Patenty so značkou «odrazné»

Odrazné stínítko pro čtecí zvětšovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245130

Dátum: 15.12.1987

Autor: Elek Sándor

MPK: G02B 27/02, G03B 21/28, G03B 27/70...

Značky: čtecí, prístroje, zvětšovací, stínítko, odrazné

Text:

...výskresu vyplýva, je Odrazné stínítko tvořeno plochým nosným rámem 3,který lmá v příčrném kolmém řezu profil píslllelle U. V jeho vdně 31 je upraven obdélníkový výřcz 32, odpovídající svými rozměry rozměrůní kopírovaného formátu na zinnkoVem papíru 12, který je uložen těsně pod uvedeným dnem 31. Na jednom konci .nosného ráínu 3 je jnříčííě Líložena Odvíjecí cívlna 4, spojená s napínací kladlkoíí 41 a uváděna do rotaačního pohybu ľBgL 1 l...

Optické odrazné čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246286

Dátum: 13.03.1986

Autori: Cook Martin Christopher, Bradshaw Janice

MPK: G10H 3/03, G02B 27/02, H04N 9/12...

Značky: čidlo, odrazné, optické

Text:

...odrazné čidlo na obr. 1, rozdíl spočíva pouze V tom, že maska 8, kterou je optické odrazné čidlo opatřeno, je tvaro 4vána prostorově ve tvaru části pláště válce. Alternativní prostorové tvarování masky 8 může být ve tvaru hranolu.Ve variantním uspořádání může být maska 8 opatřena nejméně jednou tvarovou štěrbinou 81 takových geometrických tvarů,u nichž je v okrajových částech šířka tvarové štěrbiny 81 rozšířena, jak je znázorněno na obr. 3....