Patenty so značkou «odtahu»

Spôsob kontroly a udržovania bezpečnej prevádzky pece bez odťahu komína a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279701

Dátum: 12.04.1995

Autor: Van Bemmel Jan

MPK: F23D 3/22, F24C 5/04

Značky: vykonávanie, spôsobu, udržovania, bezpečnej, kontroly, tohto, odtahu, prevádzky, zariadenie, spôsob, komína

Zhrnutie / Anotácia:

Pri udržovaní bezpečnej prevádzky, najmä petrolejovej pece (1) bez odťahu do komína, sa zisťuje podiel kyslíka O2 a prípadne oxidu uhličitého CO2 v spalinách horáka (4) a zistená hodnota sa premení na napäťový signál a pri prevádzke horáka (4) mimo nastavený rozsah výšok plameňa sa využíva zisťovanie obsahu kyslíka O2 programovo tak na obnovenie normálnych prevádzkových podmienok, ako tiež na kontrolu prevádzky pri najnižšej výške plameňa....

Způsob odtahu spalin z průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 264517

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krajina Aleš, Bulina Vladimír, Kňura Jaromír

MPK: F23J 3/02

Značky: průmyslové, způsob, odtahu, spalin

Text:

...výkonech pece se dosáhne snížením,resp. í zastavením přívodu tlakového plynu do trysky ejektoru a současným zvýšením množství tlakového plynu do přívodu bez ejekčního účinku a tedy i eliminací účinků komína. Výhodou způsobu pro odtah spalín podle vynálezu je dále to, že nevyžaduje použití žádného pohyblívého regulačního členu pro spaliny, případně klapky nebo hradítka a že umožňuje konstrukcí odtahu a komína pro relativně nízké teploty...

Zařízení k odtahu odprašků z plnicích hubic cisteren přepravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257717

Dátum: 15.06.1988

Autori: Rayman Václav, Rayman Tomáš

MPK: B65G 53/52, B65G 53/04

Značky: odtahu, odprašků, hubíc, přepravníku, zařízení, cisteren, plnicích

Text:

...výpadovým hrdlem 5 kuželové částí vírového odlučovače É. Výpadové hrdlo łł sběrné komory lg je opatřeno šikmo seříznutým a hladce obrobeným ústím lg, uzavíratelným samočinnou náporovou klapkou łá zavěšenou kolmo proti výtokovému ústí lg nátokového hrdla ll plnicí armatury łg, které je předřazena uzavírací klapka lg k ovládání průtoku plněného materiálu z pneumatického dopravního zařízení lg.Výstupní hrdlo gg k odtahu vyčištěné vzdušiny z...

Zařízení k odtahu tkaniny na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255639

Dátum: 15.03.1988

Autor: Martinec Josef

MPK: D03D 49/20

Značky: odtahu, strojích, tkacích, tkaniny, zařízení

Text:

...na jedné straně, na druhé straně jsou značně nákladné. Jiným značným nedostatkemje skutečnost, že nelze zabránit tomu, aby takové povrchy nezpůsohovaly různé defektyna tkanině, například porušení vzhledu zdrsněním. případně porušením vláken vedoucímk zchlupatění. Opotřebené speciální povrchy se velmi obtížně opravují a v provozních podmínkách tkalcovny jsou většinou neopravitelné.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení k odtahu tkaniny...

Způsob řízení odtahu nekondenzujících plynů ze vzduchem chlazených kondenzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254777

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sinecký Jaroslav, Míka Josef

MPK: F28B 1/06

Značky: zařízení, kondenzátorů, vzduchem, způsobu, nekondenzujících, odtahu, provádění, tohoto, chlazených, řízení, plynů, způsob

Text:

...dále omezení možností zemrzání kondenzátu v trubkách více zatížených jednotek kondenzátoru,přičemž je možné zvládnout i stavy pří~přĺpadné havárii ventilátoru. Navržený způsob umožňuje najíždění při extrémních mrazových podmínkách bez nutnosti používat v nerních rozvodech velká parní šoupátka.nNa obrázku je znázorněna nejjednoduší možná sestava kondenzátoru se dvěma kondenzátorovými jednotkami a příslušným technologickým...

Zařízení k navádění úpletů do odtahu okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244635

Dátum: 14.10.1987

Autori: Sberze Piero, Siefert Gerhard, Romeo Ciriaco, Canale D' Agordo, Tiboria Marcellino, Doria Gianfederico

MPK: D04B 15/88

Značky: pletacích, úpletu, zařízení, strojů, odtahu, navádění, okrouhlých

Text:

...místně odlíšných napětí a deformací a zabrañují vzniku proužků z odliěně deformovaných a uspořádaných vláken.Obloukový spoj upravuje vstupní čtverec na geometrický tvar se zaoblenými rohy, který lépe-vyhovuje požadavkům stejné délky drah v případě kruhového ápletu. Zavěěení vnější části zařízení na ěrouby, kterými je přichycen kruh kválcovému lůžku, odstraňuje vliv hmotnosti této části, a tím i vznik odtahových proužků vlivem deformace...

Zařízení na ovládání komínové klapky odtahu spalin tepelných spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233067

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kozák Josef

MPK: F23L 13/02

Značky: ovládání, tepelných, komínové, zařízení, klapky, spalin, spotřebičů, odtahu

Zhrnutie / Anotácia:

Komínová klapka k omezení ventilačních ztrát u tepelných spotřebičů mimo jejich provoz. Přestavení klapky z polohy zavřené do polohy otevřené je provedeno změnou těžiště klapky ohříváním bimetalového pásku se závažím proudem spalin.