Patenty so značkou «okolo»

Pás na spojenie s kĺbovým závesom okolo pántovej osi krídla na ráme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13305

Dátum: 16.10.2009

Autor: Meyer Eckard

MPK: E05D 11/00

Značky: spojenie, rámě, pántovej, závesom, kĺbovým, křídla, okolo

Text:

...striedavé prúdy frekvencie asi 50 Hz, vystačí na poskytnutie výkonovvo W- oblasti magnetické napojenie cievok Iožiskových puzdier docielené pri tomto usporíadaní.0013 Špeciálna výhoda pásu podľa vynálezu spočíva vtom, že sa zdanlivo prakticky neodlišuje od bežných pásov v úvode menovaného druhu. Týmto sa podstatne zlepší nielen optický dojem dosiahnutý usporiadaním dvier/rámu,ktorý obsahuje pás podľa vynálezu, ale zlepší sa aj prevádzková...

Pánt na kĺbové spojenie krídla na ráme uloženého okolo osky závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14943

Dátum: 16.10.2009

Autor: Meyer Eckhard

MPK: H02J 17/00, E05D 11/00

Značky: uloženého, rámě, okolo, pánt, kĺbové, závěsu, spojenie, křídla

Text:

...puzdier možné konvenčný pánt výmenou ložiskových puzdier a prípadne ešte čapu pántu previesťna pánt, pomocou ktorého môže byť prenášaný tiež elektrický prúd z rámu do krídla. Takýto pánt sa ďalej tiež označuje ako pánt, prenášajúci prúd.0013 V zásade je tiež možné vinutia cievok usporiadať priestorovo ľubovoľným spôsobom, ktorý zaručuje elektromagnetické naviazanie oboch cievok,postačujúce pre prenos výkonu. Obzvlášť výhodné vzhľadom na...

Prípravok na montáž pružného remeňa okolo remenice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8188

Dátum: 27.11.2007

Autor: Debuire Fabien

MPK: F16H 7/24

Značky: pružného, remeňa, montáž, okolo, řemenice, prípravok

Text:

...priečnej rovine a umiestnenú sú v radiálnej polohe vo vzťahu k pozdlžnej osi páky, páka a spomínané kanály sú upravené takým spôsobom, že každáspojovacia súčiastka je súčasne V kontakte s guličkou a s kužeľovito rozšíreným nástavcomspomínanej páky. Pokiaľ pôsobí vonkajšia sila na guličku, ktorá vyčnieva zo systému,ťahaním na páku sa presúva predovšetkým jej kužeľovito rozšírený nástavec, ktorý vďaka svojmu sklonu umožňuje každému celku...

Zariadenie na uskutočnenie synchronizovanej relatívnej rotácie medzi mechanickým komponentom a nástrojmi na jeho spracovanie okolo excentrických osí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2394

Dátum: 29.07.2004

Autor: Fargnoli Raffaele

MPK: B23K 37/02, B23K 9/028

Značky: excentrických, komponentom, relatívnej, synchronizovanej, zariadenie, uskutočnenie, spracovanie, medzi, nástrojmi, okolo, rotácie, mechanickým

Text:

...kolískou na prostriedky na otáčanie druhýmí opomými prostriedkami.Prostriedky na otáčanie kolísky zahrnujú ozubené koleso s vonkajším ozubením, držané uhlovo integrálne s kolískou, pričom ozubené koleso je prerušené pozdĺž obvodového smeru s Vopred určenou šírkou tak, aby sa definoval radíálny otvor kolísky na vloženie mechanického komponentu do opomého sedla kolísky a prevodový remeň alebo reťaz s vnútorným a vonkajším ozubením, držanú...

Združená veterná turbína rotujúca okolo vertikálnej osi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1056

Dátum: 24.01.2003

Autor: Thomas Robert Nason

MPK: F03D 3/00

Značky: turbina, združená, veterná, vertikálnej, okolo, rotujúca

Text:

...rotora. Záťaž na horné ložisko je dostatočne nízka na to, aby ložisko vydržalo po dobu životnosti turbíny. Spodné ložisko je umiestnené tak, že môže byť jednoducho vyňaté za účelom výmeny náboja. Podporné spodné ložisko sa môže voľne pohybovať horizontálne zapojením jednoduchého rámu guľôčkových ložísk.Ďalšie znaky avýhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu, braného v spojitosti so sprievodnými výkresmi, na ktorých3 Obr. l...

Veterný park okolo budovy, ktorá má byť chránená

Načítavanie...

Číslo patentu: E 240

Dátum: 31.10.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 9/00, G21C 13/02, E04H 9/04...

Značky: ktorá, okolo, chránená, veterný, budovy

Text:

...náboja vetemých elektrámí vetemého parku podľa vynálezu 80 až l 30 m alebo viac a výhodne sa používajú tiež zariadenia s veľmi veľkým výkonom, t. j. také zariadenia, ktorých priemer rotoraje 40 m alebo viac, výhodne 100 m alebo viac.Ak by teraz niekto namieril dopravné lietadlo na atómovú elektráreň a chcel by ho na ňu nechať padnúť, tak by musel najskôr preletiet nad vetemými elektrárňami, pretože už dotyk dopravného lietadla s gondolou...

Zariadenie a spôsob na ovinutie galoše okolo obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 513

Dátum: 28.08.2002

Autor: Asici Yasar Bozkurt

MPK: A43D 11/00, A43B 3/16

Značky: galoše, obuvi, ovinutie, spôsob, zariadenie, okolo

Text:

...dvoma hriadeľmi (6). Uvedené hriadele (6) ktoré sú otáčané motorom (4), prenášajú tento kruhový rotačný pohyb vytvorený ich osami na dráhu (5), takze uvedený rotačnýpohyb je menený na lineámy pohyb, ktorý umožní uvedenej dráhe (5) pohybovať sa po horizontálnej rovine.Dve dráhy (5) sú usporiadané V nadradenej polohe, t.j. jedna nad druhou, pričom medzi gumenými pásmi tvoriacimi dráhu (5) je vytvorená medzera, cez ktorú môže prejsť najmenej...

Zariadenie na vytváranie kruhového lemu okolo otvoru v stene plášťového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280029

Dátum: 15.10.1991

Autor: Fournier Yves

MPK: B21C 37/29, G21C 13/02

Značky: zariadenie, plášťového, kruhového, okolo, otvorů, stěně, tělesa, vytváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje opornú matricu (13), uloženú na jednej strane otvoru (2) a tvarovo zodpovedajúcu vonkajšiemu tvaru vytváraného lemu (3) a tlačný prostriedok (7), osadený na pevnom ráme (1) a uložený proti matrici (13) na druhej strane otvoru (2) a určený na tlačenie okrajov otvoru (2) proti tejto matrici (13). Tlačný prostriedok (7) obsahuje najmenej jeden valček (31) uložený na otáčavom nosiči (28) opatrenom posúvacími prostriedkami pre...

Zariadenie na rezanie hadíc rezacím nožom obiehajúcim okolo hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236604

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pugzik František

MPK: B29H 3/06

Značky: hadice, zariadenie, hadíc, okolo, obiehajúcim, nožom, rezacím, rezanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je rezať hadice na menšie dĺžky, prípadne zarovnávať hadiciam čelá. Uvedeného účelu sa dosiahne kyvne upevneným rezacím nožom (1), ktorý po niekoľkých obehov okolo hadice (18) postupne prereže jej stenu. Hadica (18) je počas rezania upnutá a zároveň centrovaná do osi obiehania rezacieho noža (1) upínacími kladičkami (17). Po zapnutí motora (9) sa začne cez variator (8) a sústavu kôl (16) a (7), otáčať rotačné puzdro (2). Tažná...

Kompresor s pístem, který se otáčí okolo dvou os

Načítavanie...

Číslo patentu: 223203

Dátum: 15.03.1986

Autor: Praus Alois

Značky: okolo, který, otáčí, kompresor, pístem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit konstrukci stroje, zmenšit jeho rozměry, snížit váhu a konstrukci provést tak, aby všechny pohyblivé díly měly vyváženy otáčivý pohyb. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že píst stroje, který tvoří kruhová deska s kulovým obvodem, je uspořádán v prostoru tvaru koule a je pomocí čepů spojen se dvěma hřídeli, jejichž osy jsou vůči sobě skloněny o zvolený úhel v rozmezí 0 až 45 stupňů a konce těchto hřídelů, kterými...