Patenty so značkou «odvodňovací»

Odvodňovací valec určený na odvodňovanie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4486

Dátum: 01.06.2006

Autori: Blaško Igor, Droppa Peter, Palatinus Juraj

MPK: C02F 11/12

Značky: odvodňovanie, odvodňovací, určený, válec, kalov

Text:

...nosnej trubky. Nosná trúbka je na svojich koncoch opatrená čapmi.Je výhodné ak kotúč je opatrený najmenej jedným ďalším otvorom a po celom svojom obvode striedavo opatrený výrezmi a výstupkamí.Zistilo sa, že je výhodné, keď profily sú v tvare V, pričom ich ramená zvierajú uhol 45 až 135 ° a zapadajú do výrezov kotúča svojou hrúbkou a šírkou.Z dôvodu dosiahnutia lepšieho odvodnenia kalu je výhodné, keď kotúč je opatrený najmenej jedným...

Odvodňovací odtok pre ploché utesnené plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1544

Dátum: 13.05.2005

Autor: Gleich Wolfgang

MPK: E04D 13/04

Značky: odvodňovací, plochy, utesnené, odtok, ploché

Text:

...krycej dosky 8. Namiesto troch dištanćných stenových prvkov 9 môžu byt tieto dištančné stenové prvky tiež štyri alebo ich môže byt viac. V zostavenej polohe jednotlivých konštrukčných súčastí vymedzuje krycia doska 8 s doskovou časťou 4 základného telesa 2 obiehajúci vtokový otvor 10, ktorý výškovo môže byt vytvorený ako relatívne malý, takže samotný je bezprostredne účinný ako zachytávać lístia a kamienkov. Nasadzovacie teleso 3 môže byt...

Odvodňovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13080

Dátum: 29.10.2004

Autori: Charon Jean-luc, Pichon Daniel, Serin Jean-pierre, Paucod Jean-michel, Benesteau Claude

MPK: E01C 11/22, E03F 3/04

Značky: prvok, odvodňovací

Text:

...výhodne zabezpečuje udržanie takto vytvoreného odvodňovacieho kanálu v polohe dosiahnutej konečným zaklinovaním a niveláciou.Teleso odvodňovacieho prvku má najmenej jeden bočný výstup, ktorý je vybavený vnútorným upevňovacím členom tvoreným rebrom usporiadaným v radiálnom výčnelku tohto výstupu a vonkajším upevňovacím členom, ktorýpredstavuje drážka upravená na tomto výstupe, pričom tieto členyspolupôsobia s doplnkovým upevňovacím členem iného...

Odvodňovací prvok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6429

Dátum: 11.06.2004

Autor: Zeiselmair Wolfgamg

MPK: E01C 11/00, E03F 3/04

Značky: použitie, prvok, odvodňovací

Text:

...vjednom kuse jednoducho uskutočniteľný - azda tiež preto, pretože pri výrobe, to znamená pri liatí, odvodňovacieho prvku sa nemusi uskutočniť žiadne fixovanie alebo podobne pri ďalších súčastiach odvodňovacieho prvku. Na druhej strane je tým na základe absencie nejakých korózií napadnuteľných montážnych častí tiež možné odvodňovaci prvok úplne0008 Pri zvlášť prednostnej podobe uskutočnenia vynálezu sa ďalej stanoví,že odvodňovací prvok...

Odvodňovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2199

Dátum: 11.06.1999

Autori: Vlček Petr, Vlček Radek

MPK: E03F 5/02, E03F 3/02, E03F 5/04...

Značky: odvodňovací, systém

Text:

...po ktorej sa chodí, má užšiu odvodňovaciu plochu. Žľab l odvodňovacieho systému, ktorýje zhotovený z polypropylénu, má na vnútomých stranách pozdĺžnych okrajov vytvarované dosadacie plochy 5, ako je zrejmé z obr. l. Na nich je uložený liatinový rám ą, ktorý takto spája pozdĺžne okraje žľabu l. Medzi dosadacími plochami j žľabu l sú umiestnené vzpery Z.V ráme 3 je usadený rošt g, ktorého spodný tvar je zhodný s tvarom vzpier Z rámu g,...

Odvodňovací prvok lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278802

Dátum: 11.08.1993

Autor: Hartmann Eduard

MPK: B30B 9/26

Značky: odvodňovací, lisov, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Tyčové pružné jadro (6) odvodňovacích prvkov (2), usporiadaných v lisovacom priestore (1) lisu na ovocie, má na svojom obvode viac pozdĺžnych drážok (8, 13), ktorými sa odvádza vylisovaná šťava do zberného priestoru (5) na šťavu. Voľné konce každého odvodňovacieho prvku (2) sú uvoľniteľne pripevnené cez odvodňovacie zámky (3) k lisovaciemu priestoru (1). V oblasti tuhého odvodňovacieho zámku (3), ktorým je vedená šťava, sú pozdĺžne drážky (8)...

Tlakový odvodňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 268332

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kučera Jiří

MPK: F16T 1/12

Značky: odvodňovací, tlakový, ventil

Text:

...potrubí s vnitřním prostorem vlnovce, zároveň je přívodní tlakový prostor oddělen sedlem s kuželkou od vnitřního prostoru tělesa, přičemž mezi dnem a tělesem je ve vnitřním prostoru umístěna tlačná pružina, při čemž podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi vnitřním prostorem tělesa a odpadním prostorem je uspořádán škrticí orgán.Výhodou je dobrá těsnost ventilu daná tlakem mezi sedlem a kuželkou, který má dostatečnou velikost pro udržení...

Podzemní odvodňovací zařízení pro dlouhodobé odvodňování stařin a navazujících chodeb zatopených uhelných hlubinných dolů z povrchu terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267702

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kloš Jiří, Bartoš Emil, Glivický Oldřich, Němec Jiří, Kulich Josef, Hrdina Augustin, Haas Karel, Frolík Jiří

MPK: E21F 16/00

Značky: zařízení, navazujících, dlouhodobé, povrchu, odvodňování, terénu, uhelných, podzemní, zatopených, hlubinných, dolů, stařin, chodeb, odvodňovací

Text:

...na pripojených výkresech, kde na obr. 1 de vertikální řez zařízením vedený rovinou A - A e na obr. 2 de půdorysné uspořádání odvodňovacích pažnicových kolon a pozorovací pažnicové kolony v Jámě a vyznečena průsečnice svislé roviny vertikálního řezu A - A.Do volné dámy L,sloužící původně k báňskýmzučelům a ktoré byla odstroJena,Jaou až na poěvu 2 zapuětěny odvodňovncí pažnicové kolony 2 s uzavřeným dnem. Počet odvodňovocích pežnioovýoh...

Odvodňovací zařízení pro filtrační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247173

Dátum: 16.05.1988

Autori: Horych Emil, Krivánka Ondoej, Eudejko Libor, Jindoich Luboš, Adámek Petr, Karásek Zdenik, Novotn Ý Pavel, Novák Jaromír, Štolcpart Václav, Korejs Jaroslav

MPK: B01D 35/00, C02F 1/00

Značky: odvodňovací, zařízení, nádrže, filtrační

Text:

...jak do stávajících filtračních nádrží, tak také do nádrží nově budovaných a je vhodné pro řešení všech úkolů spojených se stejnosměrnou filtrací, nezávisle na druhu stavebního materiálu filtrační nádrže a na jejím konstrukčnímPříklady provedení odvodňovacího zařízení podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresech,kde obr. 1 znázorňuje příčný řez filtrační nádrží s osazeným odvodňovacím zařízením, na obr. 2 je podélný řez filtrační nádrží...

Automatický odvodňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 254430

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mastník Zdeněk, Kober Milan, Rössler Artur, Čapek Ladislav

MPK: F16K 7/12

Značky: automatický, odvodňovací, ventil

Text:

...je bohatě dimenzována. Ostatní díly jsou vystavený pouze ovládacímtt tlaku. To umožňuje využití tohoto přístroje take u vysokotlakých soustav, je-li zajištěn odpovídající ovládací tlak. Výhodné je tćž, že velikost těsnicí plochy záklopky je zanedbatelná a současně vedení záklopky, dříku a membrány nevyžaduje přesné vodící plochy ani zvlášt pečlivć opracování.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženem výkresu, který zobrazujeaut....

Odvodňovací filter, tvorený sústavou zvislých štrbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 227931

Dátum: 15.05.1986

Autori: Maršálek Jaromír, Švorc Jozef Prievidza

Značky: štrbín, tvořený, sústavou, filter, odvodňovací, zvislých

Zhrnutie / Anotácia:

Odvodňovací filter, tvorený sústavou zvislých štrbín vyznačujúci sa tým, že je tvorený plášťom /1/, opatreným prvými štrbinami /3/, v ktorom je zasunutý vnútorný plášť /2/, opatrený druhými štrbinami /4/, ktoré navzájom proti sebe vytvárajú odvodňovací otvor /6/.

Samočinný odvodňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 224257

Dátum: 15.12.1985

Autori: Železný Eduard, Novotni Peter

Značky: samočinný, odvodňovací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný odvodňovací ventil, zejména pro vzduchojemy vzduchotlakových soustav vozidel, vyznačený tím, že se skládá ze tří komor (1, 2, 3), z nichž první komora (1) je trvale, např. prostřednictvím otvorů (6), spojena s vnitřním prostorem (5) vzduchojemu a třetí komora (3) je od vnitřního prostoru (5) vzduchojemu oddělena regulačním pístem (7) a s ním spojena zpětným ventilem (4), druhá komora (2) je uspořádána mezi první komorou (1) a třetí...

Odvodňovací zařízení plovoucí střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220045

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novotný Stanislav, Pospíšil Rostislav

Značky: odvodňovací, zařízení, střechy, plovoucí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení ramen odvodňovacího zařízení plovoucích střech, umožňuje jejich vzájemný pohyb a zajišťuje těsnost svodu. Odvodňovací zařízení sestávající z trubek svodu, které jsou propojeny otočnými klouby, kde ucpávkový čep otočného kloubu zašroubovaný do nástavce s vnitřním závitem, opatřený drážkami s těsnicími kroužky a střední drážkou sděleným zajišťovacím kroužkem, na který je nasunuto přírubové pouzdro s otvory pro šrouby a matice...

Odvodňovací zařízení plovoucí střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220044

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novotný Stanislav, Pospíšil Rostislav

Značky: odvodňovací, zařízení, střechy, plovoucí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení ramen odvodňovacího zařízení plovoucích střech, umožňuje jejich vzájemný pohyb a zajišťuje těsnost svodu střešních vod. Odvodňovací zařízení plovoucí střechy sestávající z trubek svodu, které jsou propojeny otočnými klouby, kde ucpávkový čep otočného kloubu opatřený drážkami s těsnicími kroužky a střední drážkou pro zajišťovací ložisko je zasunut do vnějšího pouzdra opatřeného otvory se závity, které po uložení...

Odvodňovací zařízení pásu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222415

Dátum: 15.09.1985

Autor: Trčka Břetislav

Značky: zařízení, odvodňovací, pásu, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je odvodňovací zařízení pásu dopravníku a jeho účelem je vyřešení odvodu vody, která se nachází na pryžovém pásu z jednoho nebo z několika míst a to na jednu nebo druhou stranu. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním hřídele 5 na pevný rám 1 zařízení. Na krajních částech tohoto hřídele 5 je v držácích 6 uložen na své osce odvodňovací váleček 7, skloněný ve směru odvodňování. Na jednom konci hřídele 5 je připevněna vačka 8...

Odvodňovací prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215502

Dátum: 15.10.1984

Autor: Balcar Čestmír

Značky: odvodňovací, prvky

Zhrnutie / Anotácia:

Odvodňovací prvky ve formě desek, válečků, nebo lišt, pro odstraňování vody ze zplsťované vláknité suspenze a vláknitého rouna ve styku s odvodňovacím médiem, vyznačené tím, že jsou opatřeny alespoň na části funkčního povrchu (1) vrstvou (2) hydrofilního gelu na bázi polymerů nebo kopolymerů hydrofilních monomerů, s výhodou na bázi částečně hydrolyzovaného polyakrylonitrilu.

Lisový nebo vodicí válec pro odvodňovací stroje s dvojitým sítovým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215033

Dátum: 15.10.1984

Autor: Syrowatka Rupert

Značky: vodiči, lisový, pásem, sítovým, válec, stroje, odvodňovací, dvojitým

Zhrnutie / Anotácia:

Lisový nebo vodicí válec pro odvodňovací stroje s dvojitým sítovým pásem pro odvodňování suspenzí, zejména lisový válec, který je sítovými pásy s pásem materiálu, nacházejícím se mezi nimi, částečně ovinut, a který je ve směru šířky sítového pásu vytvořen z více částí a v místě styku dvou sousedních válců je uspořádáno podpěrné ložisko, vyznačující se tím, že mezi čelními plochami navzájem za sebou uspořádaných dílčích válců (4a, 4b) je nad...

Regulační naklápěcí nátoková zóna pro pásové odvodňovací stroje s dvojitým sítovým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224557

Dátum: 01.10.1984

Autor: Černý Oldřich

Značky: sítovým, zóna, pásem, regulační, odvodňovací, pásové, dvojitým, nátoková, stroje, naklápěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační naklápěcí nátoková zóna pro pásové odvodňovací stroje s dvojitým sítovým pásem, vyznačená tím, že sestává z rámu (c), opatřeného vodícími válečky nebo deskami (f) pro síto (d) otočné kolem čepu (b), uloženého v závěsu (g) pevně uchyceném na rámu stroje (h) a fixovacích šroubů pro nastavení úhlu (o) síta (d),

Odvodňovací prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215956

Dátum: 15.07.1984

Autor: Balcar Čestmír

Značky: prvek, odvodňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Odvodňovací prvek pro odstraňování vody ze splsťované vláknité suspenze a z vláknitého rouna v dotyku s odvodňovacím médiem, vyznačený tím, že je tvořen nejméně jedním pásem (3) z hydrofilního gelu na bazi polymerů nebo kopolymerů hydrofilních monomerů upevněným na nosném profilu (2) svírajícím s povrchem odvodňovacího média (1) úhel 0° až 90°