Patenty so značkou «okenné»

Zariadenie na meranie tlakových pomerov pri prúdení vzduchu cez okenné siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7474

Dátum: 01.07.2016

Autori: Černecký Jozef, Brodnianská Zuzana, Červenák Ľudovít, Koniar Ján

MPK: E06B 9/52, G01N 3/12

Značky: okenné, zariadenie, vzduchu, prúdení, meranie, tlakových, pomerov, siete

Text:

...komory je opísané v norme STN EN ISO 12567-1. Značná pozornosť sa venuje aj tepelno-technickým vlastnostiam budov (napr. STN EN ISO 13789 Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním). Porovnávaniu a hodnoteniu parametrov okenných sietí, napríklad z pohľadu fyzikálnych faktorov, však nie je venovaná dostatočná pozornosť.Na meranie a porovnávanie vybraných fyzikálnych parametrov okenných sietí (tlakových pomerov) bolo navrhnuté technické...

Nastaviteľný záves pre okenné alebo dverné rámy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17035

Dátum: 07.08.2012

Autor: Loperfido Michele

MPK: E05D 7/00

Značky: dverné, okenné, závěs, rámy, nastavitelný

Text:

...vložky, pričom ozubenie zaberá s priamočiarym ozubením na jednej z dvoch vnútorných plôchdutiny. Naopak časť vonkajšej bočnej plochy puzdrovej vložky, ktorá leží proti ozubenej časti, je valcová a hladká, pričom0010 Pri každom pootočení puzdrovej vložky dochádza k zodpovedajúcemu vzájomnému priamočiaremu premiesteniu medziprvým a druhým krídlovým telesom v smere nastavenia.0011 Vzájomná poloha medzi prvým a druhým krídlovýmtelesom je...

Okenné a/alebo dverové kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286803

Dátum: 06.05.2009

Autori: Eckhardt Martin, Albert Helmut, Schaub Bernhard, Reitz Reinhold, Debus Frank

MPK: E05B 17/00, E05B 15/00, E05B 3/00...

Značky: kovanie, dverové, okenné

Zhrnutie / Anotácia:

Okenné a/alebo dverové kovanie, na ovládanie uzatváracieho mechanizmu, pozostáva z kľučky v tvare rukoväti (10), ktorá je svojím krčkom (12) v axiálnom smere pevne a pritom otočne uložená na dosadacom telese alebo v dosadacom telese (20), ktoré je pripevniteľné na plochom podklade, predovšetkým na prvku rozdeľujúcom priestor, najmä dverovom krídle alebo okennom ráme, a je pevne spojené so štvorhranom (30) na ovládanie uzatváracieho mechanizmu,...

Nástroj na upínanie rohových spojovacích článkov pre okenné a dverné duté profily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15332

Dátum: 19.06.2008

Autor: Grotefeld Hans Dieter

MPK: E06B 3/972, E06B 3/96

Značky: duté, upínanie, spojovacích, nástroj, rohových, dverné, profily, článkov, okenné

Text:

...časť, aby vznikla riadna skosená plocha.V takýchto prípadoch je preto skosená plocha rohovéhospojovacieho článku umiestnená v polohe, V ktorej stojí vzaduproti skosenej ploche dutého profilu.Na druhej strane môže byť nutné, aby rohový spojovací článok nepatrne vyčnieval, keď nie je nutné dutý profilvynález si kladie za úlohu navrhnúť nástroj vyššie uvedeného druhu, u ktorého by zostalo možné aspoň nepatrne posunutie rohového spojovacieho...

Zariadenie s vratnou pružinou pre dverové alebo okenné kovania, ako aj dverové alebo okenné kovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13595

Dátum: 23.11.2007

Autori: Knack Anja, Reitz Reinhold

MPK: E05B 3/06, E05B 63/04, E05B 15/04...

Značky: pružinou, vratnou, zariadenie, dverové, okenné, kovania

Text:

...držadla je úložným puzdrom nepriamo alebo bezprostredne axiálne ñxovaný proti úložnej časti. Vratné zariadenie pozostáva z prstencovitého pružinového prvku, vloženého do úložnejčasti, a s tým spojeného unášacieho kotúča s vnútorným štvorhranom,prestúpeným štvorhranným kolíkom, pričom prstencovitý pružinový prvok obklopuje úložné puzdro a na oboch svojich koncoch má radiálne vyčnievajúce ako aj na výstupku úložného dielu podopreté podpery pre...

Kompozícia farebného skla, okenné sklo a použitie okenného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284854

Dátum: 19.12.2005

Autori: Massol Jean-jacques, Alvarez-casariego Pédro

MPK: C03C 3/076, C03C 4/00

Značky: okenné, skla, kompozícia, okenného, farebného, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia farebného skla obsahujúca nasledujúce oxidy v množstvách vyjadrených v percentách hmotnostných : SiO2 64 až 75 %, Al2O3 do 5 %, B2O3 do 5 %, CaO 5 až 15 %, MgO do 5 %, Na2O 10 až 18 %, K2O do 5 %, a ako farbiace prísady: Fe2O3 (celkové železo) 0,45 až 2,5 %, s obsahom FeO 16 až 55 % celkového obsahu železa vyjadreného vo forme Fe2O3, CoO 0,001 až 0,002 %, Se do 0,0025 %, pričom toto sklo má celkový koeficient priepustnosti energie...

Tvarové teleso, predovšetkým prídržná lišta na okenné tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4658

Dátum: 13.08.2005

Autor: Chlebecek Wolfgang

MPK: B60J 10/00, B60J 10/02

Značky: těleso, prídržná, tvarově, lišta, predovšetkým, tabule, okenné

Text:

...V tvarovej oblasti, čím je umožnené prispôsobenie montážnej alebo demontážnej sily tvarového telesa na rôzne prípady použitia. Pritom môže byt prostredníctvom vhodnej voľby počtu vybraní dosiahnuté Cielené riadenie montážnejOkrem toho poskytuje kombinácia počtu vybraní s inýmitvarovej oblasti alebo vložky, a s materiálom tvarového telesa alebo vložky, mnoho variačných možností na plynulé nastaveniemontážnej alebo demontâžnej sily.S výhodou...

Samonosné dvojsklové okenné krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2867

Dátum: 11.06.2001

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: E06B 3/663, E05D 7/00, E06B 3/66...

Značky: krídlo, okenné, samonosné, dvojsklové

Text:

...obvodový rám 12 vymedzuje vzájomnú vzdialenosť skiel 11 a zároveň uzatvára priestor medzi sklami Q. Na jednej strane okenného krídla 1 je upravený aspoň jeden krídlový diel závesu g tak, že je na okenné krídlo 1 nasunutý svojou upevňovacou časťou 21 a vnútornými plochami upevňovacej časti g prilepený ku sklám u. V smere od okennéhokrídla 1 je na upevňovacej časti a vytvorené aspoň jedno rameno gg, v ktorom je vytvorená diera 23 na zasunutie...

Okenné krídlo s prídavným rámčekom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1241

Dátum: 02.10.1996

Autori: Hajšl Václav, Koreček Ján

MPK: E06B 3/26, E06B 3/04

Značky: přídavným, rámčekom, krídlo, okenné

Text:

...zaeklenia u zabudovaných okien na etavbach e veľmi nízkymi nákladmi. Veľka vzduchove medaera medzi ekldm ramćeka a sklom okennehe krídla Habezpečuje podstatne nižšiu hodnotu euäiniteľa priestupu tepla a vyšší index vzduchovej neprieavućnosti v porovnani e oknami e dvomi eklami.Fridavný rámček, hotovený napr. 2 hliníka alebo iných materialmv edolných voči poveterneetným vplyvem , hraní vonkajšiu plechukrídla a tým predlžuje äivetnoeť...

Okenné krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1083

Dátum: 07.02.1996

Autor: Parimucha Milan

MPK: E06B 3/26

Značky: krídlo, okenné

Text:

...pod úroveň rámu, pŕičüm priesçor mwüzi hlavou apcjovacej skrutky a čalnüuvmnkajšnu plüchuu je vyplnü drüväným kc 1 íhnm V tumtn príasú üutyämvê plüchy 5 PDjünÉ vüüavndmrným íepidlüm.Výhüdüu tühüta rieännia ja možnmäť použitia půvuünáhüskla, zachovanie pôvodného architehtanickéhü riešenia sknaale hlavné výhody EÚ vo zvýšení tepelnoizulačnýc bez výrazných nákladov spojených 5 minimalnüu prácnnsťmu, použitým materiálom a nízkou cenou.Na...

Omietniková a ochranná lišta na okenné rámy, dverné rámy a podobne a ich napojenie na omietku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281398

Dátum: 10.01.1996

Autor: Braun August

MPK: E04F 19/04, E04G 21/30, E04F 13/06...

Značky: omietku, napojenie, rámy, dverné, omietniková, podobně, ochranná, okenné, lišta

Zhrnutie / Anotácia:

Omietniková a ochranná lišta (18) na okenné rámy (8), dverné rámy a podobne a ich napojenie na omietku (46, 48), obsahuje základňovú časť (20), vybavenú na svojej opačnej strane lepiacim pásikom (16) na upevnenie lišty (18) na okennom ráme (8), dvernom ráme alebo podobne a na svojej prednej strane (52) najmenej jednou pozdĺžne prebiehajúcou stojkou (22), pričom so základňovou oblasťou (20) lišty (18) je odlamovacím spojovacím mostíkom (44) so...