Patenty so značkou «ohýbacia»

Ohýbacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4193

Dátum: 01.07.2005

Autori: Krejčík Miroslav, Vondráček Karel

MPK: B21D 7/04

Značky: hlava, ohýbacia

Text:

...mechanizmu alebo aj iným typom pohonového mechanizmu. Posúvacie zariadenie 6 môže tiež byt opatrené mechanickým pohonom tvoreným vhodným typom motora napojeného na riadiace zariadenie.Na jednom konci stredového tŕňa 3 je uložená prvá časť 40 ohýbacej priruby 4, ktorá je aspoň na časti svojho vonkajšieho obvodu opatrená prvou časťou 400 tvarovej drážky pre neznázornenú ohýbanú trubku. V znázomenom príklade uskutočnenia je prvá časť...

Ohýbacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4192

Dátum: 01.07.2005

Autori: Krejčík Miroslav, Vondráček Karel

MPK: B21D 7/04

Značky: hlava, ohýbacia

Text:

...opatrené ovládacím ramenom 50, na ktorom je uložené ohýbacie teleso, ktoré je opatrené tvarovou drážkou 510. V znázomenom príklade uskutočnenia je ohýbacie teleso tvorené ohýbacou kladkou 51 opatrenou tvarovou drážkou 510 na svojom obvode. Ohýbacia kladka 51 je na ovládacom ramene 50 výhodne uložená otočne okolo svojej pozdlžnej osi, ktorá je rovnobežná s osou otáčania ovládacieho puzdra 5. V neznázomenom príklade uskutočnenia je ohýbacie...

Ohýbacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266980

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pašák Jozef

MPK: B21D 7/08

Značky: jednotka, ohýbacia

Text:

...do vybrania ohýbacej kladky.Výhodou ohýbacej jednotky podľa vynálezu je, že klinový voľný koniec opornej lišty,pretože je vo vybraní ohýbacej kladky, zasahuje do bezprostrednej blizkosti počiatočného bodu ohybu a tým zamedzi deformácii ohýbaného predmetu pred stanoveným počiatočným bodom jeho ohybu. Ohyb je presný, vylúči sa nutnosť dalšej operácie kalibrovania, čím odpadá aj potreba kalibrovacieho zariadenia. Realizácia zárezu a opornej lišty...

Ohýbacia čeľusť hýbacieho stroja na plech so zariadením proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244995

Dátum: 15.11.1987

Autori: Stalerajtis Kastitis Kestutovie, Höhne Friedrich, Šilalnikas Vitautas Jonovie

MPK: B21D 11/20

Značky: plech, hýbacieho, preťaženiu, stroja, zariadením, proti, ohýbacia, čeľusť

Text:

...ohýhacej sily sa na kulise vytvára krútiaci moment. Kulisa je opatrená výrezom,do ktorého zasahuje koniec výkyvne uloženej páky držanej v rovno-váhe predpätým pružným silovým členom.Zariadenie podľa vynálezu zabraňuje pretaženiu pri malých výrobných nákladoch.Príklad vyhotovenia čeluste ohýbaciehuo stroja na plech so zariadením proti preta 4ženiu podla predmetu vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch, kde obr. 1 predstavuje...

Ohýbacia čelusť ohýbačky na plech so zariadením proti pretaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249481

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ilanovský Ivan, Slanina Alexander, Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav

MPK: B21D 5/06

Značky: ohýbacia, čeľusť, ohýbačky, plech, zariadením, proti, preťaženiu

Text:

...polohy. Tým je poistné zariadenie automaticky pripravené k ďalšej činnosti.zariadenie zvysuje produktivitu prace, nie je treba opakované zoriaďovanie stroja.Príklad vyhotovenia ohýbacej čeľuste ohýbačky na plech so zariadením proti pretaženiu podľa predmetu vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch, kde obr. 1 znázorňuje ohýbaciu čelust tak, že Iavá strana ohýbacej čeľuste je v nepretaženom stave a prava strana znázorňuje stav...