Patenty so značkou «ohniskom»

Spôsob a pec s otočným ohniskom na tepelné spracovanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18208

Dátum: 11.07.2012

Autori: Özkan Bora, Günther Sven, Afraz Salim Philipp, Bittner Hans Georg

MPK: F27B 9/16, C21D 9/00

Značky: spracovanie, obrobkov, tepelně, otočným, ohniskom, spôsob

Text:

...atmosféry (napr. dusík alebo argón), pričom kovové obrobky sú následne privádzané do pece s otočným ohniskom k obnovenej austenitizácii. Tieto prevádzky dvoma pecami sú známe z US 3 582 055 a DE 195 14 289 A 1. Alternatívne k vedeniu späť ochladených obrobkov by sa mohla uskutočňovať v ďalšej peci austenitizácia predtým ochladených obrobkov. Budúci krok, ktorý nasleduje za austenitizáciou, je spravidla prudké ochladzovanie v oiejovom kúpeli...

Spôsob výroby šošovky s meniteľným ohniskom, šošovka s meniteľným ohniskom a okuliare, ktoré ju obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 285638

Dátum: 19.04.2007

Autor: Silver Joshua David

MPK: G02B 3/12

Značky: měnitelným, výroby, šošovky, spôsob, ohniskom, obsahujú, okuliare, šošovka

Zhrnutie / Anotácia:

Šošovka s meniteľným ohniskom zahŕňa prvú a druhú priehľadnú, ohybnú membránu (2), ktoré sú napnuté a ktoré definujú dutinu (30), v ktorej je tesne uzavretý priehľadný silikónový olej (4). Nastavenie tlaku alebo objemu oleja v dutine mení ohniskovú vzdialenosť šošovky. Na výrobu šošovky je okraj každej membrány (2) zachytený medzi dvoma krúžkami (8, 10 10, 12) súpravy troch krúžkov (8, 10, 12), ktoré sú vo vzájomnom zábere. Krúžky vo vzájomnom...

Parný kotel s dvojstupňovým fluidným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248486

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosnáč Marián, Novotný Pavel

MPK: F22B 33/18

Značky: ohniskom, dvojstupňovým, kotel, fluidným, parný

Text:

...je skutočnosť, že vo vnútornom priestore tluidného reaktoru je stála teplota, ktorá sa nemení v závislosti na akosti uhlia, a preto prestup tepla do membrán zapojených ako diel prehrievača pary je stály. Tak sú kompenzované nižšie prestupy tepla do prehrievača pary v spaľovacej komore a tahoch kotla.Ďalšou výhodou je, že oproti vychladeniu membrán kotlovou vodou nie je nutná inštalácia obehového čerpadla a že hmotnosť celého kotla sa...

Parný kotol s výtavným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223656

Dátum: 15.03.1986

Autori: Muráni Ján, Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef, Geröfi Ivan, Liko Ľudovít, Zuzčák Karol

Značky: parný, výtavným, ohniskom, kotol

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku spaľovania vysokopopolnatého hnedého uhlia. Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom riešení vychladzovacieho priestoru ohniska stropu a stien medziťahu ako aj stien druhého ťahu kotla, ich radenie a umiestenie v náväznosti na použitie celokovových plynotesných rúrkových panelov, z ktorých sú tieto steny vytvorené. Vynález je možné realizovať v obore parných kotlov hlavne tam, kde sa...