Patenty so značkou «ofsetové»

Leptací roztok pro výrobu ofsetové tiskové formy na vícekovových podložkách pro leptání za normální teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259834

Dátum: 15.11.1988

Autori: Václavková Jitka, Huječek Milorád, Pazúr Vilém, Svoboda Ladislav

MPK: B41N 3/00

Značky: vícekovových, výrobu, teploty, ofsetové, leptání, podložkách, formy, roztok, leptací, normální, tiskové

Text:

...jehož podstatu tvoří kyselina chlorovodíková ve směsi s chloridem vápenatým a dvojsytnými nebo trojsytnými alkoholy nebo jejich směsmi, a se stimulátorem leptání, kterým je sira, sloučeniny síry z oblasti sulfidů, polysulíidů, thiosíranů a organických slçučenin, nebo rePřitomností dvojsytných nebo trojsytných alkoholů nebo jejich směsi, např. 1,2,3-propantriolu, ve směsi s chloridem vápenatým a kyselinou chlorovodíkovou za přítomnosti...

Mechanizmus bočnej náložky pre ofsetové a knihtlačové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252877

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 21/14

Značky: stroje, ofsetové, bočnej, mechanizmus, náložky, knihtlačové

Text:

...cy.klov tlačového agregátu. List papiera 1 sa pohybuje sme 4rom .k predný-m náložikálm 3 .po nalklaciacolm stole 2 a akonáhle tento začne prechádzať medzi tlakovými guľôčkami 6 a vondiacim-i guľôčkami 7, .automaticky sa zväčši- pritl-ak prritlačných .pružných prvkov 9 jpnewmaticiného .prítlia~čneh.o zariadenia B na tlakové guľôčky E. Súčasne sa začne list qpajpiera,okrem pohybu po .nalklavdacom stole 2, aj bočne pohybovať smerom k bočnej...

Tiskový lak pro ofsetové tiskové formy na hliníkové podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241844

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mislovieová Danica, Krško Ján, Toman Rudolf

MPK: C09D 11/10

Značky: formy, hliníkové, tiskové, podložce, ofsetové, tiskový

Text:

...vynálezu tvoří přídavek 5 až 50- hmot. s vodou mísitelííých rozpouště-clel ze skupiny etylénglwkolaílkyléterü a jejich derivátů ra 0,2 až 5 hmot. palrafinicukých látek ze skupiny zahrínující parafinový olej, pevné .paruatinioké uhlovodíky, nízkomoleíkulární polyetylén či otazktícký polypropylen, vztaženo na celkovou hmotnost loklu.Vedle rozpouštědel mísitelných s vodou se v tisk-ovém laku .aíplikují i rozpouštědíla s vyšší teplotou varu...

Korektúrny prípravok na ofsetové tlačové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239588

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kuniak 1udovít, Kovaleík Štefan, Kordík Jozef, Krajoáková Viera

MPK: B41L 41/00

Značky: ofsetové, tlačové, prípravok, formy, korektúrny

Text:

...10 až 65 hmotnostných nižších alkoholov,výhodne etanolu a butanolu, 20 až 60 hmotorganické rozpúštadlá na báze nižších alkoholov s prídavkom dimetylformamidu a/alebo benzaldehydu rozpúštajú svetlocitlivú vrstvu. Polyetylénglykoly vytvárajú pastovitú konzistenciu korektúrneho prostriedku, čo umožňuje jeho jednoduché nanášanie na povrch tlačovej formy, bez roztekania rozpúštadiel po jej povrchu a svojím pôsobením podporujú rozpúštanie...

Čisticí roztok pro hliníkové ofsetové desky s oxidovaným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231469

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pavelka Jan, Královský Josef

MPK: G03F 7/02

Značky: roztok, desky, čisticí, oxidovaným, ofsetové, hliníkové, povrchem

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí roztok je určen k vyčištění tiskových míst na hliníkové tiskové desce pro zvýšení adheze tiskového laku. Podstatu roztoku tvoří hydroxid sodný, dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové a voda.

Barevnice zejména pro ofsetové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224798

Dátum: 01.09.1984

Autori: Laníček Josef, Rotter Josef

Značky: barevnice, stroje, ofsetové, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Barevnice zejména pro ofsetové stroje obsahující válec duktoru a těleso barevnice se soustavou radiálně k válci duktoru posuvně stavitelných prostředků, vyznačující se tím, že stavitelné prostředky jsou tvořeny lamelami (3), na jejichž stykových koncích s válcem duktoru (6) jsou žlábky (4) s proměnnou hloubkou dna, přičemž lamely (3) jsou s válcem duktoru (6) v radiálním záběru prostřednictvím vodicích ploch (5) žlábků (4).

Ofsetové tiskací sekce pro tisk s pryžových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218880

Dátum: 01.07.1984

Autor: Feustel Harald

Značky: forem, sekce, tiskací, pryžových, ofsetové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ofsetových tiskacích sekcí pro tisk s pryžových forem se čtyřmi tiskacími mechanismy, jejichž přenosové mechanismy jsou pro zapojení a vypojení tlaku ulomeny v excentrových pouzdrech. Cílem vynálezu je racionální výroba tiskacích sekcí. Tiskací sekce mají být dále vyráběny s většími možnostmi použití. Úkol vynálezu spočívá v tom, aby tytéž boční stěny mohly být použity pro vertikální i horizontální pohyb papírových pásů. V daném...