Patenty so značkou «okují»

Zařízení na oddělování okují ze sedimentovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266927

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kordač Zdeněk, Novák Vladislav

MPK: B01D 21/00

Značky: zařízení, okují, sedimentovaných, oddělování, kalů

Text:

...těchto kalů až do sypkého stavu a zamezení úniku vody s obsahem ropných látek do okolí.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na obr., které tvoří válcová nebo čtvercová nádoba 1 s kónickým dnem 2. Uzáver kónického dna tvoří plochý vodotěsný uzávěr 3. Ve spodní části kónického dna jsou vestavěny odvod CS 266 927 Bl 2ňovací elementy 4, které jsou chráněny kovovými kapsami 5. Do stěn kónické části jsou ve vhodných místech osazeny vzduchové...

Spôsob výroby medi z medených okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 247274

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pacáková Vira, Štulík Karel

MPK: C25C 1/12

Značky: spôsob, měděných, okují, výroby

Text:

...okuje 2 obsahujúce kysličníky meoL umiestnené sú v zásobníku 1, ktorý je znotovený z kyselinovzdorného materiálu tak, aby anodický kyslík vznikajúci pri elektrolýze na nerozpustných anödach 3 mohol účinne pôsobiť na medené okuje 2 a vylüčenú meď uložené v zásobníku 1. Za týmto účelom je voľný priestor medzi zásobníkom 1 a nerozpustnou anódou 3 rozdelený prepäžkami 4 tak, aby anodický kyslík prechádzal rovnomerne cez vrstvu okují uloženych v...

Zariadenie na získavanie elektrolytickej medi z medených okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 245855

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wünsch Josef, Šulák Antonín

MPK: C25C 1/12

Značky: získavanie, elektrolytickej, zariadenie, měděných, okují

Text:

...spôsobu je okrem potreby sledovania minimálnej koncentrácie Cuľ v jednotlivých elektrodyséroch i vo, že elektrolyt je potvrebne prevádzať z jedného elektrolyseru do druhého.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na získavanie elektrolyfrickej medi z medených okují, .pozostávajúca z rozpúšťacej jed 4notky, filtraoneho zariadenia. výmenníka tepia a elektnoalysére. podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v .tom, že elektrolysěr...

Lopatka výsypky okují, zejména ingotového vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234713

Dátum: 01.03.1987

Autor: Koláček Jaromír

MPK: B60P 3/00

Značky: okují, lopatka, ingotového, zejména, výsypky, vozíků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce lopatky výsypky okují s ohledem na těsnost výsypky při jejím uzavření. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením lopatky z dvou pevně spojených a vzájemně se překrývajících desek (l, 2). V místě překrytí je zespodu k deskám (l, 2) připevněn hřídel (3), jenž je na svých koncích otočně uložen v ložiskách. K spodní ploše horní desky (1) rovnoběžné s jejím volným okrajem je připevněn svou užší plochou břit (6)...

Spôsob získavania elektrolytickej medi z medených okují a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234328

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hollý Ján, Paulíny Pavol

MPK: C22B 15/08, C25C 1/12

Značky: elektrolytickej, získavania, okují, vykonávanie, spôsob, spôsobu, tohto, měděných, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je efektívne využitie medi z okují vznikajúcich pri tepelnom spracovaní medených polotovarov. Uvedeného účelu sa dosiahne postupom, pri ktorom kyselina sírová, ktorá vzniká pri elektrolytickom vylučovaní medi zo síranového elektrolytu, reaguje za prítomnosti peroxidu vodíka s medenými okujami za vzniku síranu meďnatého. Elektrolyticky je zo síranu meďnatého opätovne získavaná meď.

Způsob zpracování okují, zejména válcovenských okují s obsahem extrahovatelných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230324

Dátum: 15.10.1986

Autori: Michálek Jan, Šplíchal Bohumil, Drabina Kamil, Hübner Arnošt

MPK: C10B 57/06

Značky: okují, válcovenských, zpracování, způsob, látek, extrahovatelných, obsahem, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zpracování okují s obsahem oleje, vznikajících zejména ve válcovnách. Okuje s obsahem 20 % hmotnostních olejů se přidávají do uhelné vsázky před homogenizací v množství 0,5 až 1 % hmotnosti uhelné vsázky, načež se směs zkoksuje.

Zařízení pro očišťování odpadních vod od tuhých částic, zejména okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 220819

Dátum: 15.12.1985

Autor: Doubravský Vilém

Značky: částic, tuhých, okují, zařízení, zejména, odpadních, očišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro očišťování odpadních vod od tuhých částic, zejména okují, které sestává ze zdvojené nádrže, rozdělené přepadovou stěnou (1) na dvě stejné poloviny (2, 3), kde každá polovina (2, 3) má trychtýřovité dno (4, 5 }, opatřené uzávěrem (6, 7) a v každé polovině (2, 3) je usměrňovací přepážka (8, 9) toku vody, spojená s víkem (10) zdvojené nádrže. Zařízení podle vynálezu je vhodné pro očišťování odpadních vod od tuhých...

Vodní uzávěr kabiny ostřiku okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 220732

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vojtas Miroslav, Tlamsa Jaromír, Plotica Jaromír, Glombíček Zdeněk

Značky: kabiny, ostřiku, uzáver, vodní, okují

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodního uzávěru kabiny ostřiku okují ze žhavého materiálu sestávajícího z pláště, ve kterém je na straně odvrácené od pece umístěn kolektor s tryskami vysokotlaké vody směrovanými šikmo k peci, kde v kabině je na straně přivrácené k peci umístěn kolektor s tryskami nízkotlaké vody. V prostoru mezi oběma kolektory je umístěn kryt tvaru pláště komolého kužele, jehož menší podstava je odvrácena od pece. Trysky nízkotlaké vody jsou...

Eliminátor vody pro ostřik okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 220037

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vojtas Miroslav, Plotica Jaromír, Tlamsa Jaromír, Glombíček Zdeněk

Značky: okují, eliminátor, ostřik

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického eliminátoru vody pro ostřik okují ze žhavého materiálu v kabině, kde v plášti je na odvrácené straně od pece umístěn kolektor s tryskami vysokotlaké vody, směrovanými šikmo k peci a v prostoru mezi kolektorem a pecí je v kabině umístěn kryt tvaru pláště komolého kužele, jehož větší podstava je přivrácená ke kolektoru, přičemž na vnitřní ploše krytu jsou upevněné lopatky pro tangenciální usměrnění stříkající vody....

Zařízení pro předávání výlisků od elongátoru do žlabu vysypávacího zařízení okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 225403

Dátum: 01.10.1984

Autori: Lukáš Josef, Vank Miroslav

Značky: zařízení, okují, vysypávacího, výlisků, elongátoru, předávání, žlabu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předávání výlisků od elongátoru do žlabu vysypávacího zařízení okují, upraveného před protlačovací stolicí na výrobu bezešvých trub, vyznačené tím, že sestává z kyvné plošiny (12), čepem (13) spojené se základem mezi výstupním roštem (3) elongátoru (2) a šikmým vstupním roštem (6) žlabu (7) vysypávacího zařízení (8) okují a na svém volném konci opatřené s ní pevně spojenými vedle sebe uspořádanými pákami (4) s rozvidlenými konci ve...

Zařízení k odstraňování předběžně rozrušených okují železného drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216715

Dátum: 01.10.1984

Autor: Bříza Miloš

Značky: předběžně, rozrušených, železného, odstraňování, zařízení, drátu, okují

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odstraňování předběžně rozrušených okují železného drátu, vybavené nosným rámem a oplachovacím ústrojím, vyznačující se uspořádáním nuceně poháněného rotujícího bubnu (2), rotačně uloženého v rámu (1), v němž jsou čelně zasazeny nosná pouzdra (7) s ložisky (11, 12), které nesou hřídele (10) s rotačními kartáči (13).