Patenty so značkou «ohebných»

Hadicový systém k uložení ohebných energetických vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269972

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hennig Kurt

MPK: F16L 11/16

Značky: vedení, uložení, ohebných, energetických, hadicový, systém

Text:

...6 řez obměněným příkladenn provedení, obr. 7 řez dalším príklade provedení a obr. 8 a 9 f-ezy dvěma dílčími oblastmi resp. trubkovými prvky dalšího příkladu provedení hadicového systému podle vynálezu ve stlačeném a alone-něm stavu.Podle obr. l až 5 sestává jednostranně ohebny hadicový systém . pro uložení ohebných energetických vedení g, naznačených jen na obr. 5, ze dvou hadic j, i přibližně obdélníkověho průřezu.Hadice i, 4 jsou tvar-en...

Způsob výroby ohebných plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269424

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horský Jiří, Guryča Petr, Mikeska Jaroslav, Žajdlík Jiří, Mikošek Rostislav

MPK: D06N 7/00

Značky: způsob, útvaru, výroby, plošných, ohebných

Text:

...účinkom hladioího homogenizačního válce Ž, u něhož se nevylučují případné doplnkové dezénujíoí účinky. Struktura nánosu plaetiaolu g se ještě více zhuštuje a ohebný plošný útvar vyrobený způsobem-podle vjnálezu pak nabývá finální tlouätku e honogenním povrchem Q, pod nimž ee nachází homogenní fáze gą změkčeného polyvinylchloridu a rovnoměrně rozptýlenými částicemi sazí gą, zakotvená v textilní podložca l.Způsob podle vynálezu se uskutočňuje...

Způsob ke chlazení vytlačovaných ohebných profilů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265691

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kadlec Jiří, Laga František

MPK: B29C 47/78

Značky: plastů, ohebných, vytlačovaných, způsob, chlazení, profilů

Text:

...čepech a stavěcích šroubech šikmo.Vyšší účinky vynálezu spočívají v tom, že vstupem profilu do chladící lázně, průchodem otvorem v přepážce pod hladinou a výstupem profilu z chladící lázně přes hladinu se odstraňuje obtížné utěsňování chladící lázně čímž se zproduktivňuje výroba profilů. Šikmý pohyb profilu směrem nahoru způsobuje, zejména u členitych profilů, že vode ulpívající na profilu není unášena dál,ale stéká po něm do chladící...

Zařízení pro ukládání ohebných listových materiálů do stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263546

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hadač Oldřich, Maršálek Josef

MPK: B65G 60/00

Značky: listových, stohu, ukládání, ohebných, zařízení, materiálů

Text:

...válců gg, jež jsou napojeny na těleso Agg rozvodu tlakového média, které je přes elektromagne~ tický ventil A 33 napqpno na dorazová čidla Aig a na koncové čidlo AQ. První vozikový tahač jg je tak uzpůsoben k vratnému posuvu po vedení glg. Na prvním vozíkovém tahači jg jsou upraveny klešřové úchyty QAQ, jež jsou napojeny na tlakové válce jžg,§Qg. Tlakové válce Jâ§,.3 Qg jsou napojeny na těleso § 13 rozvodu tlakového média, jež je přes...

Způsob imobilizace stacionární fáze u ohebných křemenných kapilárních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 262253

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vodička Luděk, Knobloch Pavel, Tříska Jan

MPK: G01N 30/50

Značky: fáze, kapilárních, kolon, stacionární, křemenných, imobilizace, způsob, ohebných

Text:

...fáze na stěny kapiláry.Způsob podle vynálezu je podrobněji popsán na několika příkladech provedení a zařízení k nanášeni stacionární fáze 5 přidavkem organického peroxidu nebo azoinicíátoru je blĺže vysvětleno na přípojeném výkresu, na němž obr 1 značí schematický nárys zařízení a obr. 2 bokorys.Křemenná kapilára Q o délce 25 m a vnitřním průměru 0,2 mm, pokrytá na vnějším povrchu polyamidimidovým polymerem, byla navinuta na horní cívku 5 o...

Spoj dílů plošných ohebných materiálů, zejména střešních krytinových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 261573

Dátum: 10.02.1989

Autori: Voborský Jiří, Šála Jiří

MPK: E04D 3/362

Značky: fólií, krytinových, střešních, zejména, plošných, dílů, ohebných, materiálů

Text:

...pronikaly plochami některé ze spojovaných nebo podkladních vrstev a tak porušovaly. krycí lišta mohou být vyrobeny z betonu, keramiky nebo podobnýchmateriálů a mají proto dostatečnou hmotnost, aby zajistily kotve ní střešní krytiny ke střešní konstrukcí jen svou vlastní tíží, takže nejsou nutné žádné šrouby, hřebíky nebo jiné upevňovací prvky. Krytinové díly jsou spojeny tak, že mohou volně dilatovat a vy rovnávat tak všechna vznikající...

Způsob úpravy usní a ohebných plošných materiálů vláknitého charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261326

Dátum: 12.01.1989

Autori: Řehák Petr, Dederle Tomáš

MPK: D06C 29/00, C14C 11/00

Značky: plošných, způsob, ohebných, úpravy, usní, vláknitého, charakteru, materiálů

Text:

...zhoršené vlastnosti úpravy souvisí s tím, že zvýšený obsah pigmentů nebo eqalizačních látek narušuje celistvost filmu použitého polymerního pojidla, zejména při dosažení tzv. kritické objemové koncentrace a to zejména proto, že tyto látky se svými vlastnostmi od vlastností polymerních pojidel výrazně liší. Těmto nedostatkům se zabráni postupem povrchové úpravy podle vynalezu, kdy pro zvýšení kryvosti je k polymernímu pojidlua pigmentúm přidán...

Kombinované ozubené kolo pro ovládání ohebných jehel ve tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258474

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/18

Značky: ozubené, kombinované, tkacích, ovládání, strojích, jehel, ohebných

Text:

...tepelným zpracováním plechového věnce a podobně. Plechový věnec může být také případně chromován.Příkledné provedení vynálesu je znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje částečný pohled na ozubené kolo v nárysu, obr. 2 perspektivní pohled na část plechového věnce ozubeného kola podle obr. 1 a obr. 3 zvětšený podélný řez části ozubeného kola.Ozubené kolo podle vynálezu obsahuje těle l z vhodné umělé hmoty, opatřené...

Zařízení pro ukládání plochých ohebných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255232

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sládek Bohumil, Juráň Lubomír

MPK: C14B 17/06, C14B 1/62

Značky: zařízení, ukládání, materiálů, ohebných, plochých

Text:

...jsou upravena ve společné rovině a jsou ukotvena v rámu stroje. Tento nosný hřídel gg je uprsven kolmo k prvnému nosnému hřídeli ga a je napojen na pohonnoujednotku 31 b, která jej také pootáčí mezi neznázorněnou dolní a horní polohou ukládacích tyčí Ag.Lanový dopravník ll v tomto případě vynáší z ppracovacího stroje l rozpůlenou hovězinovou useñ Ep, která je určena k uložení do stohu Ep po přeložení v polovině své délky.Usně 33 jsou...

Způsob zesilování ohebných plošných dílů, zvláště vrchních látek pro části oděvů nebo vložek pro části oděvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246061

Dátum: 15.12.1987

Autor: Janoušek Pavel

MPK: D06N 7/00, A41D 27/06

Značky: plošných, látek, vložek, dílů, zesilování, zvláště, částí, vrchních, ohebných, způsob, odévů

Text:

...rychlosti přivádění z předstabilizační zóny 4 m//mln odpovídá délce kondenzační zóny približně 4 m.Konečné je také možné místo jednoho z obou transportních pásů použít velkého otáčejícího se vytápěného bubnu, který se pohybuje synchronně s jedním z transportních pásů a je jím opásan. Přířez textílie je přitom mezi stěnou vytápěného bubnu a transportním pásom a během otáčení vytápěného bubnu se vykonndenzuje. Opásáním transportního pásu na...

Vodně disperzní nátěrová hmota pro povrchovou úpravu ohebných syntetických pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234516

Dátum: 01.11.1987

Autori: Ševčík Bohumil, Mrlíková Eva, Uličný Jan, Karásek Otakar, Lacina Jaroslav

MPK: C09D 3/80

Značky: hmota, ohebných, syntetických, pásových, vodné, disperzní, úpravu, nátěrová, povrchovou, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšení zpracovatelských vlastností vodně disperzních nátěrových hmot pro povrchovou úpravu poromerů a jiných ohebných syntetických pásových materiálů. Nátěrová hmota podle vynálezu obsahuje 0,3 až 16 % hmot. polyakrylátového zahušťovadla, 0,05 až 0,3 % hmot. amoniaku, 0,7 až 1,3 % hmot kaseinu, 1,5 až 11 % hmot. pigmentu, 1 až 5 % hmot. neionogenní povrchově aktivní látky, dále dvě ze skupiny vzájemně nesnášenlivých...

Způsob výroby ohebných křemenných kapilárních chromatografických kolon a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240116

Dátum: 15.06.1987

Autori: Muchová Jana, Hrdlovie Pavol, Šplháeek Roman, Mostecký Jioí Akademik, Chmela Štefan, Paldan Milan

MPK: G01N 30/60

Značky: kolon, výroby, křemenných, ohebných, zařízení, způsobu, kapilárních, provádění, chromatografických, způsob

Text:

...průměru a pomocí regulátoru rychlosti posunování trubice do horkézóny gratitové pece byl vnitřní průměr ka-piláry udržován s přeností i 4 0/0. Na výstupu z grafitové pecebyla na vytaženou křemennou kapilârtl nanesena pomocí nanašecího zařízení vrstva polyesterimidoveho laku, který byl vysušen jirůchodem sušicí pecí vyhřátou v horní části na 400 °C a lna 250 (1. lytvrzotfání poly. trendové vrstvy bylo pFOVGÚGHO zehříváním kapiláry v...

Egalizační přípravek pro povrchovou úpravu usní a ohebných plošných materiálů vláknitého charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240027

Dátum: 01.06.1987

Autori: Wedlich Wolfgang, Veselík Václav, Jagoš František, Schröfel Josef, Letý Karel, Flídr Josef

MPK: C14C 11/00

Značky: přípravek, povrchovou, úpravu, usní, ohebných, plošných, egalizační, materiálů, vláknitého, charakteru

Text:

...se zvýši kryvost apretur a zamezí se propadáni vodovć apretury usně.jsou tedy po usušení stejnoměrnějivykryté bez nutnosti dalšího zvyšovaní počtu nánosú barevné apetury. Tak se ušetří značné množství apretovacích roztoků,fyzická práce, elektrická energie pro pohon strojů a tepâná energie pro sušení dalších nánosů apretur.Egalizační prostředek podle vynálezu obsahuje hmotnostně 10 - 30 desetiprocentní vodné disperze směsi esterů,...

Způsob výroby ohebných plošných materiálů, zejména na stélky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250437

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lukáš Josef, Vašica Vladimír, Navrátil Ludvík, Jekl Lumír

MPK: A43B 13/38

Značky: zejména, stélky, ohebných, plošných, výroby, materiálů, obuvi, způsob

Text:

...požadavků výrobce obuvi.Pro způsob podle vynálezu je charakteristické, že se do vodné suspenze celulózových vláken, která tvoří 70 až 80 hmot. procent celkové hmotnosti výsledného produktu, přidává 1 až 20 hmot. procent, opět ve vztahu na hmotnost finálního výrobku, acetylénových sazí wo specifíckém povrchu 50 až 70 m 2//gramů, nejvhodněji tohoto typu sazí, uváděného na trh pod obchodním označením P 1250 se specitickým povrchem 64,5...

Způsob stohování ohebných plochých výrobků, zvláště tiskovin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250241

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hänsch Egon

MPK: B65H 31/06

Značky: zařízení, ohebných, tiskovin, způsobu, výrobků, způsob, provádění, zvláště, stohování, plochých, tohoto

Text:

...obvod nosného kotouče 37. Na vnějších koncích paprsků 38 jsou Volně otočně uložený přítlačné kladky 39. Nosný kotouč 37, paprsky 38 a přítlačné kladky 39 tvoří přítlačné ústrojí stohovacího zařízení 3. Na spodním konci Vloženého hřídele 36 je proti nosnému kotouči 37 připevněno řetězové kolo 49,po němž běží hnací řetěz 41, který je V zá 250241běru s řetězovým kolem 42, připevněným s druhým řetězovým kolem 44 na hřídeli 43.Druhé řetězové...

Způsob výroby ohebných plošných útvarů typu umělé usně reverzním postupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233874

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ponic Josef, Svoboda Jiří, Ťopek Karel

MPK: D06N 3/08

Značky: výroby, usně, útvaru, reverzním, umělé, postupem, způsob, ohebných, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýrazněné sytosti metalového, perleťového nebo flitrového vzhledu povrchové úpravy, která je současně ve zvýšené míře odolná proti opotřebení otěrem, se dosahuje tím, že se na reverzibilní podložku nejprve nanáší transparentní povrchová úprava, obsahující popřípadě podbarvení a na ni se ukládají funkční, tak zvané lícové vrstvy, avšak vrstva obsahující metalové částice, flitry nebo perleť se ukládá mezi vrstvu transparentní povrchové úpravy a...

Zařízení na posuv středního a upínacího mechanismu do záběru s unášečem ohebných disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234099

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kilian Pavel, Hradil Josef

MPK: G11B 17/02

Značky: disků, mechanismu, ohebných, posuv, unášečem, zařízení, středního, upínacího, záběrů

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit zařízení jednoduché, pohotové a snadno ovladatelné. Uvedeného cíle se dosáhne novou konstrukcí se středicím a upínacím mechanismem, uloženým otočně a osově suvně na rámu a souose s unášečem ohebných disků, který je otočně uložen na rámu, s přítlačným ústrojím středicího a upínacího mechanismu v poloze. Na rámu je uspořádán pružný závěs, na němž je otočně uložen středicí a upínací mechanismus a který je spražen s...

Zařízení k průběžnému ochlazování plochých ohebných útvarů z termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230101

Dátum: 01.05.1986

Autor: Trvaj Josef

MPK: B29F 3/08

Značky: plochých, ochlazování, termoplastických, průběžnému, zařízení, ohebných, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k průběžnému ochlazování plochých ohebných útvarů z termoplastických hmot zejména z PVC, PE nebo pryže, tvořené vstupní podávací částí, ochlazovací částí a výstupem vyznačující se tím, že podávací část je tvořená děleným pásovým dopravníkem /l/ s pohonem, na který vertikálně navazuje libovolný počet stupňovitě, protilehle uložených ochlazovacích baterií s pohonem, tvořených spodním podávacím válcem /4/ částečně obepnutým nekonečným...

Zařízení k tepelnému opracování plochých ohebných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230770

Dátum: 01.04.1986

Autori: Mičulka Zdeněk, Rektořík Vladimír, Žůrek František, Janírek Vladislav

MPK: C14B 1/10

Značky: tepelnému, zařízení, ohebných, opracování, materiálů, plochých

Text:

...kapaliny, která je unáěena porézním povrchem po celé dělce pružné pracovní části přítlačného válce. Přítlačný válec, je tak chráněn proti poškození tepelným účinkom opacovacího válce.Príklad .provedení zařízení podle vynálezu je schémeticky zobrazen na výkresech, kde značí obr. 1 celkový närýs s částečnýmiřezy přítlačrxým válcem e uložením vodicí kladky, obr. 2 řez rovi nou A - A dle obr. 1 a obr. 3 detail smáčecí trubice. Na čepech l...

Nátěrová hmota pro povrchovou úpravu ohebných plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222502

Dátum: 15.03.1986

Autori: Matula Miroslav, Karásek Otakar, Ševčík Bohumil, Uličný Jan

Značky: úpravu, povrchovou, materiálů, hmota, plošných, ohebných, nátěrová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nátěrové hmoty pro povrchovou úpravu ohebných plošných materiálů, zejména poromerů a koženek. Technologickým účelem vynálezu je usnadnění dispergace a zvýšení stability nátěrové hmoty, spotřebním účelem vynálezu je zlepšení organoleptických vlastností poromerů a koženek řízením stupně lesku a charakteru omaku. Uvedených cílů se dosahuje tím, že do nátěrové hmoty, obsahující polymerní pojiva, rozpouštědla, případně ještě...

Náhon ohebných disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221468

Dátum: 15.02.1986

Autori: Blaha Miroslav, Havran Jiří

Značky: ohebných, náhon, disků

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit konstrukci náhonu ohebných disků, umožnit jeho maximální přesnou výrobu na jedno upnuti v obráběcím stroji, usnadnit seřízení při montáži dané pevným výchozím bodem,příp. i bez vytváření dalších pomocných bodů, a umožnit použití jednoduchých převodů mezi vřetenem a pohonem. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukcí náhonu ohebných disků uspořádaného na základní desce, alespoň s jedním unášečem spřaženým s pohonem, se...

Zvuková izolace ohebných odsávacích rour dřevoobráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221322

Dátum: 15.01.1986

Autor: Prokeš Stanislav

Značky: zvuková, dřevoobráběcích, strojů, odsávacích, izolace, ohebných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci zvukové izolace ohebných odsávacích rour dřevoobráběcích strojů. Podstatou vynálezu je překrytí stávající ohebné roury opatřené vrstvou pohltivého materiálu obaleného plastickou fólií tvarovanou rourou z plastického materiálu, jejíž povrch může být vlnitý, nebo tvarovaná roura je sestavena ze vzájemně pospojovaných článků.

Zařízení k vysmekování ohebných plošných výrobků, zejména tiskovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224623

Dátum: 15.01.1986

Autor: Reist Walter

Značky: plošných, vysmekování, zařízení, ohebných, zejména, výrobků, tiskovin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vysmekování ohebných, plošných výrobků, zejména tiskovin, jež jsou drženy chapadly dopravníku, připevněnými v odstupech na tažném ústrojí, z dopravního proudu, s alespoň jedním zapínatelným a vypínatelným vysmekovacím ústrojím, jež v zapnutém stavu otevírá kolem probíhající chapadla, vyznačené tím, že v oblasti vysmekovacího ústrojí (8, 109) je uspořádána alespoň jedna narážka (18, 115, 116), jež je při zapnutí nebo vypnutí...

Způsob vytváření nánosů z vodorozpustných apretur na ohebných plošných útvarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222344

Dátum: 01.12.1985

Autori: Havlíček Josef, Horák Stanislav, Balcar Stanislav, Cikán Václav

Značky: ohebných, útvarech, vytváření, způsob, vodorozpustných, plošných, nánosu, apretur

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevných úprav na povrchu ohebných plošných útvarů typu přírodních nebo syntetických usní. Účelem vynálezu je dosáhnout jakostnějšího nánosu při použití clonového nanášení, zejména odstraněním tak zvaných "suchých" míst na povrchu upravované usně tam, kde došlo k přerušení souvislosti clony. Tohoto účelu se dosahuje podle vynálezu tím, že předtím než clona nanášané vodorozpustné apretury přechází při dopadu na povrch...

Zařízení pro oddělování ohebných tenkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231576

Dátum: 05.06.1985

Autori: Seyfarth Gerhard, Köhler Eberhard, Grosse Klaus, Aurich Horst, Ochsenfarth Hans-christian, Nestler Michael, Bochmann Brigitta

MPK: B65H 3/22

Značky: tenkých, materiálů, zařízení, ohebných, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro oddělování ohebných tenkých materiálů od stohů, zejména v oděvném průmyslu, a dále jej lze využít pro oddělování pletených a kožených výrobků. Úkolem vynálezu je dosažení úplného relatívního pohybu horní součásti vzhledem ke stohu a docílení plošného oddělování od stohu. Zařízení osahuje jedno nebo několik jehelních lůžek s dvojitými jehlami, z nichž jedna je upevněná Pevně a další vykonávají zakřivený pohyb. Na...

Zařízení na posuv upínače a středicího zařízení do záběru s unášečem ohebných disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217231

Dátum: 15.03.1985

Autor: Blaha Miroslav

Značky: zařízení, středicího, disků, upínače, posuv, záběrů, unášečem, ohebných

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit konstrukci, zmenšit rozměry a zjednodušit obsluhu uvedeného zařízení při použití minimální síly k ovládání. Uvedeného účelu se dosáhne novou konstrukcí zařízení uspořádaného na rámu a používajícího šrouby a matice, kde na rámu je otočně uložen alespoň jeden šroub s maticí, na níž je souose s unášečem otočně uložen upínač se středicím zařízením, přičemž šroub je spřažen ozubeným převodem s ovládací rukojetí, jejíž...

Zařízení k tepelné úpravě ohebných prodyšných plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217740

Dátum: 15.02.1985

Autor: Srstka Jaroslav

Značky: tepelně, úpravě, útvaru, prodyšných, zařízení, plošných, ohebných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se uplatní v textilním průmyslu, při výrobě netkaných textilií. Zařízení podle vynálezu zahrnuje prostředky k vedení ohebných prodyšných plošných útvarů a natavovací oddíl vybavený alespoň jedním natavovacím tělesem a dvojicí souběžných dutých otočných přítlačných válců, z nichž jeden obsahuje odsávací potrubí a je perforován. Tímto zařízením je možno nejen natavit jeden povrch prodyšného plošného útvaru, nýbrž i fixovat a zhutnit tento...

Zařízení pro vedení ohebných kabelů nebo hadic od pevného místa připojení k pohyblivému spotřebiči ohebnou kovovou hadicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214725

Dátum: 15.09.1984

Autor: Jung Werner

Značky: pohyblivému, připojení, vedení, hadicí, místa, spotřebiči, kovovou, ohebnou, kabelů, hadíc, zařízení, pevného, ohebných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení ohebných kabelů nebo hadic od pevného místa připojení k pohyblivému spotřebiči ohebnou kovovou hadicí, vytvořenou z kovového pásu profilovaného do dvou nebo více žlábků a šroubovitě vinutého tak, že hrany žlábků jednotlivých závitů jsou ve vzájemném záběru, vyznačené tím, že do sebe zapadající hrany (5, 6) žlábků k sobě přilehlých závitů (3, 4) jsou v podélné obvodové oblasti (B) kovové hadice (1) aretovány v podélném směru...

Přípravek pro obracení ohebných plochých výrobků ve tvaru pytlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222963

Dátum: 09.04.1984

Autori: Liebig Andreas, Glasow Gunthard

Značky: výrobků, tvaru, ohebných, obracení, přípravek, plochých, pytlů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku pro obracení plochých výrobků ve tvaru pytlů, zejména pro obracení ložních povlaků. Cílem vynálezu je vytvoření přípravku, provedeného podle typorozměru optimálně, jehož pomocí je možno obracet velké ploché výrobky ve tvaru pytlů. Tento přípravek má zvýšit produktivitu práce a snížit fyzické zatížení obsluhujícího personálu. Podle vynálezu jsou obracecí prvky umístěny na hřídeli a mohou se podél ní pohybovat. Obracecí...