Patenty so značkou «ohřevem»

Způsob rafinace křemíkových ingotů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260113

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zátopek František, Smejkal Vilém, Váňa František

MPK: C30B 13/00

Značky: způsob, zonální, rafinace, metodou, s, indukčním, křemíkových, ingotu, letmé, tavby, ohřevem

Text:

...přitom dány dokonalostí provedení těsnění aparatury, výkonem rotační a difúzní vývěvy. vakuovým odporem použitých spojovacích dílů, kvalitou použitého oleje v difúzní vývěvě, kvàlitou vnitřního povrchu pracovní komory a způsobem, jakým je provedeno omezení pronikání oleáových par z difůzní vývěvy do pracovní komory.Nevýhodou způsobu rafinace křemíkových ingotů v takto koncipovaném zařízení je, že odpařování fosforu z roztavené zóny...

Tiskací lamela s ohřevem pevně nanesenými rezistory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269261

Dátum: 11.04.1990

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 17/14

Značky: pevně, tiskací, nanesenými, rezistory, ohřevem, lamela

Text:

...děje výlučne odtavením voskové barvy.K dosažení dokonalého tisku je však mimo teplotu potrebný také tlak, aby odtavená vosková barva byla zatlačena do povrchu usne. Tlak při tisku je nutný zvláště u usní s vláknitýmUvedené nevýhody odstraňuje tiskací lamela podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že vytápěcí resistor ve tvaru tenké vrstvy je nanesen bud na tiskací hranu tiskací lamely, anebo na plochu tiskací lamely těsně pod její...

Kelímková pec s ohřevem bezplamenným spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263408

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dušek Josef, Mach Jan

MPK: F27B 14/14

Značky: ohřevem, bezplamenným, kelímková, spaľovaním

Text:

...tělesem 1 a dnem 5 pece je vyplněn keramickými kuličkami g. Kelímek 1 je uzavřen otočným víkem Ž plynové pece s těsněním, aby nebyl ochlazován povrch tekuté lázně v kelímku 1 a zplodiny hoření45 408 odcházely místo do pracovního prostoru do odtahu 12 upravěného v horní části boční stěny pece. Ve dnu 4 pece s keramickou vyzdivkou je uložena soustava keramických trysek Q, které jsou hornim koncem vyústěny do zapalovaoího prostoru v...

Generátor kondenzačního aerosolu s intenzivním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259661

Dátum: 17.10.1988

Autori: Doušek Karel, Vitáček Jiří, Juza Josef

MPK: B01J 19/00

Značky: kondenzačního, ohřevem, intenzivním, aerosolů, generátor

Text:

...generátoru kondenzačního aerosolu podle vynálezu spočívají především v intenzívnim ohřevu směsi vzdušíny, částic a par kapaliny vystupujici z odpařovaciho zařízení, které je umístěno pod tímto generátorem§ Je zabezpečena spolehlivost tohoto ohřevu a jednoduchý přístup k uefunkčním plochám za účelem jejích čištění. svislé uspořá dání epolečné osy topné a ochranné trubky přiepívá k minimalizaci tepelných ztrát konvekcí kolem vnějšího povrchu...

Pec s indukčním ohřevem pro fixaci radioaktivních odpadů do skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258999

Dátum: 16.09.1988

Autor: Škába Václav

MPK: G21F 9/16

Značky: odpadů, radioaktivních, fixaci, ohřevem, indukčním

Text:

...li pojistného válce. Do pojistného pneumatického válce lg se přivádí stlačený vzduch horním vstupem lQ pojistného válce a dolním vstupem ll pojistného válce.Nádoba Q je k víku g připevněna pomocí 6 dvouramenných pák l§, které mají kratší rameno provedeno jako palec, jenž se opírá o šikmou plochu rovné tangenciální drážky vyfrézované v nádobě Q. Čepy lg pák lg jsou exoentrické k nastavení rovnoměrného přitažení víka 2 k nádobě Q při montáži....

Stroj pro kalení do lázně s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256121

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bělovský Jan, Svoboda Josef, Toman Otakar, Štefl Milan

MPK: C21D 1/10

Značky: kalení, ohřevem, indukčním, stroj, lázně

Text:

...straně opatřen patkou pro upevnění k základu stroje lg, je otočně uložena objímkà 3, k níž jsou připojena ramena É. Na vnějším konci každého ramene É je připojeno svislé vedení 1, v němž je suvně uloženo vřeteno §. Vřeteno § je s výhodou duté a jeho dutinou může procházet táhlo gl spojující silový válec ll pro upínací přípravek 3 s upínacím přípravkem 2, v němž je upnuta kalená součást gg. Pohon pro svislý pohyb vřetene Q může být vytvořen...

Tyč polovodičového materiálu pro letmou pásmovou tavbu indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242841

Dátum: 01.04.1988

Autori: Landkammer Petr, Kubelka Vladimír, Paleeek Jaroslav

MPK: C30B 13/24

Značky: letmou, indukčním, tavbu, pásmovou, polovodičového, materiálů, ohřevem

Text:

...dosáhnout malého úběru materiálu epracovánín a tím celkově nízkých technologických ztrát polovodičového materiálu. se svštšujícím se průměrem tyče polovodičováho materiálu se účinky a výhoo dy upraveného začátku tyče polovodičového materiálu atupíují.Na připojeném výkresu je na obr. l znázerněn obecný tvar zúženěho začátku tyče .polovodíčovćhe materiálu, na obr. 2 Jeho. nejjednodušší provedení a na obr). 3 provedení s použitínrindukčního...

Induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245079

Dátum: 15.12.1987

Autori: Švestka Zdenik, Strya Josef

MPK: H05B 6/02

Značky: metodou, tavby, zonální, induktor, krystalů, ohřevem, letmé, polovodičových, přípravu, indukčním

Text:

...rovným průměru dolní podstavy pláště dolního komolého kužele.Při tavbě mechanicky neopracovanélío polykrystalického ingotu vznikají na jeho obvodu na rozhraní polykrystalického ingotu a roztaveně zóny výčnělky pevné fáze, které se při pohybu roztavené zóny vůči polykrystalickému ingotu přibližují až do vzdálenosti 2 až 3 mm od tělesa induktoru. V tomto místě dochází po celém obvodu polykrystalického ingotu vlivem zlomu na tělese...

Nádrž pro kalicí médium, zejména pro kalicí automaty s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253122

Dátum: 15.10.1987

Autori: Toman Otakar, Havlík Josef

MPK: C21D 1/64

Značky: médium, nádrž, kalicí, automaty, indukčním, ohřevem, zejména

Text:

...samooohlazovaoí schopnost nádrže, způsobené lepším přestupem tepla v důsledku tenkých bočních stěn, s čímž je možno kalkulovat při projektování chladící jednotky kalicího médiaDalší podstatnou výhodou je možnost použití nádrže pro kalicí médium podle vynálezu pro vysokovýkonné kalioí automaty karuselového typu s kruhovým pohybem kalených součástí, kdy cirkulační čerpadlo nepřekáží kruhověmu pohybu kalených součástí. Další podstatnou...

Přenosná licí pánev pro metalurgii a indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238494

Dátum: 01.10.1987

Autori: Říha Antonín, Láncoš Jozef, Rada Josef, Strung Ladislav

MPK: B22D 1/00, B22D 41/00

Značky: prenosná, indukčním, pánev, licí, metalurgii, ohřevem

Zhrnutie / Anotácia:

Pánev je určena ke zpracování tavenin a jejich rafinaci v hutnictví, zejména lze ji využít při výrobě nerezavějících ocelí a slitin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že indukční systém je umístěn uvnitř licí pánve a je tvořen nejméně jednou ohřívací cívkou obklopenou transformátorovými plechy, přičemž cívka, plásť i dno pánve jsou odděleny od tekuté lázně žáruvzdorným materiálem a cívka je od tranformátoru, plechu i žáruvzdorného materiálu...

Zařízení pro zahájení tavby polovodičového materiálu při letmé zonální tavbě s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237181

Dátum: 01.10.1987

Autori: Smejkal Vilém, Kašlík Zdeněk, Zátopek František

MPK: C30B 17/00

Značky: ohřevem, indukčním, zařízení, materiálů, letmé, tavbě, tavby, polovodičového, zonální, zahájení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že zahřívání je prováděno pomocí dvou polovodičových destiček uložených mezi polovodičovou tyč a monokrystalický zárodek tak, že nízkoohmová destička je na straně zárodku a stínící destička, jejíž průměr je alespoň o 2 mm větší než průměr nízkoohmové destičky a jejíž měrný odpor je srovnatelný nebo větší než měrný odpor připravovaného krystalu je na straně polovodičové tyče a svou plochou zcela překrývá...

Předehřívací těleso ingotu polovodičového materiálu pro letmou pásmovou tavbu indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241281

Dátum: 01.09.1987

Autori: Málek Antonín, Hochmann František, Hochmann Alois

MPK: C30B 13/20

Značky: materiálů, indukčním, tavbu, pásmovou, polovodičového, těleso, letmou, ingotu, předehřívací, ohřevem

Text:

...je na obr. 1 obecně znázorněno předehřívací těleso v řezu, na obr. 2 je předehřívací těleso s vnější elektricky vodivou a vnitřní stykovou izolační vrstvou a na obr. 3 předehřívací těleso s vnější stykovou izolační a vnitřní elektricky vodivou vrstvou v řezu.Při letmé páamové tavbě polovodičového křemíku o měrném odporu větším něž 100 Jzupři průměru tyče 40 až 60 mm je použito následující předehřívací těleso podle obr. 2.Vnitřní styková...

Nádrž pro kalicí médium s nucenou cirkulací, zejména pro kalicí automaty s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248398

Dátum: 12.02.1987

Autori: Toman Otakar, Havlík Josef

MPK: C21D 1/64

Značky: automaty, indukčním, kalicí, ohřevem, médium, nádrž, nucenou, zejména, cirkulací

Text:

...dne nádrže a výška sedimenteční clony je nejméně 0,2 D o nejvýde 0,6 D, kde D je vnitřní prdnlr scdimentační clony, přičemž v půdorysu je vypouätěcí otvor umístän uvnitř sedimentační clony.Podstatnou výhodou nádrže pro kalicí médium podle vynáleeu je to, že i při změně smeru prouděni kalicího média plní sedimenteční clona, protože má tvar kruhového prstence. svoji funkci a nečistoty se usesují zejména uvnitř clony v blízkosti vypouätěcího...

Reaktor s indukčním ohřevem pro depozici epitaxních vrstev křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247924

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mikušek Jaromír Fyzik

MPK: H01L 21/02

Značky: ohřevem, vrstev, epitaxních, depozicí, křemíku, reaktor, indukčním

Text:

...reaktorů je vysoká měrná spotřeba energie /energie potřebné k ohřátí 1 desky na pracovní teplotu/ související s poměrně neefektivním využitím vnitřního prostoru epitaxního reaktoru.Typické výrobní zařízení pro depozici epitaxních vrstev zpracovávají 30 až 40 podložek o průměru 75 mm a pracují s příkonem 300 kw. Experimenty s uložením křemíkových podložek na soustavu paralelních grafitových kotoučů kolmých k ° 5 e reaktoru a...

Zařízení ke chlazení vyrobených betonových stavebních dílců po procesu urychlování jejich tvrdnutí ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236075

Dátum: 01.12.1986

Autori: Macek Lubomír, Kaluža František

Značky: betonových, stavebních, vyrobených, chlazení, zařízení, dílců, ohřevem, tvrdnutí, procesu, jejich, urychlování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke chlazení proteplených betonových stavebních dílců po jejich odformování za účelem zvýšení jejich kvality dodatečným smáčením a za účelem snížení spotřeby tepelné energie při jejich výrobě sestávající z vodní nádrže s vestavěnou vyrovnávací nádrží, která je opatřena regulátorem úrovně hladiny oplachové vody ve vodní nádrži, dále tepelným výměníkem s ohřívacím tělesem oplachové vody.

Zařízení pro míchání galvanických lázní s ohřevem a chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 228342

Dátum: 15.09.1986

Autor: Neuman Petr

Značky: míchaní, ohřevem, lázni, zařízení, chlazením, galvanických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku stejnoměrnosti teploty galvanických lázní pomocí intenzivního míchaní s krouživým charakterem pohybu celého objemu lázně. Tento pohyb je vyvoláván míchadlem umístěným v přepážkou odděleném pomocném prostoru pro dloužené galvanické vany tak, že přibližně diagonálně umístěnými otvory v přepážce přečerpává míchadlo pomocným prostorem s chladicím a topným registrem lázeň. Ten to proud strhává ostatní lázeň v operačním...

Dvouzávitový induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229264

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smejkal Vilém, Zátopek František

MPK: H05B 6/02

Značky: tavby, krystalů, metodou, dvouzávitový, induktor, přípravu, indukčním, ohřevem, polovodičových, letmé, zonální

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že stabilizující závit dvouzávitového paralelně připojeného induktoru, který rozhodující měrou ovlivňuje teplotní a elektrodynamické podmínky na dolním rozhraní fází, má tvar plošného induktoru s vnitřním průměrem srovnatelným s průměrem rostoucího krystalu, horní plochu omezenou rovinou kolmou k ose rotace krystalu, empiricky volený tvar dolní plochy a vnější průměr nejméně o 20 milimetrů větší než vnitřní...

Pec s elektrickým indukčním ohřevem pro zatavování radioaktivních odpadů do skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 228580

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nachmilner Lumír, Škába Václav

MPK: G21F 9/16

Značky: elektrickým, ohřevem, odpadů, indukčním, zatavování, radioaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pece s elektrickým indukčním ohřevem pro zatav.ování RAO do skel ( obr. 1 ). Podstatou vynálezu je, že v rámu je vytvořeno vedení pro vodorovně posuvný stolek spojený s pohonným mechanismem pro vodorovný transport. Ke stolku je prostřednictvím tepelně a elektricky izolačního držáku připevněn induktor. Svrchu je do stolku zasunut kelímek opatřený měkkým těsněním, přičemž v jedné krajní poloze je ke kelímku volný přístup...

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230936

Dátum: 15.06.1986

Autori: Blažek Jiří, Hynek Zdeněk, Konopík Bohumil

MPK: D01D 5/16, D02J 13/00

Značky: ohřevem, parním, vnitřním, válec, rotující

Zhrnutie / Anotácia:

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem je určen pro účinný ohřev nepřetržitě postupujících opásaných útvarů odvalem. Dosažení maximálních teplot povrchu a tepelného výkonu se dosáhne odvodem kondenzátu odváděcí trubicí z vnitřní drážky vytvořené v plášti válce a vytvořením vnitřní kuželové plochy. Rotujících válců podle vynálezu je zvláště možné využít k odtahu, ohřevu plošných svazků vláken například kabelů při jejich sušení a fixaci.

Rotační reaktor s nepřímým ohřevem pro tepelné zpracování rud, koncentrátů a jiných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230750

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pedlík Miroslav, Přibyl Jiří

MPK: F27B 7/34

Značky: reaktor, koncentrátů, materiálů, zpracování, nepřímým, tepelně, ohřevem, jiných, rotační

Text:

...dvojitú klapka appdd, ktoré plynotümä uzavíra raakční prostor (17) na vstupní straně. Na uzavírací ústrojí (7) ja napojena davkovací trubka iřpro prívod vsdzky do reakčního prostoru L 1, kam ústí též výstup davkovacího zařízení § pevných přísad a dále trubka 2 pro dávkovaní kepalrsých přísad. Všechny reakční prísady se podavají do reaktoru dávkovacím zaříze ním g a trubkou 2.Vsazka po průchodu reakčním prostorem |Z postupuje do výpadově...

Induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220628

Dátum: 15.12.1985

Autor: Smejkal Vilém

Značky: krystalů, tavby, induktor, zonální, indukčním, přípravu, metodou, ohřevem, polovodičových, letmé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednozávitového plošného induktoru pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem v souosém vertikálním uspořádání. Induktor je vedle hlavních přívodů od koaxiálního vedení opatřen dodatečnými přívody pro vedení vysokofrekvenčních proudů a chladicí kapaliny, kterými je možné vytvářet rotační asymetrii pole v oblasti horního rozhraní fází a tím ovlivňovat proces odtavování tyčí výchozího...

Peciště s přímým elektrickým odporovým ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219324

Dátum: 15.07.1985

Autori: Korsten Andreas, Petersen Fritz

Značky: peciště, přímým, elektrickým, odporovým, ohřevem

Zhrnutie / Anotácia:

Peciště s přímým elektrickým odporovým ohřevem vsázky, zejména pro výrobu karbidu křemíku s elektrodami spojenými s odporovým jádrem uloženým vodorovně na vsázce. Elektrody jsou umístěny vedle sebe a vzájemně spojeny konci ramen odporového jádra, které má tvar půlkruhu nebo písmene U. Poměr celkové délky jádra ke vzájemné vzdálenosti elektrod je alespoň 1,6.

Zařízení k uvolňování přimrzajících hmot z vagónu sálavým ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239267

Dátum: 15.05.1985

Autor: Váša Josef

MPK: B65G 65/30

Značky: sálavým, vagonů, přimrzajících, uvolňování, ohřevem, zařízení

Text:

...intenzitě tepelného sálání, budou umístěny nad vagőnypo jejich bocích, za průjezdním profilem a nasměrovány na materiál nad hřebenem sedla.Montážně jednoduché je použití parních trubek 5 povrchovou teplotou 200 OC. Pro menší vaqőnové soupravy lze použít sálavý ohřev trubkami horkovodními s průtočným ohřívačem nebo výměníkem a oběhovým čerpadlem.Aby bylo docílenc podstatného zkrácení doby zdržení vaqőnové soupravy v tunelu, je třeba sálavé...

Čidlo ke sledování nutné doby tvrdnutí betonu v procesu urychlování jeho tvrdnutí ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217545

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kaluža František

Značky: sledování, ohřevem, procesu, betonů, čidlo, urychlování, nutné, tvrdnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čidla ke sledování nutné doby tvrdnutí betonu v procesu urychlování jeho tvrdnutí ohřevem, které sestává z dutého uzavřeného tělesa 1 vyplněného kapalinou s proměnlivou viskozitou v závislosti na její teplotě, ve kterém je v jeho ose stavitelně uložena dutá tyč 4, o směrem dolů zvětšujícím se průměru, svým jedním koncem vyvedena vně dutého uzavřeného tělesa 1 a na svém konci o větším průměru opatřena deskou 5 z elektricky...

Kelímek pro odpařování materiálů ve vakuu s ohřevem pomocí elektronového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225336

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kufa Josef, Holoubek Jiří

Značky: materiálů, odpařování, elektronového, pomocí, ohřevem, vakuu, svazků, kelímek

Zhrnutie / Anotácia:

Kelímek pro odpařování materiálů ve vakuu s ohřevem pomocí elektronového svazku vyznačený tím, že odklon vnitřní stěny kelímku /2/ od svislého směru v kterémkoliv jejím bodě je vyšší než hodnota, při které je tečná složka napětí působícího na stěnu kelímku /2/ vlivem rozpínání tuhé části vsádky /3/ v rovnováze se třením mezi vsádkou /3/ a kelímkem /1/.

Zjednodušený tepelný motor s vnějším ohřevem pracovní látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214505

Dátum: 28.02.1984

Autor: Schneeweiss Pavel

Značky: ohřevem, vnějším, motor, tepelný, pracovní, zjednodušený, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Zjednodušený tepelný motor s vnějším ohřevem pracovní látky vyznačený tím, že sestává hlavního pracovního prostoru (2) a vedlejšího pracovního prostoru (3), přičemž hlavní pracovní prostor (2) je spojen vstupním potrubím (13) přes vstupní ventil (10) s pracovním prostorem ohřívače (6) a s vedlejším pracovním prostorem (3) výstupním potrubím (4) přes výstupní ventil (9), tepelný výměník (7) a chladič (8).