Patenty so značkou «odsávací»

Odsávací stroj štrku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279443

Dátum: 06.07.1994

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/06, E01B 27/04

Značky: odsávací, stroj, štrku

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací stroj (1) má po koľaji na podvozkoch (2) pojazdný rám (4) stroja so zdrojom (3) podtlaku a na ráme (4) stroja usporiadanú trakčnú kabínu (5). Pred ňou je predradená výškovo nastaviteľná a na ráme (4) stroja pripevnená, prostredníctvom odsávacej rúrky (18) so zdrojom (3) podtlaku spojená odsávacia dýza (10). Ku zdroju (3) podtlaku je priradená priepustná komora (21) s diaľkovo ovládateľným výsypným otvorom (22) a k nemu je priradený...

Odsávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 280231

Dátum: 06.07.1994

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/06, E01B 27/04

Značky: stroj, odsávací

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací stroj (1) je opatrený na podvozkoch (2) pojazdným rámom (4) stroja so zdrojom (3) podtlaku a so zásobníkom (17) štrku, trakčnou kabínou (5) usporiadanou na jeho konci a má výškovo prestaviteľne usporiadanú odsávaciu dýzu (10), ktorá prečnieva cez koniec (9) odsávacieho stroja a je spojená odsávacou rúrkou (16), upravenou nad trakčnou kabínou (5), so zásobníkom (17) štrku. Odsávacia dýza (10) je prostredníctvom samostatných nezávislo od...

Dvoukomorový odsávací kryt elektrické obloukové pece s podtlakovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268999

Dátum: 11.04.1990

Autori: Burian Miroslav, Hos Břetislav

MPK: B08B 15/00, F27B 3/10

Značky: komorou, odsávací, elektrické, obloukové, dvoukomorový, podtlakovou

Text:

...komor. Každá komora má svoje odsávací hrdlo. Tímto systémem je zejištěn maximální odvod zplodin již ze spodní podtlaková komory. Případný únik zplodin ze epodni komory do horní komory bude odváděn odsávacím hrdlom horní komory. Tento stav může nastet při nárazovém intenzívním vývinu zplodin v peci, zejména při fázi kyslíkováni.Použitím dvoukomorováho odsávacího krytu elektrické oblouková pece podle vynálezu sa dosáhne maximální ůčinnosti...

Dvoukomorový odsávací kryt elektrické obloukové pece s přetlakovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268433

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hos Břetislav, Burian Miroslav

MPK: B08B 15/00, F27B 3/10

Značky: elektrické, odsávací, přetlakovou, dvoukomorový, komorou, obloukové

Text:

...na vybudování odprašovacích staníc a snížení provozních nákladů na dodávku elektricke energie pro pohon odsávacíchventilátorů. Další přednost dvoukomorového krytu podle vynálezu je snížení investičníchnákladů na regeneraci tepla 2 odsávaneho vzduchu, vzhledem k sníženému oosávanému množství»vzduchu od pece bude mít odsávaný vzduch vyšší teplotu a zvýší se podstatné ekonomie provozu regeneračního zařízení na zpětné získávání tepla.Na výkresech...

Uspořádání odsávací a plnicí trubičky u tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267559

Dátum: 12.02.1990

Autori: Laňka Jiří, Pellant Michal

MPK: H01L 23/36, H01L 23/32

Značky: trubic, tepelných, plnicí, trubičky, uspořádání, odsávací

Text:

...l tepelná trubice zapájen pájkou § pružný člen g, tvo řený vlnovcea. Na opačnć straně pružného členu g je pájkou 2 připájena odsávací a plnicí trubiěka Q, jejíž druhý konec je heraeticky uzavřen uzávěrea 5, vytvořenýa tlakovýa svarel. Vnitřní prostor pružněho členu 3 je vyplnčn zalćvací haotou gřna bázi epoxydu, například Epodur 1000. V otvoru li pláätě l tepelná trubice je uaíetčna zaalepovací vložka 1, ve které je z vnější strany tepelná...

Odsávací zařízení brusného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266774

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dokoupil Ludvík, Šplíchal Ivo

MPK: B24B 55/06

Značky: zařízení, brusného, prachu, odsávací

Text:

...na frémě stroje a sestává z lapeče l prachu, ktorý zasahuje k brusným prvkům stroje a z jehož spodní části vyústuje spojovací část g vytvořená ve formě potrubí, která přechází do vstupní části eeparátoru 1 prachu. Separátor 2 prachu, umístěný ve spodní části trámy, je vytvořený jako uzavřená skříš rozdělená uvnitř přepážkou lg se štěrbinou łê na vstupní a výstupní prostor,opatřená ve spodní části vstupního prostoru vyjímatelnou zásuvkou...

Odsávací vložka pro vnitřní vakuaci betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261935

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pakandl Ladislav, Netočný Petr, Hořava Čeněk

MPK: B28B 21/40

Značky: vložka, betonů, vakuaci, vnitřní, odsávací

Text:

...projeví ve zkrácení doby odsávání při zachování stejného zhutňcvacího efektu, nebo v dokonalejším odsátí tekutiny z odsávaného materiálu při zachování původní doby odsávání, dále v možnosti širšího využití otvorů vzniklých po ponechání vložky ve zpracovanem výrobku k manipulaci, usnadnění jeho případné další montáže, k usnadněuí instalačních prací po zabndování výrobku do konstrukce a zvláště pak k tepelnóizolačnímu vylehčení výrobků v...

Sběrná odsávací trouba

Načítavanie...

Číslo patentu: 257080

Dátum: 15.04.1988

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: trouba, sběrná, odsávací

Text:

...kalu i při větších šířkách dosazovací nádrže. Nahrazením škrabek řetězem dojde k zjednodušení konstrukce a zmenšení hmotnosti odsávací trouby.Sběrná odsávací trouba 3 podle vynálezu je uložena podél dna a rovnoběžně s kratší stěnou dosazovací nádrže l, která je opatřená podél jedné boční stěny sběrným žlahem g.Do sběrného žlabu 2 je sběrná odsávací trouba 1 vyvedena vertikální výpustní troubou A zakon~ čenou obloukovým kolenem §, které...

Přenosné odsávací zařízení tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236273

Dátum: 01.02.1988

Autor: Buček Antonín

MPK: F04B 9/14

Značky: odsávací, tekutin, zařízení, prenosné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru strojírenství. Týká se odsávacího zařízení tekutin, zejména olejů, vhodného pro použití z těžko dostupných prostor, kde je nutnost odsání tekutin. Podstata spočívá v tom, že zařízení je opatřeno pružnou sací trubicí a těsnicí deskou s chlopní odpruženou zpětnou uzavírací klapou nad pístem. Zařízení podle vynálezu lze s výhodou využít ve všech oblastech průmyslu a chemie.

Odsávací systém karuselového žehliaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 243780

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fialová Antonie, Klín Ladislav

MPK: D06F 71/34

Značky: žehliaceho, systém, odsávací, karuselového, stroja

Text:

...žehliaci stroj je určený na žehlenie dvojíc polovýrobkov či výrobkov, orientovaných zrkadlovite voči sebe, ako sú napriklad polpredky sák, polohrbaty, obe krokové časti nohavíc a pod. Kusy sa žehlia prítlakom horných tvaroviek vo dvojiciach tak, že kým sa jedna dvojica žehlí,druha sa naklada.Obe horné tvarovky 1, 1 sú uchyiené na hlavici, Spojenej s piestnícami pracovných valcov uložených na ramene stojiny 6 obr. 1. Na každú z oboch...

Odsávací systém pro galvanické vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 253549

Dátum: 12.11.1987

Autor: Tekverk Jiří

MPK: C25D 21/04

Značky: galvanické, systém, odsávací

Text:

...je po straně mezi podstavci,připojen na odsávací potrubí. Odsávací systém může mít kryt opatřen v horní části ětěrbinami, které jsou kryty po založení zboží nosiči zpracovávaného zboží deakovitého tvaru.Tím se dosáhne jednoduché konstrukce odsávacího systému, ktorý je současně energeticky málo náročný, a přitom nevyžaduje přídavnou manipulaci s pohyblivými kryty nádrží. Odsávání se děje spodem, ke» nálem vytvořeným eamotnými podstavci, což...

Odsávací trakt lešticího stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240082

Dátum: 01.07.1987

Autor: Somora Dušan

MPK: B24B 55/06

Značky: odsávací, stolu, trakt, lešticího

Text:

...mezidnem a do jejího dna je naústěno odsávací sběrné potrubí na vrchní ploše pracovního stolu jsou u vře~ ten elektromotoru leštičky ustaveny sběrné kryty a do jejich dna jsou zasazeny průchodové krabice z perforovaného plechu,které prochází otvory v pracovním stolu a zasahují svými dolními konci až do prostoru uzamykatelné skříně, kde jsou k nim odnímatelně připevněny výměnné filtry.Odsávací trakt podle vynálezu podstatně zvyšuje účinnost...

Odsávací část pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 249954

Dátum: 15.04.1987

Autor: Řezníček Alois

MPK: F23M 7/00

Značky: část, odsávací

Text:

...kanál, který je ve směru odsuvu dveří ukončen před odeávacím kanálem a ve směru přísunu je ukončen před okrajem opačné části dveří,která překrývá pecní otvor.Z hlediska funkčního je pak dále výhodné, směřuje-li tento přepouětěcí kanál vzhůru. Dale je také výhodné, je-li odsávací kanál i po ukončení přísuvu vertikálne posuvných dveří na pecní otvor překryt těmito dveřmi.Výhodou odsávací části pece podle vynálezu je, že výrazně zlepšuje...

Zařízení pro mechanicko-pneumatickou filtroventilaci u odsávací a ofukovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234482

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kašpar Jiří

MPK: D01H 11/00

Značky: odsávací, zařízení, jednotky, ofukovací, mechanicko-pneumatickou, filtroventilaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno jako filtrační a samočisticí část čisticí pojízdné jednotky podél textilních strojů. Sestává z elastického filtru a soustavy klapek s připojenou pružnou zarážkou a profilem, usměrňujícím pomocný proud vzduchu pro samočištění. Samočištění je mechanicko-pneumatické.

Odsávací nosič zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232860

Dátum: 01.01.1987

Autor: Brezovský Anton

MPK: B23K 9/16, B23K 37/00

Značky: zváracieho, nosič, horáka, odsávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odsávacieho nosiča zváracieho horáka na miestne odsávanie škodlivých exhalátov zváracieho procesu pri automatizovanom alebo robotizovanom elektrickom zváraní najmä pri zváraní elektrickým oblúkom odtavujúcou sa elektródou v ochrane plynov, ktorý je vytvorený ako hermeticky uzavreté duté teleso, ktoré má nátrubok pre pripojenie odsávacej hadice a je vybavený upínacou objímkou pre uchytenie zváracieho horáka, pričom na duté teleso...

Odsávací nosič zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226107

Dátum: 15.04.1986

Autor: Brezovský Anton

Značky: horáka, nosič, odsávací, zváracieho

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací nosič zváracieho horáka na miestne odsávanie škodlivých exhalátov zváracieho procesu pri automatizovanom alebo robotizovanom elektrickom oblúkovom zváraní, najmä pri zváraní elektrickým oblúkom odtavujúcou sa elektródou v ochrane plynov, vyznačujúci sa tým, že je vytvorený ako hermeticky uzavreté duté teleso (1), ktoré má nátrubok (5) pre pripojenie odsávacej hadice (6) a je vybavený upínacou odsávacou objímkou (3) pre upnutie...

Přídavné odsávací ústrojí odsávacího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222254

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lyngby, Kohnke Ole Bjorn, Grane Christian

Značky: čerpadla, přídavné, odsávací, ústrojí, odsávacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přídavné odsávací ústrojí pro připojení k odsávacímu čerpadlu, zejména tracheálnímu odsávacímu čerpadlu k odsávání a shromažďování sekretu z ústí dutiny pacientů a odlučování větších pevných složek z odsávaného vzduchu a sekretu. Podstatu vynálezu tvoří vzduchotěsně uzavřená nádobka s tuhými stěnami, do které je zaústěn vstup pro přivádění sekretu, jehož světlost je dostatečně velká, aby byl průchodný pro pevná částice nacházející...

Výhrevný, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 216426

Dátum: 01.06.1985

Autori: Juríček Anton, Paulíny Ján

Značky: vertikálneho, stroja, naparovací, krokovej, stredovej, výhrevný, tvarovky, žehlenie, odsávací, systém, nohavíc

Zhrnutie / Anotácia:

Výhrevný, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky tvorí súčasť vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc, použiteľného pri finálnej úprave odevov v konfekčnej výrobe, v čistiarňach a pod. Vynález rieši problém zamedzenia ochladzovania a zrážania suchej pary, ako aj zachovania a využitia kondenzátu pre ďalší ohrev. To sa podľa vynálezu dosahuje tým, že na dierkovaných žehliacich doskách stredovej krokovej tvarovky sú vertikálne...

Odsávací zařízení škodlivých zplodin od jejich pohyblivého zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227121

Dátum: 01.01.1985

Autor: Strmiska Čestmír Ing

Značky: odsávací, zařízení, pohyblivého, zplodin, zdroje, jejich, škodlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací zařízení škodlivých zplodin od jejich pohyblivého zdroje, zejména od pohyblivých svařovacích hubic, umístěných na portálu pojízdném podél upínacího stolu svařovacího automatu tvořené nejméně jedním sacím nadstavcem, z něhož je vyveden jeden konec hadice, vyznačující se tím, že druhý konec hadice /6/ je zaveden do sběrného nástavce /7/ uchyceného jednak k portálu /l/, jednak na jedné z větví nekonečného pásu /10/ pohyblivě uloženého na...

Odsávací zařízení s dvojkanálovým absorpčním tlumičem hluku, zejména pro stomatologické odsávačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217395

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tomiš Vladislav, Nedorost Pavel, Marcinka Peter

Značky: stomatologické, zejména, tlumičem, dvojkanálovým, odsávačky, zařízení, odsávací, absorpčním, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zdravotnické techniky a týká se zařízení s dvojkanálovým tlumičem hluku, zejména pro stomatologické odsávačky. U toho zařízení se řeší odhlučnění motoru při nasávání a vysávání vzduchu v dvojkanálovém tlumiči, který je vytvořen v základně odsávacího zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v základně odsávacího zařízení je vytvořen první zalomený kanál pro nasávání chladicího vzduchu a druhý zalomený kanál pro...

Samostaviteľný odsávací nástavec vrtných súprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 214128

Dátum: 01.07.1984

Autor: Nikov Jordan

Značky: samostaviteľný, odsávací, nástavec, súprav, vrtných

Zhrnutie / Anotácia:

Samostaviteľný odsávací nástavec vrtných súprav vyznačujúci sa tým, že pozostáva z plášťa (l), opatreného poddajnou tesniacou hmotou (10) na svojom spodnom obvodě a hrdlom na pripojenie odsávacej hadice (22), ktorý je prostredníctvom spodného kruhového prstenca(2) a horného kruhového prstenca (3) uložený na guľovom prstenci(4), ktorý je pomocou spojovacieho hrdla (5) uchytený na spodný koniec lafety (6).

Odsávací zařízení pro termické odjehlování strojírenských součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224162

Dátum: 01.07.1984

Autor: Oždian Bedřich

Značky: termické, strojírenských, odjehlování, odsávací, součástí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací zařízení pro termické odjehlování strojírenských součástí vyznačené tím, že sestává ze sacího tělesa (7) napojeného na sací potrubí (2) a opatřeného kruhovými otvory v horní i dolní stěně, které je umístěno s minimální vůlí na pracovní komoře (4), uzavřené přítlačným talířem (5), přičemž mezi spodní stěnou sacího tělesa (7) s kruhovým otvorem a spodním okrajem pracovní komory (4) je vytvořena sací štěrbina.