Patenty so značkou «odvodu»

Prídavný systém odvodu energie a parovzdušnej zmesi z hermetickej zóny jadrovej elektrárne VVER 440/230 pri úniku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 855

Dátum: 07.06.1995

Autor: Tkáč Andrej

MPK: G21D 1/02

Značky: přídavný, hermetickej, úniku, chladiva, parovzdušnej, jadrovej, odvodu, zmesí, elektrárne, energie, systém, zóny

Text:

...do atmosféry. Výhodou navrhovaneho technickeho riešenia je,že zabezpečí nereeiahnutie maximalneho projektového tlaku v hermetických prieetormch a v nádrži havarijnej zásoby chladiva pre všetky havárie s únikom chladiva až do roztrhnutia potrubia maximalneho priemeru.Ďalšie výhody spočívajú v menšom úniku primarneho chladiva do oko 1 iapretoäe časť chladiva zostane zachytenà V nedržihavarijna zásoby ch 1 adiva.V neskoršej fáze havárie je...

Způsob recirkulace nebo odvodu úletu popílku z reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270334

Dátum: 13.06.1990

Autori: Řeháček Zdeněk, Jeřábek Vladimír

MPK: C10J 3/56

Značky: provádění, úletů, zařízení, recirkulace, tohoto, způsobu, popílku, způsob, reaktoru, odvodu

Text:

...amen s chladícím pláätěn, šnekem nebopístam zasahuáíoímdo vetupmí části těleea a výatupní váleovou nebo kuželovitê konvergentní hubiei. Pro řízení intenzity atlačení popílku Je za výstupní hubići deska nebo kužel přieunovaný k hnbici nebo zatlačovaný do otvoru hubice. Šnak Je váloový nebo kuželovitö konversentní e rovnoaěrným atoupáním, se atoupáním zmenšuJíoím se ve směru dopravy nebo Jedich kombinací. Šnek či píat mohou býts vnitřním dutým...

Čisticí zařízení hrdla odvodu plynu, jako součást tlakového generátoru a předchladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266655

Dátum: 12.01.1990

Autori: Štrych Jiří, Jaroměřský Jaroslav, Dostál Jaroslav, Felcman Jiří

MPK: C10J 3/00

Značky: součást, hrdla, plynů, předchladiče, čisticí, generátoru, zařízení, odvodu, tlakového

Text:

...době je vysunut z proudu plynu,a tim nedochází k jeho provoznímu zanášení.Příklad provedení čisticího zařízení hrdla odvodu plynu je schematicky znázorněn na výkreeu, který znázorňuje nárysnýČistici element 5 je umistěn v hrdle 3 předchlediče Š,který-je spojen s hrdlem odvodu plynu 5 generátoru Q. Čietici element 3 je upevněn na konci vodiciho hřidele Q, který je opatřen jednochodým nebo vicechodým,např. lichoběžnikovým závitem. Vodíci...

Způsob odvodu tepla vzniklého v adiabatickém reaktoru při výrobě anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263430

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozinek Radovan, Bancíř Karel, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/52

Značky: způsob, odvodu, adiabatickém, anilinu, vzniklého, výrobe, tepla, reaktoru

Text:

...za tlaku 0,7 až 2,5 Mľe za vzniku vodní páry a teprve poté se další část tepla předá vodíku vstupujícímu do reakce a nitrobenzenu vstupudícímu do reakce arnásledně se zbylá část tepla odvede chladící vodou. Výhodou způsobu odvodu tepla podle vynálezu je kromědokonalého využití reakčního tepla vznikľěho v adiabstickém reaktoru zabezpečení revnoměrného přívodu tepla nastřikovaným nitrobenzenem a vodíkem do sytíoí kolony a tedy i zlepšení...

Zařízení k odvodu odpadového paliva od vstřikovače paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256536

Dátum: 15.04.1988

Autor: Gonsior Ladislav

MPK: F02M 61/16

Značky: vstřikovače, odvodu, odpadového, zařízení, paliva

Text:

...vstřikovače paliva.Vytvořením trubky odpadu paliva s dutou přítlačnou spojkou se docílí odstranění apojovacího prvku - šroubení z těleea vetřikovače palivafa tím jeho zjednodušení. zlepší.ee příatupnoet ke spojí, zjednoduší a urychlí se montáž ademontáž trubky odpadu paliva na vstřikovač paliva. Změnou spojení je umožněno zkrácení trubek odpadu paliva, tím se uepoří materiál, sníží se jejich vibrace a zvýši se životnost trubek. Řešení je...

Způsob odvodu mikroorganismů z biochemického reaktoru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246645

Dátum: 16.11.1987

Autori: Neumannová Milada, Tichý Stanislav, Novák Josef, Addšt Zdenik, Boezovský Josef, Uruba Vladimír

MPK: C12M 1/08

Značky: mikroorganismu, provádění, reaktoru, zařízení, způsobu, způsob, biochemického, odvodu

Text:

...málně průměru cirkulačního válce. přičemž vstupní průřez odtahového potrubí směřuje nahoru.3 246645 Vstupní průřez odtahového potrubí se rovná nejméně průžezu odtahového potrubí součástí vstupního průŕezu je stěna fermentoru. Do odtahového potrubí je zaástěno vstupní potrubíodpěňovacího oleje. Odtahové potrubí může být propojeno se spodním odtahovým potrubím.výhodou způsobu odvodu mikroorganismů v části zápary podle vynálezu je to, že je...

Fluidní uzávěr odvodu popela z fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253345

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kubart Miroslav, Novotný Richard

MPK: F23J 1/00, F23C 11/02

Značky: uzáver, popela, vrstvy, fluidní, odvodu

Text:

...konce pravé přepážky ll a levé přepážky ll. Horní hrana ohrazení gg je položena výše než nejvyšší místo přívodního otvoru É. Mezi spodní hranou ohrazení gg, jmenovitě mezi spodními hranami pravé přepážky ll a levé přepážky ll a povrchem fluidizačního roštu g jsou provedeny odtokové štěrbiny ll. Příčná přepážka lg je podepřena na fluidizačním roštu 9. Pod fluidizačním roštem 2 je umístěn uzavírací orgán lg, v tomto případě pravá klapka lg a...

Způsob regulace odvodu tepla z fluidního ohniště a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238986

Dátum: 01.07.1987

Autori: Konečný Milan, Beránek Jaroslav, Červinka Václav, Kichler Jiří

MPK: F28D 13/00

Značky: způsobu, ohniště, tohoto, tepla, fluidního, způsob, provádění, zařízení, regulace, odvodu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace odvodu tepla z fluidního ohniště, při němž se objemový průtok spalovacího vzduchu dělí do dvou proudů, které se zavádějí odděleně do dvou skupin dílčích fluidních vrstev, obsažených v ohništi a množství tepla odváděného z ohniště se řídí rychlostí cirkulace částic mezi sousedními dílčími fluidními vrstvami, která je ovládána změnami poměru objemových průtoků dílčích proudu spalovacího vzduchu do obou skupin sekcí. Popsáno je...

Zařízení pro mechanizované připojení přívodu páry a odvodu kondenzátu v případě formopodložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239061

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vajtr Miloslav, Salcman Ivo

MPK: B28B 7/26, B28B 21/78

Značky: odvodu, přívodů, případě, páry, zařízení, kondenzátu, mechanizované, formopodložek, připojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mechanizované připojení rozvodu páry a odvodu kondenzátu v případě formopodložek. Zařízení sestává z konzoly nerozebíratelně spojené s nosným sloupem přívodního a odpadního potrubí, na kterém jsou připojeny rozbočky s uzavíratelnými ventily a pružnými hadicemi s koleny a na nosném sloupu jsou umístěny rovnoběžné desky, mezi nimiž jsou uloženy páky a zdvihové válce, přičemž konce pák a dvojramenných pák jsou otočně spojeny s...

Zařízení k vylučování a odvodu nečistot při bezvřetenovém předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247709

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chrtek Milan, Dykast Jaroslav

MPK: D01H 7/895

Značky: odvodu, vylučování, předení, zařízení, bezvřetenovém, nečistot

Text:

...dopřádacím stroji 3 sestávají v příkladném provedení z roivorového telesa 1, ve kterém je uložen spřádací rotor lt poháněný hnaicím řemenem 24, a z ojednocIo-vacího telesa 2, v jehož dutině uzavřené víkem 14 je uspořádán hnaný podávací váleček 17 pro podávání vlákenlnéhro níateríálu 4 k přířazenému rozvolňlovacímu válečku 5, jehož pracovní plocha je orpotřena ojehleným potahem 18. Rozvolňovací váleček poháněuný hnaeím řemenem 34...

Způsob nepřetržitého odvodu části proudu surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230655

Dátum: 15.01.1985

Autori: Funke Werner, Oberländer Gerhard Rndr, Müller Reinhard

MPK: G01N 1/22

Značky: odvodu, proudu, surového, plynů, nepřetržitého, částí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím způsobu a zařízení pro kontinuální odběr vzorků plynu ze surového plynu, který je pod vysokým tlakem a má vysokou teplotu a je silně znečištěn prachem, mazutem a vodní parou, bez ohrožení bezpečnosti, je možno získat čistý a chladný měřený plyn, kontinualně vedeny k měřicím přistrojům pro řízení plynových generátorů. Dosažení uvedeného cíle se dosahuje v podstatě použitím dvojnásobného anizokinetického odběru jednak surového plynu z...

Způsob odvodu částic nevhodných pro fluidaci a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217560

Dátum: 15.09.1984

Autori: Čech Bohumír, Vilimec Ladislav

Značky: odvodu, zařízení, nevhodných, fluidaci, způsobu, tohoto, částic, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob odvodu částic nevhodných pro fluidaci a zařízení k provádění tohoto způsobu složené z otočného fluidního roštu, který je uložen a utěsněn ve skříni opatřené ve své horní části vstupním hrdlem s výstupním otvorem. Fluidní rošt, jenž je opatřen otvory, má na svém vnějším povrchu vytvořeny vynášecí komůrky. Před vstupem do podávací fluidní vrstvy prochází přiváděná hmota třídicí fluidní vrstvou, která je vytvořena nad...

Zařízení k odvodu kondenzačního tepla v podzemí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224232

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zemánek Jan, Trachta Jaroslav, Mayer Rudolf

Značky: zařízení, kondenzačního, odvodu, podzemí, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odvodu kondenzačního tepla, zejména pro hlubinné doly, sestávající z rozvodných armatur, sprchové komory a eliminátoru, vyznačené tím, že v horizontálním důlním díle (10) je mezi přívodní výdušnou cestou (12) a výstupní výdušnou cestou (13) instalována sprchová komora (30), jejíž rozstřikovací jednotky (22) jsou napojeny na alespoň jednu přívodní větev (21), navazující na hlavní přívod (20) kondenzační vody, přičemž vstup sprchové...

Zařízení k samoregulačnímu odvodu kondenzátu vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 215603

Dátum: 15.04.1984

Autori: Procházka Lubomír Ústí Nad Labem, Ryttnauer Emil Dipl Unčín

Značky: zařízení, samoregulačnímu, odvodu, kondenzátu, vodní, páry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k samoregulačnímu odvodu kondenzátu vodní páry. V komunální i průmyslové praxi, zejména chemickém průmyslu se často používá aparátů, ve kterých se předává teplo. Jako teplonosné médium se nejčastěji používá vodní pára, která v topném prostoru aparátu předává své skupenské teplo a po ochlazení pod rosný bod kondenzuje. Vzniklý kondenzát se obvykle shromažďuje a vrací jako napájecí voda do vyvíječů páry. K regulaci odvodu...