Patenty so značkou «odtoku»

Systém na zadržiavanie odtoku dažďových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6839

Dátum: 05.08.2014

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02B 3/00, E02B 13/00

Značky: zadržiavanie, svahu, revitalizácie, pôdy, dažďových, systém, zhutnenej, odtoku

Text:

...pripevnená najmenej jedna otvorová fólia.Je výhodné, že na nespevnenej svahovej ploche je vytvorená najmenej jedna šikmá svahová plocha so svahovým zásekom, v ktorého spodnej časti je umiestnená najmenej jedna zásekovájama s dažďovou vodou,ktorá je prepoj ena cez vodný priesak a pôdne kapiláry na spodné vody, pričom za zásekovou jamou je vytvorená zhutnená svahová pôda, v ktorej je vytvorená najmenej jedna záchytná zrážková jarna s dažďovou...

Systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu a spôsob jeho uskutočnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6497

Dátum: 03.09.2013

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02B 3/00, E02B 13/00

Značky: zrážkových, pôdy, zadržiavanie, svahu, systém, spôsob, odtoku, zhutnenej, uskutočnenia, revitalizácie

Text:

...pôdou na nespevnenej svahovej ploche, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v najmenej jednej zhutnenej svahovej pôde je vytvorená najmenej jedna záchytná zrážková jarna so zrážkovou vodou, ktorá je tvorená na jednej strane zo šikmej svahovopriľahlej plochy, na druhej strane zo svahovoprotiľahlej plochy s vodozádržnou plochou umiestnenou nad úrovňou zhutnenej svahovej pôdy, medzi ktorými je umiestnené...

Samozavlažovacia kvetinová debnička so spodnou reguláciou odtoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5439

Dátum: 07.05.2010

Autor: Frajman Oleg

MPK: A01G 27/00, A01G 9/02

Značky: reguláciou, spodnou, odtoku, debnička, samozavlažovacia, kvetinová

Text:

...spodnou reguláciou odtoku vody podľa obr. 2 tvori základná debnička a vnútorná prepážka, medzidno 1, so systémom drenážnych otvorov a sacích knôtov. V spodnej, zásobnej časti 6 samozavlažovacej kvetinovej debničky je pod medzidnom 1 v bočnej stene 3 samozavlažovacej debničky vytvorený výpustný otvor kruhového prierezu na vloženie regulačného odtokového prvku 5,ktorým je výpustka tvaru dutého valcového kolika s hlavou 7 na zabezpečenie...

Použitie podlahového odtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14565

Dátum: 29.06.2007

Autori: Veron Franciscus, Lang Isabel

MPK: E03C 1/04, E03F 5/04

Značky: použitie, podlahového, odtoku

Text:

...vynálezu tvorí prítoková schránka s odtokovou záchytkou jednu jednotku. Toto umožňuje obzvlášť jednoduchú montáž. Napríklad môže byť táto jednotka zabudovaná do prednej steny ako montážna jednotka. Obzvlášť jednoduchá, rýchla a bezpečná montáž vychádza vtedy, ked tátojednotka vytvára s prednou stenou vopred zmontovanú jednotku.0011 Podľa ďalšieho stvárnenia vynálezu sa uvažuje s tým, že prítoková schránka je usporiadaná bezprostredne nad...

Zariadenie na zabezpečenie odtoku v metalurgických nádobách so spodným výpustom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280490

Dátum: 07.08.1996

Autori: Wenzel Klaus, Nikisch Steffen, Dohnt Klaus

MPK: B22D 41/14, B22D 41/08

Značky: nádobách, odtoku, výpustom, zabezpečenie, spodným, zariadenie, metalurgických

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie zaisťuje uvoľnenie lejacieho kanála po otvorení spodného výpustu. Pozostáva z korytového až trubicového základného telesa (1), ktoré má na jednom alebo na obidvoch svojich čelách priehyby (2) prehnuté smerom dovnútra pod uhlom asi 90°, vzhľadom na vnútornú plochu plášťa, a v takto vytvorenom základnom telese (1) je uložená pružná hadica (3), naplnená prehradzovacím pieskom alebo iným vhodným plniacim materiálom.

Zařízení pro regulaci odtoku, zejména vody z otevřených pískových a vícevrstvých rychlofiltrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249058

Dátum: 12.03.1987

Autori: Poledna František, Káňa Milan, Procházka Vladimír

MPK: G05D 7/00

Značky: rychlofiltrů, regulaci, otevřených, zařízení, pískových, zejména, odtoku, vícevrstvých

Text:

...že zařízení ovláda režim celého filtračního cyklu i přechodové fáze, a tím je dosaženo provozu při optimálních hodnotách filtrační rychlosti i úrovně hladiny. Samostatná vazba od čidla průtoku na re- gulátor výrazně vyrovnáva nerovnoměrnosti v přítoku surové vody tím, že využívá celý objem vody nad filtrační vrstvou. Dalším účinkem je podstatné zefektivnění provozu filtru tím,že se odstraňuje periodické uzavírání a otevírání regulační...

Kombinovaný samospádový filtr s akumulací odtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227771

Dátum: 01.11.1985

Autor: Křížek Karel

Značky: kombinovaný, filtr, samospádový, odtoku, akumulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaného samospádového filtru s akumulací odtoku určeného k dočišťvání přebytku odpadních vod před jejich vypouštěním do recipientů. Zařízení dle vynálezu sestává z nádrže, která je přepážkou rozdělena na nádrž přečištěné vody a na akumulační odtokovou nádrž. V nádrži přečištěné vody ja upevněn rám, v němž jsou uloženy vyjímatelné koše s filtrační náplni. Rám je dále opatřen přelivnou stěnou. V přepážce jsou zasazeny...

Stabilizátor odtoku kapaliny z nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217054

Dátum: 01.07.1984

Autori: Procházka Vladimír, Polešovský Jiří

Značky: odtoku, nádrže, kapaliny, stabilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru úpravy vod s do jiných oborů, kde je nutno regulovat průtok kapaliny, jako například v chemickém průmyslu. Vynález řeší zjednodušení zařízení pro stabilizaci odtoku kapaliny z nádrže, zejména s kolísavým nebo přerušovaným přítokem, s to bez spotřeby energie, kde u nádrže je konec odtokového potrubí vyveden svisle vzhůru. Podstatou vynálezu je, že svislé zakončení potrubí nádrže je opatřeno posuvně uloženou plovoucí...