Patenty so značkou «odstředivé»

Zariadenie a spôsob na odstredivé odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19499

Dátum: 07.11.2012

Autori: Feroleto Mauro, Marino Michele

MPK: B22D 17/00, B22D 13/10, B22D 13/04...

Značky: spôsob, zariadenie, odlievanie, odstředivé

Text:

...na uskutočnenie postupov odstredivého odlievania obsahuje(obrázok 1) dolnú poloformu 10 namontovanú na nosiči 12, ktorý je vybavený hnacím prostriedkom na otáčanie okolo v podstate zvislej stredovej osi 14, hornú poloformu 16 priliehajúcu k dolnej poloforme 10, a prostriedok spôsobujúci axiálny pohyb poloforiem 10, 16 medzi kontiguráciou otvorenej formy a kontiguráciou uzavretej formy.Vyššie uvedená všeobecná štruktúra zariadenia...

Impaktor určený na odstredivé drviče s vertikálnou osou a výrobný postup

Načítavanie...

Číslo patentu: 286255

Dátum: 14.05.2008

Autor: Poncin Claude

MPK: B02C 13/00

Značky: drviče, impaktor, určený, postup, vertikálnou, výrobny, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka impaktora na odstredivé drviče s vertikálnou osou. Tento impaktor nie je pri prvom použití vybavený vreckami ani dutinami, ale obsahuje pracovnú plochu (5) so spevňovacou konštrukciou (4) vyrobenou z kompozitného materiálu zo zliatiny na báze železa a keramických zŕn odolných proti opotrebeniu. Táto konštrukcia vznikne na svojom mieste pri odliatí impaktora prostredníctvom prenikania tekutého kovu, slúžiaceho na vytvorenie tela...

Odstredivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2492

Dátum: 20.10.2004

Autor: Lindskog Martin

MPK: F04D 7/00, F04D 29/44

Značky: čerpadlo, odstředivé

Text:

...Na druhej strane majú uzavretévobežné kolesá menšiu priechodnost, čo predstavuje vyššieriziko upchatia alebo zanesenia.0008 Nečistoty, ktoré sú prítomné pri čerpaní v baniach, často obsahujú prvky vysoko abrazívneho materiálu,ktoré spôsobujú, že ako materiál obežného kolesa čerpadla,tak aj materiál skrine čerpadla sú vystavené vysokým napátiam. Tieto problémy môžu byt čiastočne riešené prostredníctvom špeciálnej povrchovej úpravy alebo...

Axiálne odstredivé zariadenie na výrobu minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284197

Dátum: 22.09.2004

Autori: Širok Branko, Mihovec Bojan, Štremfelj Branko, Kavčič Marjan

MPK: C03B 37/05

Značky: výrobu, odstředivé, axiálně, minerálnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálne odstredivé zariadenie (1) na výrobu minerálnej vlny (8) z vláken (7), ktoré sa získavajú z minerálnej taveniny (10) pomocou odstredivej sily, vyvolanej jedným alebo viacerými, obyčajne štyrmi, za sebou radenými rotujúcimi valcami (3) s čelami tvarovanými tak, aby tvorili ventilátor, ktorý vytvára dodatočný radiálny prúd (13) vzduchu, ktorý v spojení s axiálnym prúdom (12) vzduchu z dúchacích dýz (6) vytvára vírivý prúd (9) vzduchu, čím...

Zariadenie a stroj na odstredivé rozhadzovanie hnojiva alebo podobných granulovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2843

Dátum: 11.02.2003

Autori: Leveille Lionel, Clochard Daniel

MPK: A01C 17/00

Značky: stroj, zariadenie, odstředivé, výrobkov, rozhadzovanie, hnojiva, granulovaných, podobných

Text:

...vyhadzovacíchlopatiek navyše jednu pomocnú lopatku odnímateľnú alebo sťahovaciu,ktorá má kratšiu dĺžku ako štandardná lopatka, ku ktorej je pripojená, pričom táto pomocná lopatka je nastaviteľná pred túto druhú tak, že zachytáva celý prísun výrobkov, ktoré sú vyklápané pred ňou na disk a hádže ich na jeho okraj tak, aby im zabrániladostať sa na pripojenú štandardnú lopatku.0019 Ak toto zariadenie poskytuje všeobecné uspokojenie pokiaľ...

Spôsob ovládania funkcie kombinácie odstredivého a vákuového čerpadla a odstredivé čerpadlo so separáciou plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281044

Dátum: 06.05.1998

Autori: Vikman Vesa, Vesala Reijo, Reponen Voitto

MPK: F04D 7/04, F04D 9/00

Značky: spôsob, ovládania, čerpadlo, plynů, čerpadla, kombinácie, separáciou, odstředivé, funkcie, vakuového, odstředivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu ovládania funkcie kombinácie odstredivého a vákuového čerpadla a takisto odstredivého čerpadla so separáciou plynu ako príslušného zariadenia. Podstata spôsobu spočíva v tom, že sa reguluje prietok plynu vo výstupnom kanáli (26) plynu medzi odstredivým čerpadlom a vákuovým čerpadlom. Podstata odstredivého čerpadla spočíva v tom, že regulačný prvok (100) na obmedzovanie prietoku je usporiadaný vo výstupnom kanáli (26)...

Odstredivé čerpadlo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280361

Dátum: 04.12.1996

Autor: Dojčán Jan

MPK: F04D 13/06

Značky: čerpadlo, odstředivé, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivé čerpadlo, predovšetkým ponorné, pozostáva zo špirálovej skrine (3), v ktorej je uzavreté nasávacím vekom obežné koleso rotora, plášťa (4) s konštantným vnútorným priemerom, statora (5), medzisteny (7) a veka (8) čerpadla, pričom do plášťa (4) s konštantným vnútorným priemerom je upevnená špirálová skriňa (3), stator (5), medzistena (7) a veko (8) čerpadla. Spôsob výroby spočíva v postupnom nalisovaní statora (5) do plášťa (4), plášťa...

Odstředivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 275064

Dátum: 15.01.1992

Autori: Novák Zdeněk, Šuba Zdeněk

MPK: F04D 1/06

Značky: čerpadlo, odstředivé

Radiální odstředivé čerpadlo nebo kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267111

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šoukal Jiří, Melichar Roman

MPK: F04D 29/40

Značky: odstředivé, čerpadlo, radiální, kompresor

Text:

...s axiálním vstupním otvorem g a radiálními výstupními kaná~ ly Q. Oběžné kolo ł sestává z náboje 1 umístěného v ose vstupniho otvoru 3 a opatřeného zadním diskem 5, z předního těsnicího kruhu §,upraveného kolem vstupního otvoru g e opatřeného předním diskem 1 a ze zadniho těsnfoiho kruhu gbupraveného na zadním disku 5 vně výstupních kanálů 3. Mezi zadním diskem Ž a přednim diskem 1 jsou uspořádány čerpaci lopatky g. Výstupní kanály 2 oběžného...

Licí soustava pro stroj na odstředivé lití trubkových těles z litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261205

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pierrel Michel

MPK: B22D 13/10

Značky: lití, licí, trubkových, litiny, stroj, odstředivé, soustava, těles

Text:

...hubička gg licího žlábku gg je uvnitř hrdlového konce ll kokíly 1, která se uvádí do rotace kolem podélné osy kg. V tomto okamžiku se kapalná tavenina vyleje do hrdlového konce ll licí pánví lg a začne téci do kokíly 1. vozík g počne se nyní pohybovat v obráceném smyslu(šípka g), takže licí hubička gg prejde po celé délce kokily 1, až vystoupí z jejího rovného konce.Po dobu celého tohoto zpětného pohybu je možné podle potřeby měnit naklonění...

Buben pro odstředivé separátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260989

Dátum: 12.01.1989

Autor: Steller Horst

MPK: B04B 7/08

Značky: buben, odstředivé, separátory

Text:

...Bosunxammue cermenrm y Bnywpenneü oKpymHocTn PGSBĎOBOPO Konbua eäcraymw BKauecwne Harpysoqumx Macc qna Heocnaönexnoro nonepeqąoro ceqeunx H Maccm xx nonoöpanm Tax, qTo pacmmpennx pesbőonoro Konbua B paőoqeM pemnme uenwpoöemHOPO cenaparopa pannm pacmMpeHuHM Hnmxeň uacTH öapaőana, Tax qwo He ndxanaETCH ysennqenne sasopa Memy Hnmneň qacrbm öapaőana K pesbôonmm KonbuoM.Hsoöperenue Toúuee noxcneno c nomombw pncynxon.Pnc.T noKa 3 uBaeT qacwnoe...

Exotermická směs pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 258599

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nebeský František, Šustek Alois

MPK: B22D 13/10, B22D 27/06

Značky: směs, exotermická, odstředivé, lití

Text:

...směs dále s výhodou obsahuje od 2 do 35 hmot. katalyzátoru, například kazivec, kryolit apod. Pro odlévání tlustostěnných nebo velkorozměrných dílcu exotermická směs s výhodou obsahuje od 2 do 50 E hmot. anorganických izolačních látek, například expandevaný perlit nebo mikrokrystalický kysličník křemičitý.Exotermická směs podle vynálezu výrazně upravuje teplotní pole ve stěně odstředivěodlěvaněho polotovaru, a to bez ohledu na typ formy, tj....

Jednostupňové odstředivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245436

Dátum: 01.07.1988

Autori: Chmelinskij Vsevolod Jevgeojevie, Backhaus Hubert, Apel Alois

MPK: F04D 13/02

Značky: čerpadlo, jednostupňově, odstředivé

Text:

...vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese představujícím částečný nárysný řez čerpadlem čerpacího soustrojí.Jednostupňové odstředivé čerpadlo podle vynálezu sestává z tělesa L tvořeného spirální skříní g a spojkovou skříní 1,mezi nimiž je upevněna lucerna A. Ve spirální skříni g je uloženo oběžné kolo Ž. V tělese ł je uložena hřídel Q oběžného kola Ž a to svou střední částí v hlavním ložisku 1 a mezi hlavním ložiskem 1 a oběžným...

Odstředivé spirální čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242090

Dátum: 01.02.1988

Autor: Moeáry 1udovít

MPK: F04D 29/40

Značky: odstředivé, spirální, čerpadlo

Text:

...představující meridiální řez odstředívým spirálním čerpadlem s uplatněným vynálezem.Odstředívé spirální čerpadlo podle vynálezu sestává ze spirálního tělesa l, v němž je uloženo na hřídeli g oběžné kolo 3 opatřené lopatkami . Tvar spirálního tělesa l je cha»rakterizován neroatoucím úhlem rozvinutí Ľ, který svírá průvodič 3 vedený ze středu Q oběžného kola Q líbovolným bodem povrchu spirálního těleea l s kolmicí v tomto bodě k povrchu...

Forma pro odstředivé odlévání válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 253877

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kadlec Jiří, Klein Jiří

MPK: B22D 13/10

Značky: odlévání, forma, válcových, odstředivé, těles

Text:

...komolého kužele,jehož větší základna je, při uložení formy na stroji pro odstředivé lití, výše, než menší základna tohoto komolého kužele.Uspořádáním formy podle vynálezu se docílí pronikavého snížení nebo i plné odstranění výskytu podélných trhlin odstředivě litých rotačních těles, nebot smrštující se odlitek, působením vlastní tíhy, klesá do kuželovité kokily, takže stále znovu získává s kokilou kontakt a tím jak pevnostní oporu, tak také...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246413

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B22C 9/06, B22D 13/10

Značky: horizontálna, odlievanie, rotačná, odstředivé, kokila

Text:

...predného víka pri odlievaní odliatkov s malým vonkajším priemerom, napríklad s vonkajším priemerom menším ako 2/3 vnútorného priemeru .kokilového plášta. To znamená, že aj pri odlievaní oidlit-kov s malým vonkajším priemerom je potrebné používat predné víko najväčšieho vonkajšieho priemeru.Nedostatky doteraz známych horizontál.nycih rotačných kokíl odstraňuje horizontálna rotačná kokila, pozostávajúca zo zadného víka, kolkilového plášte,...

Způsob tepelného zpracování odstředivě odlévaných odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243252

Dátum: 15.11.1987

Autor: Filip Jioí

MPK: C21D 5/00, C21D 9/00

Značky: tepelného, zpracování, odstředivé, způsob, odlévaných, odlitků

Text:

...ohrubovaný odlitek se zahřeje rýchlosti 5 až 30 stupňů Celsia za hodinu na teplotu 400 až 630 °C, na této teplotě zůstane po dobu 1 až 5 hodin, vztaženo na 20 mm tloušťky vrstvy odlitku a pak se ochlazuje.Výhodou řešení podle vynálezu je nízká teplota ohřevu. Odlitek není nutno ohřívatna teplotu 1000 až 1200 °C, ale pouze do 630 °C, důsledkem čehož je dosaženo úspory energie a kapacity žíhacích pecí. Pro tepelné zpracování je nutná jen...

Vertikální stroj pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 247103

Dátum: 28.09.1987

Autori: Hutla Petr, Pavílek Stanislav, Lecnar Josef, Pavel

MPK: B22D 13/04, B22D 13/10

Značky: vertikální, stroj, lití, odstředivé

Text:

...Kpaünem Hnmnem nonoxennu.Mexannsuu 7 nan pacxpmwàa H opneuwauuu mopu 17 pacnonomeum nan nuwanxumawenanm u aaxpénnenm Ha cwannne Tax, qro ux POHHKH 32, ycrauonnenume na nnacruue 33, 3 ncxouou uonomeunn pacnonaramrcn c-aasopom Ha BHHTOBHMH nonepxnocrxnn BTYHOK 34 mapu 17. 4Honroroaxa K paöowe BGDTHKBHBHOŘ Mamnm uns ueurpoöexnoro HHTBH ocymecwsnzercn cneymmuu oöpasom. AB Tnrenb 3 sanunaewcn pacnnaañennuü Mewann H nonaercs nuranne uns nonnepmauma...

Zařízení k oddělování páry od vody v bubnech, obsahujících odstředivé oddělovací prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251129

Dátum: 11.06.1987

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/32

Značky: oddeľovací, odstředivé, prvky, zařízení, páry, obsahujících, bubnech, oddělování

Text:

...nebo dvou řadách při jedné straně bubnu se lze v určitých mezich přizpůsobit roztečí mezi příčnými řezy,v nichž jsou zaústěny do bubnu přívodní trubky parovodní směsi.Při doplnění zařízení zavedením napájecí vody do některých sběrných buněk jakodo sběrných komor nebo vstupnfch kanálů, lze získat další výhody. Napájecí voda nedohřátá do bodu varu se promísí důkladně s oběhovou kotelní vodou v odstředivem poli oddělovacího prvku a dohřívá se...

Odstředivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238280

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kamzík Konštantín, Varchola Michal, Beťák Mikuláš, Babnič Ondrej, Strýček Oldřich, Gančo Martin

MPK: F04D 7/02

Značky: čerpadlo, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu umožnění použití článkového čerpadla jako bagrovacího pro čerpání hydrosměsí o vysokých výstupních tlacích vyřešením tvaru rozvaděče odolného proti opotřebení opatřeného odstředivými kanály ukončenými na vnější straně axiálními otvory a na vnitřní straně oddělujícími tvarovými nosy, jejichž konce přiléhají oběžnému kolu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že průřez axiálních otvorů (12) má tvar kruhové úseče, přičemž část (14)...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie venca na náboj šnekového kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 250898

Dátum: 14.05.1987

Autori: Schmiedt Peter, Rácz František

MPK: B22D 13/10, B22D 13/04

Značky: kolesa, rotačná, venca, náboj, horizontálna, kokila, odlievanie, šnekového, odstředivé

Text:

...na »čistotu použitého» tekutého kovu.Uvedené nedłostzriky sú odstránené vynáiezom, ktorý sa týzka horizontálne rotatčnej kokily pre otllievanie venca na náboj šnetkového telesa, porzostávajúcej zo zadného veka, plášte, .predného velka a liaeeho ná 4stavca, ktorá sa vyznačuje tým, že na zadnom veku .kokily je vytvorený zachytávawč nečistôt V tvare kruhovej dutiny, do ktorej sú v priebehu nalievania vyjplavené nečistoty, ktoré obsahuje...

Odstředivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238386

Dátum: 15.04.1987

Autor: Renger Hagen

MPK: F04D 29/40

Značky: čerpadlo, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství a řeší problém zvýšení stability činnosti odstředivého čerpadla s volným proudovým prostorem při seškrceném výkonu. Problém je řešen tím, že axiální vzdálenost mezi čelem (14) volného proudového prostoru (4) a hranou (13) vytvořenou mezi volným proudovým prostorem (4) s přilehlou částí (10) komory oběžného kola (6) se zvětšuje alespoň v části ve směru rotace oběžného kola (6) a je menší, než vzdálenost (B)...

Samonasávací odstředivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245026

Dátum: 16.03.1987

Autori: Stoešinka Jozef, Rendko Tibor

MPK: F04D 29/66

Značky: odstředivé, čerpadlo, samonasávací

Text:

...cmecs numecnaewca B cnmpanbnuñ oTBon 3, a aawem B Hanopauñ narpyoon, rne aa cqew U oópaanoro noaopora B Koneue 6 npoucxonuw cenapauna uoTo~ na - mnnnocws, nan óonee Taxenaa Qpannma, nauxewca no Bnemneñ cmeane, a noanyx ~ no Baympenneñ.Hpouecc cenapaunn npaxmnqecxu nonnocrnm saxanqnnaewca B MBROHMBĽBHOM ceqeuun, rne cxopocrs nnumeumn mmnnocmao-Bosnymaon cmecu saaqmmensuo canxaewca, qro npenswcwnyew HGKGĽETBHLHOMN auuocy xunxocrn na aanopaoro...

Licí žlábek pro odstředivé lití odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234496

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kudrna Rudolf

MPK: B22D 13/10

Značky: odlitků, odstředivé, lití, licí, žlábek

Zhrnutie / Anotácia:

Licí žlábek pro odstředivé lité odlitků podle vynálezu umožňuje odlévat taveninu bez nebezpečí vzniku vířivých proudů a bez vad, které v důsledku vířivého proudění vznikají v odlitku. Licí žlábek je tvořen nálevkou, která ve své dolní části přechází v licí žlábek, který je tvořen licí trubkou. Konec licí trubky je zaslepen a v místě před zaslepeným koncem je na ni napojena výlevka. Výlevka je napojena tak, aby její osa byla v horizontální...

Dělená forma pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 233931

Dátum: 01.03.1987

Autori: Medek Vladimír, Bartuněk Antonín, Šifalda Miroslav, Gruner Petr

MPK: C03B 19/02, C03B 19/04

Značky: delená, forma, odstředivé, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Dělená forma pro odstředivé lití je vytvořena ze dvou částí s horizontální spárou. Oba díly jsou vzájemně osazeny a vytváří zámek. Na obvodě je forma opatřena patkami, přičemž ve spodním dílu je usazena vodicí tyč se západkou a ve vrchní části otvor, jímž čep prochází. Odstředivou silou se západka vyosí a opře o vrchní hranu dílu formy, čímž zamezí jejímu pohybu.

Zařízení pro přívod taveniny do odstředivé formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244510

Dátum: 10.02.1987

Autori: Hampel Martin, Kudela Tomáš, Jamrychová Vira, Podhorský Miloslav

MPK: B22D 13/04

Značky: formy, taveniny, odstředivé, zařízení, přívod

Text:

...uenwpanb ąaum omaepcwnem n ynpomeune xoHcrpyKunM,ycTpoñcTBa.Hocmaanenuaa uens nocmnraercx TGM, WTO B ycwpoñcwse Lua uexrpoóexuoro nnrsa pacnnasoaaóopnux Bunoxnea B BMĽG Bnuwonúm BHOTYHOB, pacnonomennux no nepnmempy ornepcwna Qopmu, npuqem Hanpanmenme Haxnona nucrynon connanaem c Hanpaeneumem Bpameaa mopmu. AHa mur. I cxemarnqecnn noxasano npennaraemoe ycrpoñ crBo nan uenmpoóemnoro AMTLH, paapea Ha Qur. 2 - pacno noxenme Bnnwooöpasnx nucmynos...

Ochranná vložka do kokil pro odstředivé lití krátkým vtokem nebo žlábkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247712

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 13/10, B22D 7/06

Značky: žlábkem, vtokem, kokil, ochranná, vložka, lití, odstředivé, krátkým

Text:

...být těsně uzaVřen-a, čehož se dosáhne Vytvořením Vůle zámku na ostatních jeho styčných plochách. Samločinněho uzavírání zámku při provozních teplotách kokil se dosáhne vytvořením přesnhu ochranné vložky proti čelu kokily a tlakem hradicího knoužku na ochrannou vložku. Tento přesah nesmí být tak Veliký, aby do spáry mezi čelo ochranné vložky a h-radicí kroužek Vnikal te-kutý kov, který by brzdil smvršťování odlitku a způsoąboval potiže při...

Zařízení pro odstředivé lití trubkových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 231963

Dátum: 15.12.1986

Autor: Fort Pierre

MPK: B22D 13/10

Značky: trubkových, těles, odstředivé, lití, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstředivé lití trubkových těles, jehož podpěra je pohyblivá kolmo na osu otáčení kokily a je tvořena jednou stranou kloubového rovnoběžníku, jehož protější strana je kolmá na osu otáčení kokily a připevněná k odstředivému stroji, a dále je opatřena ústrojím pro příčný posuv, synchronizovaným s posuvným ústrojím, např. válcem příčného vozíku.

Odstředivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241978

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rommler Joseph

MPK: F04D 5/00

Značky: odstředivé, čerpadlo

Text:

...craun I M craropaoü oómorxn 2.B oópasoBaHHoM Hanpasnammmmn 3 Kanaxe, Komopuñ caasaa c óoxoBwm Kaaanom 4, aaxozarca Tpaacnopmnpymme opraan 5. Oan cocroHT na óonamoro qncna Ten, KER, Hanpmmep, mapnnon, nonayaoanam unxnunpnqecxnx ponmnon, Kowopne Bnencwsne osoero PeOMeTpE~ qecxoro ncnonneanaĺoópasymm no owaomeamm npyr K xpyry npoMemy~ roqnue npocmpaaowaa 6, Busuamme oómea Tpancnopwnpyemoñ opens. Ema ynennqenna npomemymoqnax npocwpancwa 6...

Vertikální stroj pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241965

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bitter István, Heeres Jan, Mészáros Zoltán, Vasvári Lelle, Horváth Ágnes

MPK: H22D 13/04

Značky: stroj, vertikální, odstředivé, lití

Text:

...nana mnmmem 2, (R I). a paccromme Mamy macmnoü 4 n ocsm Bpameum mnmmem 2 JIGXCKT 13 npenenax orpesna Meniny IIJIOCKOOTLIO menu morca I n ocLm Bpameum mnmmem 2 (R 2). Kpome roro, B mećwe Kpemenm x omaoMy m 3mu-onen 6 macmmm 4 B nocnemxeñ BHIIOJIHGH nas 7, ooecne Imamnmñ BosMonHocTL cnoóonnoro nepememenm rmacrnmi 4 no omnomenumkxvmwony 6. Ceqenne opnenrnpymmmc gmcnon I-4 Bunonneno c onnaxonum cpesom no xopne, npnqem nana xopnu MeHLmennaMeTpa...

Kalové odstředivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237794

Dátum: 15.09.1986

Autor: Gradewald Artur

MPK: F04D 7/04

Značky: kalové, čerpadlo, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Úkol řešení spočívá v tom, aby byl vytvořen odstředivý čerpací agregát s universálním použitím, čehož se dosahuje jednak zvlášť vhodným řešením oběžného pracovního kola, které musí odpovídat aerodynamickým požadavkům, jednak vytvořením vhodných zaměnitelných přídavných ústrojí k pracovnímu kolu. Tento úkol je vyřešen kalovým odstředivým čerpadlem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že u pracovního kola (1), které je otevřené na sací...

Kokila pro odstředivé odlévání dutých rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 232521

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dokoupil Oldřich, Bystroň Josef, Petr Emil

MPK: B22D 13/10

Značky: odstředivé, odlévání, rotačních, těles, kokila, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstředivého odlévání dutých rotačních součástí, kde jsou zvýšené požadavky na homogenitu v části vnitřního průměru a kde není zajištěno přesné dávkování litého kovu. Podstatou vynálezu je kokile pro odstředivé odlévání dutých rotačních těles, která se skládá z pracovní části a z přepadové části kokily, přičemž obě části jsou spojeny přírubou pro přepad kovu.

Rotující člen pro vyvozování nastavitelné odstředivé sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 232404

Dátum: 15.07.1986

Autori: Staněk Václav, Smetanová Alena, Bartoš Ján, Klíma Karel, Fiala Luděk, Lotterová Marie, Machuta Pavel, Uzel Josef, Kocianová Květa, Kastner Petr, Novák Vladimír

MPK: B06B 1/16

Značky: nastavitelné, odstředivé, vyvozování, člen, rotující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vibračních elektromotorů a řeší problém nastavení odstředivé síly i její velikosti vzhledem k ose vibračního elektromotoru. Podstata rotujícího členu podle vynálezu spočívá v tom, že pozůstává ze dvou excentrů 10 a 20 v sobě uložených. Vnější excentr 10 má velkoprůměrový mimostředný otvor, ve kterém je natáčivě uložen kruhový vnitřní excentr 20 mající excentrický hřídelový otvor pro hřídel 30 elektromotoru. Vzájemné...

Odstředivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229480

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kalenda Rudolf, Veselý Miroslav

MPK: F04D 29/42

Značky: čerpadlo, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce a snížení váhy a pracnosti výroby čerpadla, sestávajícího z tělesa čerpadla opatřeného víkem, ve kterém je uložena ucpávka hřídele uložené v ložiskovém tělese upevněném k nosné konzole. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že nosná konzola (6) je spojena nerozebiratelně s víkem (2), přičemž ložiskové těleso (7) je v konzole (6) uloženo svým vnějším obvodem.

Výškově stavitelná podpěra pro soustavu k zásobování strojů taveninou na odstředivé lití trubkových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 225109

Dátum: 15.02.1986

Autor: Fort Pierre Henri Marie

Značky: výškově, soustavu, podpera, taveninou, stavitelná, zásobování, lití, těles, odstředivé, strojů, trubkových

Zhrnutie / Anotácia:

Výškově stavitelná podpěra pro soustavu k zásobování taveninou strojů na odstředivé lití trubkových těles, obsahující dva licí žlábky, jejichž zadní konce s výtokovými otvory jsou neseny týmž vozíkem, pohyblivým posuvně kolmo k těmto licím žlábkům, vyznačující se tím, že obsahuje podpěrnou plošinu (30) pro podepření obou výtokových otvorů, uloženou na vozíku (24) prostřednictvím jediného výškově stavitelného zařízení (32), umístěného mezi oběma...

Forma pro odstředivé odlévání profilových rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 229982

Dátum: 01.02.1986

Autori: Magnusek Jiří, Kaňák Jan, Štěpánek Jiří, Adámek Petr

MPK: B22D 13/10, B22D 19/16

Značky: odstředivé, forma, rotačních, profilových, odlévání, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy pro odstředivé lití rotačních těles jedno nebo vícevrstvých s vnějším profilovaným povrchem, zejména hutních válců pro tváření kovů. Forma sestává z pláště se zadní stěnou, odnímatelného předního víka a uvnitř s kovovou vložkou. Kovová vložka Je složena nejméně ze dvou segmentů a její vnitřní povrch má tvar vnějšího povrchu odlitku a na straně přilehlé zadní stěně formy dosedá na osazení na vnitřním povrchu pláště....

Forma pre odstředivé lití zdvihátek ventilů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228607

Dátum: 01.01.1986

Autor: Zeman Vladimír

MPK: B22D 13/10

Značky: odstředivé, forma, lití, spalovacích, zdvihátek, motorů, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduché formy pro odstředivé liti zdvihátek ventilu nebo jiných drobných dílů, u kterých je vyžadována vysoká tvrdost jedné s funkčních ploch v litém stavu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že forma pro odstředivé liti, tvořená dvojitým válcovým pláštěm, opatřeným regulací chladicí kapaliny a jádrem, má v jádru vytvarované dutiny, jichž vnější stěna je tvořena vnitřní plochou válcového pláště.