Patenty so značkou «olejové»

Vyhrievacie olejové teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5152

Dátum: 06.04.2009

Autor: Beczányi Zoltán

MPK: F24H 3/00, F24D 19/00

Značky: vyhrievacie, olejové, těleso

Text:

...minimálne dvomi priechodnými nírkami, ktoré sú Výhodne umiestnene V rohoch týchto panelov, pričom rúrky zabezpečujú prietok teplonosnej látky napriklad oleja medzi týmito dvomi panelmi. V tomto riešení sa používa len jedno ohrievacie teleso napriklad elektrická špirála, ktoré je umiestnene V prednom, alebo zadnom paneli. Ohriata teplonosná látka prúdi V panely, kde je umiestnená ohrievacie teleso smerom hore a homýrni spojovacími rúrkami...

Kompresor chladiaceho okruhu s fixačným usporiadaním na olejové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10062

Dátum: 29.10.2008

Autori: Jovita Luis Fabiano, Silva Fabiano Domingos, Ribas Junior Fernando Antonio, Hülse Emílio Rodrigues, Lopes Andrea, Klein Fábio Henrique

MPK: F04B 39/02

Značky: čerpadlo, usporiadaním, fixačným, kompresor, olejové, chladiaceho, okruhu

Text:

...hriadeľu za účelom ich spoločnej rotácie, kde trubicová objímka je pripojená k statoru elektromotora pomocou fixačnej tyče a nasadená okolo hriadeľa čerpadla s radiálnou0007 Riešenie popísané v US 6450785 prezentuje hriadeľ čerpadla zvonku vybavený špirálovými drážkami na jeho vonkajšom povrchu a zdola pripevnený ku statoru elektromotora za účelom udržania nehybnosti, zatiaľ čo trubicová objímka rotuje spolu s hriadeľom a rotorom...

Olejové suspenzné koncentráty obsahujúce diflufenican

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10369

Dátum: 23.09.2006

Autori: Haase Detlev, Schnabel Gerhard

MPK: A01N 43/40, A01N 25/02, A01N 25/04...

Značky: diflufenican, olejové, obsahujúce, suspenzné, koncentráty

Text:

...v množstve od 2,5 do 50 lnnotnostných, pričom tu uvedené hmotnostné sa tu a v celom opise, pokiaľ nie je uvedene inak, vzťahujú na pomemć hmotnosti každej danej zložky vztiahnutej na celkovú hmotnostV rámci výhodnej formy uskutočnenia uvedené olejové suspenzné koncentráty obsahujú a) 0,5 až 50 diłlufenicanu, b) 5 až 80 jedného alebo viacerých rozpúšťadiel, c) 0.1 až 15 jednej alebo viacerých netcnzidových solí viacmocných katiónov, d) l...

Olejové mazací čerpadlo pro stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246259

Dátum: 15.12.1987

Autor: Makarov Nikolaj Dmitrijevie

MPK: F16N 13/20

Značky: olejové, mazací, stroje, čerpadlo

Text:

...který je veden přes sací a výtlačný vývrt a přes uložení redukčního ventilu.Mazací čerpadlo sestává z čepu 1 a příruby 2, jež jsou slísovány a šroubem 3 i se závitovým otvorem 30 pevně spojený k víku 4 hlavního ložiska. Vzájemná poloha čepu 1 a příruby 2 je zajištěna kolíkem 25. Mazací čerpadlo dále sestava z hnaného kola 5,které je kluzně uloženo na vnějších průměrech čepu 1 a příruby 2 a svým ozubením je uloženo do záběru do hnacího kola...

Zařízení pro extrakční rozpouštění kovů v použitém oleji, popřípadě olejové emulzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228389

Dátum: 15.06.1986

Autor: Krýsl Svatopluk

Značky: oleji, kovů, rozpouštění, extrakční, emulzí, olejové, popřípadě, použitém, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává z nástavce extraktem opatřeného výpustním kohoutem, dále baňkou vyvíječe páry propojenou s nástavcem extraktoru zaváděcí trubicí a pro vyrovnání tlaků opatřenou ventilem. Pro možnost regulace vyvíjené vodní páry je baňka opatřena kohoutem. Zařízení je možno použít v laboratořích zabývajících se kontrolou jakosti použitých olejů, popřípadě olejových emulzí.

Olejové mazací čerpadlo pro stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223190

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubíček Jiří, Přikryl Petr

Značky: olejové, čerpadlo, stroje, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Olejové mazací čerpadlo je určeno pro mazání strojů, zejména spalovacích motorů s vratným pohybem pístu a pohon olejového mazacího čerpadla je odvozen přímo od klikového hřídele motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obě čerpací kola olejového mazacího čerpadla jsou otočně uložena ve vývrtu předního víka motoru. Tento vývrt je vytvořen z vnitřní strany předního víka motoru a je uzavřen víkem čerpadla, které je opatřeno nálitkem, zakončeným...

Odlučovač olejové a vodní mlhy z proudu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228642

Dátum: 01.01.1986

Autor: Hemzal Karel

MPK: B01D 45/18

Značky: olejové, proudu, vodní, vzduchu, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač je určen zejména pro odstraňování tukových kapiček a kapiček vody ze vzduchu, odsávaného ve velkých kuchyních nad sporáky. Odlučovač je tvořen řadami profilovaných listů, tvořících lopatky.První řada lopatek se a druhou řadou lopatek částečně překrývá a třetí řada lopatek je za druhou řadou lopatek umístěna s odstupem.

Způsob výroby tenzidů sulfonací olejové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 213609

Dátum: 01.03.1984

Autori: Morák Milan, Moravec Vlastimil, Audiová Karla, Šimek Stanislav, Pedál Miloslav

Značky: olejové, způsob, tenzidů, výroby, sulfonací, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tenzidů sulfonací olejové kyseliny nebo technických směsí mastných kyselin obsahujících více než 60 % olejové kyseliny vyznačený tím, že se sulfonuje působením 2 až 25 molárních procent přebytku plynného kysličníku sírového zředěného vzduchem nebo jiným inertním plynem na koncentraci 1,5 až 20 molárních procent SO3 na uvedené kyseliny v kapalné formě při 20 až 100 °C a produkt sulfonace se převede na povrchově aktivní soli, buď...