Patenty so značkou «ohybný»

Ohybný rozoberateľný spoj, predovšetkým pre súčasti oblečenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5700

Dátum: 04.03.2011

Autor: Hanuš Martin

MPK: A44B 17/00, A41H 37/00

Značky: súčastí, rozoberateľný, predovšetkým, ohybný, spoj, oblečenia

Text:

...vesty a okraja prídavného ramenného chrániča, a to v prvom variante, v zhode s predkladaným technickým riešením. U konštrukcie takéhoto spoja je požiadavkou ako ohybnosť vo všetkých smeroch, ktorá by bola samotným spojom len minimálne znížená, tak i tuhosť v smere kolmom na spájané okraje, aby i pri náročných prevádzkových podmienkach nemohlo dôjsť k oddeleniu uvedeného chrániča. Súčasne sa predpokladá nasadenie týchto súčasti v...

Ohybný čiastkový kus pre kanál na prúdenie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13500

Dátum: 15.10.2010

Autor: Geiger Robert

MPK: F16L 51/02, F24F 13/02, F16L 23/14...

Značky: prúdenie, čiastkový, plynů, kanál, ohybný

Text:

...stupne a zaskakovacie lišty vedú výhodným spôsobom k navzájom protiľahlýmzaskakovacím spojeniam, čím aj pri nepriaznivých pomeroch, akémôžu existovať pri upevňovaní mechu na prídržných rámoch,zaručia spoľahlivé pridržiavanie a spoľahlivo je vylúčené nežiaduce uvoľnenie profilovej lišty V tvare U zo vždy priradeného prídržného rámu. Ďalšia výhoda spočíva V tom, že profilové lišty, ktoré majú byť upevnené na mechu, môžu byť vyrobené z...

Priehľadný/priesvitný ohybný diel pre interiér vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12876

Dátum: 17.09.2010

Autor: Hipshier Jason

MPK: B60R 13/02, B60Q 3/02, B60N 2/46...

Značky: ohybný, vozidla, interiér

Text:

...pre osoby cestujúce vo vozidle. Ohybný diel sa môže použit ako ozdobný doplnok pre vozidlo, ako sú dvierka pre voliteľné otváranie a uzatváranie úložného priestoru v priestore pre cestujúcich. Ohybný diel sa môže taktiež použiť ako vzhľadový doplnok pre uzáver napr. stĺpika riadeniaalebo uzáver riadiacej páky.0010 Výhody tohto vynálezu budú ihned ocenené spolu s jeho lepším pochopením pomo cou odkazu na nasledujúci detailný opis, posudzovaný v...

Ohybný kryt pre potravinovú nádobu a spôsob výroby ohybného krytu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20425

Dátum: 11.02.2009

Autori: Moghaddam Javid Hassan, Axelsson Ove

MPK: B65D 41/22, B65D 43/02, A47J 36/06...

Značky: ohybný, ohybného, výroby, spôsob, krytu, nádobu, potravinovú

Text:

...pružného vlákna.Ohybný kryt podľa tohto vynálezu je výhodný vtom, že na pripojenie vlákna k fólii nie je potrebné zavedenie žiadneho ďalšieho materiálu. Jeho výhoda spočíva aj v tom,že pružné vlákno môže byť pripojené k ohybnej fólii rýchlo, jednoducho a cenovo efektívne.Pružné vlákno môže byť pripevnené k ohybnej fólii v pozdĺžnom smere pružného vlákna trením medzi ohybnou fóliou a pružným vláknom, čo je výhodné v tom, že nie sú potrebné...

Ohybný vkladací diel do topánky pre zvýšenie hmotnosti topánok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6969

Dátum: 05.02.2007

Autor: Katzer Roland

MPK: A43B 17/00

Značky: ohybný, zvýšenie, vkládací, topánky, hmotnosti, topánok

Text:

...vložku pre športovú topánku,ktorá môže obsahovať kovové diely zvyšujúce hmotnost a je vytvorená tak, aby mohla byť vložená do tréningovej obuvi. Kovové diely zvýšujúce hmotnost sa tak vovnútrí tréningovej obuvi zafixujú vurčitej polohe. U jednej špeciálnej formy uskutočnenia sa do chybného, porézneho, mäkkého alebo elastického materiálu, ktorý existuje v tekutej forme, ako prášok alebo ako granulát, vloží primiešaním materiál zvyšujúci...

Ľahko otvárateľný ohybný vzduchotesný obal pre jednotlivé dávky pastovitých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7171

Dátum: 18.03.2005

Autor: Mora Negrin Pedro Ramon

MPK: B65D 30/10, B65D 85/72, B65D 17/00...

Značky: hmot, otvárateľný, vzduchotesný, ľahko, dávky, ohybný, pastovitých, jednotlivé

Text:

...priechodu. Obal sa po použití zlikviduje.0008 Obal môže byť ľahko prepravovaný osobou, ktorá sa chystá použiť obal určený jeho proporciami vďaka jeho jednodávkovým charakterom a jeho ohybnou konštitúciou do času použitia, v ktorom je perforovaná línia umiestnená na jednom konci obalu pravouhlého tvaru pretrhnutá na otvorenie jednocestného priechodu umiestneného blízko jedného z rohov obalu a spájajúceho vnútro obalu s vonkajškom, čo...

Ohybný prúžok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2322

Dátum: 26.11.2004

Autori: Jesson Peter, Hammersley Mark

MPK: B60J 10/00, B32B 37/00, B29C 47/02...

Značky: spôsob, ohybný, výroby, prúžok

Text:

...Výhodnejšie sú prvá a druhá bočná stena smerom k sebe sklonené, aby boli v zábere so stranamisúčiastky alebo rámu vloženého medzi tieto steny a pevne pripevnili prúžok na svojom mieste.0016 Otvory alebo vybrania sa môžu vytvoriť V prvej a/alebo druhej bočnej stene. Pri usporiadaní, v ktorom je aspoň jeden otvor alebo vybranie vytvorené na ako prvej tak aj druhej bočnej stene, aspoň jeden otvor alebo vybranie na každej stene môžu byť...

Plošný, ohybný obalový a nosičový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 279070

Dátum: 03.06.1998

Autor: Anhäuser Dieter

MPK: B65D 83/04

Značky: obalový, ohybný, materiál, plošný, nosičový

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný, ohybný obalový a nosičový materiál, ku ktorému sú prilipnuté mechanicky oddeliteľné ohraničené substráty, ako napríklad plošné terapeutické systémy a etikety, pričom v materiáli je pre každý substrát vytvorená zvláštna jazýčkovitá prerezávaná alebo plánovaná tržná línia uvoľňujúca, pri silnom zatlačení na túto líniu, časť kontaktnej plochy substrátu. Jazýčkovitá prerezávaná alebo plánovaná tržná línia (4) je v plošnom, ohybnom obalovom...

Ohybný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 278368

Dátum: 08.01.1997

Autori: Myklebust Eirik, Rasmussen Odd Fredrik

MPK: B65D 30/04, B65D 33/06, B65D 88/16...

Značky: kontajner, ohybný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný kontajner pozostáva z aspoň dvoch zdvíhacích slučiek (3), ktoré sú vytvorené predĺžením (2a až 2d, 10a až 10h, 15) bočných stien, tvorených aspoň jedným dielom ohybného tkaného materiálu, s dnom (4), ktoré je tvorené predĺženiami (2a až 2d, 10a až 10h) bočných stien alebo samostatným dielom ohybného tkaného materiálu, pričom každá zdvíhacia slučka (3) je vytvorená dovnútra kontajnera otočeným predĺžením (2a až 2d, 10a až 10h, 15)...

Ohybný obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278835

Dátum: 15.07.1992

Autor: Rosén Ake

MPK: B65D 65/40, B32B 27/08

Značky: obalový, ohybný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný obalový materiál, v ktorom na jednu stranu nosnej vrstvy (11) je uložená bariérová vrstva (12), tvorená zmesou plastickej hmoty toho istého typu ako je plastická hmota v nosnej vrstve (11) a plastickej hmoty odlišného typu. Plastickou hmotou odlišného typu je výhodne kopolymér etylénu a vinylalkoholu. Ohybný obalový materiál je vo forme listu alebo pruhu na spracovanie na tvarovo stále, kvapalinotesné obaly, neprepúšťajúce kyslík...

Ohybný obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 279593

Dátum: 15.07.1992

Autor: Rosén Ake

MPK: B32B 27/08, B65D 65/40

Značky: ohybný, obalový, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Obalový materiál v tvare listu alebo prúžka na spracovanie na tvarovo stále, kvapalinotesné obaly skladaním, tepelným spracovaním alebo iným mechanickým spracovaním, pričom tento obalový materiál obsahuje nosnú vrstvu, tvorenú zmesou plastu a plniva, pričom aspoň na jednej strane nosnej vrstvy (11) je uložená ochranná vrstva (12) a/alebo druhá ochranná vrstva (13) z plastu toho istého typu ako je plast nosnej vrstvy (11), spojená s nosnou...

Ohybný skladaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278374

Dátum: 15.04.1992

Autor: Rosén Ake

MPK: B32B 27/18, B32B 3/28, B32B 27/00...

Značky: materiál, ohybný, skládaný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný skladaný materiál vo forme plošného útvaru alebo pásu na výrobu kvapalinotesných obalov s dobrou rozmerovou stálosťou, pozostávajúci z jednej alebo väčšieho počtu základných vrstiev, ktoré sú k sebe laminované pomocou termoplastického materiálu, plneného anorganickou látkou, tvoriacou 50 až 80 % hmotnostných celkovej zmesi. Termoplastickým materiálom je polymér na báze propylénu s indexom topenia 0,5 až 5, pričom základná vrstva (4)...

Ohybný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 278415

Dátum: 16.07.1991

Autori: Omdal Bjarne, Juel Anders, Lysfjord Roger, Strand Olaf

MPK: B65D 30/10

Značky: kontajner, ohybný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný kontajner so spevnenou dolnou a hornou časťou na transport, skladovanie a zdvíhanie sypkého materiálu. Kontajner je tvorený rúrkovým materiálom z kruhovo tkaného materiálu alebo aspoň z jedného kusa plošného tkaného materiálu so spojením (7) v spodnej (2) a/alebo hornej (1) časti, uskutočneným po zložení materiálu trikrát alebo viackrát v pozdĺžnom smere, pričom každý sklad pozostáva z dvoch vrstiev. Dĺžka spojov (7) je menšia než 1/4...

Ohybný kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 272643

Dátum: 12.02.1991

Autori: Miertuš Roman, Verbich, Kollárik Pavol

MPK: H01B 11/02

Značky: kábel, ohybný

Silnoprúdový ohybný prívod, hlavne pre odporové zváracie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242521

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hrušková Vira

MPK: B23K 11/36

Značky: hlavne, zváracie, stroje, silnoprúdový, ohybný, odporové, přívod

Text:

...na pomerne malú hrúbku plechov 0,1 mm, frézovanie je časovo náročná operacia.Uvedené nevýhody v súčasnosti známeho konštrukčného riešenia silnoprúdových o 4hybných privodov sú v podstatnej miere odstránené silnoprúdovým ohybným prívodom podľa predloženého vynálezu.Podstatou vynálezu je, že silnoprúdový ohybný prívod pozostáva z jedného pása plechu, u ktorého začiatok je vyhotovený v tvare stredovej čiary chybného prívodu a okolo...

Priestorovo ohybný článkový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 242486

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tregubenko Michail Fedorovie, Švorobej Jurij Leonidovie

MPK: B25J 1/02

Značky: priestorovo, mechanizmus, ohybný, článkový

Text:

...10, 11, ktoré majú gulové klzne plochy, segmenty 10 klznu plochu konkávu a segment 11 klznu plochu konvexnú.Na týchto plochách sú segmenty 10, 11 navzájom výkyvne uložené. Dosky 8, 9 sú navzájom spojené sümerne rozmiestnenými hydraulickými váhadlami 4, ktoré sú minimálne dve na jednom kĺbe. Postupne dosky B, 9 sú súčasne doskami dalších kĺbov 2, 3 člankového reťazca. Hydraulické váhadla 4 sú na doskách B, 9 uchytené vo výkyvných kĺboch 13,...

Ohybný elektrický kábel s tienením alebo vonkajším vodivým jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232884

Dátum: 01.01.1987

Autori: Csiba Rudolf, Šlapanský Ján

MPK: H01B 13/22

Značky: vonkajším, ohybný, tienením, elektricky, jadrom, kábel, vodivým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby elektrických káblov. Rieši sa problematika konštrukcie a výroby ohybných elektrických káblov s kovovým tienením alebo vonkajším vodivým jadrom, ktoré má funkciu elektrovodivej, alebo elektrostaticky, prípadne elektromagneticky účinnej konštrukčnej vrstvy kábla. Riešenie je vhodné najmä pre káble vysokofrekvenčné, koaxiálne i symetrické, oznamovacie, signalizačné, meracie a iné druhy káblov, včítane špeciálnych, pre...