Patenty so značkou «okna»

Elektronické zabezpečovacie zariadenia pre otvorové výplne, najmä okná alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6505

Dátum: 03.09.2013

Autori: Petřek Pavel, Petřek Michal

MPK: G08B 13/08, G01R 33/00

Značky: elektronické, dveře, otvorové, najmä, zabezpečovacie, výplně, okna, zariadenia

Text:

...l a obr. 3 znázorňujú principiálne prevedenie zabezpečovacieho zariadenia pre VARIANT 1. Toto zariadenie sa skladá najmenej z magnetometra i, riadiacej jednotky g, zdroja g energie, dotykového ovládacieho prvku Q a akustického výstupu i. Zariadenie magnetometrom L meria magnetické pole. Hodnoty magnetického poľa sú vyhodnocované riadiacou jednotkou g. Z nameraných hodnôt riadiaca jednotka g vyhodnotí stav otvorovej výplne g....

Kovanie na okná a dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13716

Dátum: 01.04.2009

Autori: Ludwig Manfred, Völker Ellen

MPK: E05B 13/10

Značky: dveře, kovanie, okna

Text:

...telesa vytvorené vo alebo na úseku krčka, obzvlášť na vonkajšom obvode úseku krčka.0008 Takéto vyhotovenie spôsobuje okrem výhod vo výrobe a montážitaktiež zlepšenie mechanickej stability a zaťažiteľnosti kovania. Západková objímka, umiestnená pevne na dorazovom telese, prijíma v bezvadnom funkčnom stave kľuky relatívne na dorazové teleso blokovací člen západkovej jednotky a blokuje tým každý otočný pohyb kľuky vzhľadom na dorazové...

Kovanie na okná alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16069

Dátum: 01.04.2009

Autori: Runge Reinhard, Kleis Matthias, Ludwig Manfred

MPK: E05B 17/20, E05B 3/06

Značky: dveře, kovanie, okna

Text:

...vyčnieva cez dorazové teleso, a so spojkovým usporiadaním vytvoreným medzi madlom a viachranom, ktoré má dva unášače usporiadané medzi madlom a viachranom, pričom je navrhnutý prvý unášač,ktorý je spojený pevne proti otáčaniu s madlom, a pričom je navrhnutý druhý unášač, ktorý pevne proti otáčaniu prijíma viachran a pričom je pomocou spojkového usporiadania uskutočnitelný prenos krútiaceho momentu z madla k viachranu, naproti tomu z...

Rámová konštrukcia pre okná a/alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11054

Dátum: 28.09.2007

Autor: Tober Werner

MPK: E06B 3/30

Značky: rámová, okna, dveře, konštrukcia

Text:

...je realizované takým spôsobom, že sa predpokladá upinací účinok tak, že tento zabraňuje vypadnutiu vsadenia na nasadzovacom profile, ale umožňuje posúvanie vsadenia pozdĺž nasadzovacieho profilu bez náradia. Preto je možné vsadenie na nasadzovacom profile umiestniť do pozície jednoduchým spôsobombez toho, aby boli potrebné dodatočné fixačné opatrenia.0011 V montovanom stave prečnieva vsadenie vporovnaní k príslušnej priečke mostíku...

Kovanie pre dvere, okná alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7294

Dátum: 30.11.2006

Autor: Vanjin Igor

MPK: E05B 3/00, E05B 1/00

Značky: kovanie, dveře, podobně, okna

Text:

...že tieto známe usporiadania dverových kľučiek podliehajú nezanedbateľnému oderu. Najmä západkový prvok je vystavený značnému namáhaniu na opotrebenie v obvodovej drážke, V ktorej je pružne predopnutý,nakoľko sa pri každej manipulácii s usporíadaním dverovej kľučkytáto svojím ložiskovým nástavcom otáča voči západkovému prvku.Oder, ktorý je s týmto spojený, časom zhoršuje ovládanie usporiadania dverovej kľučky a spôsobuje pokračujúce...

Záves na dvere, okná a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14912

Dátum: 31.05.2006

Autor: Niessen Rainer

MPK: E05D 11/00, E05D 7/10

Značky: okna, podobně, závěs, dveře

Text:

...stanovovaná otváracia oblasť,v ktorej má byt možné zavesenie krídla.0010 Zavesovanie krídla nespôsobuje pri závese podľa vynálezu žiadne väčšie ťažkosti než u bežného závesu, pretože krídlo je potrebné iba zavesit v otvorenom postavení prostredníctvom zavedenia čapu závesu do pozdĺžneho vybrania druhej časť závesu.0011 vjednom zvlášť výhodnom konštrukčnom variante je dorazová plocha tvorená radiálne vyčnievajúcim výčnelkom, ktorý je...

Tepelne izolovaný spojený profil na dvere, okná alebo fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 285095

Dátum: 18.05.2006

Autori: Höcker Eitel-friedrich, Habicht Siegfried, Freier Andreas

MPK: F16S 3/00, E06B 3/04

Značky: spojený, izolovaný, fasády, tepelně, dveře, okna, profil

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne izolovaný spojený profil pozostáva z kovových profilov (3,4,5,6) a aspoň jednej izolačnej lišty (7,11,27,46,47), umiestnenej medzi kovovými profilmi (3,4,5,6) a spojenej s kovovými profilmi (3,4,5,6) na pozdĺžnom okraji a prednostne zhotovenej z plastickej hmoty. V pozdĺžnej spojovacej oblasti medzi spojenými súčasťami je malá pevnosť v šmyku približujúca sa nule alebo je medzi nimi vytvorené klzné vedenie.

Hnací mechanizmus pre kovanie okna, dverí alebo podobne a spôsob ovládania hnacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4661

Dátum: 29.04.2006

Autori: Piqeur Mike, Zabukovec Rafael

MPK: E05C 9/00

Značky: hnacieho, mechanizmu, ovládania, okna, hnací, spôsob, podobně, mechanizmus, dveří, kovanie

Text:

...natočenia ďalej otáčať, pričom prebieha druhá oblasť uhla natočenia. V druhej oblasti uhla natočenia zaberá druhý ozubený segment svojimi zubmi s príslušným druhým protiozubením ovládacieho posunovača. Druhý ozubený segment je uložený otočne okolo osy otáčania, pričom - podľa výhodného vytvorenia - môže byť rovnako vytvorený ako štvrťkruhový segment, takže V druhej oblasti uhla natočenia spolupôsobí v uhle natočenia zhruba 90 °Usporiadanie je...

Monitorovacie zariadenie pre okná a dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5305

Dátum: 27.02.2006

Autor: Buchhalter

MPK: G08B 13/02, E05B 45/00

Značky: monitorovacie, okna, dveře, zariadenie

Text:

...vynález sa podľa nároku 19 ďalej vzťahuje na okno alebo dvere s monitorovacím zariadením podľa nároku 1 a prípadne podľa prinajmenšom jedného z nasledujúcich nárokov.0014 Pri určitom usporiadaní krídel sa účelne predpokladajú znaky podľa nároku 20.0015 Ďalšie podrobnosti vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu, v ktorom je vynález bližšie opísaný a objasnený pomocou príkladov uskutočnenia,znázornených na výkrese. Tam znázorňujúObr. 1 v...

Rám na okná, dvere, fasády alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 284824

Dátum: 14.11.2005

Autori: Schulz Harald, Settele Helmut

MPK: E06B 3/96

Značky: fasády, dveře, okna, podobně

Zhrnutie / Anotácia:

Rám je upravený na okná, dvere, fasády alebo podobne a je zostavený z dutých profilov (1, 2), skladajúcich sa výhodne z kovu, ako i zo spojovacích prvkov (3), zasahujúcich do dutých profilov (1, 2). Spojovací prvok (3) má pre každý z dutých profilov (1, 2) aspoň jeden z vonkajšej strany rámu k vnútornej strane rámu sa rozprestierajúci kanál na lep (6), privádzaný medzi spojovací prvok (3) a dutý profil (1, 2). Na to je v dutom profile (1, 2) na...

Dosadacie tesnenie na okná, dvere alebo fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 284729

Dátum: 14.09.2005

Autor: Habicht Siegfried

MPK: E06B 7/23, E04B 1/68, E06B 7/22...

Značky: dveře, tesnenie, dosadacie, fasády, okna

Zhrnutie / Anotácia:

Dosadacie tesnenie na okná, dvere alebo fasády je tvorené upevňovacou pätkou (15), ktorá je upevnená v kotviacej drážke (6) profilu slepého rámu (11) alebo rámu (1) krídla, a tesniacim telesom (14), vybaveným tesniacou manžetou (9). V tesniacej medzere medzi slepým rámom (11) a rámom (1) krídla sú umiestnené časti (2) kĺbového závesu (12). Tesniace teleso (14) je vybavené dutinou (16), v ktorej je umiestnená aspoň jedna prídavná tesniaca...

Rohový spojovací článok pre okná, dvere a tak ďalej z plastových dutých profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12362

Dátum: 10.02.2005

Autor: Grotefeld Hans Dieter

MPK: E06B 3/972

Značky: plášťových, dutých, dveře, ďalej, článok, okna, spojovací, rohový, profilov

Text:

...na deformáciách na základeprehnutia, uhlových odchýlok, nalomenia a iných poškodení kovového spevňovacieho profilu. Prítlačná doska tu dosadá prirodzene len V najdalej do vnútra vystupujúcich plošných oblastiach, a môže taktiež len V týchto oblastiach vyvinúť dostatočné upínacie sily, ktoré držia rohový spojovací článok V dutom profile. Týmto spôsobom dochádza vo vystupujúcich oblastiach k značnému zaťaženiu plastového materiálu rohového...

Závesné zariadenie na posuvné dvere, skladacie posuvné dvere, posuvné okná a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 284363

Dátum: 13.01.2005

Autor: Behring Reinhard

MPK: E05C 19/00, E05D 13/00, E05D 15/06...

Značky: okna, posuvné, skladacie, závesné, dveře, zariadenie, podobně

Zhrnutie / Anotácia:

Zaisťovacie zariadenie (6) má aspoň jednu dvojramennú páku (8) so zárezmi otočne uloženú na nosnom diele (3). Táto páka (8) so zárezmi dosadá jedným svojím koncom na čap (5), druhým sa opiera o pružinu (11), pritom koniec páky (8) so zárezmi dosadajúci na čap (5) leží nad ložiskom otáčania páky (8) so zárezmi.

Kovanie na okná alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: 284302

Dátum: 08.12.2004

Autor: Zaccaria Giovanni

MPK: E05C 9/12, E05C 9/04, E05C 9/20...

Značky: kovanie, okna, dveře

Zhrnutie / Anotácia:

Kovanie na okná alebo dvere obsahuje rozpínací mechanizmus (5), ktorého skriňa (6) je pripevnená na čelnej ploche (12) rámu (4). Unášacie jazýčky (20) sú vytvorené pohyblivo okolo seba v spoločnej pozdĺžnej drážke (23). V strednej manipulačnej polohe držadla (7) sú priečne roviny (G, Z) súmernosti oboch ozubených posúvačov (16, 17) usporiadané v spoločnej rovine. Polovice (27, 28) spojky sú aspoň svojimi oblasťami, ktoré sú vybavené uloženiami...

Systém kovania pre dvojkrídlové okná, dvere a podobné konštrukcie bez medzistĺpika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7081

Dátum: 21.10.2003

Autor: Greisberger Klaus

MPK: E05D 15/48, E05C 7/00, E05C 9/00...

Značky: okna, medzistĺpika, dveře, podobně, dvojkrídlové, kovania, konštrukcie, systém

Text:

...rohové ložisko, na ktorom sú upevnené vysúvacie ramená, a dolné rohové ložisko, a na vytvorenie sklápacieho účinného spojenia medzi prirážajúcim sa krídlom a krídloms oporným dorazom systém kovania obsahuje posúvnú spojku pozostávajúcuz dvojice čapu a vreckovitej úložnej častí, ktorá je oddelená od nastavovacej časti a unášacej časti a ktorá sa stáva účinnou pri nastavovaní kovania pre otváranie a sklápanie do sklápavého stavu, pričom čap...

Kovanie pre dvojkrídlové okná, dvere a podobne, bez medzistĺpika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5500

Dátum: 16.09.2003

Autor: Kofler Gerhard Erich

MPK: E05C 1/00, E05B 17/00, E05C 7/00...

Značky: kovanie, dvojkrídlové, podobně, dveře, okna, medzistĺpika

Text:

...zaistenia medzi pevným rámom okna a kridlom s oporným dorazom, ale tiež prirážajúcim sa krídlom a krídloalebo krídla je tak možné otvoriť.0005 Kovanie v úvode opísaného druhu je známe z DE 202 11 725 U 1. Pritomto kovaní zaberá zaisťovacia časť spojená s hnacou tyćou do bezpečnostného uzatváracieho plechu spojeného s príslušnou tyčou štulpu,pričom tento bezpečnostný uzatvárací plech spolupôsobí so zaisťovacím koiíkom patriacim k prirážajúcemu...

Usporiadanie kovania pre dvojkrídlové okná, dvere a alebo obdobné prvky bez stredového stĺpika rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3714

Dátum: 16.09.2003

Autor: Kofler Gerhard Erich

MPK: E05B 17/00, E05C 7/00, E05C 1/00...

Značky: středového, okna, usporiadanie, stĺpika, prvky, dvojkrídlové, dveře, kovania, obdobné, rámu

Text:

...vynálezu bola v podstate vyriešená tým, že výrez v blokovacom prvku tvorí spoločne s koľajničkou zaisťovací vačok, do ktorého je možné vsunúť voľný koniec ovládacej páky a v zasunutom stave je z troch strán tak obopnutý, že pôsobí proti neželanému ovládaniu ovládacej páky tak V smere otáčania pripadne výkyvu ako aj proti rozopretiu prípadne zamedzuje zodpovedajúcu neželanú manipuláciu.Tým, že výrez v blokovacom prvku tvorí spoločne s...

Vyklápacie zariadenie na okná, dvere alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282756

Dátum: 05.11.2002

Autori: Ebner Johann, Zaccaria Giovanni, Mangold Gerhard

MPK: E05D 15/52

Značky: okna, dveře, vyklápacie, podobně, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovo pevné zaistenie krídla tvorí vyklápacie rameno (1), ktoré je na svojom jednom konci uložené otočne a pozdĺžne posuvne na krídle a na svojom druhom konci je spojiteľné s otočným uložením (3). Na spojenie vyklápacieho ramena (1) s otočným uložením (3) sa uholníkové rameno (2), upevnené na vyklápacom ramene (1), zasunie do profilu drážky (10) krídlovej časti (5). Zaisťovací element je tvorený na uholníkové rameno (2) dosadajúcou listovou...

Trvalé vetranie pre hliníkové alebo plastové okná

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5820

Dátum: 29.08.2002

Autor: Adelhardt Peter

MPK: E06B 7/02

Značky: hliníkové, vetranie, trvale, okna, plastové

Text:

...rámu.Týmto uskutočnením podľa vynálezu vznikne teda zvlášťvýhodný prietok vzduchu, pretože sacie otvory na dolnom konci oknaa vyfukovacie otvory vo vnútornom priestore sú usporiadané na hornom konci, takže vznikne veľmi dobré pôsobenie ťahu. Studený nasávaný vzduch sa pri stúpaní nahor v bočných ramenách rámu ohrieva, takže vystupuje na vnútornej strane okna už predhriaty. Tým sa nielen zabráni prievanu, ale aj sa zabráni oroseniu...

Zámok na klapky zatvárajúce dymovod, ventilátory a strešné okná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2506

Dátum: 12.06.2000

Autori: Rothgangl Erhard, Dupuy Claude

MPK: E05B 47/00

Značky: strešné, okna, klapky, dymovod, ventilátory, zatvárajúce, zámok

Text:

...g umíestnenej posuvná v pozdĺžnych otvoroch v bočných ramenách vedenia it.Pevný nepohyblívý rám 2 je vybavený nosnikom g lobr. 2/ umiestneným pod vedením g a dvomadržiakmi Ľ) umiestnenými pod svornikmi 3 . Každý z držiakov 10 lobr. 5/ má v čelnej stene pozdlžny otvor a v hornej časti dve vodiace plochy prijimajúce svornik 3 . K čelnej stene držiaka 1) vybaveného otvorom je pripevnená zarážka tt v tvare dvoch žliabkov situovaných navzájom...

Žalúzia najmä na plastové okná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2361

Dátum: 18.01.2000

Autor: Chodkowski Kazimierz

MPK: E06B 9/26, E06B 9/17

Značky: najmä, okna, žalúzia, plastové

Text:

...priložených výkresoch je nakreslená Žalúzia podľa tohtotechnického riešenia, kde obr. 1 znázorňuje V axonometrickom pohľade žalúziu s okenným rámom, obr. 2 znázorňuje v čelnom pohľade upevnenie pripevňovacieho vešiaka na okno, obr. 3alternatívne vyhotovenie žalúzie s okenným rámom a s krycou lištou v axonometrickom pohľade a obr. 4 znázorňuje v axonometrickom pohľade priklad upevnenia vešiakaŽalúzia je tvorená horným profilovým...

Stredové kovanie pre strešné okná s kyvnými krídlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 277814

Dátum: 15.04.1992

Autori: Soukup Václav, Fridrich Eduard, Rovenský Antonín

MPK: E05F 3/20, E05D 7/08, E05D 7/00...

Značky: středové, krídlami, okna, kovanie, strešné, kyvnými

Zhrnutie / Anotácia:

Stredové kovanie na strešné okná s kyvnými krídlami tvorí segment (1) s drážkou (3) a protikusom (2) s perom (4) v tvare výseče medzikružia. Drážka (3) tvorí vedenie na pero (4) a umožňuje pohyb protikusu (2) po kruhovej dráhe. Súčasne profil drážky (3) a pera (4) umožňuje vzájomný pohyb segmentu (1) a protikusu (2) v priečnom smere. Segment (1) je opatrený západkou (5), voľne uloženou v otvore vytvorenom vo vnútornej stene drážky (3) a...

Manipulační rám pro manipulaci s křídlem okna, otočným kolem svislých čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225688

Dátum: 01.07.1985

Autor: Macoun Leopold

Značky: okna, otočným, kolem, čepu, manipulační, křídlem, manipulaci, svislých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulačního rámu pro manipulaci s křídlem okna, otočným kolem svislých čepů, situovaných ve svislé ose okna, který sestává z obvodového rámu 1 z ploché oceli, ke kterému je svislými závěsy zavěšeno z ploché oceli zhotovené nosné půlkřídlo 2 křídla 4 okna. Konce vodorovných stran 5 nosného půlkřídla 2 jsou opatřeny oky 6 pro spojení svislými čepy s nosiči 3 křídla 4 okna, k jehož vodorovným stranám jsou pevně připevněny namísto...