Patenty so značkou «okamžitého»

Zapojení pro měření okamžitého kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270074

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kermes Jiří, Vávra Josef, Klier Emanuel

MPK: H03D 3/00

Značky: kmitočtu, měření, zapojení, okamžitého

Text:

...mikroelektronických integrovaných obvodú.Príklad zapojení pro měrení okamžitého kmitočtu podle vynálezu je znázorněn na obr.,který značí blokové schéma.Výstup signálu ł je nppojen na vstup tvsrovsče g, jeho výstup je napojen na vstup prvního zpołčovecího obvodu 1. Výstupprvního zpožčovacího obvodu 1 je napojen na vstup druhého zpožůovacího obvodu 3. Dvládací vstupy analogového prepínače 2 jsou napojeny na výstupy tvarovaüe g, prvního...

Zařízení pro zjištění okamžitého počtu osob na pohyblivých schodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268875

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zelenka Miroslav, Čmejla Petr

MPK: B66B 27/00

Značky: pohyblivých, zařízení, okamžitého, zjištění, schodech, počtu

Text:

...je připojen třetíčíteč Lg. K dekadickěmu výstupu 533 vratnáho dekadickěho čítače g je připojen svým vstupom nulovací obvod ll, jehož výstup je připcjen jednak na nulovací vstup §l vratného dekadickőho čítače 8 jednak ne. nulova cí vstup Q vratněho binárního čítače 2.Při své činnosti zařízení prostřednictvím čidel l, 2, g, i snímá osoby nestupující na pohyblivé schody ä s osoby vystupující z nich. Při jednom směru pohybu například první čidlo l...

Zapojení pro měření okamžitého kmitočtu v okolí středního kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261718

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mejta František

MPK: G01R 23/06

Značky: kmitočtu, okamžitého, zapojení, okolí, středního, měření

Text:

...3 kmitočtu, jehož výstup je současně připojen na vstup negátoru § a na prvni vstup prvniho klopného obvodu g, jehož výstup je současně připojen na vstup prvního monostabilniho klopnóho obvodu Z, na druhý vstup druhého klopného obvodu lg a na prvni vstup prvního integrátoru lg, jehož výstup je připojen na prvni vstup prvního diferenčniho zesilovače lg, jehož výstup je připojsn na prvni vstup analogové paměti lg, jejíž výstup je připojen k...

Zařízení pro výpočet hodnot okamžitého výkonu elektrické energie ze vzdálenosti impulsů vysílacího elektroměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242778

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bicek 1ubomar, Urban Cyril

MPK: G01R 21/00

Značky: energie, zařízení, elektrické, elektroměru, vzdálenosti, výkonu, výpočet, okamžitého, impulsů, vysílacího, hodnot

Text:

...elektroměru ł, logiky 1, čítače 3, hradla 3, oscilátoru §, děličky 1 paměti § konstanty a výstupní svorky lg. Výstup ll vysílacího elektroměru l je spojen se vstupem gł logiky 3, jejíž výstup 35 hradlovacího signálu logiky 3 je spojen s řídicím vstupem 32 hradla 1, jehož signálový vstup il je spojen s výstupem gl oscilátoru § a nulovací výstup gg logiky g je spojen s nulovacím vstupem gł čítače Ä, jehož čítací vstup 3 je spojen s...

Způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237298

Dátum: 01.05.1987

Autor: Krtek Jan

MPK: G01R 29/02, G01R 25/00, H03D 13/00...

Značky: způsob, okamžitého, n-fázových, měření, posunu, fázového, veličin

Zhrnutie / Anotácia:

Řešením je způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin a zapojení k jeho provádění. Způsob měření je vhodný zejména pro veličiny nesinusového průběhu s proměnnou nebo malou úhlovou rychlostí. Podstata způsobu spočívá v tom, že každou z obou porovnávaných vícefázových veličin je amplitudově modulován pomocný N-fázový signál s nosným kmitočtem, přičemž amplitudová modulace je provedena s jedním postranním pásmem, načež je...

Zařízení pro průběžné měření okamžitého průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235665

Dátum: 01.06.1986

Autor: Pajdla Vladislav

MPK: G01F 9/02

Značky: okamžitého, průtoku, měření, průběžné, kapaliny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průběžného měření okamžitého průtoku kapaliny, zejména pro měření spotřeby paliva spalovacích motorů a řeší problém získání spojitého signálu a průběžných informací o okamžité spotřebě při měření váhovou metodou. Podstata řešení spočívá v připojení výstupu elektromechanické váhy na vstup řídící jednotky, jejíž výstup je spojen s elektricky ovládaným ventilem přívodní kapaliny a s hradlovacím vstupem vyhodnocovací jednotky....

Zapojení pro zjišťování okamžitého stavu čítače za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218790

Dátum: 15.04.1985

Autor: Vašina Petr

Značky: zapojení, čítače, provozu, stavu, okamžitého, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování okamžitého stavu čítače za provozu, bez rizika narušení výsledku současně probíhajícími početními operacemi. Zapojení snižuje počet nutných obvodových prvků a zajišťuje jeho plynulý provoz. Podstatou vynálezu je, že první vstupní svorka hodinových impulsů je spojena se synchronním čítačem a se čtvrtým vstupem paměti PROM, jejíž první tři vstupy jsou spojeny s výstupy, z nichž čtvrtý výstup je spojen se vstupem...

Zapojení pro vyhodnocení okamžitého fázového úhlu statorového napětí nebo proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215969

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hainz Petr

Značky: proudu, fázového, napětí, statorového, zapojení, vyhodnocení, úhlu, okamžitého

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení okamžitého fázového úhlu statorového napětí nebo proudu, zejména pro regulátor pohonu s asynchronním strojem a frekvenčním měničem se šířkově impulsní modulací. Výstup tachogenerátoru pro první směr otáčení je připojen na dopředný vstup prvního čítače, výstup pro druhý směr otáčení je připojen na zpětný vstup tohoto čítače. Jeho výstup je připojen na první vstup sčítačky, na jejíž druhý vstup je připojen výstup druhého...