Patenty so značkou «ohrievanie»

Zariadenie na ohrievanie okolia pomocou infračervených lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19509

Dátum: 19.05.2011

Autor: Tenci Pier Luigi

MPK: F23D 14/28, F23D 14/14

Značky: lúčov, pomocou, ohrievanie, infračervených, zariadenie, okolia

Text:

...mobilné generátory tepla, napájané zpalivovejfľaše a vybavené povrchmi pre plamene a vyžarovacími kovovými panelmidržanými vo zvýšenej polohe a smerujúcimi nadol. Tieto typy generátorov sa často používajú na verejných miestach k ohrievaniu oblastí, ktoré sú votvorenom priestore alebo sú vystavené prievanu. Tieto typy generátorov majú tiež nízku účinnosť. V skutočnosti, potreba obmedzovať teplotu horúcich povrchov, ktoré sú prístupné...

Zariadenie na vykurovanie skleníkov alebo fóliovníkov a na ohrievanie úžitkovej vody využitím slnečnej energie v letnom období

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5378

Dátum: 08.03.2010

Autori: Bartalos Eugen, Bartalos Aurel

MPK: A01G 9/24, F24H 1/00, F24D 17/00...

Značky: využitím, energie, zariadenie, vykurovanie, fóliovníkov, skleníkov, slnečnej, letnom, období, ohrievanie, užitkovej

Text:

...zavedená studená úžitková voda. Cez bloky slnečného výmenníka, ktoré sú zapojené do rozvodu cirkulujúcej kotlovej vody, preteká vo fóliovníku cez rebrové výmenníky slnečnou energiou ohrievaná kotlová voda. Úžitková voda je teda ohrievaná jednak kotlovou vodou a jednak slnečnými lúčrni prostredníctvom vody absorbujúcej slnečnú energiu, do ktorej sú bloky slnečného výmenníka ponorené.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie...

Zariadenie pre ovládanie prietoku v kombinovaných vykurovacích jednotkách pre sanitárnu vodu a obytné miestnosti a kotolná jednotka pre kombinované ohrievanie sanitárnej vody a vykurovanie obytných miestností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4447

Dátum: 21.02.2005

Autor: Gallus Giovanni Luca

MPK: F24H 9/14

Značky: ovládanie, obytných, obytné, kotolná, zariadenie, jednotka, kombinovaných, miestnosti, ohrievanie, jednotkách, kombinované, sanitárnej, prietoku, vykurovanie, vykurovacích, sanitárnu

Text:

...voda vyžadovaná). Prepínací povel pre ventil je vydávaný vhodnými riadicimi prostriedkami vtedy,pokiaľ snímač minimálneho prietoku, pripevnený na trubke sanitárnej vody, zistí určitý požiadavok na ohriatu sanitárnu0004 Tento typ vykurovacej sústavy umožňuje na jednej strane využívať tepelnú energii kotla pre dvojaký účel(vykurovanie domáceho prostredia a ohrev sanitárnej Vody),avšak na druhej strane často spôsobuje výrazné straty energie....

Rúra na ohrievanie potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4920

Dátum: 21.11.2003

Autori: Boesch Patrick, Rolland Thierry

MPK: A47J 39/00

Značky: ohrievanie, rúra, potravin

Text:

...rýchlemu celkovému ohrievaniu smažených zemiakovýchhranolčekov bez rozbíjania smažených zemiakových hránolčekov a poskytovaniu optimálnych chuťových kvalít ako chrumkavosť, vlhkosť, atď.0007 Cieľovým problémom, ktorý je základom tohto vynálezu,je teda poskytnúť zdokonalené zariadenie na ohrievanie potravín, konkrétne smažených zemiakových hranolčekov alebo niektorých iných potravín tvorených z obmedzeného počtu jednotlivých kusov alebo častí....

Zariadenie na indukčné ohrievanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 886

Dátum: 16.04.2003

Autori: Schwenk Wolfgang, Heiliger Andreas, Häussler Andreas

MPK: H05B 6/02, H05B 6/06

Značky: indukčne, ohrievanie, obrobkov, zariadenie

Text:

...ktorá tlmí spätné účinky striedavých napätí druhej frekvencie naTaká väzobná vetva s tlmiacou Vetvou má tú veľkú výhodu, že sa výhodne nechá realizovať na odpojenie prvéhostriedača od striedavých napätí s druhou frekvenciou.Tým, že väzobná vetva obsahuje kvázi skratovaciu vetvu na striedavé napätie druhej frekvencie, vznikne pretake napätia nizkoohmický skrat.Aby sa striedavé napätia druhej frekvencie, pôsobiace na kvázi skratovaciu vetvu,...

Solárny kolektorový panel na ohrievanie prúdiaceho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1098

Dátum: 26.11.2002

Autor: Christensen Hans Jorgen

MPK: F24J 2/04, F24F 7/10

Značky: prúdiaceho, vzduchu, kolektorový, panel, solárny, ohrievanie

Text:

...získavalo teplo z ohrievacieho kolektorového0008 US 4 372 373 uvádza plášť pre budovu s priedušnou,absorpčnou a teplo vymieňajúcou vrstvou pokrytou priehľadným predným panelom na vonkajšku, ktorého kryt na chladenie budovy nasáva vzduch z budovy cez jej perforovanú vnútornú stenu, cez absorpčnú vrstvu a prúdi von do okolia z priestoru medzi absorpčnou vrstvou a predným panelom.0009 Cieľom prihlasovaného vynálezu je poskytnúť solárny...

Nádoba na ohrievanie alebo ochladzovanie pokrmov alebo tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279548

Dátum: 02.12.1998

Autor: Perlác Ján

MPK: B65D 81/38, A47J 41/00

Značky: pokrmov, ochladzovanie, nádoba, ohrievanie, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba na ohrievanie alebo ochladzovanie pokrmov alebo tekutín má medzi obvodovým plášťom (2) s medzipriestorom (5) vyplneným trvalou vrstvou tepelnoizolačného materiálu, vzduchom alebo iným plynom a vnútornými obvodovými stenami (1) dutinu (8), ktorá je pri zohrievaní naplnená vzduchom a pri ochladzovaní vodou alebo iným chladiacim médiom. Tepelne vodivé dno dosadá pri ohrievaní na zdroj tepla. Vynález je možné využiť pri výrobe varných nádob...

Zariadenie na ohrievanie vody elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 989

Dátum: 08.11.1995

Autor: Rak Rudolf

MPK: F24H 1/48

Značky: zariadenie, ohrievanie, elektrickým, prúdom

Text:

...sú zhotovené z elektrovodivého materiálu.Parametre elektród ale i telesa sú odvodené z požadovanéhovýkonu zariadenia a sú vypočítaná podľa Ohmovho zákona. Väčšípočet iázových elektród a im odpovedajúci počet nulovýchelektród zväčšuje rozsah výkonov tepla, ktoré užívateľ môže využívať podľa vonkajších poveternostných podmienok a podľa želanej teploty vo vykurovanej miestnosti.Ekonomický prínos zariadenia spočíva hlavne vo výrobe tepla bez...

Zariadenie na ohrievanie tabliet, najmä vysokofrekvenčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269669

Dátum: 11.04.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B29C 35/12

Značky: zariadenie, vysokofrekvenčným, ohrievanie, ohrevom, najmä, tabliet

Text:

...tabliet vysokofrekvenćným ohrevom pozostáva z ohrievacej komory l, v ktorej je vysokofrekvenčný ohrev tvorený hornou elektródou lj a dolnou elektródou 3. V ohrievacej komore l je umiestnený dopravník 2, ktorý je tvorený nekonečným dopravným pásom 3. Horná vetva Q nekonečneho dopravného pásu 5 je vedená nad dolnou elektródou Ž a dolná vetva 2 je vedená pod dolnou elektródou Ž ohrievacej komory l. Nekonečný dopravný pás 3 je uložený na...

Zariadenie na ohrievanie tuhových kelímkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246899

Dátum: 15.01.1988

Autor: Cabadaj Jaromír

MPK: F27B 14/14, F27D 17/00

Značky: kelímkov, zariadenie, tuhových, ohrievanie

Text:

...v tom, že pozostáva z podstavca, na ktoreho hornej ploche, umiestnenej v úrovni kominového nástavca, je suvne upravená ozubená tyč s pohonom, na konci s upevnenou objimkou pre uloženie ohrievaného kelímka, pričom v telese kominového nástavca je, proti tomuto koncu ozubenej tyče, vytvorený otvor s dvierkami.Zariadenie podľa vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese.Zariadenie pozostáva z podstavca 10, na ktorom je uložená posuvná...

Rotačné teleso na ohrev teplonosným médiom pre dopravu, ohrievanie, alebo chladenie zväzkov chemických vláken alebo pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 242471

Dátum: 15.09.1987

Autori: Harder Hardo, Dyba Rainer, Schmidt Fred

MPK: D06F 67/02, D02J 13/00

Značky: ohrev, chemických, pások, médiom, rotačné, dopravu, těleso, ohrievanie, chladenie, vláken, zväzkov, teplonosným

Text:

...navzájom protiprúdne a drážky sú vytvorené po celom obvode medzi medzivložkou rozvodu teplonosného média a medzivložkou odvodu teplonosného média.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je V osovom reze znázornená rotačná teleso podla vynálezu a na obr. 2 je v priečnom rezeA-A znázornená to isté rotačná teleso podľa vynálezu.Prívod 1 teplonosného média 1 s prednou rozdelovacou prírubou B, medzivložkou 3 rozvodu teplonosného média a v nej...