Patenty so značkou «olefínov»

Spôsob výroby olefínov z izobutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16911

Dátum: 08.07.2011

Autori: Adam Cindy, Dath Jean-pierre, Minoux Delphine, Van Donk Sander, Nesterenko Nikolai

MPK: C07C 11/06, C07C 4/06, C07C 1/20...

Značky: výroby, spôsob, izobutanolu, olefínov

Text:

...so silnejšou aciditou, ako sú napriklad silikaaluminy, molekulové sitá, zeolity alebo živicové katalyzátory, môžu podporovať posun dvojitej väzby,izomerizáciu skeletu a iné olefínové interkonverzné reakcie.0011 Primárny produkt kyselinou katalyzovanej dehydratácie izobutanolu je izobutén a voda0012 Dehydratácia teda môže viesť v podstate k čistému prúdu izobuténu alebo k zmiešanému prúdu olefínov bohatému na butény, ak sa na...

Katalyzátory a spôsob hydroaminácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16160

Dátum: 19.04.2010

Autori: Kehrer Jens, Heidemann Thomas

MPK: C07C 209/60, B01J 37/02, B01J 29/70...

Značky: spôsob, hydroaminácie, katalyzátory, olefínov

Text:

...tablety alebo drvina.Bežnými spôsobmi výroby tvarovaných telies sú napríklad extrúzia,tabletovanie, t.j. mechanické zlisovanie alebo peletovanie, t.j. kompaktovanie krúživými alalebo rotačnými pohybmi asú opísané napríklad v Ertl, Knözinger,Weitkamp Handbook of heterogenoeous catalysis, VCH Weinheim, 1997, od strany 98 alebo v US 4,388,288.Na výrobu tvarovaných telies (vytvarovanie) je možné pridať od 2 do 60 hmotn. (vztiahnuté na...

Elastický partikulárny penový materiál na báze zmesí z olefínov a styrénových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8577

Dátum: 08.04.2008

Autori: Grässel Georg, Longo Daniela, Assmann Jens, Schips Carsten, Gietl Andreas, Hahn Klaus

MPK: C08J 9/16, C08J 9/00, C08J 9/18...

Značky: partikulárny, polymérov, olefínov, elastický, zmesí, pěnový, báze, materiál, styrenových

Text:

...zalebo nehydrogenizovaného blokového kopolyméru styrén-butadién.Termoplastické partikulárne penové materiály je možné získat spôsobom, pri ktorom saa) miešanim dvojice nekompatibilných termoplastických polymérov aprípadne jedného prostriedku sprostredkovávajúceho kompatibilitu vyrobí zmes polymérov s kontinuálnou a disperznou fázou, b) táto zmes sa impregnuje s hnacím prostriedkom agranuiuje sana expandovateľné termoplastické polymérne...

Spôsob prípravy polymérov a kopolymérov olefínov a takto získaný polymér alebo kopolymér olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286102

Dátum: 27.02.2008

Autori: Sacchetti Mario, Ciarrocchi Antonio, Govoni Gabriele

MPK: C08F 4/00, C08F 110/00, C08F 10/00...

Značky: přípravy, spôsob, kopolymérov, kopolymer, polymér, olefínov, takto, polymérov, získaný

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polymérov a kopolymérov olefínov všeobecného vzorca CH2=CHR, v ktorom R znamená atóm vodíka alebo alkylovú, alebo arylovú skupinu obsahujúcu 1 až 8 atómov uhlíka, sa vykonáva v prítomnosti katalyzátora obsahujúceho reakčný produkt trialkylhlinitej zlúčeniny a pevnej katalytickej zložky obsahujúcej zlúčeninu titánu, obsahujúcej aspoň jednu väzbu titán - halogén, nanesenej na bezvodom chloride horečnatom ako nosiči, pričom táto...

Spôsob výroby nízkomolekulárnych olefínov, reaktor na pyrolýzu uhľovodíkov a zariadenie na chladenie krakovaného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285935

Dátum: 12.10.2007

Autor: Bushuev Vladimir Andreevich

MPK: C10G 9/00, F28D 7/10

Značky: zariadenie, uhľovodíkov, olefínov, nízkomolekulárnych, plynů, spôsob, reaktor, výroby, chladenie, pyrolýzu, krakovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Postup a zariadenie na výrobu nízkomolekulárnych olefínov pyrolýzou uhľovodíkov zahrnuje predhrievanie a odparovanie východiskového produktu, jeho miešanie s parným riedidlom, tepelné krakovanie výslednej zmesi v lopatkách rotačného reaktora teplom vygenerovaným vo vnútri objemu reagujúcej zmesi v dôsledku pôsobenia hydrodynamickej unášacej sily rotorových lopatiek otáčajúcich sa v zmesi, chladenie krakovaného plynu a jeho následnú separáciu....

Metalocénové zlúčeniny, medziprodukt na ich prípravu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako polymerizačných katalyzátorových zložiek na polymerizáciu a kopolymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285145

Dátum: 19.06.2006

Autori: Luttikhedde Hendrik, Wilen Carl-erik, Leino Reko, Näsman Jan

MPK: C07F 17/00, C08F 4/00, C07F 7/00...

Značky: polymerizačných, použitie, kopolymerizáciu, medziprodukt, olefínov, přípravu, polymerizáciu, zlúčeniny, spôsob, metalocénové, zložiek, katalyzátorových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú metalocénové zlúčeniny, ktoré sa získali siloxy alebo germyloxy substitúciou v polohe 2 päťčlenného kruhu indenylovej zlúčeniny. Tieto zlúčeniny sa môžu použiť ako zložky polymerizačných katalyzátorov na polymerizáciu alebo kopolymerizáciu olefínov. Je tiež opísaný spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu.

Dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob jeho výroby, spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka vodou v prítomnosti katalyzátora, ktorý pozostáva z nosiča nasýteného kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284617

Dátum: 29.06.2005

Autori: Lohrengel Gregor, Maschmeyer Dietrich, Stochniol Guido, Sakuth Michael

MPK: B01J 37/10, B01J 37/06, B01J 21/16...

Značky: dvoma, olefínov, katalyzátora, nosič, tromi, vodou, spôsob, pozostáva, nasýteného, přítomnosti, výroby, uhlíka, atómami, ktorý, dealuminizovaný, katalyzátorový, nosiča, hydratácie, kyselinou

Zhrnutie / Anotácia:

Nárokuje sa dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob výroby katalyzátorového nosiča so zníženým obsahom hliníka na báze prirodzene sa vyskytujúceho vrstveného silikátu, ako napríklad montmorilonit, ako aj spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka, pri ktorých sa použije katalyzátorový nosič so zníženým obsahom hliníka. Na kyslo katalyzovanú hydratačnú reakciu sa nosič nasýti kyselinou fosforečnou. Zlepšenie podľa...

Spôsob homo- alebo kopolymerizácie konjugovaných olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14843

Dátum: 18.02.2004

Autor: Thiele Sven

MPK: C08F 297/04, C08L 53/02, C08F 297/06...

Značky: homo, olefínov, kopolymerizácie, konjugovaných, spôsob

Text:

...hydrokarbyl, hydrokarbylamino-substituovaný hydrokarbyl,alebo hydrokarbylsilyl-substituovaný hydrokarbylX a X každý nezávisle predstavuje aniónové skupiny ligandov s viac než 60 atómami za predpokladu, že žiadny z X 1 alebo X 2 nie je delokalizovaný, aromatickú skupinu, ktorá je viazaná n-väzbou na M alebo na alylovú delokalizovanú skupinu, ktorá je viazaná n-väzbou na MD nezávisle predstavuje neutrálny Lewisov...

Nosičový katalyzátor s obsahom titánu v homopolymerizácii, kopolymerizácii a terpolymerizácii olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7413

Dátum: 06.12.2002

Autori: Proto Antonio, Vallieri Andrea, Polesello Mario, Masi Francesco, Santi Roberto, Sommazzi Anna

MPK: C08F 4/00, C07F 3/00, C08F 10/00...

Značky: titanu, obsahom, katalyzátor, kopolymerizácii, homopolymerizácii, olefínov, nosičový, terpolymerizácii

Text:

...prihláške patentu IT MIOlAOOO 858 vykazujú dobre známe nevýhody homogénnych katalytických systémov, napriklad problémy pri produkcii vysokých molekulárnych hmotnosti a neuspokojivé výťažky.Vedľa toho nie sú vhodné pre homopolymerizáciu U-olefínov.Ďalšie príklady katalyzátorov sú opisané v dokumente W 0-A-9722633,opisujúcim nosičové katalyzátory pre kopolymerízáciu etylénbuténu, konkrétne Si, Mg, Al, Ti a C 1, u ktorých silikový nosič...

Spôsob výroby amínov z olefínov na boro-BETA-zeolitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282373

Dátum: 10.12.2001

Autori: Herrmann Jürgen, Müller Ulrich, Eller Karsten, Stops Peter, Dingerdissen Uwe, Kummer Rudolf

MPK: C07C 209/60

Značky: boro-beta-zeolitoch, spôsob, olefínov, výroby, amínov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby amínov podľa vzorca (I), kde premenné s horným indexom znamenajú R1, R2, R3, R4, R5, R6 vodík, C1- až C20-alkyl, C2- až C20-alkenyl, C2- až C20-alkinyl, C3- až C20-cykloalkyl, C4- až C20-alkylcykloalkyl, C4- až C20-cykloalkyalkyl, aryl, C7- až C20-alkylaryl alebo C7- až C20-aralkyl, R1 a R2 spoločne nasýtený alebo nenasýtený C3- až C9-alkylénový dvojreťazec a R3 alebo R5 C21- až C200-alkyl, C21- až C200-alkenyl alebo...

Spôsob výroby amínov z olefínov na mezoporéznych oxidoch s veľkým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282255

Dátum: 29.10.2001

Autori: Karsten Eller, Müller Ulrich, Kummer Rudolf

MPK: B01J 21/00, B01J 23/92, B01J 23/94...

Značky: povrchom, mezoporéznych, velkým, spôsob, olefínov, oxidoch, amínov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), kde znamená R1, R2, R3, R4, R5, R6 H, C2-20alkyl, C1-20alkenyl, C2-20alkinyl, C3-20cykloalkyl, C4-20alkylcykloalkyl, C4-20-cykloalkylalkyl, aryl, C7-20alkylaryl alebo C7-20aralkyl, R1 a R2 spolu nasýtený alebo nenasýtený C3-9alkylénový direťazec a R3 a R5 C21-200alkyl, C21-200alkylén, alebo spolu C21-200alkylénový direťazec, pri ktorom sa necháva reagovať olefín všeobecného vzorca (II), kde majú R3,...

Spôsob výroby amínov z olefínov na zeolitoch typu SSZ-37

Načítavanie...

Číslo patentu: 282254

Dátum: 29.10.2001

Autori: Stops Peter, Kummer Rudolf, Eller Karsten

MPK: C07C 211/07

Značky: olefínov, zeolitoch, ssz-37, výroby, spôsob, amínov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5, R6 znamenajú vodík, C1- až C20-alkyl, C2- až C8-alkenyl, C2H, propargyl, C3- až C12-cykloalkyl, C5- až C10-alkyl-cykloalkyl, C4- až C12-cykloalkyl-alkyl, aryl, C7- až C12-alkylaryl alebo C7- až C12-aralkyl, R1 a R2 spoločne znamenajú nasýtený alebo nenasýtený C3- až C9-alkylénový direťazec a R3 alebo R5 znamenajú C21- až C200-alkenyl alebo spoločne C2- až...

Spôsob výroby amínov z olefínov na zeolitoch typu PSH-3, MCM-22, SSZ-25 alebo ich zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 282224

Dátum: 18.10.2001

Autori: Eller Karsten, Müller Ulrich, Kummer Rudolf, Stops Peter

MPK: C07C 209/60

Značky: mcm-22, spôsob, zmesiach, psh-3, olefínov, ssz-25, výroby, zeolitoch, amínov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5, R6 znamenajú vodík, C1- až C20-alkyl, C2- až C12-alkenyl, C2- až C8-alkinyl, C3- až C12-cykloalkyl, C4- až C12-alkyl-cykloalkyl, C4- až C12-cykloalkyl-alkyl, aryl, C7- až C16-alkylaryl alebo C7- až C16-aralkyl, R1 a R2 spoločne znamenajú nasýtený alebo nenasýtený C3 až C9-alkylénový direťazec a R3 alebo R5 znamenajú spoločne C2 až C12-alkylénový direťazec, reakciou...

Spôsob výroby amínov z olefínov na zeolitoch typu SSZ-26, SSZ-33, CIT-1 alebo ich zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 282171

Dátum: 01.10.2001

Autori: Eller Karsten, Kummer Rudolf, Stops Peter

MPK: C07C 211/07, C07C 209/60

Značky: výroby, amínov, spôsob, cit-1, zmesiach, ssz-26, ssz-33, olefínov, zeolitoch

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5, R6 znamenajú vodík, C1- až C20-alkyl, C2- až C20-alkenyl, C2- až C20-alkinyl, C3- až C20-cykloalkyl, C4- až C20-alkyl-cykloalkyl, C4 -až C20-cykloalkyl-alkyl, akryl, C7- až C20-alkylakryl alebo C7- až C20-aralkyl, R1 a R2 znamenajú spoločne nasýtený alebo nenasýtený dvojitý alkylénový reťazec C3- až C9 a R3 alebo R5 znamenajú C21- až C200-alkyl, C21- až C200-alkenyl alebo...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281758

Dátum: 25.05.2001

Autor: Chinh Jean-claude

MPK: C08F 10/00, B01J 3/02, B01J 8/00...

Značky: olefínov, spôsob, kontinuálnej, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínu(ov) v reaktore obsahujúcom skvapalňujúcu a/alebo mechanicky miešanú vrstvu vrátane pevného polyméru, katalyzátora a reakčnej plynnej zmesi obsahujúcej olefín(y), ktorá prechádza reaktorom pri vyššom tlaku ako je tlak atmosférický a zahŕňa fázu odsávania polyméru z reaktora, pri ktorej je časť skvapalňovanej a/alebo mechanicky miešanej vrstvy prenášaná do uzavretého zásobníka spojením reaktora s týmto...

Spôsob výroby amínov z olefínov na hexagonálnych faujasitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281692

Dátum: 01.05.2001

Autori: Stops Peter, Kummer Rudolf, Eller Karsten

MPK: C07C 209/60

Značky: faujasitoch, spôsob, amínov, hexagonálnych, olefínov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5 a R6 znamená H, C1-20alkyl, C2-20alkenyl, C2-20alkinyl, C3-20cykloalkyl, C4-20alkylcykloalkyl, C4-20cyklo-alkyl-alkyl, aryl, C7- 20alkylaryl alebo C7-20aralkyl, R1 a R2 znamenajú spoločne nasýtený alebo nenasýtený C3-9alkyléndireťazec, R3 alebo R5 znamenajú C21-200alkyl, C21-alkenyl alebo spoločne C2-12alkyléndireťazec, reakciou olefínov všeobecného vzorca (II), kde...

Spôsob výroby olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281663

Dátum: 23.04.2001

Autor: Lashier Mark

MPK: C07C 11/107, C07C 2/30

Značky: spôsob, výroby, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob trimerácie alebo oligomerácie olefínov v prítomnosti katalyzátora olefínovej oligomerácie a rozpúšťadla, ktoré je produktom olefínového oligomérneho procesu.

Spôsob polymerizácie jedného alebo viacerých olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281620

Dátum: 02.04.2001

Autori: Govoni Gabrielo, Pasquali Stefano, Sacchetti Mario

MPK: C08F 295/00, C08F 10/00

Značky: olefínov, polymerizácie, spôsob, jedného, viacerých

Zhrnutie / Anotácia:

Viacstupňový spôsob polymerizácie olefínov CH2=CHR, kde R je vodíkový alebo alkylový, cykloalkylový alebo arylový radikál s 1 až 10 uhlíkovými atómami, ktorý zahrnuje dva stupne polymerizácie. V prvom stupni v prítomnosti titánového alebo vanádového katalyzátora, pričom sa pracuje v jednom alebo viacerých reaktoroch, sa získa olefínový polymér, ktorý má zvláštne hodnoty poréznosti v druhom stupni polymerizácie sa v prítomnosti tohto porézneho...

Viacstupňový spôsob polymerizácie jedného alebo viacerých olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281619

Dátum: 02.04.2001

Autori: Albizzati Enrico, Noristi Luciano, Dall'occo Tiziano, Galimberti Maurizio, Collina Gianni

MPK: C08F 297/08, C08F 2/42, C08F 4/642...

Značky: spôsob, viacerých, polymerizácie, viacstupňový, jedného, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Viacstupňový spôsob polymerizácie jedného alebo viacerých olefínov CH2=CHR, kde R je vodík alebo alkylová, cykloalkylová alebo arylová skupina s 1 až 10 uhlíkovými atómami, ktorý zahrnuje: (A) prvý stupeň polymerizácie, v ktorom sa pripraví prvý olefínový polymér v prítomnosti titánového alebo vanádového katalyzátora (B) stupeň opracovania, v ktorom sa už použitý katalyzátor dezaktivuje a v ktorom je metalocénová látka nesená na olefínovom...

Spôsob prípravy nosičového katalyzátora polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281632

Dátum: 10.04.2000

Autori: Kallio Kalle, Knuuttila Hilkka, Andell Ove, Palmqvist Ulf

MPK: C08F 4/02, C08F 4/602, C08F 10/00...

Značky: nosičového, katalyzátora, spôsob, přípravy, polymerizácie, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nosičového katalyzátora polymerizácie olefínov, pri ktorom a) sa do vzájomného styku uvedie reakčný produkt metalocén/aktivátor v pomere hliníka k prechodnému kovu 50 : 1 až 25 : 1, uhľovodíkové rozpúšťadlo schopné ho rozpustiť a porézny nosič a b) rozpúšťadlo sa odstráni, pričom stupeň a) sa uskutočňuje tak, že porézny nosič je impregnovaný reakčným produktom metalocén/aktivátor a rozpúšťadlom v množstve rovnom maximálne jeho...

Spôsob polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280001

Dátum: 11.06.1999

Autor: Reagen William Kevin

MPK: C08F 10/00, C08F 4/22

Značky: polymerizácie, olefínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie olefínov v prítomnosti polymerizačného katalyzátora a kokatalyzátora pripraviteľného vzájomným pôsobením soli chrómu, amidu kovu a éteru, pričom ako katalyzátor sa použije nosičový chrómový katalyzátor obsahujúci titán, uskutočňovaný suspenzným postupom v atmosfére vodíka v rozmedzí od 66 do 110 °C.

Katalytická zložka na polymerizáciu olefínov a katalyzátor na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279629

Dátum: 11.01.1999

Autori: Ciarrocchi Antonio, Sacchetti Mario, Govoni Gabriele

MPK: C08F 4/02, C08F 4/654

Značky: katalytická, zložka, olefínov, polymerizáciu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytická zložka na polymerizáciu olefínov pozostáva zo zlúčeniny titánu, obsahujúcej aspoň jednu väzbu titán - halogén, nanesenej na bezvodom chloride horečnatom ako nosiči. Zložka má podobu guľovitých častíc so stredným priemerom v rozmedzí od 10 do 350 um, povrchovou plochou v rozmedzí od 20 do 250 m2/g a porozitou vyššou ako 0,2 cm3/g, pričom v jej röntgenovom spektre sú a) prítomné odrazy pri uhle 2 theta'= 35°a 2 theta = 14,95° alebo b)...

Katalytická zložka a katalyzátor na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279546

Dátum: 02.12.1998

Autori: Morini Giampiero, Giannini Umberto, Albizzati Enrico

MPK: C08F 4/654, C08F 10/00, C08F 4/651...

Značky: katalytická, polymerizáciu, katalyzátor, zložka, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytická zložka tvorená pórovitým oxidom kovu, na ktorom je nanesený halogenid horečnatý a halogenid titánu, alebo halogénalkoholát titánu a zlúčenina obsahujúca dve alebo viacero éterových skupín, ktoré majú špecifické reaktívne vlastnosti vzhľadom na MgCl2 a TiCl4. Katalyzátor na polymerizáciu olefínov s obsahom uvedenej katalytickej zložky a alkylovej zlúčeniny.

Spôsob výroby amínov z olefínov na kryštalických oxidoch na báze alumofosfátov so štruktúrou faujazitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281180

Dátum: 07.10.1998

Autori: Karsten Eller, Kummer Rudolf, Gehrer Eugen

MPK: C01B 39/20, B01J 29/08, C07C 209/60...

Značky: spôsob, oxidoch, olefínov, alumofosfátov, krystalických, výroby, báze, strukturou, amínov, faujazitu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), kde znamená R1, R2, R3, R4, R5 a R6 H, C1-20alkyl, C2-20alkenyl, C2-20alkinyl, C3-20cykloalkyl, C4-20alkylcykloalkyl, C4-20cykloalkylalkyl, aryl, ako sú fenyl, 1-naftyl a 2-naftyl, výhodne fenyl, C7-20alkylaryl alebo C7-20aralkyl, R1 a R2 spolu nasýtený alebo nenasýtený C3-9alkylendireťazec, R3 alebo R5 C21-200alkyl, C21-200alkenyl alebo spolu C2-12 alkylendireťazec reakciou olefínov všeobecného...

Katalytický prostriedok na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279025

Dátum: 06.05.1998

Autori: Hoppin Charles Richard, Tovrog Benjamin Samuel

MPK: C08F 4/646, C08F 10/00

Značky: prostriedok, olefínov, katalytický, polymerizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický prostriedok na polymerizáciu olefínov s obsahom pevnej zložky nerozpustnej v uhľovodíkoch s obsahom titánu na nosiči, halogenidu horčíka a donora elektrónov, ďalej obsahuje alkylhlinité zlúčeniny a organosilánové zlúčeniny, pričom organosilán sa volí zo skupiny rozvetvených alkyl-terc.butoxydimetoxysilánov s 3 až 10 atómami uhlíka v alkylovej časti.

Kontinuálny spôsob polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viacerých olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280746

Dátum: 05.02.1997

Autori: Penzo Guiseppe, Rinaldi Roberto, Govoni Gabrielo

MPK: C08F 2/34, B01J 8/24, C08F 210/02...

Značky: jedného, plynnej, viacerých, olefínov, kontinuálny, spôsob, polymerizácie, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viacerých olefínov CH2=CHR, kde R je vodík, alkyl- alebo arylový radikál uskutočňovaný v jednom alebo viacerých reaktoroch s fluidizovanou vrstvou, ktoré zahŕňajú polymerizačnú zónu a zónu zníženia rýchlosti plynu, umiestnenú nad fluidizovanou vrstvou, tento reaktor je spojený s recirkulačným potrubím zahŕňajúcim kompresor a chladiace zariadenie, pomocou ktorých sa plyn vychádzajúci...

Kontinuálny spôsob polymerizácie olefínov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281033

Dátum: 08.01.1997

Autori: Filippelli Michel, Power Michael Bernard, Newton David, Chinh Jean-claude

MPK: C08F 2/34, B01J 8/24, C08F 10/00...

Značky: tohto, polymerizácie, spôsob, kontinuálny, zariadenie, vykonávanie, spôsobu, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie olefínov, predovšetkým etylénu, propylénu alebo zmesí týchto olefínov s ďalšími alfa-olefínmi v plynnej fáze vo fluidnom lôžku, pri ktorom recyklovaný plyn obsahujúci monomér, používajúci sa na zvírenie uvedeného lôžka sa ochladí s cieľom vykondenzovať kvapalná uhľovodík. Skondenzovaná kvapalina, ktorou môže byť monomér alebo inertná kvapalina, je odlúčená z uvedeného recyklovaného plynu a vedená priamo....

Katalyzátor na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278022

Dátum: 11.10.1995

Autori: Sato Akihiro, Matsukawa Tetsuya, Takahashi Tsutomu, Naito Yoshihiro

MPK: C08F 4/642

Značky: polymerizáciu, olefínov, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor je pripraviteľný reakciou reakčného produktu I organohlinitej zlúčeniny s donorom elektrónov a chloridom titaničitým s následnou reakciou výsledného tuhého produktu II s donorom elektrónov a akceptorom elektrónov a miešaním výsledného produktu III s organohlinitou zlúčeninou v inertnom rozpúšťadle za vzniku disperzie katalyzátora, do ktorej sa pri teplote v rozmedzí 0 až 70 °C nechá absorbovať alfa-olefín v množstve 0,10 až 0,5...

Spôsob výroby katalyzátorov typu Ziegler-Natta, katalyzátory vyrobiteľné týmto spôsobom a ich použitie na polymerizáciu a kopolymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280560

Dátum: 07.09.1994

Autori: Daire Erick, Collomb Joelle, Berardi Alain, Speakman John Gabriel

MPK: C08F 4/654, C08F 4/651, C08F 110/02...

Značky: ziegler-natta, kopolymerizáciu, výroby, vyrobiteľné, spôsobom, použitie, týmto, katalyzátory, katalyzátorov, spôsob, olefínov, polymerizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby katalyzátorov typu Ziegler-Natta nanesených na granulovanom nosiči spočíva v tom, že sa granulovaný nosič uvedie do styku s a) organokremičitou zlúčeninou, b) dialkylhorečnatou zlúčeninou a prípadne trialkylhlinitou zlúčeninou, c) monochlórovanou organickou zlúčeninou a d) aspoň jednou zlúčeninou štvormocného titánu.

Katalyzátor na polymerizáciu olefínov a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280679

Dátum: 06.07.1994

Autori: Labianco Antonio, Milani Federico, Pivotto Bruno, Luciani Luciano

MPK: C08F 4/657, C08F 10/00

Značky: přípravy, spôsob, polymerizáciu, olefínov, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na polymerizáciu olefínov obsahuje zmes dialkylmagnézia alebo alkylmagnézia halogenidu s C1-10 v alkyle v inertnom organickom rozpúšťadle a halogenid kremíka alebo cínu v inertnom organickom rozpúšťadle s atómovým pomerom kremíka alebo cínu k horčíku v dialkylmagnéziu alebo alkylmagnéziu halogenidu v rozmedzí 0,1 : 1 až 15 : 1, a zlúčeninu všeobecného vzorca (I), pričom význam substituentov je uvedený v opise. Spôsob prípravy...

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, spôsob jeho výroby a použitie na polymerizáciu alfa – olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280823

Dátum: 13.05.1992

Autori: Costa Jean-louis, Pamart Sabine

MPK: C08F 4/65, C08F 4/655, C08F 10/00...

Značky: pevný, komplexného, olefínov, polymerizáciu, chloridů, výroby, titanitého, báze, spôsob, katalyzátor, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého je získaný tepelným spracovaním v prítomnosti halogénovaného aktivačného činidla kvapalného materiálu pochádzajúceho z produktu reakcie chloridu titaničitého, predspracovaného elektróndonorovou zlúčeninou, s kompozíciou všeobecného vzorca Al Rp (Y)q X3-(p+q), v ktorom jednotlivé symboly majú špecifické významy uvedené v opise, pričom tepelné spracovanie sa uskutočňuje za podmienok...

Spôsob výroby olefínov iniciovanou pyrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245544

Dátum: 15.12.1987

Autori: Didek Otakar, Bartolomijev Alexadd

MPK: C07C 11/02

Značky: pyrolýzou, výroby, iniciovanou, olefínov, spôsob

Text:

...podmienkach, je najčastejšie obmedzené ich účinnosťou, dostupnosťou alebo cenou.Vyššie uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené spôsobom výroby olefínov pyrolýzou individuálnych uhľovodíkov a ropných frakcií v prítomnosti vodnej pary a homogennych prísad v teplotnom intervale 600 až 1300 C pri reakčnom čase kratšom ako 1 sekunda podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva- v tom, že sa do suroviny pred pyrolýzou pridávajú v-...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov iniciovanou anorganickými zlúčeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245543

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kocman Karel, Koevký Jaromar

MPK: C07C 11/12, C07C 11/02

Značky: anorganickými, zlúčeninami, uhľovodíkov, pyrolýzou, spôsob, iniciovanou, výroby, olefínov

Text:

...skupiny periodickej tabulky a sirnik fosforečný.Vynálezom sa dosahuje pokrok V tom, že sa pôsobením kovových dusitanov a dusičnanoV vo väčšom rozsahu zhodnocuje uhľovodíkový nástrek. Zvýši sa rýchlosť a selek 4tivita premeny. Ďalším prínosom vynálezu je využitie účinku sirníka fosforečného, ktorý efektívne zabraňuje konverzii uhľovodíkov na pyrouhlík, takže sa neukladá vo forme koksu na vnútornom povrchu pyrolýzneho zariadenia. Tým sa...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245542

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hruška Karel, Beránek Jaroslav

MPK: C07C 11/02

Značky: pyrolýzou, spôsob, výroby, olefínov, uhľovodíkov

Text:

...Dev. 22, 2, 335 1983 benzylamínu o 29,1 0/0, benzylnitritu o 30,0 0/0 AO ČSSR 190 747 a benzylchloridu o» 20,2 0/0. Napriek zisteniu, že prejavujú vysokú iniciačnú účinnost pri pyrolýze uhľovodíkov, v súčasnosti ich širšiemu prevádzkovému zavedeniu bráni zložitá syntěza a v- konečnom dôsledku vysoká cena.Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené spôsobom výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov zo- zemného plynu, ropy a spracovania...

Spôsob uvádzania do prevádzky zariadenia na výrobu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243938

Dátum: 15.11.1987

Autori: Koíž Josef, Kopecký Josef, Benc Ivo, Kerhart Jaroslav

MPK: C10G 9/00

Značky: výrobu, zariadenia, spôsob, olefínov, prevádzky, uvádzania

Text:

...podstata spočíva v tom,že sa namiesto vlastného pracovného média pyroplynuj použijú na prípravu zariadenia na prevádzkové parametre iné vhodné látky, napr. zemný plyn, vodný plyn, bioplyn, generátorový plyn, koksárenský plyn,ratinérské odpadové plyny, resp. ich zmesi, pričom sa zároveň zmeni sled technologických operácií a ich poradie je -obrátené,t. j. delenie, kompresie., pyrolýza.Výhodou spôsobu uvádzania zariadenia na výrobu olefínov do...

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 235382

Dátum: 15.02.1987

Autori: Macho Vendelín, Rendko Tibor, Adam Valér, Patušová Elena, Papp Jozef, Hudák Michal

MPK: C07D 303/04, C07D 301/19

Značky: zvýšenia, olefínov, epoxidácie, diénov, spôsob, selektivity

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5 na alkénoxidy. Epoxidácia sa uskutočňuje kuménhydroperoxidom pri 60 až 150 °C (90 až 110° Celsia) za katalytického účinku homogénneho epoxidačného katalyzátora (Mo-naftenát) pri molárnom pomere olefín/kuménhydroperoxid = 1 až 10, prípadne tiež za prítomnosti zásad. Pre dosiahnutie vysokej selektivity je rozhodujúca prítomnosť aspoň jedného cyklického alkoholu C5 až...

Spôsob prípravy farebných polyolefínových vláken a iných výrobkov z polyolefínov a kopolymérov olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234969

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mihály František, Jambrich Martin, Šimo Rudolf, Pitoňák Alfonz, Konč Juraj, Pikler Alexander

MPK: D06P 1/52, D06P 3/79

Značky: výrobkov, iných, farebných, přípravy, spôsob, polyolefínov, olefínov, vláken, polyolefínových, kopolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Použije sa farebný modifikátor v množstve 1 až 20 % hmotnostných pripravený z polymérnej látky zásaditého charakteru a kyslého farbiva vzájomným tavením pri teplotách 110 až 250 °C a následným pretavením farebného modifikátora a polyolefínu sa pripraví extrudérovou technikou vlákno, alebo iný výrobok pri teplote 230 až 300 °C. Pri použití farebného modifikátora do polyméru, farbenie má charakter farbenia v hmote, analogicky, ako pri farbení...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 230447

Dátum: 01.04.1986

Autori: Baxa Jozef, Hlinšťák Karol, Bajús Martin

MPK: C10G 69/06

Značky: spôsob, ťažkých, podielov, hydrokrakovania, pyrolýzou, olefínov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je výroba olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania. Podľa vynálezu sa z produktov hydrokrakovania oddelí zvyšok skladajúci sa zo zmesi alkánov a alkylmonocyklánov s obsahom aromátov do 10 % hm. s teplotou varu nad 360 °C, ktorý sa pyrolyzuje pri teplote 750 až 900 °C pričom sa získa 26 - 38 % hm. etylénu. Zvýšenie konverzie a potláčanie tvorby koksu sa dosahuje prídavkom sírnych zlúčenín. Vynález može byť využitý v...

Spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kadlec Vlastimil, Baxa Jozef, Novák Václav, Bajús Martin, Zelenka Jan, Smrž Zdeněk, Veselý Václav, Svoboda Jiří, Kubička Rudolf

Značky: výroby, hydrogenovaných, ropných, frakcií, olefínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Rieši spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií, pri ktorom sa postupuje tak, že petrolej, atmosférický alebo vákuový plynový olej sa hydrogenuje za prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje aktívne zložky WS2 a/alebo MoS2 a ako aktivátory NiS a/alebo CoS na Al2O3, výhodne WS2 . NiS na Al2O3 pri tlaku 7 až 30 MPa a teplote 280 až 450 °C a získaný hydrogenát sa pyrolyzuje v...