Patenty so značkou «ohebný»

Kabelový ohebný kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 276332

Dátum: 13.05.1992

Autor: Laník Petr

MPK: H01B 7/18

Značky: ohebný, kanál, kabelový

Vodoodpudivý prodyšný ohebný plošný útvar pro svršky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269806

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pospíšil Miroslav, Lepík Jan, Ťopek Karel, Svoboda Jiří, Kokeš Jiří

MPK: B32B 27/34

Značky: útvar, obuvi, svršky, ohebný, vodoodpudivý, plošný, prodyšný

Text:

...kyseliny akrylové, popř. Jejich směsi, dále polymerů polyvinylacetátových,kopolymerů vinylacetátu s estery kyseliny maleinové a kyseliny akrylové, vinylacetát-etylén, vinylacetát-etylén-vinylchlorid, a to jak s obsahem změkčovadel, tak i bez nich. Nanášeny jsou ve formě zahuštěné zpěněné vrstvy o objemové hmotnosti 250 až 800 g/m 3, v množství 0,06 až 0,40 kg/m 2 na rub licového materiálu ł. Při výběru polymerniho systému jsou nejvýhodnější...

Plošný ohebný materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262082

Dátum: 10.02.1989

Autori: Karásek Otakar, Tomášek Miroslav, Dudák Zdeněk

MPK: D06N 3/00

Značky: materiál, plošný, způsob, výroby, ohebný

Text:

...z koagulační lázně proní kalo v průběhu koagulace přes celou tloušt ku koagulovaného nánosu.Impregnovaaným vláknltým útvarem může být obecně tkaná i netkaná textílie na bázi přírodních .nebo syntetických vláken,po případě jejich směsi. Může být použito take útvarů přlpravených ze směsi vláken syntetických a kolagenových, získaných rozvlákaněním, případně rozpuštěním odpadů z přírodních usní. ako výchozí vláknitý substrát lze...

Ohebný souborný vodič pro pohyblivé přívody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257702

Dátum: 15.06.1988

Autor: Ulrych Miloš

MPK: H01B 7/18

Značky: přívody, souborný, pohyblivé, vodič, ohebný

Text:

...silového elektrického vedení se projeví místním zčernámím nebo zrcadlovým pokovením vnitřku plaště. Porucha vedení hydraulického okruhu jiného než toho, kterému je určen prostor mezi pláštěm a povrchy v něm uložených vedení, se projeví proniknutím unikajícího kapalného média do tohoto prostoru o nižším tlaku. Při vzájemné odlišném zabarvení obou těchto médií lze snadno vizuálně zjistit místo poruchy i směs proudění unikajícího média.Porucha...

Ohebný plošný útvar sendvičového provedení pro svršky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253621

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lukovský Leo, Štěrba František, Macků Vladimír

MPK: A43B 23/00

Značky: plošný, útvar, svršky, sendvičového, provedení, obuvi, ohebný

Text:

...zejména výhodné sorpčni a nesorpční vlastnosti a dokonalou prodyšnost, tedy propustnost pro vzduch a vodní páry, v kombinaci s dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi- 3 253 521 v případě speciálních požadavků je v alternativním provedení neprodyšný, při zachování ostatních hygienických vlastností.Ohebny plošný útvar podle vynálezu je blíže popsán v následujícím popisu s přihlédnutím k přiloženému výkresu, na němž značí obr. 1 rozložení...

Nehořlavý ohebný azbestocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235296

Dátum: 01.10.1987

Autori: Franc Vladimír, Vichta Augustin, Kovář Jan, Ministrová Marie, Rovnaník Eduard, Lejsek Lubomír, Pinkava Jan

MPK: C04B 43/04

Značky: prvek, azbestocementový, ohebný, nehořlavý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká azbestocementových prvků. Účelem vynálezu je zajistit odolnost výrobku proti dynamickému namáhání, zejména rázovému zatížení, při zachování dobré obrobitelnosti a ohebnosti. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že disperzní výztuž je tvořena kombinací vláken azbestových, buničitých a syntetických vláken polyolefinových a/nebo polyvinylových.

Ohebný ohřívací induktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247124

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kopecký Bohumil, Eernoch Karel

MPK: H05B 6/36, H05B 11/00

Značky: ohebný, induktor, ohřívací

Text:

...o 6 oňMoň 8, a Taxxe ónaroapx TOMY, qro 0 TBepCTHñ 10 BHHOHHBHH YHHHHGHHHH- Merannnqecxan nonaa oöoňua 8 Bmnonnena őoąxooöpasuoň B-HHOCKOCTH ocnonHora rnőa (cMoTpH Qur. 1), T 0 ecrb B nnocKocTH MaKcHMaHhH 0 BOSMOXHOŘ xpnw~z aueuu Harpeaarena. Takoe ncuonnenne oöoňum 8 oöecneunnaer ocwaroqnym MexaHuqecxym npoqnocrb Harpenawenn, Tax xax ynapnue nárpysxu npnuumamr-Ha yanm 2, nmemmne xpynxnñ aneMeHT - Kepaunúecxue BTYHKH 3, a caoöouo sucnmue...

Ohebný trn k výrobě pryžových hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251423

Dátum: 16.07.1987

Autori: Václavek Miroslav, Žáček Pavel, Bartoš Otakar, Rigo Jiří, Vlček Vladimír, Brokl Zdeněk

MPK: B29D 23/00

Značky: pryžových, výrobe, hadíc, ohebný

Text:

...něknutí použitého terloplaetu dochází v těchto Iístech k dorornecín povrchu trnu, nehodnocujícín tm i pryłovou hadici.lbvýhody uvedených trnd z ternoplaetů odstraňuje ohehý trn k výrobě pryłových hadic podle vynilezu. Podstata vynálezg epočívá v ton, že uvnitř podlouhlćho vňlcovitého tčleea trnuz tornoplaatu, například polypropylenu, jsou podćl ony tlleoe trnu vytvoreny uzavřená, plynen naplnené dutiny, ktere áeou od nebe oddčleny...

Ohebný plošný vrstvený materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232700

Dátum: 15.12.1986

Autori: Petřík Stanislav, Kahánek Václav, Varhaník Jiří

MPK: B32B 5/00

Značky: ohebný, vrstvený, způsob, výroby, plošný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o materiál sestávající z lícové polymerní nebo polymerním pojivem impregnované vláknité vrstvy, kompaktní nebo lehčené laminační mezivrstvy a podkladové vláknité vrstvy, případné rovněž impregnované polymerním pojivem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že laminační mezivrstva zhotovená z elastomerní směsi, zejména na bázi přírodního kaučuku, butadien-styrenového kaučuku, butadien-akrylonitririlového kaučuku nebo polyuretanového...

Ohebný trn k výrobě pryžových hadic a způsob i zařízení k výrobě tohoto trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231405

Dátum: 15.06.1986

Autori: Růžička Josef, Petroš Zdeněk, Bartoš Otakar, Sochor Antonín, Brokl Zdeněk

MPK: B29H 7/14

Značky: pryžových, způsob, ohebný, hadíc, výrobe, tohoto, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší především problém konstrukce ohebného trnu, který má nízkou hmotnost a je snadno a rychle vyrobitelný. Problém je vyřešen tím, že v tělese (2) trnu (1) jsou upraveny podlouhlé dutiny (3), které jsou rozmístěny pravidelně podél osy tělesa trnu a jsou od sebe odděleny přepážkami (4) spojenými integrálně s tělesem trnu (viz obr. 1 na přiloženém výkresu). Rychlou, plynulou a snadnou výrobu trnu umožňuje způsob podle vynálezu, při němž...

Plošný ohebný materiál se zlepšenými sorpčními vlastnostmi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230916

Dátum: 15.06.1986

Autori: Karásek Otakar, Dudák Zdeněk, Hodobáš František, Petřík Stanislav

MPK: D06N 3/08

Značky: výroby, zlepšenými, způsob, vlastnostmi, ohebný, sorpčními, plošný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Základem plošného ohebného materiálu se zlepšenými sorpčními vlastnostmi, určeného zejména pro zpracování v obuvnickém, oděvním, galanterním a nábytkářském průmyslu, je vrstva tvořená polymerní matricí polyuretanového pojiva, s výhodou na bázi hydrofilní polyuretanmočoviny, ve která je uložen tkaný, netkaný nebo pletený vláknitý útvar, zejména na bázi hydrofilních vláken, a/nebo hydrofilní přísada, případně směs přísad, především ve formě...

Nehořlavý ohebný asbestocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229800

Dátum: 01.05.1986

Autori: Franc Vladimír, Lejsek Lubomír, Rovnaník Eduard

MPK: C04B 43/04

Značky: nehořlavý, asbestocementový, prvek, ohebný

Zhrnutie / Anotácia:

Nehořlavý ohebný asbestocementový prvek, vyznačující se tím, že obsahuje 5 až 20.hmot.% chrysotilového asbestu tříd 3 až 6 dle ON 72 1760 nebo jejich vzájemných směsí, dále 5 až 20 hmot. % sulfátové buničiny o jemnosti 5 až 40 °SR a/nebo odpadní buničiny s obsahem 70 až 99 hmot. % vláknitého podílu a dále 50 až 90 hmot.% portlandského cementu.

Ohebný roztahovací kabelový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 228450

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hanzelka Zdeněk

Značky: kabelový, ohebný, roztahovací

Zhrnutie / Anotácia:

Ohebný roztahovací kabelový kryt, vyznačený tím, že sestává z jednotlivých částí (3) ve tvaru harmonikového měchu navzájem spojených, přičemž každá z těchto částí (3) je uvnitř spojena s vozíkem, tvořeným dvojicemi koleček (2), dosedajícími proti sobě na okraje plochy kabelu (1).

Vrstvený plošný ohebný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223228

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petřík Stanislav, Varhaník Jiří, Plička Eduard, Karásek Otakar, Mikula Jaroslav, Výlet Jiří

Značky: vrstvený, výroby, ohebný, způsob, plošný, útvar

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vrstveného plošného ohebného útvaru, který je určen především pro galanterní, oděvní a obuvnické aplikace, a způsobu výroby tohoto útvaru. Vrstvený plošný ohebný útvar se skládá z podkladové vláknité vrstvy, přímo nebo prostřednictvím laminační vrstvy připojené střední lehčené vrstvy a krycí vrstvy, případně z podkladové vláknité vrstvy a přímo nebo prostřednictvím laminační vrstvy připojené krycí vrstvy. Podstatou vynálezu je...

Stabilizační člen pro ohebný rotující paměťový kotouč informační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 227655

Dátum: 15.02.1986

Autori: Rigbey Leonard John, Cox Allen Ronald, Hatchett Michael Robert

Značky: stabilizační, ohebný, paměťový, člen, pamětí, informační, rotující, kotouč

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizační člen pro ohebný rotující paměťový kotouč informační paměti, který je umístěn v přímé blízkosti tohoto kotouče kolmo k jeho ose otáčení a jehož vodicí plocha je opatřena prohlubeninami pro zmenšení možných přilnavých sil, vyznačující se tím, že prohlubeniny jsou rozloženy jako pravidelný mřížový vzor po celém vodicím povrchu a součet prohloubených ploch je menší než polovina celé vodicí plochy.

Ohebný plošný útvar, propustný pro vodní páry a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225003

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kostka Pavel, Plička Eduard, Mikula Jaroslav, Odstrčilová Helena, Výlet Jiří

Značky: páry, výroby, útvar, způsob, vodní, plošný, propustný, ohebný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohebný plošný útvar, propustný pro vodní páry na bázi polyuretanového předpolymeru a způsob jeho výroby. Útvar sestává z podkladové vláknité vrstvy, pěnové vrstvy, případně laminační a krycí vrstvy a spočívá v tom, že polymerní hmota alespoň jedné z vrstev je produktem reakce polyuretanových předpolymerů a vody z plynného prostředí za katalytického působení 0,001 až 5 % hmot. sloučenin, obsahujích terciární dusík, zvláště ze skupiny terciárních...

Ohebný vláknitý plošný útvar, propustný pro vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 221058

Dátum: 15.01.1986

Autori: Výlet Jiří, Plička Eduard, Karásek Otakar

Značky: plošný, vodní, propustný, páry, útvar, ohebný, vláknitý

Zhrnutie / Anotácia:

Ohebný vláknitý plošný útvar, propustný pro vodní páry, jehož podkladová vrstva je složena z vláken impregnovaných bezrozpouštědlovou termoreaktivní směsí na bázi polyesterů, polyéterů nebo jejich směsí a polyizokyanátů, přičemž termoreaktivní směs obsahuje prodlužovala specifikovaného typu. Materiál podle vynálezu se vyznačuje měkkostí, ohebností, snadnou tvarovatelností a propustností pro vodu. Lze jej použít, jako podklad nebo samonosný...