Patenty so značkou «odstředivka»

Odkaľovacia odstredivka so sitovým bubnom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10640

Dátum: 26.03.2009

Autor: Frohlich Nicholas Robert

MPK: B04B 1/20, B04B 3/04

Značky: sítovým, odstředivka, bubnom, odkaľovacia

Text:

...ktorá prechádza ku koncu dopravníka v smere prúdu, čo znižuje koeficient trenia pevných látok na stupeň, ktorý dovoľuje, aby koláč vytvorený z pevných látok skĺzol kontrolovateľným spôsobom dopredu po kužeľovite sa rozbiehavej sitovej časti s minimálnym spätným tlakom, ale pevný koláč sa nemôže odtrhnúť od kužeľovitesa rozbiehavej sitovej časti a vykĺznuť z odstredivkynekontrolovateľným spôsobom. Bubon môže tiež obsahovaťkužeľovite sa...

Vyhadzovacia odstredivka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8786

Dátum: 11.04.2007

Autori: Niederer Alexander, Niederer Manuel, Niederer Hermann Jun

MPK: E01H 5/09

Značky: vyhadzovacia, odstředivka

Text:

...dosiahne zmenšujúcej sa obvodovejPritom je vytvorené také opatrenie, že vyhadzovací otvor je vo vnútri, s výhodou u alebo na konci prvého rozsahu uhlov otáčania pripojený k rozmetaciemu kolesu tangenciálne,teda v mieste, v ktorom sa obvodová rýchlosť príslušnej vyhadzovacej páky zvyšuje poprípade je najväčia, takže rozmetávaný materiál je rozmetávaný príslušne vyššouCelkovo je možné konštrukciou podľa vynálezu otáčky rozmetacieho kolesa...

Dekantačná odstredivka na získávanie ovocnej alebo zeleninovej šťavy s dopravným slimákom k diskontinuálnej doprave

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1885

Dátum: 23.05.2003

Autori: Haider Günter, Wagenbauer Robert

MPK: B04B 1/00

Značky: stavy, diskontinuálnej, odstředivka, ovocnej, dopravě, dekantačná, dopravným, získavanie, slimákom, zeleninovej

Text:

...vytvorená komorovito prostredníctvom radiálnychvynález si kladie za úlohu vytvoriť dekantačnú odstredivku na získavanie ovocnej a zeleninovej šťavy, priktorej by mohol byť veľmi zvýšený výťažok šťavy.Táto úloha je vyriešená prostredníctvom dekantačnejodstredívky so znakmi nároku 1.Toto riešenie má podstatnú výhodu, že jednotlivé lopatky rozdrobovanú dužninu pri jej ceste k výstupnému otvoru v krátkych odstupoch neprestajne...

Odstredivka s odoberateľným jadrom na odstupňovateľné odstreďovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18730

Dátum: 25.11.2002

Autori: Dalessio Steven, Otten Robin Roy Louis Rudy, Merino Sandra Patricia

MPK: B04B 5/04, B04B 13/00, B04B 1/00...

Značky: odstupňovateľné, jadrom, odstředivka, odstreďovanie, odoberateľným

Text:

...umožnenie pohybu zložiek pozdĺž gradientu. Pri odstreďovaní sú častice hnanê rýchlosťou, ktorá závisí od faktorov, ktoré zahrnujú hmotnosť a hustotu každej častice, hustotu gradientu, a odstredivej sily, pôsobiacej na každú časticu. Všeobecne je možné povedať,že masívnejšie častice sa budú pohybovať väčšou rýchlosťou,než ľahšie častice. V priebehu času bude dochádzať k vytváraniu celého radu zón alebo pásom častíc, ktoré majú podobnú...

Odstredivka na zahusťovanie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 519

Dátum: 06.07.1994

Autor: Michálek Ondrej

MPK: B04B 3/08

Značky: odstředivka, zahusťovanie, kalov

Text:

...jeho vnútornej stenya charakteru kalu, s výhodou 30-600 K zamedzeniu zkratu medzi vstupom a výstupom z osy je účelné na osu tesne za vstupné otvory do bubna umiestniť usmerňovací kotúč, ktorý donúti vstupný kal homogenne prúdit do zóny vyššieho odstredivého zrýchleniaVstupný a Výstupný objem dutej osy musí byt oddelenýre ážkou. Taktiež e potrebné V rezu kolmom na osu usmernit ltorých počet je treba stanoviť dľa celkového riešenia vnútornej...

Odstředivka pro filtrační prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246364

Dátum: 01.08.1988

Autori: Maia Zdenik, Kuderavý Vladimar

MPK: B01D 41/04, B04B 5/12

Značky: filtrační, odstředivka, prvky

Text:

...nebo více dílů, jsou díly shodné - přezky se navzájom vyvažují. Odstředivka může být provedena ve vodorovné poloze, odtok prací nebo proplachovací kapaliny bude pak vytvořen na vnějším plášti odetředivky.Hlavní výhody uspořádání odatředivky epočívají v možnosti dokonale zbavit dlouhé filtrační prvky tvaru dutého válce nejen zbytků pracích a proplachovacích prostředků, ale i zbytků od vloučených nečiatot. Tímto dochází k výraznému zvýšení...

Odstředivka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258036

Dátum: 15.07.1988

Autor: Dolgov Anatolij

MPK: B04B 1/10

Značky: odstředivka

Text:

...nepememeama ràpenn 6.Heawpnmyra paóoraer cxenywmnMAoópa 3 oM.Hqnnemamañ oópaóorxećcycnenann qepe 3.nMTammnü narpyőox I 4 n oxaa I 0 nocrynaer B nonocws I 5 powopa nan ycrýoňcraom nan ěmnsrpaünn. ť A Hbn neücwsnem na 5 neHMH,.pasBnBaémoro BoBpamammeücHcycneH 3 ñn, H paasócrn yposneü IQ n~ EQ » (CM. qepTam) B ynomnnywoü nonocmu I 5 H Kamepe 9 mnnxas qaaa HpOĽaBJMBaéTCH qepes nepqppaummóóeqaüKn 7 B Kamepy 9,.ornyaĺqepes...

Odstředivka pro hromadné jednostranné těsnění čel hemodialyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253465

Dátum: 12.11.1987

Autori: Odehanal Ervín, Krejčí Ilja, Hanák Vítězslav, Krejčí Jan

MPK: A61M 1/14

Značky: hromadné, těsnění, odstředivka, jednostranně, hemodialyzátorů

Text:

...odstředivky.pro hromadné jednostranné těsnění öel hemodialyzátorů Je provedona tak, že na hnaoí jednotku ł realizovanou elektronotcrem, je napojen disk 3 odstředivky z kovová desky. Disk 3 odstředivky Je opatřsn osmi kovovými držáky á pro upnutí dialyzátorů, nnístěnýoh souněrně ve vroholeoh pravidelného osmiúhelníka pro zachování těžiětě v ose disku 3 odstředivky. Disk 3 odstředivky Je ve svou středu opatřen vâloovitou rozdělovací...

Kontinuální filtrační odstředivka s pulsačním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pospíšilová Libuše, Kaplan Jaroslav, Fiedler Jiří

MPK: B04B 3/02

Značky: kontinuální, odstředivka, pulsačním, výprazdňováním, filtrační

Text:

...2, plnopláštovou kuželovou část Z a filtrační část §, je upevněn na dutém hřídelí Z,uloženém ve valivých ložiskàch lg, ll, zabudovaných v tělese 12, které je součástí podstavce 1. Na dutý hřídel g je na protílehlé straně k bubnu g přípevněn hydraulický válec lg selřemenící gi pro pohon odstředívky. Posuvné vyhrnovací dno 13je pístnící lg, procházející dutým hřídelem 3, spojene s pístem lg hydraulíckého válce lg. Hydraulické čerpadlo 11 dodává...

Odstředivka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245023

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kabátová Viera, Urban Štefan, Massányi Štefan, Belko Dušan, Jeddál Jozef, Reguly Alojz

MPK: B04B 1/00

Značky: odstředivka

Text:

...BGpXHHM Iommxtnnłcamu 5 M 4 a KOJXOHKG 7 poropa 6 BHHOJIHGHH nouocTm 12 n IS u LCZ-.IHBJIH I 4 n I 5,cJ 1 yacaume ,rum ownona paóoueü xuuucocrm OT IIOJIUJYIHHMICOB n Arcoxcyx LB ocuoaaxmn 2 Komyxa I BHIIOJIHGHO msa pana KOHLIGHTpuqao pacnonomermux oraepcruü I 6 mm JQBJIBJLLHOPO oTBona paóoqeñ mumcocwn us noJxocTeñ KOJIOHKVI 7, a x ,unmuy pomopa 6 cuapymu m rc ocnouanuzo 2 Komyxa I npmcpenaxenu Hanpan.námnme 17 u 18 COOTBGTCTBSHHO Ma paóoueñ...

Odstředivka pro čištění pracovní tekutiny hydraulických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241987

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mészáros Zoltán, Bitter István, Holmwood Graham, Horváth Ágnes, Vasvári Lelle

MPK: D04B 15/94

Značky: čištění, tekutiny, pohonů, pracovní, hydraulických, odstředivka

Text:

...annmqanmmü BHnonaeaaue B ocu u Konoaxe pomopa Kananu Ana BBOĽB equmaemoñ xnnxocwu B nonocmn p 0 T 0 pa n Buaona oqmmeauoñ xnnocmu, Kaaanu B ocu Bnona oqnmaemoü mnnnocwn B noKOCTB powopaĺnunonaeau no norapnmmmqecxoü cnnpann, Kaaann B Konoaxe nnx BHBOĽG oąmmeuaoü xunxocmm upencranq ĽHmTCOÓ 0 üROH®y 30 pH,-8 yqacwox ocn,.cnyxamuň nas omnona oäneuaoü munxocrm, Bunonnea B nune xnąàyaopa. EpoMe woro, B powope Koanearpnqno ocn ycwaaonneua...

Odstředivka pro zvlákňování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235504

Dátum: 15.11.1986

Autori: Massol Jean-jacques, Battigelli Jean, Bouquet Francois, Fezenko Igor

MPK: C03B 37/04

Značky: termoplastických, zvlákňování, materiálů, odstředivka

Zhrnutie / Anotácia:

Odstředivka je opatřená zevní stěnou s otvory, jejíž spodní okraj je spojen s prstencem, který vystupuje směrem dovnitř, a jejíž horní okraj má stěnu o menší tloušťce než spodní okraj, přičemž zevní stěna má největší tloušťku ve své spodní části, nejmenší tloušťku ve své střední části a střední tloušťku ve své horní části. Tato odstředivka je vhodná i pro zvlákňování skel o vysoké tvrdosti, tj. skel o vyšší teplotě tání, takže vlákna takto...

Odstředivka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237425

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šarojko Valerjan Jevgeněvič, Golštejn Kim Aronovič, Muchaňko Aleksej Vasiljevič, Grinjuk Alexandr Trifonovič, Fradin Valerij Jevsejevič, Vorobjev Ivan Jakovlevič, Chazan Natan Josifovič

MPK: B04B 3/00

Značky: odstředivka

Zhrnutie / Anotácia:

Odstředivka ma čištění oleje ve spalovacích motorech, zahrnující upevněný na ose rotor s kolonou, koncentricky v koloně umístěný filtr, skládající se z kostry a upevněné na ní síťce a rozdělující dutinu rotoru ne dvě zóny, z nichž jedna je vybavena kanály pro přívod oleje do rotoru a druhá s kanály pro odvod oleje, se vyznačuje tím, že s cílem zadržení a únosu s proudem oleje kalů ze stěny rotoru, kostra filtru má tvar komolého kuželu, jehož...

Kontinuální filtrační odstředivka s pulzačním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 229365

Dátum: 01.04.1986

Autori: Fiedler Jiří, Pospíšilová Libuše, Studená Eva, Špalek Vladimír, Šmíd Josef

MPK: B04B 7/18

Značky: pulzačním, odstředivka, výprazdňováním, kontinuální, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelem snížení opotřebení síťování u kontinuální odstředivky s pulzačním vyprazdňováním je v oblasti délky zdvihu relativního vratného pohybu mezi vyhrnovacím čelem a pláštěm bubnu umístěna vyměnitelná vložka z plného materiálu.