Patenty so značkou «ohňovzdorný»

Použitie organických vlákien vo vysoko pevnom betóne, ohňovzdorný a vysoko pevný betón a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288156

Dátum: 02.01.2014

Autori: Casanova André, Behloul Mouloud, Orange Gilles, Prat Evelyne

MPK: C04B 14/06, C04B 14/20, C04B 14/46...

Značky: spôsob, vlákien, výroby, betón, použitie, pevný, vysoko, betóne, ohňovzdorný, pevnom, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia organických vlákien, majúcich teplotu bodu topenia menšiu než 300 °C, priemernú dĺžku 1 väčšiu než 1 mm a priemer O najviac 200 µm, vo vysoko pevnom betóne na zlepšenie odolnosti betónu proti ohňu. Množstvo organických vlákien je také, že ich objem je v rozmedzí od 0,1 do 3 % objemu betónu po vytvrdení. Betón má charakteristickú pevnosť v tlaku po 28 dňoch aspoň 120 MPa, charakteristickú pevnosť v ohybe aspoň 20 MPa a...

Ohňovzdorný panel a celosklenené dvere na protipožiarne účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16312

Dátum: 11.08.2010

Autor: Wiedemann Günter

MPK: B32B 17/10, B32B 17/06, E05B 17/00...

Značky: protipožiarne, účely, celosklenené, ohňovzdorný, panel, dveře

Text:

...Navyše, môže byť priamo vystavené vplyvu tepla a plameňov, ako jeSlovenský preklad európskeho patentového spisu EP 2 470 (33 B 1 , v OHNOVZDORNY PANEL A CELOSKLENENE DVERE NA PROTIPOZIARNE UCELYPredmetom vynálezu je vylepšiť takýto ohňovzdorný panel, ktorý je zložený aspoň zdvoch sklenených tabúl usporiadaných navzájom rovnobežne, a zhľadiska použitia ovládacích prostriedkov navrhnúť celosklenené dvere na protipožiarne účely, na ktoré môže...

Plochý ohňovzdorný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17572

Dátum: 04.05.2010

Autor: Wiedemann Günter

MPK: E06B 5/16

Značky: uzáver, plochy, ohňovzdorný

Text:

...vynálezu je poskytnuté, že tvarovo stabilný ohňovzdorný prípravok , ktorý je umiestnený medzi čiastkovýmí profilmi, je vyhotovený vo forme lišty z tvrdého dreva, ktorá sa rozprestiera cez celú dĺžku Uprofilu. Týmto sa dosiahne, že okrem jeho funkcie ako izolátora tepla, sa zabráni vzniku tepelného mosta zo strany požiaru na stranu dverí odvrátenú od požiaru. Jeho použitie plni tiež funkciu dištančného prostriedku pre určovanie vzájomnej...

Ohňovzdorný pružný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15833

Dátum: 04.06.2009

Autori: Quante Heribert, Weidinger Jürgen, Zauner Christoph

MPK: C08L 11/00, C08K 5/02, C08K 3/22...

Značky: materiál, pěnový, ohňovzdorný, pružný

Text:

...sa nové výzvy, ako je harmonizácia európskych štandardov týkajúcich sa stavieb a stavebnej izolácie (EN 13823, Euroclasses) tieto štandardy nielen vyžadujú všeobecné zníženie horľavosti, ale zahŕňajú prísne podmienky testovania (SBI round comer test) a pridávajú ďalšie prekážky na splnenie normy zavedenímparametrov, napríklad pre vznik ohňa a dymu a hustotu dymu.0005 Hlavným predmetom predkladaného vynálezu je teda poskytnúť penový kaučukový...

Trvalo ohňovzdorný požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6351

Dátum: 03.06.2004

Autor: Leinemann Christoph

MPK: A62C 4/00

Značky: trvalo, požiarny, ohňovzdorný, uzáver

Text:

...uzáverom, ktorého prestupové štrbiny sú usporiadané na prstencovej ploche.0010 V obzvlášť výhodnom uskutočnení vynálezu môže byť koncentrická sekcia tvorená špirálovitými natesno zvinutými hladkými kovovými pásikmi. To je obzvlášť výhodné, ak sú prestupové štrbiny prietokového prierezu tvorené v podstate konvenčným spôsobom, spoločne zvinutými hladkými kovovými pásikmi svlnitými kovovými pásikmi. Pn zachovaní zvinovacieho procesu môže byt na...

Transparentný ohňovzdorný zasklievací panel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279811

Dátum: 09.11.1994

Autori: Debailleux Yves, Goelff Pierre, Ribesse André

MPK: C03C 27/12, B32B 17/06

Značky: výroby, zasklievací, transparentný, spôsob, panel, ohňovzdorný

Zhrnutie / Anotácia:

Transparentný ohňovzdorný zasklievací panel obsahujúci prinajmenšom jednu vrstvu napučiavateľného materiálu spojenú s aspoň jednou štrukturálnou vrstvou tohto panelu, pričom tento panel obsahuje štrukturálnu vrstvu (1, 2) spojenú s vrstvou (3) napučiavateľného materiálu, vzniknutú stlačením zrnitých častíc napučiavateľného hydratovaného kremičitanu alkalického kovu, ktorého celkový obsah vody sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 26 % hmotnostných....

Transparentný ohňovzdorný zasklievací panel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279810

Dátum: 10.11.1993

Autori: Goelff Pierre, Leroux Roland, Vanderstukken Robert, Thürk Jürgen, Karschti Thomas

MPK: B32B 17/10, C03C 27/12

Značky: zasklievací, transparentný, ohňovzdorný, panel, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zasklievací panel obsahuje najmenej jednu napúčavú vrstvu (2, 4, 10) spojenú s najmenej jednou štrukturálnou tabuľou (1, 3, 5, 9, 11) panelu, pričom zahŕňa aspoň jednu sklenenú tabuľu (3, 9), ktorá má v rozsahu teplôt od 20 °C do 300 °C stredný súčiniteľ lineárnej tepelnej rozťažnosti, ktorý nie je väčší ako 7,5.10exp(-6)K-1. Sklenená tabuľa (3, 9) má drsný povrch (6, 7, 13), pre ktorý Rtm nie je menší ako 0,1 um a ku ktorému je priamo...

Ohňovzdorný kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257390

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vilím Ján

MPK: H01B 7/18

Značky: ohňovzdorný, kábel

Text:

...s medenými jadrami i opletením s izoláciou z polytetrafluóretylénu, ktorého ohňovzdornost sa zvyšuje bandážovaním ochrannými vrstvami, ktoré spomalujú oteplovanie prvkov kábla. Nevýhody takýchta káblov spočívajú v tom, že materiál vrstiev nevyhovuje pri nízkych teplotách, pretože pri nich krehne.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje riešenie podla vynálezu, ktoréhopodstata spočíva v tom, že má jadro alebo každé z jadier,...

Ohňovzdorný uzáver, najmä dverné krídlo.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213676

Dátum: 01.04.1984

Autori: Watter Stanislav, Szánto Rajmund

Značky: uzáver, krídlo, ohňovzdorný, dverné, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Ohňovzdorný uzáver, najmä dverné krídlo, pozostávajúci z kovového obvodového rámu, ku ktorému je prichytený stredový výstužný plech, na ktorého obe plochy sú tmelem prilepené tepelnoizolačné dosky, uzatvorené medzi plášťové cemenito-vláknité dosky, ktoré sú prekryté prilepeným plechovým plášťom, vyznačujúcí sa tým, že zvukovo a tepelne izolačné dosky (20a, 20b) z vysokopecnej stružky, priložené z oboch strán na stredový výstužný plech (60), sú...