Patenty so značkou «odvodnenia»

Spôsob čistenia vody a/alebo odvodnenia kalov a/alebo sedimentov s použitím uhličitanu vápenatého s upraveným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20164

Dátum: 04.11.2011

Autori: Schoelkopf Joachim, Gane Patrick, Hartan Hans Georg, Skovby Michael, Gerard Daniel

MPK: B01J 20/32, B01J 20/04, C02F 1/28...

Značky: kalov, čistenia, spôsob, povrchom, uhličitanu, odvodnenia, upraveným, vápenatého, použitím, sedimentov

Text:

...prírodný uhličitan vápenatý so zreagovanýmpovrchom a hydrofóbny adsorbent, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z mastenca,hydrofobízovaného uhličitanu vápenatého, hydrofobízovaného bentonitu, hydrofobízovaného kaolinitu, hydrofobízovaného skla alebo akejkoľvek ich zmesi, uvedú do kontaktu s vodou, ktorá má byť čistená, kde prírodný uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom je reakčným produktom prírodného uhličitanu vápenatého s kyselinou a...

Spôsob odvodnenia splaškových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284032

Dátum: 21.07.2004

Autori: Held Winfried, Sagorskij Vladimir Alexandrovich, Lobanov Fedor Ivanovitch, Bartscherer Josef, Hartan Hans Georg, Chramenkov Stanislav Vladimirovitch

MPK: C02F 11/14, C02F 11/12

Značky: kalov, odvodnenia, spôsob, splaškových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odvodnenia splaškových kalov s použitím platňového filtra, pri ktorom sú flokulované splaškové kaly spracované organickými polymérnymi činidlami a prípadne ďalšími pomocnými prostriedkami oddelené od podstatnej časti vody flokulovaných splaškových kalov na platňovom filtri s pomocou hydrostatickej filtrácie, načo sú čiastočne odvodnené splaškové kaly podrobené tlakovej filtrácii. Použité platňové filtre majú systém výpustí...

Sposob odvodnenia zvodneného nadložia

Načítavanie...

Číslo patentu: 238348

Dátum: 01.10.1987

Autor: Puťoš Timotej

MPK: E21F 16/00

Značky: nadložia, spôsob, zvodneného, odvodnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob odvodnenia zvodneného nadložia s nerovnomerným koeficientom filtrácie v horizontálnom a vertikálnom smere využíva princip plošného podrúbania so zámerom vytvoriť v nadloží a vo vrstve úžitkového nerastu sekundárné pukliny, ktorými sa zmení nepriaznivý koeficient fixtrácie. Sekundárnymi pulkinami voda odteká až na úroveň rozhrania podložia, odkiaľ sa odčerpáva známým sposobom banskými dielami. Umožňuje sa tým bezpečne vydobyť celú mosnosť...

Spôsob dekarbonizácie a odvodnenia opotrebovaných ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237145

Dátum: 15.03.1987

Autori: Révus Miloš, Trubač Karol, Baxa Jozef, Žúži Bohuslav

Značky: dekarbonizácie, odvodnenia, opotřebovaných, ropných, olejov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vynáleze sa rieši problém dekarbonizácie a odvodnenia opotrebovaných ropných olejov pomocou vodného roztoku povrchovo-aktívnej látky - oxyetylovaného alkylfenolu, majúceho hodnotu HLB 5 až 10, pri teplotách do 200 °C. Po premiešaní sa oddelí olej v podstatnej miere zbavený vody a nečistôt, ktorý sa môže použiť pri ďalších technologických operáciách alebo priamo pre menej náročné účely.