Patenty so značkou «okrouhlý»

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269963

Dátum: 14.05.1990

Autori: Keel Frederick, Townsend Keith Gerald, Carter Marshall Charles

MPK: D04B 15/88

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...z prstencových nosičů ll je opatřsn axiálními vybráními ll, ve kterých jsou vedeny axiální výstupky ll, aby se zsmezllo vzájemnému natáčení obou puuzder 5, zatímcn jejich vzájemný posuv ve smeru osy má být umožněn. Umístěním jedné dvojice vačkových kladiček lg ns konec sxiálních výstupků li se dosahuje umístění večkových kladiček lg ve stejných úrovních. Utáčí-ll se horní jehelní válec lg, je uváděnc do otáčivého pohybu také souosé pouzdro Ž,...

Jehelní talíř pro jednoválcový okrouhlý punčochový stroj na žebrové pletení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268662

Dátum: 11.04.1990

Autor: Vincoli Armando

MPK: D04B 15/18

Značky: talíř, stroj, punčochový, pletení, okrouhlý, žebrové, jehelní, jednoválcový

Text:

...z vnějšku na část obvodu talíře ve směru šípky III na obr.l.Jehslni talíř znázorněný na výkrese sestává z kotouče 10, vytvořeného jako jeden díl s nábojem 11, a z dolního prídavného dílu 12, který je připevněn ke kotouči lg šrouby ll z nichž jeden je zakreslen na obr.lV horní částí kotouče lg jsou vytvořeny radíàlní vodicí drážky lil oddělené od sebe přepážkemí lg. Vodící řádky lg mají konstentní šírku, mají uzavřené dno a jsou směrem...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267104

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šustr Václav, Andó Ján, Župka Bedřich, Ptáček Miloš, Šídlo Eduard

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...uspořádání pružných vzorovacích stoprů a elektromagnetického převodníku. V jehelním váloi 1jsou uloženy stopry g, kterým je přiřazená neznázorněná zámková soustava. Na jehelním válcí łje uloženo těleso 3 mezistoprůa v něm vodorovné mezistopry 5 a svisle a rovnoběžně s drážkamijehelního válce ł pružné vzorovací stopry 2. Na vnějším konci mezistopru A je uložen zatlačovací zámek Z. Pod pružnými vzorovacími stopry 2 je uložen zámek 1,...

Okrouhlý pletací stroj na výrobu punčoch a podobně, s ochraným stínítkem v pracovní oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266338

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46

Značky: podobně, ochraným, výrobu, stroj, oblastí, stínítkem, pletací, punčoch, okrouhlý, pracovní

Text:

...strana prostoru, popřípadě místnosti,ve které je stroj umístěn. Umístíeli se na toto vedení aspirační zařízení, jež není pro přehlednost na výkresech znázorněno, může být v komoře vytvořen aspirační proud, který odstraňuje kousky příze neho vůbec nečistoty náhodné proniknuvší do vnitřku komory 3, takže pracov ní oblast je stále udržována v čistotě.Dále může být upraveno blokovací zařízení lg, které je umístěno stranou vůči jímacímu...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265178

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Jan, Kabátek Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 9/54, D04B 15/18

Značky: zboží, výrobu, stroj, pletací, okrouhlý, punčochového

Text:

...Zámek Z slouží pro vysouvání přistrojových platin Š do pracovní polohy a zámek g pro jejich zasouvání. Zámkový kroužek É je vytvořen tak, že jeho pracovní hrana mezi pletacími systémy,resp. body 5 odpovídající zátahů pletacich systémů gł - 33 je okrouhlá o polnměrech gł a gg,přičemž 5 gg Poloměr gg je vytvořen na oblouku za pletacím systémem gł, kde se provádí přenášeni kliček až do místa 5, kdy pracovní hrana zámkového kroužku É se ještě...

Způsob pletení oděvů a okrouhlý pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264108

Dátum: 13.06.1989

Autor: Riccitelli Ivan

MPK: D04B 1/24, D04B 9/42, D04B 9/46...

Značky: stroj, tohoto, provádění, okrouhlý, pletení, odévů, způsobu, způsob, pletací

Text:

...může být rovněž vyměnitelný a je zvolen z řady vodičů niti, umístěných vedle sebe pro záměnu druhu niti v požadovaném časovćm intervalu pro pletení různých oblastí stejného oděvu.Jehelní válec łi talířové lůžko gg se uvádějí současně do střídavého otáčivého pohybu pomocí ovládacích ústrojí, která jsou běžně u okrouhlých pletacích strojů používána,zejména pro pletení punčoch. Na rozdíl od punčochových okrouhlých pletacích strojů má stroj...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263792

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kouřil Antonín, Šídlo Eduard, Andó Ján, Paar Miroslav, Šustr Václav, Ptáček Miloš, Korger Zdeněk

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...pomocného programu. ovladač g nosiče pomocného programu je spojen přímým vstupem 2.1 s nosičem 3 pomocného programu a kromě toho ještě druhým vstupom 2.2 s nosičem 1 hlavního programu. výstup z nosiče g pomocného programu je přiveden na vstup nosiče 5 hlavního programu. Pracovní smyčka E 42 pletacího stroje spojuje výstup nosiče 1 hlavního programu s jeho vstupem.Nosič 1 hlavního programu obsahuje informace nutné pro zhotovení upletu,...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263107

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petráněk Milan, Hrabánek Jiří

MPK: D04B 15/32

Značky: pletací, dvouválcový, okrouhlý, stroj

Text:

...resp. z jehelního válce vykloněných závěsných kolének 2, jsou uspořádány zvedací hrany ., g zámků 1 a g.Před místem přepínání jehel do homího jehelního válce je v dráze t kolének z) vyvolených meziplatinuspoř-.ádán radiálně přísuvný zvedací zámek g a za ním zvedací zámek 19, Oba zmíněné zvedací zám ky 2 a Q slouží pro přesouvání vodících platín i jehel do dráhy,ve které se provádí přepínání jehel do homího jehelního válce, kdepak pletou v obou...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262409

Dátum: 14.03.1989

Autori: Luchi Luciano, Negri Ettore

MPK: D04B 9/56

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...přepínací stopry 12 přivedeny do dolní dráhy 39 pro tvoření oček. Príslušné Výkyvné stopry 17 narazí současně na svislé stahovací zámky 27 působicí na jejich kolénka T 1.Kolénka T 1 jsou nyní umístěna tak, že odpovídají přísuvnéníu radlálnímu zámku 32,který je posune do dolního jehelního válce 11.Kýváuí výkyvných stoprů 17 pomocí vybrání 117 uvede kolénka 218 příslušných dolních volicích stoprů 18 do radiální polohy,takže dolní volicí...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262031

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Klumpar Karel, Piálek Josef, Uhlířová Jarmila, Chládek Otokar

MPK: D04B 9/46

Značky: stroj, punčochového, výrobu, pletací, okrouhlý, zboží

Text:

...nemůže nestat případ, že Jehly nejsoupod přitlakem zminěiých pružin. 232 nnUapořádáni podle vynálezu je v přikladném provedení znázorněno na přiloženém výkrese. známý Jednoválcový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen Jehelním válcem L, v jehož podélných drážkách g jaau posuvné uloženy jehly l. Stvol každé Jeh ly 1 se směrem od kolénka k háčku snižuje. Po obvodě .jehelniho vál- gce l jsou vytvořena zahloubeni i, v...

Okrouhlý jednoválcový pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261977

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uhlířová Jarmila, Piálek Josef, Chládek Otokar, Nováček Jindřich, Klumpar Karel, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 9/46

Značky: stroj, okrouhlý, jednoválcový, pletací

Text:

...s odhazovými platinami 3. Odhazové platiny 3 jsou radlálně posuvné uloženy v platin-ovém .kruhu 4 a jsou ovládány platlnovými kroužky 5 uloženými Ve víku 6. Pro» zatahování oček jsou jednotlivé pleta-cí systémy vybaveny zatahov-acími zámky 7 (obr. 1 s přiřazeçnými protízámky 8.Odhaz-ovê plati-ny 3 jsou ve své přední části opatřeny vodorovnou pracovní hranou 31 obr. 4, která v bodě 32 se lomí, a dále je tu vytvořena ši-kmá pracovní hrana...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 258563

Dátum: 16.08.1988

Autori: Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/68

Značky: stroj, zboží, výrobu, ponožkového, okrouhlý, pletací

Text:

...5, přičemž svojí spodní částí dosedá na jeho osazení.Rozkazovací bubínek 1 je otočně uložen na čele nosiče Q. Nosič É je pevně uspořádán na přírubě l. Na válcových površích obou zmíněnýoh bubínků §, Q jsou uspořádaný podle programu kolíky §. K jednotlivým řadám kolíků §, jež odpovídají výškám, resp. počtu kolének ll,lg stoprů 3, jsou uspořádány šoupátka g posuvně uložená v kostce lg.Vzorovací bubínek 1 je pevné spojen s ozubeným kolem ll. Do...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243734

Dátum: 01.04.1988

Autori: Jadrný Jan, Kalousek Zdenik, Šamal Oldoich, Schätz Miroslav

MPK: D04B 15/32

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...uepořádán na odtahové vložce g uloženév ložiskách, z nichž- je vidět pouze horní ložísko g uspoŕádaně v přírubě 2 stroje. V drážkách jehelního válce ł jsou kluzně uloäeny stopry g a nad nimirjehly ž. Pro ovládání toprů 1 Jsou tu na zámkovém plášti g upevněny horní zámkový lcrouäeln 1 a Spodní zámkový kroułak g. Ke spodnímu konci jehelního válce ł je připevněn dorasuvý kroulek 2 atoprů i. Pro selektivní vyvolování atoprů g Jsou tu v každém...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243733

Dátum: 01.04.1988

Autori: Novák Jan, Bihounek Ladislav, Eervený Milan, Aišman Miloslav

MPK: D04B 15/32

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...pletacím systému zatahovacím zámkem 1 a protizámkem g pro ovládání kolének 33 jehel 2, které ve spolu práci se zatahovacími platinami i, jak je vidět na obr. 2, vytváří z nitě N očka.Zatahovací zámek l má vytvořenu zatahovací šikmou hranu łQ n uhlu 37 °, která přechází v oblouk ll o malém radiusu, na který navazuje oblouk lg o větším radiusu až k bodu zátahu g. Výběh zatahovacího zámku 1 za bodem zátahu g je tvořen dalším obloukemlj a...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 255722

Dátum: 15.03.1988

Autori: Procházková Růžena, Kučera Jaromír, Kollman Jan

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: punčochového, výrobu, jednoválcový, zboží, stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...přísuvný. Střední zámek lg je rovněž axiálně pohyhlivý. Zvedací zámky lg a lg jsou rovněž rediálně přísuvné a slouží pro zvedání jehel do uzavírací polohy. Zvedací zámek lg je etrmější než zvedací zámek gg, nebo se používá při pletení zesilovaných vzorą a to kvůli průběhu jehel g a kladení nití při spolupráci se zvedacím zámkom lg, který je mírného etoupání a slouží zejména pro pletení hladkých vazeb při vysokých nychlostech. Dále jsou...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254317

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/32

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...směrem od zvednutěho úseku 12 ve smeru pohybu platin 3. S prvním členem 18 a je pevně sp-ojen druhý člen 18 a, který -rovněž probíhá v .podstatě radiálně .a prochází pod kruhovým zámkem 11. Člen 181 je opatřen pojístným profilom 18 d, obráceným ~k profilu 18 b a vyvolává omezení raudiální možnosti .pohybu platili 3 směrem Clovnitň S výhodou je .pouhy-bliwvá část 18 otočně uložena na kruhovém zám-ku 11 pomocí svisleho čepu 21, čímž je...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241875

Dátum: 01.12.1987

Autor: Adámek Ivo

MPK: D04B 15/94

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...hnacího elektromotoru.Na základové desce 1 neznázorněného okrouhlého pletacího stroje jsou upevněna ložiska g, v nichž je uložen nosný hřídel 1. Na tomto nosném hřídeli 1 je nad základovou deskou 1 upevněn jehelní válec Q, v jehož drážkäch jsou uloženy neznázorněné pletací prostředky. Jehelnímu válci Q je přiřazen rovněž platínový kruh. Nad jehelním válcem 5 je v jeho ose umístěn přístroj 11 s přenášecímí prostředky pro vytváření lemu nebo...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253582

Dátum: 12.11.1987

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/94, D04B 9/46

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...na spodku přimona spojovací tyčí, aniž by bylo zapotřebí použit uspořádání na způsob kloubového paraleloqramu.Další znaky a výhody vynálezu vyplynou z následujicího popisu jeho výhodného, i kdyžne výlučného provedení, které je zde podáváno pouze jako přĺklad v souvislosti s výkresy.Obr. 1 je v částečném řezu schematický pohled na stroj podle vynálezu.Obr. 2 je ve zvětšeném měřítku pohled na osový řez jehelním válcem a taliřem na tomtéžObr. 3...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244454

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klátik Jaroslav, Štefak Ján, Jankech František, Kirst Ivan, Zoo Vincent

MPK: D04B 15/24, D04B 15/16

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...prvního pletacího systémuje vnitřní kroulek 2 opatŕen sesouvucími hranemiÍZL a 53 a vnější kroužek vysouvlcími monami 6 | o § 3 a v místě druhého pletaçího systému zesouvecími hrenemi 21 a 24, a vysouvacími hrnnemi §J a ü. V místě l a lg jsou potom zátažné body prvního s druhého plotaoího systłnu pro smer § rotačního platení e v místech I a l potom sdteiní bodypro vratný umpíetení. Víko 7 je uspoñádeno Výkyvné v rozmezí úhlu beta, jež...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244453

Dátum: 15.09.1987

Autori: Metke Marian, Kováeik Štefan, Novotný Kazimar

MPK: D04B 15/16, D04B 15/24

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...13,.Na obvodu víka m platinovóho kruhu LL jsou dva dorszové ärouby ,mg a ,mi zaároubovená ve výstupcích m a 1,94 jejichž uhlová vzdálenost ý smeněená o tlouätku dorazu n, je stejná, jako uhlová vzdálenost 4 mesi oběma zetshovacími body n a 332. resp. 313 a 34,obou pletacích systémů.Dále je tu uspořádán mezi dorasovými ärouby m s m již zmíněný pevný doraz ,L 3 uspořádaný na neznázornáná desce stroje.Funkce vile popsanáholuspořádání je...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251880

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Jaromír, Oliva Jiří, Kollman Jan, Procházková Růžena, Piálek Josef, Zoňa Jan, Kovaříková Květoslava

MPK: D04B 15/58, D04B 9/46

Značky: jednoválcový, stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...patový vodič 12. vodiče jsou ovládaný známým způsobem svisle plohybilivými tyčemi 13 »owiádamými neznázionněným mechanickým převodem od rozkazovacíbo bubnu stroje. Ke konci piatovérhlo vodiče 12 je uchycena kotva 14 elektrlomagnetu 14, která je výkyváným členem zařízení, které slouží pro- jeho přes/tavpování do zvýšené polohy při plrůcłilodu ne~ pracovních jehel 2 pletacím systémem. Předmětné zařízení dále obsahuje spínač 15 napojený do...

Okrouhlý pletací stroj pro punčochové zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 244110

Dátum: 15.07.1987

Autor: Eervená Irena

MPK: D04B 15/34

Značky: okrouhlý, pletací, punčochové, zboží, stroj

Text:

...okruhu nohrnujicío řídící vontil o tlokový rogulltor. iPodla doilích provodoní vyndloou Jsou ulołony pncunoticko piaty v lúškdch vytvorených plotinovýn víkon o upovnłny v nll o pomocí nochonických ooučdstí. nobo ovoŕovlnín či tnolonín. nouotickd piaty Jsou vytvoreny princ plotinovýn víka. Každý malý pneumatický piot do výbavou tvorovkou pro opoàovocí ohobnou trubku.levý m» vylli účinok dooahovaw vyndlozcn apočívá v tou, že správný...

Okrouhlý pletací stroj pro pletení punčoch a ponožek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251064

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bianchi Massimo

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: ponožek, punčoch, okrouhlý, pletací, stroj, pletení

Text:

...snaha jehel napííiat a detormovat přízi oček, která jsou na jejich háčcích zachycena, kdykoliv jehly procházejí pod spüdmĺm koncem prvního praoovního~ zámku 1 nebo jinéhuo ekvivalentního zámku,přičemž tento průchod se opakuje t-olikrát,kolik řad oček se nachází v patové čistí S očka zůstávají zachycena na jehlach, vyřazených z činnosti, stále stejné a nemění se. Tím se n-apíná příze těchto oček a může d-o-jít k přetrhu nebo k...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 250993

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kollmann Jan, Oliva Jiří, Procházková Růžena, Kučera Jaromír, Piálek Josef

MPK: D04B 15/58

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...značíobr. 1 achematicky vytvoření můstku pletacího systému se znázorněním průběhu jehel a vodiče ke kladení zasilovací nitě v pracovní poloze, obr. 2 schematicky znázornění uspořádání vodiče ke kladení zesilovací nitě v pracovní poloze jehly a můetku při přivádění nitě, obr. 3 totáž co obr. 2, jenže nit není v jehlách a jazýček je můstkam zevřen. známý jodnoválcový okrouhlý platací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřennesnázorněným...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 238154

Dátum: 01.05.1987

Autori: Drkal Jaroslav, Dolíhal František, Andó Ján, Zounar Drahomír, Havránek Milan, Šídlo Eduard, Musil Ivan, Šustr Václav

MPK: D04B 15/94

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje, zejména maloprůměrového, obsahujícího ruční pohon jehelního válce, tvořený volnoběžnou spojkou, jehož podstata spočívá v tom, že volnoběžná spojka je umístěna přímo v ose jehelního válce.

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 249084

Dátum: 12.03.1987

Autori: Petráněk Milan, Zahrádka Pavel, Hrabánek Jiří, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlý, stroj, dvouválcový, pletací

Text:

...llg. Jezdec lłg je uložen ve vnější drážce vnitřní trubky ll jehelního válce l, přičemž je k němu uchvcen jeden konec lenka lli ovládaného od neznázorněné páky rozkazovacího bubnu. Mezi jezdcem łłg a pevným pouzdrem llž, ve kterém je uehycen konec bowdenu łłg lenka llg je na lanku llg navlečena tlačná pružina lll. Pouzdro llâje pevné uloženo na trubce łłg. Pracovní hrana výsuvného platinového zámku łł je uspořádána pod stahovacím zámkem gg v...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233917

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šalomoun Vladimír, Trnka Jan, Kabátek Jan, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/32

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje opatřeného pohyblivě uloženými elementy, jako jsou platiny apod. V drážkách rotačních dílců, které jsou ovládány zámkovými díly a kde jsou vyjímatelná dvířka pro výměnu pohyblivě uložených elementů. Vynález řeší použití dvířek i ve funkčních místech tím, že dvířka tvoří se zámkem nepřerušenou pracovní hranu, přičemž jejich spoje na funkčních ploškách pracovní hrany jsou tvořeny do sebe zapadajícími...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu plyšového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 248403

Dátum: 12.02.1987

Autori: Matoušek Bohumír, Jelínek Jan

MPK: D04B 9/12

Značky: plyšového, okrouhlý, výrobu, pletací, stroj, zboží

Text:

...l, přičemž oba noey g a 31 Jsou výškově na stejné úrovni, ale noe g Je delší Jak nos 15. Dále Je pomocnú platina i opatřena výstupkam u, který vytváří zdřez 12, jeho vodorovnéO 3 . 24 a an hrana ,je na ątejné úrovni jako hrana 33 platiny 2 a svislé hrana slouží pm držení a dále stahování plyšových kliček z hrany 2 platiny 2.Ftmkce výše popseného zařízení při platení plyšového úpletu ,jenásledující. Při kladení nití g a z do nwm Jehel 2, ,jak...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247664

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fischer Evžen, Maléř Josef

MPK: D04B 9/46

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...pletení je větší, v 247 ou jak oblouk krivky vytvorené špičkami háčků otevřených odhazových platia.Uspořádání podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkrese, kde značí,obr. 1 - axonometricląý pohled na část jehelního válce se znázorněním kledení nitě do pracovních jehel a odhazových platin a jehel v neprscovní poloze, obr. 2 - postavení jehly v nepracovní poloze e odhszové platiny v otevřené poloze, obr. 3 - schematicky...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236082

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dolíhal František, Šídlo Eduard, Drkal Jaroslav, Musil Ivan, Havránek Milan, Šustr Václav, Zouhar Drahomír, Andó Ján

MPK: D04B 35/00

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje, obsahujícího samonosnou horizontální desku, na níž jsou upevněny hlavní části stroje tvořené např. nosným válcem, pletací hlavou, pohonem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že samonosná horizontální deska je k rámu stroje připevněna pomocí akustických tlumičů.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236081

Dátum: 01.12.1986

Autori: Andó Ján, Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír, Šídlo Eduard, Havránek Milan, Šustr Václav, Musil Ivan, Dolíhal František

MPK: D04B 35/28

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje obsahujícího samonosnou vodorovnou desku, na níž jsou upevněny hlavní části pletacího stroje, jehož podstata spočívá v tom, že v samonosné vodorovné desce je vytvořena sběrná olejová vana ve tvaru prohloubení mezi kryty pletací hlavy a vlastní pletací hlavou.

Okrouhlý pletací stroj s rozkazovacím bubnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228886

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kouklík Ivo, Čurda Otakar, Zahrádka Jiří, Zahrádka Josef

MPK: D04B 15/74

Značky: rozkazovacím, okrouhlý, pletací, stroj, bubnem

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj s rozkazovacím bubnem, jehož postrkové zařízení obsahuje západku s rohatkou, k níž je přiřazena krycí šablona spojená s elektromagnetem, jehož funkce je řízena mikropočítačem a programovými nájezdy rozkazovacího bubnu stroje, vyznačující se tím, že na rozkazovacím bubnu ( 2 ) je uspořádána pomocná rohatka ( 12 ) s počtem zubů stejným jako u postrkové rohatky ( 3 ) a je k ní přiřazen polohový snímač ( 10 ) napojený na...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží a podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 227463

Dátum: 15.04.1986

Autori: Trnka Jan, Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí, Šalomoun Vladimír

Značky: punčochového, podobně, výrobu, stroj, zboží, okrouhlý, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží apod. s jehelním válcem uloženým na nosném pouzdře, které je uloženo v ložiskách uspořádaných v pevném pouzdře, vyznačující se tím, že mezi ložisky (51, 52) jsou na nosném pouzdře (2) uspořádány vačky (7) postrků, na které dosedají posuvné snímací tyče (8) procházející otvory v pevném pouzdře (9).

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro pletení hadicových úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226192

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lonati Francesco

Značky: okrouhlý, pletací, pletení, jednoválcový, stroj, úpletu, hadicových

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro pletení hadicových úpletů, zejména punčochových, který obsahuje jehelní válec souose spojený s držákem válce a společně s ním otočný kolem svislé osy, a dále přístrojový talíř, pevně spojený se hřídelem probíhajícím svisle jehelním válcem a držákem válce a otáčivý kolem uvedené svislé osy, čímž sací a odváděcí vedení pro vyrobený hadicový úplet je umístěno pod držákem válce ve spojení pro vedení vzduchu...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229036

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rebeka Zdeněk, Gross Lumír, Čermák Stanislav, Maléř Josef

MPK: D04B 9/10

Značky: dvouválcový, stroj, pletací, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového apod. zboží, kde v drážkách jehelních válců jsou uloženy jazýčkové jehly, vyznačující se tím, že hloubka (h) drážky (4) jehelního válce (1) na konci, kde je uložena jehla (2), v rozsahu výseče odpovídající plnému výkyvu jazýčku (22) zatažené jehly (2), přesahuje rozsah výseče ohraničené délkou (R2) jazýčku (22) jehly (2) mezi čepem (23) jazýčku (22) a nejširší částí lžičky (22´) jazýčku...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229020

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dusík Josef, Piálek Josef, Dyntar Miloš, Hobza Antonín, Kopečný Miroslav, Luňák Hynek, Šesták Jan

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: stroj, jednoválcový, okrouhlý, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží apod. rotačním chodem jehelního válce ve vazbách, zejména hladkých a chytových, se zámkovou soustavou ovládající jehly a stopry, vyznačující se tím, že chytové zámky (81, 82, 251, 253) jsou v jedněch pletacích systémech uspořádány v dráze jehel (3) a v druhých pletacích systémech v dráze stoprů (4).