Patenty so značkou «odvodené»

Peptidy odvodené od p16INK4a na profylaxiu a liečenie nádorov súvisiacich s HPV a ďalších p16INK4a exprimujúcich nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20273

Dátum: 21.09.2011

Autori: Reuschenbach Miriam, Knebel-doeberitz Magnus, Kloor Matthias

MPK: C07K 14/47, C07K 16/08, A61K 39/00...

Značky: peptidy, exprimujúcich, dalších, nádorov, odvodené, profylaxiu, liečenie, súvisiacich, p16ink4a

Text:

...opraveného prekladu SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentového spisu 08/2016 Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(74) Zástupca inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava, SKPeptidy odvodené od p 16 INK 4 a na profylaxiu a liečenie nádorov súvisiacich s HPV a ďalších p 16 INK 4 a N exprimujúcích...

Makrocyklické inhibítory HCV serínových proteáz odvodené z prolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20360

Dátum: 20.09.2011

Autori: Or Yat Sun, Wang Bin, Long Jiang, Wang Guoqiang, Ma Jun

MPK: A61K 38/21, C07K 5/062, C07K 5/08...

Značky: serínových, prolinů, inhibitory, odvodené, makrocyklické, proteáz

Text:

...proteínov. NS 2 je metaloproteínáza závislá od zinku, ktorá pôsobí V spojení s časťou proteínu NS 3. NS 3 inkorporuje dve katalytické funkcie (oddelené od jeho spojenia s NS 2) serínproteázovú na N-terminálnom konci, ktorá vyžaduje NS 4 A ako kofaktor a helikázovú funkciu závislú od ATP-ázy na karboxylovom konci. NS 4 A je pevne spojený, ale0008 NS 3/4 A proteáza je zodpovedná za štiepenie štyroch miest na vírusovom polyproteíne....

Peptidy odvodené od FVIII a ich použitie pri tolerizácii hemofilikov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17627

Dátum: 17.05.2010

Autor: Wraith David

MPK: C07K 14/755, A61K 38/37

Značky: hemofilikov, tolerizácii, odvodené, peptidy, fviii, použitie

Text:

...môže byť ITI úspešná, významný podiel (cca 30 ) pacientov na ITI neodpovedá. U pacientov s vyššími titrami inhíbítoru je omnoho menšia pravdepodobnosť odpovede na liečenie. Ďalším významným prispievajúcim faktorom je vek pri zahájení ITI, pričom miera úspešnosti vysoko klesá, pokiaľ je pacient starší ako 20 rokov (Hay a kol. (2005) Seminars in Thrombosis and Hemostasis 3215-21)Pokiaľ je liečenie ITI neúspešne, inhibítor obvykle pretrváva celý...

Nové a silné peptidy triedy II MHC odvodené zo survivínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19541

Dátum: 14.05.2009

Autori: Rammensee Hans Georg, Stevanovic Stefan, Gouttefanges Cécile, Weinschenk Toni, Lewandrowski Peter

MPK: A61K 38/00, C07K 16/18, C07K 14/47...

Značky: peptidy, nové, survivínu, triedy, odvodené, silně

Text:

...embryonálneho tkaniva. Celkový ročný výskyt primámych nádorov mozgu v3 Spojených štátoch je 14 prípadov na 100 000 osôb. Najčastejšie primárne nádory mozgu sú meningiómy, ktoré predstavujú 27 všetkých primárnych nádorov mozgu, a glioblastómy,ktoré predstavujú 23 všetkých primárnych nádorov mozgu (zatiaľ čo glioblastómy predstavujú 40 malígnych nádorov mozgu u dospelých). Mnohé ztýchto nádorov sú agresívne a ich stupeň je vysoký....

Mimotopy alfa-synukleínu a z nich odvodené vakcíny na liečenie neurodegeneratívnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19657

Dátum: 23.02.2009

Autori: Kopinits Edith, Mandler Markus, Weninger Harald, Santic Radmila

MPK: A61K 39/00, A61P 25/00, A61K 38/08...

Značky: vakcíny, poruch, mimotopy, neurodegeneratívnych, odvodené, alfa-synukleínu, liečenie

Text:

...Tieto inklúzie súvisia sdegeneráciou striatum asubstantia nigra, olivopontocerebelarnouatroñou asúčasťou autonómnych jadier vpredĺženej mieche amieche.Dôležitosť GCI pre patogenézu MSA je všeobecne uznávaná aje zdôraznená v poslednom čase vykonanou analýzou transgénnych myších modelov,u ktorých sa analyzoval účinok nadmernej expresie alfa-syn v oligodendrogliu. U transgénnych myši nadmerne exprimujúcich ľudský alfa-syn sa pozorovali aj zhluky...

Fotokatalytické kompozity na báze oxidu titaničitého na metakaolínovom nosiči a odvodené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10476

Dátum: 17.12.2008

Autori: Ancora Renato, Cassar Luigi, Borsa Massimo

MPK: B01J 35/00, C04B 20/10, C04B 14/30...

Značky: báze, fotokatalytické, výrobky, nosiči, oxidů, kompozity, titaničitého, metakaolínovom, odvodené

Text:

...afinálnych výrobkov) podľa predloženého vynálezu, obsahujúcich oxid titaničitý na matakaolínovom nosiči vynález tiež zahŕňa spôsob získania týchto výrobkov a ich priemyselné použitie. V porovnaní so známymi výrobkami v odbore, kompozit podľa vynálezu poskytuje vysoko účinné fbtokatalytické spojivá, aj ked obsahujú malé množstvo fotokatalyzátora, všeobecne menšie než je množstvo používané podľa známeho doterajšieho stavu techniky.00...

Transgénne rastliny modifikované na zníženie transportu kadmia, odvodené prostriedky a príbuzné spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17952

Dátum: 11.12.2008

Autori: Kudithipudi Chengalrayan, Hayes Alec, Van Der Hoeven Rutger

MPK: C12N 15/113, A01H 5/00, C07K 14/415...

Značky: prostriedky, modifikované, rastliny, transportu, odvodené, kadmia, transgénne, zníženie, príbuzné, spôsoby

Text:

...V SEKV ID Č 5,exónu 2, ako je definovaný V SEKV ID Č 7, fragmentu exónu 2, ako je definovaný V SEKV ID Č 7, exónu 3, ako je definovaný V SEKV ID Č 9, fragmentu exónu 3, ako je definovaný V SEKV ID Č 9, exónu 4, ako je definovaný V SEKV ID Čl 1, fragmentu exónu 4, ako je definovaný V SEKV ID Č 11, exónu 5, ako je definovaný V SEKV ID Č 13, fragmentu exónu 5, ako je definovaný V SEKV ID Č 13, exónu 6, ako je definovaný V SEKV ID Č 15,...

Nesteroidné antagonisty mineralokortikoidného receptora odvodené z 6H-dibenzo[b,e]oxepínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13301

Dátum: 09.12.2008

Autori: Jadhav Prabhakar Kondaji, Gavardinas Konstantinos

MPK: A61K 31/4184, C07D 405/06, A61P 5/40...

Značky: nesteroidné, receptora, odvodené, mineralokortikoidného, antagonisty, 6h-dibenzo[b,e]oxepínu

Text:

...renoprotektívnu a kardioprotektívnu aktivitu, ale vyznačujú sa zníženým výskytom alebo pravdepodobnosťou vyvolania hyperkalémie.0005 Je dôležité si uvedomiť, aká je pravdepodobnosť, že prostriedok spôsobí predĺženie intervalu QT. Hlavným mechanizmom, ktorým terapeutické prostriedky môžu indukovať predĺženie intervalu QT, je blokovanie kanálov hERG vsrdcovom svale. Blokovanie kanálu hERG zabraňuje prechodu draslikových iónov cez membrány...

Zlúčeniny odvodené z herbicídov zložených z karboxylových kyselín s tetraalkylamóniom alebo s (arylalkyl)trialkylamónium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20313

Dátum: 26.02.2008

Autori: Tank Holger, Ouse David, Pearson Norman, Zettler Mark, Kramer Vincent

MPK: A01N 39/02, A01N 25/00, A01N 37/40...

Značky: zložených, karboxylových, zlúčeniny, odvodené, tetraalkylamóniom, arylalkyl)trialkylamónium, kyselin, herbicídov

Text:

...alebo miesto vegetácie, ako aj premeregentne na pôdu (pred sejbou0008 Pokiaľ nie je špecificky obmedzené inak, termín alkyl,ako aj odvodené názvy ako arylalkyl, ako sú použité V tomto dokumente, zahŕňajú do svojej pôsobnosti priamy reťazec,rozvetvený reťazec a cyklické skupiny. Ak nie je uvedené inak,každá z nich môže byť nesubstituovaná, alebo substituovaná s jedným, alebo viacerými substituentami, zvolených z halogénov,hydroxy,...

Vezikulá podobné virozómu obsahujúce antigény odvodené od gp41

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15485

Dátum: 02.03.2007

Autori: Zurbriggen Rinaldo, Bomsel Morgane, Fleury Sylvain

MPK: A61K 39/39, A61K 9/127, A61K 39/21...

Značky: obsahujúce, vezikulá, odvodené, podobně, virozómu, antigény

Text:

...HIVinfekcii na úrovni povrchu sliznice a na úrovni krvi.Taktiež existuje potreba vakcíny vhodnej na vyvolanie sliznicových sIgA protilátok asystémových IgG protilátok schopných zasahovať do vstupu HIV cez sliznicu a do včasnejTaktiež existuje potreba vakcíny vhodnej na inhibíciu alebo redukciu vstupu HIV ceztkanivá sliznice prostredníctvom rôznych mechanizmov, takých ako transcytóza.Je predmetom vynálezu uspokojiť všetky tieto vyššie...

Bunky odvodené z plodovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21006

Dátum: 26.05.2006

Autori: Xu Jean, Rezania Alireza

MPK: C12N 5/073

Značky: plodovej, odvodené, buňky

Text:

...Izolácia progenítorových buniek alebo čiastočne diferencovaných buniek zo surových extraktov tkaniva pankreasu sa môže dosiahnuť použitím protilátok proti markerom bunkového povrchu. Napríklad, U.S. zverejnená prihláška 2004/0241761 opisuje izoláciu myších buniek, ktoré exprimovali ErbB 2, ErbB 3,ErbB 4, MSX-2, PDX~ 1 a inzulín.0009 Gershengorn et al. (Science 306 2261-2264, 2004) uverejňujú produkciu proliferujúcich buniek, ktoré...

Epitopové peptidy odvodené od receptora 1 vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora a vakcíny obsahujúce tieto peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11829

Dátum: 17.02.2006

Autori: Shibuya Masabumi, Tahara Hideaki, Nakatsuru Shuichi, Tsunoda Takuya

MPK: A61K 38/17, C07K 14/71

Značky: receptora, vaskulárneho, obsahujúce, epitopové, tieto, vakcíny, endoteliálneho, odvodené, rastového, faktora, peptidy

Text:

...aplikáciu tejto stratégie, pretože použili myší homológ ľudského VEGFR 2 v myších systémoch, ktoré sa považujú ako výrazne odlišné od ľudského proťašku.VEGF, vaskulárny endoteliálny rastový faktorVEGFRl, receptor 1 vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora VEGFR 2, receptor 2 vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora0007 Predložený vynález poskytuje peptidy, ktoré indukujú cytotoxické T bunky proti endoteliálnym bunkám endogénne...

Epitopové peptidy odvodené od receptora 1 vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora a vakcíny obsahujúce tieto peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15724

Dátum: 17.02.2006

Autori: Nakatsuru Shuichi, Tsunoda Takuya, Tahara Hideaki, Shibuya Masabumi

MPK: A61K 38/17, C07K 14/71

Značky: peptidy, vakcíny, rastového, epitopové, receptora, tieto, odvodené, faktora, endoteliálneho, vaskulárneho, obsahujúce

Text:

...VEGF a PlGF, najmä počas patologických situácií ako dokazuje narušená genéza nádoru a vaskulárny únik v myšom PlGFpolypeptidové sekvencie molekúl patriacich do rodiny vaskulárneho faktora permeability (VPF), ich receptory a ko receptory a ich modifikácie v účinnej imunoterapii protipatologickým entitám, ich účinok je spojený so zvýšením vaskulatúry. Uvedené postupy môžu byť použité, medzi iným, vmonoterapii alebo v kombinovanej terapii na...

Oligosacharidové zlúčeniny odvodené od heparínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13911

Dátum: 22.03.2005

Autori: Mourier Pierre, Viskov Christian

MPK: C07H 3/06, C08B 37/00, C12Q 1/527...

Značky: oligosacharidové, odvodené, heparinu, zlúčeniny

Text:

...reťazcov.Prvý krok tejto premeny pozostáva z epimerizácie glukozamín 4-» manozamin (T. Toida a kol., J. Carbohydrate Chemistry, l 5(3), 351-360 (1996 druhým krokom je ó-O-desulfátácia glukozamínu, čo vedie k vzniku derivátov nazvaných 1,6 anhydro (medzinárodná patentová prihláška W 0 01/29055).Tento typ derivátu sa získa pre reťazce olígosacharidov, ktorých termínálny glukozamín je 6 O-sulfátovaný.Percento oligosacharidových reťazcov,...

Farmaceutické prostriedky odvodené od bibapcitidu na zobrazenie a liečbu trombov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284463

Dátum: 21.03.2005

Autori: Lister-james John, Dean Richard

MPK: A61K 51/08

Značky: farmaceutické, zobrazenie, liečbu, prostriedky, bibapcitidu, trombov, odvodené

Zhrnutie / Anotácia:

Reagencie prekurzora, ktoré sa používajú pri výrobe zobrazovacích látok, sú odvodené od apcitidu. Zobrazovacie látky, ktoré sú vyrobené z reagencií prekurzora, sú užitočné na in vivo detekciu a diagnostiku trombov. Reagencie prekurzora sa tiež môžu používať pri výrobe antitrombotických látok odvodených od apcitidu. Prítomnosť voľných karboxylových skupín zvyšuje rozpustnosť týchto reagencií oproti bibapcitidu vo vodnom médiu.

Peptidy odvodené z ľudského proteínu BPLP, polynukleotidy kódujúce uvedené peptidy a protilátky zamerané proti uvedeným peptidom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18107

Dátum: 18.03.2005

Autori: Rougeot Catherine, Ungeheuer Marie-noëlle, Dufour Evelyne, Wisner Anne, Huaulme Jean-françois

MPK: A61K 38/00, C07K 14/81

Značky: odvodené, proteínu, uvedené, ľudského, peptidy, peptidom, kódujúce, polynukleotidy, bplp, zamerané, uvedeným, proti, protilátky

Text:

...z fyziologického, rovnako tak ako z fyziopatologického aPomocou rôznych modelov molekulárnej a behaviorálnej farmakológie autori preukázali, že fyziologický mediátor, sialorfin, chráni spinálnu a renálnu NEP pred rozpadom jeho dvoch fyziologicky relevantných substrátov, Substancie P a Metenkefalínu in vitro. Sialorfín inhiboval rozpad substancie P s lC 50 0,4-1 M a choval sa ako kompetetívny inhibitor membránou viazanej NEP, ktorá...

Insekticídne kompozície účinných látok odvodené od tiaklopridu a pyretroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15407

Dátum: 28.01.2005

Autori: Hinterhuber Andreas, Thielert Wolfgang, Weckwert Holger, Ebbinghaus Dirk, Hungenberg Heike

MPK: A01N 31/14, A01N 37/38, A01N 37/44...

Značky: látok, insekticídne, pyretroidov, odvodené, tiaklopridu, kompozície, účinných

Text:

...účinných látok podľa predkladaného vynálezu obsahujú okrem tiaklopridu aspoňjednu účinnú látku zo zlúčenín 2, 6, 12, 14 a 16.Kombinácie účinných látok môžu okrem toho obsahovat tiež ďalšie fungicídne, akaricídnealebo insekticídne účinné zložky.Pokiaľ sú účinné látky v kombináciách účinných látok podľa predkladaného vynálezu obsiahnuté vurčitých hmotnostných pomeroch, dochádza obzvlášť zreteľne ku vzniku synergistického účinku....

Zlúčeniny borónových kyselín odvodené od heterocyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18039

Dátum: 12.11.2004

Autori: Campbell David Alan, Winn David

MPK: A61K 31/69, A61P 3/10, C07F 5/02...

Značky: zlúčeniny, kyselin, heterocyklov, odvodené, borónových

Text:

...častíc LDL anízkych hladín HDL-cholesterolu. Výsledky posledných klinických pokusov prezrádzajú prospešné účinky liečby znižujúcej cholesterol udiabetických inediabetických pacientov. Tým sa potvrdzuje zvýšený dôraz na liečenie diabetickej dyslipidémie. Táto potreba pre intenzívne liečenie diabetickej dyslipidémie bola obhajovaná Panelomlll liečenia dospelých vrámci Národného osvetového programu cholesterolu (v angl. National Cholesterol...

Zmesi oligosacharidov odvodené od heparínu, ich príprava a farmaceutické kompozície tieto zmesi obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8699

Dátum: 22.07.2004

Autori: Viskov Christian, Laux Volker, Mourier Pierre

MPK: A61K 31/727, C08B 37/00, A61P 7/02...

Značky: tieto, farmaceutické, zmesí, odvodené, príprava, heparinu, oligosacharidov, kompozície, obsahujúce

Text:

...etalón heparínovćho štandardu s nízkou molekulovou hmotnosťou.0013 Tento štandard HTBPM bol pripravený podľa inštrukcií uvedených vo W 0 patentovej prihláške WOO 2/08295 a predovšetkým WO 2004/033503. Aktivita štandardu HTBPM sa meria vzľadom na medzinárodný etalón štandardu heparínu s nízkou molekulovou hmotnosťou.0014 Aktivita anti-Ha sa meria amydolytickou metódou na chromogénnom substráte podľa metódy opísanej v monografii...

Protilátky a molekuly z nich odvodené, ktoré sa viažu na STEAP-1 proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15865

Dátum: 22.04.2004

Autori: Gudas Jean, Jia Xiao-chi, Raitano Arthur, Perez-villar Juan, Faris Mary, Etessami Soudabeh, Morrison Karen, Jakobovits Aya, Challita-eid Pia

MPK: C07K 16/30, A61K 39/395

Značky: protilátky, molekuly, proteiny, steap-1, odvodené, viažu

Text:

...fajčeniapočas predchádzajúcich 30 rokov, avšak znižujúci sa výskyt fajčenia u žien zaostáva za znižovaním u mužov. Závažné je však, že hoci zníženie užívania tabaku u dospelých sa spomalilo, užívanie tabaku u mládeže znovu rastie.0015 Možnosti liečby rakoviny pľúc a priedušiek sú dané typom a štádiom rakoviny a zahŕňajú chirurgickú operáciu, radiačnú terapiu a chemoterapiu. V prípade mnohých Iokalizovaných druhov rakoviny chirurgický zákrok...

Peptidy odvodené od survivínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7110

Dátum: 30.01.2004

Autori: Straten Eivind Per Thor, Andersen Mads Hald

MPK: A61K 38/17, A61P 35/00, C07K 14/435...

Značky: odvodené, survivínu, peptidy, použitie

Text:

...ktoré je schopné izolovat polovicu-3 maximálneho množstva HLA molekuly I. triedy (C 50 hodnota), ako sa stanovuje v HLA stabilizačnomteste,(ii) je schopný vyvolat IFN-y-produkujúce bunky v PBL populácii pacienta s rakovinou s frekvenciou aspoň 1 na 10 ° PBLs, ako sa stanovuje prostredníctvom ELISPOT testu, a/alebo(iii) je schopný in silu detekcie CTLs, ktoré reagujú s epitopovým peptidom, v nádorovom tkanive.Výhodne má peptid podľa...

Peptidy odvodené od survivínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4683

Dátum: 30.01.2004

Autori: Andersen Mads Hald, Straten Eivind Per Thor

MPK: A61P 35/00, C07K 14/435, A61K 38/17...

Značky: odvodené, použitie, survivínu, peptidy

Text:

...a spol. CANCER RESEARCH, zv. 61, č. 16 (2001) 5964-68 opisuje HLA viažuce survivinové peptidy Sur 1 (LTLGEFLKL), Sur 9 (ELTLGEFLKL) a Sur 1 M 2 a generovanie CTL reakcií voči týmto peptidom. Tento dokument taktiež opisuje komplexy HMC l. triedy a peptidov, ktoré neboli multimerizované, a ich použitie na detekciu survivín reaktivnych buniek v nádorovom tkanive. Andersen a spol. navrhuje použitie takýchto survivinových peptidov v...

Peptidy odvodené od survivínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9626

Dátum: 30.01.2004

Autori: Andersen Mads Hald, Straten Eivind Per Thor

MPK: C07K 14/47, A61K 38/17, A61P 35/00...

Značky: peptidy, survivínu, použitie, odvodené

Text:

...Navyše, doterajší stav techniky opisuje len viazanie survivinových CTL epitopov na HLA-A 2 alelu.0020 Predložený vynález je založený na zistení, že zo survivlnového proteínu je možné odvodit peptidy obmedzené na MHC I. triedy, ktoré sú schopné viazat sa na HLA molekuly MHC l. triedy, a tým vyvolávať tak ex vivo, ako aj in situ CTL imunitné reakcie u pacientov trpiacich na široký rozsah rakovinových ochorení. Tieto zistenia silne...

Zmesi oligosacharidov odvodené od heparínu, ich príprava a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11812

Dátum: 08.10.2003

Autori: Biberovic Vesna, Viskov Christian, Grondard Luc, Mourier Pierre

MPK: C08B 37/10, A61K 31/727

Značky: zmesí, odvodené, oligosacharidov, obsahujú, heparinu, farmaceutické, príprava, kompozície

Text:

...sa meria spôsobom opísaným Anderson L.0. et al, Thromb. Res., 15,531-541 (1979), s prvou medzinárodnou štandardnou vzorkou nízkomolekulového heparínu ako štandardom.Hexasacharidová frakcia predstavuje 15 až 25 oligosacharidovej zmesi.Zmesí podľa tohto vynálezu zahŕňajú 8 až 15 hexasacharidu AIIa-IIs-Is v hexasacharidovej frakcii zmesi oligosacharidov.Percentá hexasacharidovej frakcie môžu byť stanovené analyticky prostredníctvom...

Protilátky odvodené od anti ED-B L19 a zacielenie na vaskulatúru tumoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6991

Dátum: 11.03.2003

Autori: Zardi Luciano, Hilger Christoph-stephan, Borsi Laura, Balza Enrica, Friebe Matthias, Carnemolla Barbara, Castellani Patrizia

MPK: A61K 39/395, A61K 51/02, A61P 35/00...

Značky: odvodené, protilátky, zacielenie, vaskulatúru, tumorů

Text:

...delécla, substitúcia a/alebo vloženie aminokyselinového zvyšku), možno menej ako okolo 20 alterácii, menej ako okolo 15 alterácii, menej ako okolo 10 alterácií, alebo menej ako 5 alterácii, 4, 3, 2 alebo 1. Alterácie sa môžu uskutočniť v jednom alebo vo viacerých oblastiach rámca.0017 Špeciñckým väzbovým členom môže byt taký, ktorý vo väzbe na antigén konkuruje špecifickému vàzbovému členu, ktorý sa viaže na ED-B a zahrnuje aj miesto...

5-{2-Hydroxy-3-[1-(3-trifluórmetylfenyl)-cyklopropyl]-propionylamino}- ftalid a odvodené zlúčeniny upravujúce aktivitu progresterónového receptora na použitie na kontrolu plodnosti a v náhradnej hormonálnej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1768

Dátum: 10.03.2003

Autori: Muhn Hans-peter, Fuhrmann Ulrike, Klotzbücher Michael, Schmees Norbert, Lehmann Manfred, Hegele-hartung Christa

MPK: A61K 31/365, C07D 265/00, A61K 31/535...

Značky: receptora, 5-{2-hydroxy-3-[1-(3-trifluórmetylfenyl)-cyklopropyl]-propionylamino, použitie, zlúčeniny, progresterónového, náhradnej, terapii, plodnosti, kontrolu, hormonálnej, aktivitu, upravujúce, ftalid, odvodené

Text:

...ktoré majú nízku afinitu voči iným receptoromhormónov, ale majú namiesto toho silnú disociáciu medzi rôznymiPR cieľovými tkanivami alebo orgánmi, ako v prsníkovom a V reprodukčnom trakte.0007 Najmä sa javí žiaduce poskytnutie disociovaného progestínu s antiproliferatívnym potenciálom v prsníkovom tkanive a súčasne blahodarným účinkom v endotermiu tak, ako to ukazuje množstvo epidemiologických štúdií o vztahu medzi výskytom rakoviny prsníka a...

Nové peptidy odvodené z proteínu G respiračného syncytiálneho vírusu (RSV) a ich použitie vo vakcíne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4768

Dátum: 19.07.2002

Autori: Corvaia Nathalie, Plotnicky Gilquin Héléne, Nguyen Ngoc Thien, Beck Alain

MPK: C07K 16/08, A61K 39/155, C07K 14/005...

Značky: respiračného, proteínu, vakcíne, nové, použitie, odvodené, syncytiálneho, rsv, vírusu, peptidy

Text:

...cytokínov typu Th 2. 0010 Navyše, pre vakcíny určené novorodencom je tiež žiaduce, aby použitý antigén predstavoval negatívnu okamžitú hypersenzibilitu (HSI). Okamžitá alebo anafylakticka hypersenzibilita na IqE, typu I podľa klasifikácie podľa Gell a Coombs, preskupuje klinické priznaky pozorované V priebehuniektorých dýchacích, očných, kožných, tráviacich, ochorení. Môžeme korelovať pozitívnu HSI odpoveď na odpoveďtypu Th 2 s...

Farmaceuticky účinné adičné soli s kyselinami odvodené od amidinohydrazónových derivátov, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279938

Dátum: 12.04.1995

Autori: Caravatti Giorgio, Frei Jörg, Staněk Jaroslav

MPK: A61K 31/15, A61K 31/18, C07C 251/80...

Značky: výroby, adičné, odvodené, farmaceutické, týchto, obsahom, amidinohydrazónových, použitie, farmaceutický, spôsob, derivátov, zlúčenín, prostriedky, účinné, kyselinami

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané adičné soli s kyselinami odvodené od amidinohydrazónových derivátov všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená priamu väzbu alebo skupinu vzorca -(CH2)n-, kde n predstavuje číslo 1, 2 alebo 3, s (PA) kyselinou, ktorou je raz alebo niekoľkonásobne protonizovaná kyselina zvolená z N-cykloalkylamidosulfónových kyselín so 4 až 12 atómami uhlíka, alkánových kyselín s 1 až 20 atómami uhlíka, ktoré sú prípadne substituované hydroxyskupinou,...