Patenty so značkou «okolí»

Sposob výstupkového dobývania úžitkového nerastu v okolí málo pevnej časti horského masívu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260174

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benický Július, Hausová Zlatica, Vydarený Vladimír, Čarnoky Anton, Zahoranský Gejza, Čečetka Štefan

MPK: E21C 41/00

Značky: částí, spôsob, nerastu, výstupkového, užitkového, horského, dobývania, málo, masivů, pevnej, okolí

Text:

...výplne s narušenou pevnosťou.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje a uvedený technický problém rieši spôsob výstupkového dobývaunia úžitkového nerastu v okoli málo pevnej časti v horskom masíve. jeho podstata spočíva podľa vynáiezu v tom, že sa pri dobývaní ponechá vo všetkých smeroch od okraja malo »pevnej časti horského masívu vrstva 5 .až 10 m rastiéé ho masívu, čím sa neüpiným výrubom zmie 4»nemého horského masívu vytvorí medzi piliermi...

Zapojení pro vyhodnocení okolí nulové hodnoty oboupolaritního signálu otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269091

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kmínek Zdeněk, Raba Pavel, Heinrich Petr

MPK: H03K 17/00

Značky: oboupolaritního, zapojení, signálu, okolí, hodnoty, vyhodnocení, motorů, nulové, otáček

Text:

...nuly,vyaezeneo nepětía prechodu báze eaítor tranzíatorů npn a pnp je výstupní logícký eígnál ehodná velíkoatí, zapojení obvodu je jednoduchá a nenáročná na další zpracování logíckýaí obvody.Na příloženán výkroeu je příklnd provedení pro vyhodnocení okolí nulová hodnoty oboupolarítního eígnálu otáčok HOÍ 0 ľUeVstupní evorka ł je epojena přes první odpor g e bází prvního tranzíatoru š typu NPN e eoučaonä a bází trenzíatoru 5 typu PMP jejichž...

Zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 265711

Dátum: 14.11.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: konvergencí, důlních, okolí, zapojení, vertikálních, horizontálních, měření

Text:

...umístěnou mimo vlastní teleskop, rovnoběžně s ním. Prevodové kolo a další částí převodového mechanismu jsou spojeny s pevnou částí teleskopu a současně z celým polygonovým nosníkem. Snímací tyč je pevné spojena z pohyblivým sloupemVýhody zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlníchděl podle vynálezu spočívají zejména V možnosti měření posunu stěn vertikálních důlníchděl ve dvou bodech na jedné spojnici nebo...

Zařízení pro měření součinitele tepelné vodivosti v ustáleném teplotním stavu s vyloučením vlivu teploty okolí na výsledek měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262128

Dátum: 10.02.1989

Autori: Škopek Jaroslav, Navrátil Libor, Mikula Ján, Keim Lubomír, Kypr Petr

MPK: G01K 1/20

Značky: zařízení, vyloučením, vlivů, tepelně, součinitele, výsledek, teploty, okolí, ustáleném, teplotním, vodivosti, stavu, měření

Text:

...rtepelněizolečním prstencem. Toto řešenívyhovuje při měření -vzorrků s vysokým součinitelem tepelné vodivosti, ale nevyhovuje při měření vzorků, jejichž součinitel tepelného odporu je biízký součinitel-í »tepelného odporu materiálu tepelněizolačního prstence.ľentoínedostastek odstraňuje zařízení podle vynál-ezu sestavající z chladicíhc a ohřívacího dílu, mezi ktterými je měřený vzorek, jehož podstata spočíva v tom, že chla»dicí a...

Zapojení pro měření okamžitého kmitočtu v okolí středního kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261718

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mejta František

MPK: G01R 23/06

Značky: okamžitého, měření, okolí, středního, zapojení, kmitočtu

Text:

...3 kmitočtu, jehož výstup je současně připojen na vstup negátoru § a na prvni vstup prvniho klopného obvodu g, jehož výstup je současně připojen na vstup prvního monostabilniho klopnóho obvodu Z, na druhý vstup druhého klopného obvodu lg a na prvni vstup prvního integrátoru lg, jehož výstup je připojen na prvni vstup prvního diferenčniho zesilovače lg, jehož výstup je připojsn na prvni vstup analogové paměti lg, jejíž výstup je připojen k...

Zapojení pro měření expanze a rozvolňování hornin v okolí důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 260900

Dátum: 12.01.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: rozvolňování, měření, hornín, okolí, důlních, zapojení, expanze

Text:

...i při měření chvění horniny v obou směrech, nebo při rychlých rázech V obou směrech nedochází ke zkreslení záznamu měření. Při měření V místech, kde dochází k důlním otřesům, nedojde ke zničení převodu, pokud ovšem nedojde k deformaci celého přístroje. Oproti jiným expanzometrüm má toto řešení výhodu měřit až ze čtyř koteväz jednoho vrtu současně Podstatnou výhodou je možnost registrovat pomocí několika měřících stanic umístěných V...

Způsob snižování fluktuace tlaku vzduchu v okolí rotujícího tělesa, např. dřevoobráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256474

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fontén Jiří, Pavílek Stanislav, Kotěšovec Vladimír

MPK: B27G 13/00

Značky: napr, rotujícího, okolí, snižování, vzduchu, tlaku, nástroje, dřevoobráběcího, fluktuace, tělesa, způsob

Text:

...znázorněn příklad, kdy všechna tato tři tělesamají základní tvar trubky.Na obnl je válcové rotující těleso l s hladkým pláštěm,ktoré je bezúplavové, neboř nemá ani prohlubně, ani výstupky. Např. takováto rotující trubka vytváří minimální rychlost proudění vzdušiny tj. základní rychlost proudění wz a současně tími minimální fluktuaci tlaků tj. základní fluktuaci pfz při tom je lhostejné, zda trubka je z čel zaslepene či nikoliv.- 3 256 474...

Zapojení Vazebního filtru vysílačů hromadného dálkového ovládání pro kompenzaci teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242579

Dátum: 01.03.1988

Autor: Roder Lubomír

MPK: G05D 23/19

Značky: kompenzaci, dálkového, ovládání, hromadného, zapojení, vazebního, vysílačů, okolí, filtru, teploty

Text:

...579 Předností řešení je skutečnost, že lze využít prakticky plnývýkon vysílače při všech u nás možných okolních teplotách, když seblíží tônová impedance kritické minimální hodnotě. Dalšími výhodamije, že kondenzátory i stykače jsou zabudovány do třífázovê jednotkyv konstrukcí řešené pro venkovní montáž. Tato je montována v poli 110 kV filtru hromadného dálkového ovládání, takže nezvyšuje požadavky na půdorysnou plochu. Ovládání je-možné...

Zapojení pro měření konvergencí v okolí důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 254297

Dátum: 15.01.1988

Autori: Halada Pavel, Lucák Otakar

MPK: G01B 21/02

Značky: důlních, okolí, konvergencí, zapojení, měření

Text:

...posuvů horniny je vlastně přímou součástí nosníku a tvoří ji dva díly nosníku, které se do sebe V plném profilu zasouvají.Tím je dosaženo, že polygonový nosník je podélně posuvný, ale příčně tuhý a odolný proti průhybu a vibracím, nebot jeho profil ani V místě skříně konvergometru není přerušen nebo zeslaben. Protože se hornina V bccích důlního díla a tedy i měřící tyče, na které je konvergometr ukotven, posouvá i příčně, to je napříč ke...

Spôsob zníženia zaťaženia veľkoplošných kontaktných pilierov v okolí vydobytého priestoru v horskom masíve

Načítavanie...

Číslo patentu: 242338

Dátum: 15.11.1987

Autori: Divoký Jaroslav, Procházka Karel, Pažout Josef, Jabornický Karel, Richter František

MPK: E21C 41/06, E21D 9/14

Značky: vydobytého, velkoplošných, masíve, horskom, okolí, zníženia, zaťaženia, kontaktných, spôsob, priestoru, pilierov

Text:

...stanovená vzhľadom k jeho maximálnej požadovanej stabilnej ploche.Technickým problémom, ktorý rieši vynález je zmenšenie zaťaženia veľkoplošného kontaktného piliera a tým i zmenšenie jeho hrúbky. Tohoto cieľa umožňuje dosiahnut spôsob zníženia zaťaženia veľkoplošných kontaktných pilierov pri hlbinnom dobývaní úžitkových nerastov. jeho podstata spočíva podľa vynálezu v tom, že vo veľkoplošnom kontaktnom pilieri sa z vydobytéhopriestoru až na...

Zařízení pro ochranu kovových předmětů, uložených v okolí velkého magnetického pole, vytvářeného rotorem alternátoru bez statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253571

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gey Michel, Pouger Paul, Delassus Jean, Comensoli Jean-claude

MPK: H02K 15/16, H05K 7/20, G01R 31/34...

Značky: ochranu, statoru, magnetického, kovových, rotorem, uložených, předmětů, pole, velkého, vytvářeného, zařízení, alternátoru, okolí

Text:

...kde se zařízení,tvořené rotorem, jeho ložisky a nosíči a klecemi s příslušnými nosiči sestavuje dohromady. Poté se vozíky lg zavezou dovnitř tunelu, kde uloží nosiče lg ložisek na kluzná vedení llpomocí zvedáků, kterými jsou vozíky lg opatřeny. Vozíky ll, používané pro nosiče lg, 15dolních polovin li, ll klecí lg, lg, jsou opatřeny zvedáky gg, které po spuštění dovolují uložení nosičü lg, lg na kluzná vedení ll.Každá polovina klece, jak...

Zapojení diodového teploměru sa zlepšenou linearitou a kompenzací vlivu teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234517

Dátum: 01.11.1987

Autor: Zábranský Jiří

MPK: G01K 1/20, G01K 7/00

Značky: teploměru, linearitou, zapojení, teploty, kompenzaci, diodového, okolí, zlepšenou, vlivů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení diodového teploměru se zlepšenou linearitou a kompenzací vlivu teploty okolí, s použitím polovodičové diody jako čidla, je řešeno použitím operačního zesilovače s kladnou a zápornou zpětnou vazbou, sítí odporů, zdroje konstantního napětí, zdroje referenčního napětí a diferenčního voltmetru. Výhodou je dokonalá stabilita konstantního proudu procházejícího měrnou diodou a to jak v závislosti na teplotě měření prostředí, tak i na vlivu...

Zapojení pro bezkontaktní indikaci zvolené teploty objektu s potlačením vlivu kolísání teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246168

Dátum: 15.09.1987

Autor: Babíeek Karel

MPK: G01J 5/18

Značky: zvolené, okolí, potlačením, kolísání, vlivů, objektu, teploty, indikaci, zapojení, bezkontaktní

Text:

...teplot okolí. Ilustrují to výše uvedené příklady.Zspojení pro bezkontaktní indikaci zvolené teploty objektu je dále podrobněji popsáno v souvislosti s jeho vyobrazením na připojeném výkresu - obr. 1 , ze kterého je pstrno spojení tepelného detektoru 2 s převodníkem ľ za účelem kontaktního snímání teploty pouzdra čidln tepelného detektoru 2 které má teplotu okolí. Dvě vlnité šípky směřující k tepelnému detektoru 2 naznačují jeho...

Kapalinový teploměr pro měření teploty prostředí s vyšší teplotou než teplota okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237690

Dátum: 01.06.1987

Autor: Horváth Ladislav

MPK: G01K 5/08

Značky: vyšší, měření, okolí, teploměr, teplota, teploty, prostředí, kapalinový, teplotou

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kapalinových teploměrů, u nichž se řeší vyrovnávání teploty podél celé měřicí kapiláry s teplotou měřeného prostředí, nezávislé na hloubce ponoření kapalinového teploměru do měřeného prostředí. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že k povrchu tělesa kapiláry, která přechází v nádobku s teploměrnou kapalinou, je po její celé délce připojena tepelná trubice svým pláštěm. Plášť tepelné trubice obklopuje částečně nebo zcela těleso...

Vystuženie bezprievlakovej železobetónovej dosky tuhou výstužou v okolí podpery

Načítavanie...

Číslo patentu: 222627

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vrabec Jozef

Značky: železobetónovej, vystuženie, okolí, podpery, tuhou, dosky, výstužou, bezprievlakovej

Zhrnutie / Anotácia:

Bezprievlaková železobetónová doska je vystužená v okolí podpery radiálnymi rebrami z plochej ocele, privarenými na oceľový stĺp alebo na oceľovú vložku podpery, na ktoré sú privarené v pozdĺžnom smere pri hornom a dolnom okraji radiálnych rebier oceľové výstuhy a na takto upravenú výstuž je uložená sieťová výstuž železobetónovej dosky, vytvorená vo forme siete, pričom celá takto vytvorená výstuž je ako skrytá hlavica okolo podpery zabetónovaná.

Způsob úpravy povrchu svařovaných kovových smaltovaných materiálů v okolí svaru před jejich svařením

Načítavanie...

Číslo patentu: 225921

Dátum: 01.07.1985

Autori: Bajda Milostav, Kupka František, Bůžek Zdeněk, Janeček Jiří

Značky: povrchu, jejich, úpravy, způsob, okolí, svárů, před, smaltovaných, materiálů, svařovaných, svařením, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchu svařovaných kovových smaltovaných materiálů v okolí svaru před jejich svařením, zejména ocelových smaltovaných plechů, vyznačený tím, že smaltované ocelové plechy se po svém obvodu v okolí budoucího svaru před vzájemným svařením opatří nejméně z jedné strany smaltovací břečkou, která se nechá volně na vzduchu uschnout.

Materiálové a konstrukční uspořádání optických a jiných přesných zařízení ke kompenzaci délkových změn vzniklých v důsledku kolísající teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218243

Dátum: 15.02.1985

Autor: Müller Ladislav

Značky: přesných, kolísající, okolí, zařízení, kompenzaci, teploty, konstrukční, materiálové, důsledku, uspořádání, optických, změn, vzniklých, jiných, délkových

Zhrnutie / Anotácia:

Materiálové a konstrukční uspořádání optických a jiných přesných zařízení ke kompenzaci délkových změn v důsledku kolísající teploty okolí. Konstantní a na teplotních změnách nezávislá vzdálenost dvou prvků zařízení se dosahuje pomocí kompenzačního tělesa z materiálu o jiné teplotně roztažnosti než základní těleso. Délkové dilatační změny základního a kompenzačního tělesa se přenášejí jednozvratným pákovým převodem na držák jednoho z prvků...

Materiálové a konstrukční uspořádání optických a jiných přesných zařízení ke kompenzaci délkových změn vzniklých v důsledku kolísající teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218241

Dátum: 15.02.1985

Autor: Müller Ladislav

Značky: důsledku, zařízení, délkových, kompenzaci, přesných, vzniklých, změn, konstrukční, uspořádání, optických, teploty, jiných, kolísající, materiálové, okolí

Zhrnutie / Anotácia:

Materiálové a konstrukční uspořádání optických a jiných přesných zařízení ke kompenzaci délkových změn vzniklých v důsledku kolísající teploty okolí. Konstantní a na teplotních změnách nezávislá vzdálenost dvou prvků zařízení se dosahuje nástavci z materiálu s větší teplotní roztažností než základní těleso, na jehož koncích jsou protisměrně upevněny. Délka nástavců, se vypočítává tak, aby dilatační změny nástavců a základního tělesa se...

Způsob zamezení pronikání plynů v okolí uzavírací hráze stařin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215460

Dátum: 01.01.1985

Autori: Medák Jiří, Schmidt Kurt

Značky: hráze, zamezení, plynů, okolí, stařin, způsob, pronikání, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zamezení pronikání plynu v okolí uzavírací hráze stařin na hlubinných uhelných dolech s nebezpečím vývinu zemního plynu a uhelného prachu. Podstata způsobu spočívá v tom, že se do horniny v místě obvodu těsnící zátky uzavírací hráze vějířovitě odvrtají krátké vrty, které se napojí na podtlakový plynovod.