Patenty so značkou «olefinu»

Spôsob elektrochemickej výroby fosfitových alebo difosfitových komplexov Ni (0) a spôsob hydrokyanácie olefínu alebo izomerizácie alkénového nitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286309

Dátum: 27.06.2008

Autori: Lundgren Cynthia Anne, Jackson Scott Christopher, Kulova Taťjana Ľvovna, Stepanov Andrei Aleksandrovich, Grinberg Vitali Arjadevich

MPK: B01J 31/16, B01J 37/00, C07C 253/00...

Značky: výroby, olefinu, nitrilu, komplexov, alkénového, spôsob, difosfitových, fosfitových, hydrokyanácie, elektrochemickej, izomerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrochemickej výroby fosfitových alebo difosfitových komplexov Ni (0), ktorý zahŕňa: (a) rozpúšťanie kovového niklu z anódy v aprotickom rozpúšťadle v elektrolyzéri bez diafragmy, ktorý obsahuje anódu a katódu pre tvorbu nikelnatých iónov Ni2+, a (b) elektroredukciu nikelnatých iónov na katóde v prítomnosti jedného alebo viacerých fosforových ligandov pomocou jednosmerného alebo striedavého prúdu za vzniku týchto komplexov. Fosfitové...

Způsob výroby aldehydů hydroformylací olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270208

Dátum: 13.06.1990

Autori: Blessing Michael, Bunning Donald

MPK: C07C 47/02, C07C 45/49

Značky: aldehydů, výroby, způsob, olefinu, hydroformylaci

Text:

...uhelnatým a vodíkem, které jsou doplňované v takovém množství, aby celkový tlak olefinu, oxidu uhelnatého a vodíku byl menší než 3,15 MP a molární poměr vodíku k oxidu uhelnatému byl od 1 10 do 100 2 1. Výhodná forma provedení zahrnuje recyklací kapaliny. Zvláště výhodné je, pokud se sekundárního hydroformylačního procesu zavádí pouze nezreagovaný olefin, obsažený v odtahovaném proudu z primárního systému.Výhodným znakem navrženého řešení je...

Způsob polymerace olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268812

Dátum: 11.04.1990

Autori: Harada Masato, Iijima Makoto, Saito Noriaki

MPK: C08F 4/64

Značky: způsob, polymerace, olefinu

Text:

...atomech uhliku nebo cykloalkyl o § až 20 konoch uhliku a Wcímž se získá pevný produkt I, a takto získaný pevný produkt I se uvede do reakce se složkou C, která sestává znalogenldu titanu, který je možno vyjádřit obecným vzorcemkde X znamená atom chloru nebo bromu,R 9 znamená alkylový nebo arylový zbytek vždy o 1 až 20 atomech uhlíku neboh) vanadylhalogenldu a/nebo vanadlumhalogenldu, který je možno vyjádtít obecným vzorcemX znamená atom chloru...

Způsob výroby olefinů z pyrolýzních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264756

Dátum: 12.09.1989

Autori: Heller Gerhard, Zachoval Jiří

MPK: C07C 11/02, C07C 7/09

Značky: výroby, olefinu, pyrolyzních, plynů, způsob

Text:

...plynový olej nebo/s se chladí prací olej v nejméně dvou stupních, přičemž odebraným teplem pyrolýzního plynového oleje a druhého, případně dalších stupňů chlazení pracího oleje se předehřívá procesní voda vstupující do systému generace procesní vodní páry.Zavádí se tedy odběr, chlazení a recirkulaoe pyrolýzního plynového oleje přes středníčást olejové pračky a do okruhu pracího vstřikovaného oleje ve spodní části primární kolonyse zařazuje...

Způsob výroby pevného katalyzátoru pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264327

Dátum: 12.07.1989

Autori: Iljima Makoto, Yamada Sadahiko, Miya Shinya, Harada Masato

MPK: C08F 4/64, C08F 10/00

Značky: polymeraci, výroby, katalyzátoru, pevného, způsob, olefinu

Text:

...a to v množství 10 až 25 hmotnostnichk řízení částicově formy polymeru.Podle zveřejněné japonské patentové přihlášky č. Sho 57-74307/1982 se navrhuje zlepšit částicovou formu polymeru tak, že se pevný produkt podrobi předběžnému zpracování působenim organohlinité sloučeniny. Navíc při kterémkoliv postupu podle zveřejněné japonské patentové přihlášky Č. Sho 56 ~ 811 až Sho 57-74307 není ester kyseliny orthotítaničité a/nebo...

Způsob alkylace aromatických uhlovodíků nebo uhlovodíků se čtyřmi atomy uhlíku, olefínů a/nebo nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262430

Dátum: 14.03.1989

Autori: Manara Giovanni, Notari Bruno, Taramasso Marco, Forlani Orfeo

MPK: C01B 33/113

Značky: olefinu, nasycených, čtyřmi, uhlíku, aromatických, alkylace, způsob, uhlovodíku, atomy

Text:

...zahrnující jakýkoliv- materiál na bázi oxidu křemičitého, například silikagel bez ohledu na způsob jeho prípravy a tetraaikylorthokřemíčitany, jako je například tetraethylorthokřemičitan a tetramethylorthokřemičitan.Deriváty hliníku je možno výhodné vy-, brat ze skupiny zahrnující soli hliníku, například dusičnainy a octany.Látky s archivoltotvorným nebo klatrátotvorným účinkem mohou být vybraný ze skupiny zahrnující terciánní aminy,...

Způsob kontinuální výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu a alespoň jednoho.alfa. -olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244918

Dátum: 15.07.1988

Autori: Piálek Josef, Brázda Zdenik, Soueek Josef, Oliva Jioí, Kollmann Jan

MPK: C08F 210/16

Značky: ethylenu, olefinu, jednoho.alfa, způsob, kopolymerů, výroby, alespoň, kontinuální, modifikovaných

Text:

...íixována na inertní nosič nebo smíšena se sloučeninou kovu skupiny VIII periodického systému prvků.R 1, R 3, R 3 a R 4 znamenají uhlovodíkové zbytky s 1 až 10 uhlíkovýml atomy a R 5 znamena bud uhlovodíkový zbytek s 1 až 10 uhlíkovými atomy nebo skupina typu- sloučenina na bázi alkylaluminiumfluoridu obecného vzorce AIRZF AlRzxlaR znamená alkylovou skupinu s 1 až 12Halogenovanou sloučeninou přechodového kovu skupin IVa až Via periodického...

Způsob výroby komponenty katalytického systém u pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247166

Dátum: 16.05.1988

Autor: Wolf Klaus-friedrich

MPK: C08F 10/10, C08F 4/64

Značky: komponenty, systém, polymeraci, výroby, katalytického, způsob, olefinu

Text:

...v molárním poměru asi 115 až asi 11 Ve vztahu ke kokatalyzátoru (například trialkylhliníku).Komponenta nosičového katalyzátoru s obsahem titanu podle vynálezu se přípravuje aktivací, výhodně kopulverizací nosiče se specifikovanými donory elektronů. Tyto donory (Lewisovy báze) se liší od donorů používaných v kokatalyzátoru.Aktivaci je možno provádět rozpuštěním nosiče a jeho donoru elektronü a přesrážením. Také je možno generovat jemně...

Způsob získávání nižších olefínů, aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256938

Dátum: 15.04.1988

Autori: Höse Werner, Günschel Hubert, Novak Siegfried, Lücke Bernhard, Anders Klaus, Lantzsch Joachim, Fürtig Helmut, Wehner Klaus, Hädicke Udo, Roscher Wolfgang, Jonsch Joachim

MPK: C10G 11/00, C07C 1/20

Značky: nižších, způsob, olefinu, uhlovodíku, získavání, aromatických

Text:

...(cp. P.X. Eaennb, Ind. Eng. Chem, Q (1940) 149), uro xounepcnn Mewaaona npn Bucoxoü Teuneparype npH 3 oHTĺK oüpasoaanum B OCHOBHOM OKHCH yrnepoa H aoopona, noaromy Hcr cnenoaauna no erHparauHH MGTEHOHH npH noBbmeHHoñ.reMneparype He npőaoú nHcL.H 3 aecTHo,uro Karanuaavopucnoco 6 crnymTycTàHoaneHHmsToroTepMoHHaMHqecxono paaHoaecHn (eu K 3 roMy Bet. dtschĺ them. Ges, §§, 1055 Comp. rend, 1 §§, 1735 Liebigs Ann, § 15, 146 Aúgew. Chem,...

Způsob zvýšení produkce olefinů, zejména ethylenu, při pyrolýze uhlovodíků v kapalné a/nebo plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256887

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karl Béla, Simon Jolán, Illés Vendel, Ottó Antal

MPK: C10G 47/32

Značky: produkce, zejména, uhlovodíku, plynné, kapalné, pyrolýze, způsob, zvýšení, olefinu, fázi, ethylenu

Text:

...7 aváděno za hodinu 2,7 až 2,8 kg benzínu a tolik vodní páry a vodíku a/nebo methanu, aby byl celkový molární poměr zřečovacích látek vztaženc k benzínu přibližně konstantní (2,7 až 2,8). V tomto rozmezí byl volen molární poměr vodíku, vztaženo k benzínu,v hodnotách 0,22, 0,45, 0,90 a 1,85, což ve stejně řadě odpovídá hmotnostním poměrům 0,0048,0,0098, 0,0 l 91 a 0,0399 kg/kg. Bylo vidět, že během pyrolýzy vzniká vodík také z uhlovodiků,a...

Způsob polymerace a kopolymerace .alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bednáo Peter, Málik Ladislav, Huba Mikuláš

MPK: C08F 10/02, C08F 236/06, C08F 4/64...

Značky: polymerace, alfa, olefinu, kopolymerace, způsob

Text:

...katalytické komponenty /a/,jsou výhodné ty, ve kterých je kov čtyřvazný. a to vzhledem k jejich rozpustnosti v uhlov/odicích. Jako příklady lze uvést TiCl 4, Ti/0 C 4 I-Í 9/4 a Ti/0 iso-C 3 H 7/4.Z organických haloqenovaných sloučenin jsou zvláště vhodné elkylchloridy, a anorganic kých haloqenovaných sloučenin jsou výhodné chlotidy těžkých kovů, kde kov může existovat alespoň ve dvou oxidačních stupních a které jsou v okamžiku použití ve...

Způsob hydroformylace olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240983

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pavlík Oldoich, Vychodil Petr, Fiala Stanislav, Brož Václav, Planka Bohuslav, Mrázek Jan, Bosák Miroslav, Jioiený Vladimír

MPK: C07C 47/02, C07C 45/50

Značky: způsob, hydroformylace, olefinu

Text:

...způsob hydroformylace olefinů se 2 až 5 atomy uhlíkunízkotlakým pestupem za použití rhodiových katalyzátorů V kombinaci s vysokotlakým postupem za použití kobaltových katalyzátorů podle vynálezu.Podle vynálezu se odpadní plyn z nízkotlakého zařízení obsahující nezreagovaný olefin komprimuje a hydroformyluje se ve vysokotlàkém zařízení při tlaku 100.105 Pa až 350.105 Pa a při teplotách 120 až 180 oc v přítomnosti kobaltu v kovové...

Způsob výroby modifikovaných kopolymerů olefínů obsahujících vinylový ester

Načítavanie...

Číslo patentu: 245473

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ceausescu Elena, Fedin Viktor Michajlovie, Prasolov Alexej Borisovie, Fedotova Eleonora Fedoróvna, Ryskin Jurij Jevsejevie, Tudorache Nicolae

MPK: C08F 8/12

Značky: způsob, obsahujících, modifikovaných, olefinu, vinylový, kopolymerů, výroby, ester

Text:

...nponozwmbcnn cmecurenax c aaxpamoü qameä H sxcwpyIcepax, npzzg. nzyxmaezcoaue arccrpyzxepm npencmamamm HBHCÍOJIBGJBHPOĽHHĚ rexnonorrzesxuñ B 8 pHaHT.-Snanenme onpenenäunux nonan cnupma npomcxonnt HaupQ npu uouomm neexyyuaoñ-nerasaumn. Honyqennue na Buxone na axcmpynepa nponyxru peaxuun uoryr Guma öoneernnm úeaee cunsno Bcnyuenu n B arou.cnyuae nocne monnénxauuu onn nonxnn óurs nonneprnymnca neraaennu. Bpema npeóunaana peanuwonnoü cmecn...

Způsob výroby katalytického systému pro polymeraci.alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239928

Dátum: 15.05.1987

Autori: Veszprémi Imrich, Ivanka Pri Dunaji, Addássy Alexander, Hässler Jozef

MPK: C08F 4/64

Značky: systému, polymeraci.alfa, olefinu, způsob, výroby, katalytického

Text:

...polymeru je sníženo. Avšak skladovací stálost katalyzátoru při tqotách nad 35 °G je nedostatočná e také tepelná stálost katelyzátoru vyžaduje, aby se zvýšila.V záhlaví uvedení autoři dále studovali možnost zlepšení katalyzátoru. Výsledkom bylo ujištění, že pokud shore zmíněná pevná látka získaná reekcí reakčního produktu organohlinité sloučeniny s donorem elektronů a s chlorídem títeničitým se podrobí polymeraoi s alfa-olefinem 9 takto...

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů zvláště propylenu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233859

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vitvar Milan, Blatný Jan, Ottis Jiří, Staněk Vladimír, Pokorný Petr, Švajgl Oldřich, Jelínek Jaromír

MPK: C08F 10/06, C08F 2/06

Značky: zieglerovu, propylenu, olefinu, rozpouštědlo, polymeraci, způsob, přípravy, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů, zvláště propylenu, obsahuje jako hlavní složky nízkooktanové isohexany 2- a 3-metylpentany a je prakticky prosté benzenu a olefinů. Jeho příprava vychází z lehkého ropného benzinu, který se na platinovém katalyzátoru za přítomnosti chlorových aktivátorů současně isomeruje a zbavuje aromátů i olefinů a redestilací se z produkce isoluje isohexanová frakce.

Způsob výroby čistých terciárních olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235020

Dátum: 15.02.1987

Autori: Schulwitz Bruno, Scheef Hans-volker, Schleppinghoff Bernhard, Herwig Jens, Lange Peter

MPK: C07C 11/09

Značky: terciárních, čistých, výroby, způsob, olefinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čistých terciárních olefinů ze směsí uhlovodíků obsahujícíh alespoň jeden terciární olefin reakcí s alkanolem za vzniku alkyl-terc.alkyletherů, oddělením zbylých uhlovodíků v podstatě prostých terc. olefinů od alkyl-terc.alkyletherů, opětovným štěpením alkyl-terc.alkyletherů na terc. olefiny a na alkanol a oddělením čistých terc. olefinů od alkanolu, vyznačující se tím, že se alkanol po opětovném štěpení alkyl-terc.alkyletheru...

Způsob zpracování pyrolýzního plynu z procesu výroby olefinů pyrolýzou uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248177

Dátum: 12.02.1987

Autori: Svoboda Jiří, Nájemník Jiří, Zelenka Jan

MPK: C10G 9/36, C07C 7/09

Značky: procesu, výroby, uhlovodíku, pyrolýzou, pyrolýzního, způsob, zpracování, plynů, olefinu

Text:

...účinku se prakticky neprojevilo na ostrosti oddělování žádaných lehkých uhlovodíků, přecházejících do pyrolýzního plynu. Rovněž kvalita pyrolýzního benzínu se znatelněji nezměnila.Druhý experiment napodobil zvýšení tlaku ve stripéru technologické vody, ke kterému dojde zařazením kondenzátoru o tlakové ztrátě cca 15 kPa. Vyhodnocením spotřeby stripovací páry a kvapity napájecí vody včetně obsahu kyslíkatých látek byl zjištěn...

Způsob polymerace olefinů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248023

Dátum: 15.01.1987

Autori: Yanoshita Minoru, Funahashi Wataru, Hattori Nobutaka

MPK: C08F 10/00

Značky: způsob, zařízení, provádění, polymerace, olefinu, způsobu, tohoto

Text:

...třeba dosáhnout fhomogenního rozdělení teplot a v neposlední řadě je nutno zajistit, aby neclocházelo k podstatnému úniku částeček ze zařízení.Podle uvedeného Vynálezu byla učiněna řada pokusů za účelem odstranění uvedených problémů, přičemž bylo zjištěno, žetyto problémy dosavadního stavu techniky mohou být odstraněny použitím nezbytně nutné kombinace dále uvedených znaků,které tvoří podstatu uvedeného vynálezu.Cílem uvedeného vynálezu je...

Katalyzátor pro přípravu nenasycených karbonylových sloučenin oxidací olefinů v plynné fázi a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230902

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novák Vlastimil, Jelínek Jaromír, Sokol Ludvík

MPK: B01J 23/16, B01J 23/88, C07C 45/34...

Značky: nenasycených, přípravu, katalyzátor, sloučenin, oxidací, fázi, karbonylových, způsob, plynné, přípravy, olefinu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory dle vynálezu jsou určeny pro oxidaci olefinů na nenasycené karbonylové sloučeniny, zejména pro oxidaci propylenu na akrolein. Obsahují oxidická sloučeniny prvků VI. B akupiny v kombinaci s oxidickými sloučeninami prvků IV. A, V. A a VIII. B skupiny periodického systému. Pro katalyzátory tohoto složení byl nalezen vhodný způsob přípravy vedoucí k vyšším katalytickým účinkům a výhodnějším vlastnostem, např. mechanické pevnosti.

Způsob přípravy katalyzátorů stereoregulární polymerace -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226436

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nocci Roberto, Giannini Umberto, Barbe Pier Camillo, Scata Umberto, Parodi Sandro

Značky: polymerace, olefinu, stereoregulární, přípravy, katalyzátoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy katalyzátorů stereoregulární polymerace ?-olefinů obecného vzorce CH2 = CHR kde R představuje alkylový zbytek obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo arylový zbytek, a směsí těchto olefinů s ethylenem, v kapalné fázi, popřípadě v přítomnosti inertního uhlovodíkového rozpouštědla, nebo v plynné fázi, vyznačující se tím, že se na sebe vzájemně působí a) trialkylhlinitou sloučeninou nebo alkyl-hlinitou sloučeninou obsahující alespoň 2...

Způsob přípravy polykomponentních katalyzátorů pro oxidaci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246777

Dátum: 17.04.1986

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Rada Antonín, Havel Zdenik, Vaoura Jan, Kryštufek Jan

MPK: B01J 23/90

Značky: olefinu, katalyzátoru, polykomponentních, přípravy, způsob, oxidací

Text:

...přebytku,množství kyseliny Vinné či citrónová a kyseliny dusične musí zůstat zachováno.Rozpuštění katalyzátoru může být realizováno jaik bylo uvedeno při teplotě v rozme 21 20 až 120 °C, nejlépe však při teplotě 20 až 70 °C, kndy rozpouštění probíhä s Přiměřenou rychlostí .a nedochází k intenzívnimu úniku NHs z roztoků, popřípadě nežádoucímu vývinu nitrózních plynů.Ztráty aktivních komponent při použití postupu podle vynálezu jsou minimální a...

Katalytický systém pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225839

Dátum: 15.01.1986

Autori: Epstein Ronald Alan, Mink Robert

Značky: olefinu, katalytický, systém, polymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém pro polymeraci olefinů, vyznačený tím, že obsahuje složku obsahující organohlinitý podíl a složku obsahující halogenid titanu, získatelnou reakcí hořečnaté sloučeniny obsahující halogen s organickým fosfitem v množství 0,01 až 10 molů fosfitu ne mol hořečnaté sloučeniny, společným rozpráškováním reakčního produktu s komplexem halogenidu titanu a sloučeniny, která je donorem elektronu a reakcí společně rozpráškovaného produktu...

Způsob přípravy terciárního olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223964

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fattore Vittorio, Notari Bruno, Taramasso Marco, Manara Giovanni

Značky: přípravy, olefinu, způsob, terciárního

Zhrnutie / Anotácia:

1. Způsob přípravy terciárního olefinu zvoleného ze skupiny zahrnující isobutylen a isoamylen z odpovídajícího výchozího alkylterc.(C4 až C5) alkyletheru, vyznačující se tím, že se terc.alkylether nechá reagovat při teplotě 130 až 350 °C a tlaku 0,1 až 1 MPa v přítomnosti katalyzátoru, kterým je krystalický kysličník křemičitý s měrným povrchem 200 až 500 m2/g, jehož složení odpovídá obecnému vzorci 0,001 až 1 MnOm . 1 Si02, kde MnOm...

Katalyzátorová kompozice s obsahem chromu pro oxidaci, amoxidaci a dehydrogenaci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220305

Dátum: 15.11.1985

Autori: Grasseli Robert Karl, Miller Arthur Francis, Shaw Wilfrid Garside

Značky: amoxidaci, olefinu, oxidací, kompozice, dehydrogenaci, katalyzátorová, obsahem, chromu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátorová kompozice s obsahem chromu podle vynálezu má složení odpovídající obecnému vzorci AaDbNicCOdCreBifMo12Ox, kde znamená A alkalický kov nebo měď nebo jejich směs, D znamená fosfor, cín, germanium, bor, wolfram, vanad nebo jejich směs a kde a a b případně přítomné složky A, popřípadě D znamenají až 4, c a d případně přítomného niklu a kobaltu znamenají až 20 a součet c + d se rovná 0,1 nebo je větší než 0,1, e znamená 0,1 až 10, f...

Způsob přípravy katalyzátoru pro nízkotlakou hydrogenaci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218784

Dátum: 15.04.1985

Autori: Duben Josef, Čásenský Bohuslav

Značky: katalyzátoru, olefinu, přípravy, nízkotlakou, hydrogenaci, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru organické technologie - zpracování uhlovodíků, a konkrétně se týká způsobu přípravy homogenního katalyzátoru na bázi bis(cyklopentadienyl)dichlorotitaničitého komplexu pro nízkotlakou hydrogenaci olefinů v prostředí aromatického uhlovodíku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bis(cyklopentadienyl)dichlorotitaničitý komplex se v reakční směsi hydrogenovaného olefinu redukuje seskvi(2-methoxyethoxy)alanem v molárním poměru...

Způsob tepelného zpracování a započetí provozu katalyzátorů typu Mo12BiaCobNicFedSieMfOx pro oxidaci olefinů na nenasycené aldehydy a kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227136

Dátum: 01.01.1985

Autori: Havlíček Werner, Berka Zdeněk Ing, Martinec Alexandr, Prajzler Jaroslav, Junek Zdeněk

Značky: olefinu, nenasycené, započetí, tepelného, oxidací, mo12biacobnicfedsiemfox, kyseliny, způsob, katalyzátoru, zpracování, aldehydy, provozu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování a započetí provozu katalyzátorů typu Mo12BiaCobNicFedSieMfOx pro oxidaci olefinů na nenasycené aldehydy a kyseliny kyslíkem v plynné fázi, kde M je alkalický kov nebo kov alkalických zemin a kde a= 0,5 až 7, b= 1 až 4, c= 0 až 4, d= 0,1 až 3, e= 0 až 30, f= 0,1 až 1, vyznačený tím, že během tepelného zpracování je katalyzátor žíhán na teplotu nejvýše 460°C a v katalytickém reaktoru je katalyzátor ředěn inertním...

Způsob výroby pryskyřicovitého polymeru olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214856

Dátum: 15.10.1984

Autori: Melquist John Leslie, Fotis Peter, Hoff Glen Richard

Značky: olefinu, polymerů, výroby, pryskyřicovitého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby pryskyřicovitého polymeru o1efinu polymerací olefinu v plynné fázi, při kterém se do reaktoru pro polymeraci v plynné fázi uvádí inaktivní titanová vysokovýtěžková katalytická složka na bázi reakčního produktu sloučeniny čtyřmocného titanu s alkylhlinitou sloučeninou, nanesená na nosiči, schopná poskytnut ve spojení s alkylhlinitým aktivátorem alespoň 10 000 g polyo1efinu na gram titanové katalytické slovky, která...