olejových par v difúzní vývěvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251413

Dátum: 16.07.1987

Autor: Egert Gustav

MPK: F04F 9/06

Značky: difuzní, olejových, zpětného, proudu, výveve, lapač

Text:

...podobného tvaru vnějšího pláště difuzni vývěvy a je Umístěno v jeho blízkosti.Rozměry lamel jsou upravený tak, že vnější průměr spodní lamelya vnitřní průměr horní lamely tvoří mezi vstupním hrdlom sací příruby a činným prostorem tryskového systému vývěvy opticky neprůhlednou překážku. Přitom soustava lamel spojených žebry uůže být rozdělena z montážních důvodů ve vertikální rovíně na dvě shodně poloviny. uHlavní výhody zařízení...

Způsob vakuového čištění olejových náplní a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234325

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ratislav Jaromír, Altmann Josef

MPK: B01D 57/00

Značky: provádění, náplní, tohoto, způsob, vakuového, zařízení, olejových, čištění, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vakuového čištění olejových náplní, vyznačený tím, že olej, znečištěný příměsemi plynů a kapalin je podroben separačnímu pracovnímu cyklu, během nějž je plynule odváděn z olejového hospodářství technologického zařízení varem za sníženého tlaku jsou z něj odlučovány příměsi plynů a kapalin, přičemž je vyčištěný olej plynule odváděn zpět do olejového hospodářství technologického zařízení, a na tento separační cyklus bezprostředně navazuje...

Signalizačné zariadenie, najmä pre kontrolu stupňa zanesenia olejových a podobných filtrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234880

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šafranek Štefan

MPK: F15B 20/00

Značky: signalizacné, olejových, kontrolu, stupňa, podobných, filtrov, najmä, zariadenie, zanesenia

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je signalizačné zariadenie pre kontrolu stupňa zanesenia olejových a iných tekutinových filtrov používaných v hydraulike, mazacej technike, pri motoroch, atď. Stupeň zanesenia signalizuje opticky a elektricky. Výhodou vynálezu je, že umožňuje presnejšie riešiť termíny výmeny filtračných vložiek a olejových a tekutinových náplní, čím ušetrí značné náklady, ďalej to, že umožňuje automaticky prepínať zanesené filtre v takých...

Způsob kontinuálního předčištění znehodnocených olejových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234113

Dátum: 01.10.1986

Autori: Nečesaný František, Jadrný Jan, Sýkora Milan, Svoboda Karel, Večerka Jan, Kočandrle Josef

MPK: C02F 1/40

Značky: kontinuálního, předčištění, olejových, znehodnocených, emulzí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zneškodňování průmyslových odpadních vod a je použitelný v oblasti vodního hospodářství řeší problém zneškodňování znehodnocených uměle stabilizovaných olejových emulzí kontinuálním způsobem. Podstata vynálezu spočívá v kontiná1ním předčištění znehodnocených olejových emulzí kombinací chemického zásahu, kterým je eliminován stabilizační účinek emulgátorů,a dvoustupňové tlakové flotace s předřazenou koalescencí olejových...

Způsob zpracování olejových emulsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237205

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hermann Hans, Scheunert Christian, Haase Manfred, Koschade Gerda, Kutzsche Friedrich, Tietze Rainer, Morgenstern Sylvia, Pietsch Volker, Neustadt Werner, Friedrich Eberhard

MPK: B01D 17/04

Značky: způsobu, způsob, zpracování, zařízení, olejových, emulsí, tohoto, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zpracování mazacích prostředků na bázi minerálních olejů, zvláště použitých chladicích mazadel. Zařízení k provedení způsobu sestává ze sběrné nádrže, čerpadla, membránových oddělovačů, nádrže na odloučení pěny, jakož i rozkladné nádrže a má škrticím orgánem opatřenou odbočku před tlakovým vedením přímo k nádrži na odloučení pěny, dále zavírací přípravek pro volitelný směr proudu buď přes odbočku, nebo membránové odlučovače k...

Způsob extrakčního rozpouštění kovů v použitých olejích popřípadě v olejových emulzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 226146

Dátum: 15.04.1986

Autor: Krýsl Svatopluk

Značky: olejích, popřípadě, rozpouštění, způsob, kovů, emulzích, extrakčního, použitých, olejových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakčního rozpouštění kovů v použitých olejích, popřípadě v olejových emulzích, vyznačený tím, že se olej obsahující kovové částice podvrství roztokem kyseliny a obě fáze se promíchají proudem horké vodní páry, přičemž kov po reakci s kyselinou za vzniku ve vodě rozpustné soli se převede do vodné fáze.

Zařízení pro ultrafiltraci olejových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222595

Dátum: 01.02.1984

Autori: Neuman Petr, Rajdl Bohumil

Značky: ultrafiltraci, olejových, emulzí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro čištění vody s emulgovanými oleji. Účelem vynálezu je dosažení kontinuelnosti provozu zařízení se samočinným odváděním disociované vody a oleje. Uvedeného účelu dosahuje zařízení, jehož pracovní vana je rozdělena na oběhový prostor a zásobní prostor. Čerpadlo přečerpává olejovou emulzi z oběhového prostoru ořes zásobní prostor, z kterého je hrazen úbytek vyčištěné vody, do ultrafiltračního modulu, kde se odštěpí malé...