Patenty so značkou «odporu»

Zapojenie na meranie penetrometrického odporu pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6904

Dátum: 03.10.2014

Autor: Hrubý Dušan

MPK: G01N 33/24, G01N 3/42

Značky: odporu, zapojenie, pôdy, penetrometrického, meranie

Text:

...a prispôsobenie optoelektronického snímača k analógovo-číslicovému prevodníku vylúčiť a pripojiť ich priamo. Súčasťou optoelektronického snímača sily je tyč s penetrometrickým kužeľom s vrcholovým uhlom 30 ° podľa normy ASAE S 313.1, ktorá je všeobecne uznávané ako svetový štandard.Ulrrazvukový snímač vzdialenosti je použitý na meranie hĺbky pôdy a jeho výstup je pripojený na analógový vstup mikrokontroléra. K zápisu novej hodnoty...

Zariadenie na meranie izolačného odporu napájacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5492

Dátum: 09.08.2010

Autori: Vodička Petr, Burda Martin, Doubek Pavel, Šrotýř Milan, Prokopec Radek

MPK: G01R 31/08, G01R 31/00

Značky: odporu, meranie, izolačného, napájacích, zariadenie, sústav

Text:

...50 Hz počas 1 minúty. Druhý kondenzátor C 2 spoluvytvára s väzobným rezistorom 2 napäťový delič, ktorého funkciou je prepäťová ochrana štvrtého spínača S 4. Za rovnakým účelom je spoločný bod druhého spínača S 2 a prvého referenčného rezistora 3 pripojeného k druhej svorke SlB meranej napájacej sústavy 1 cez prvý kondenzátor C 1 pripojený k spoločnému bodu prvého spínača Sl a prvej zemniacej svorky ZA.Analogickým spôsobom sú na...

Zariadenie na meranie odporu pri potiahnutí cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10762

Dátum: 04.06.2008

Autori: Ruscio Dani, Danzi Basilio

MPK: A24C 5/34

Značky: meranie, zariadenie, odporu, potiahnutí, cigarety

Text:

...a pretínajúci prvý priechod, v druhom priechode je uložený uzatvárací člen selektívne pohyblivý medzi otvorenou polohou a uzatvorenou polohou, v ktorej uzatvára prvý0007 Výraz odpor pri potiahnuti je v opise použitý na označenie rozdielu v statickom tlaku fajčiarskeho výrobku, keďustálené prúdenie vzduchu pri 17,5 mililitroch za sekundu (ml/s)prechádza cez fajčiarsky výrobok podľa ISO 95 l 2. Odpor pripotiahnutí je vyjadrený v mm...

Schodisková sedačka so zariadením na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14210

Dátum: 11.08.2006

Autori: Dietz Timothy, Schrand Steven, Chambliss Charles Scott

MPK: A61G 5/06

Značky: brzdenie, dráhy, zariadením, schodisková, klznej, sedačka, odporu, nastavenie

Text:

...100 si do nej môže osoba bezpečne sadnúť a prepraviť sa na zvolené miesto. Osobu sediacu v schodiskovej sedačke možno predovšetkým jednoducho prepraviť hore a dole schodiskom.0009 Pri uskutočneniach schodiskovej sedačky 100 zobrazených na obr. č. l až 4 sú súčasťou hlavného rámu 102 aj ľavý a pravý oporný článok 120 a 122, spodný priečny článok 124, horný priečny článok 126 (najlepšie ho vidno na obr. č. 3) avýškovo nastaviteľná rukoväť...

Spôsob tepelného spracovania platinových drôtov na zabezpečenie stabilizácie elektrického odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284764

Dátum: 10.10.2005

Autori: Lapin Juraj, Borovička Milan

MPK: G01K 7/18

Značky: elektrického, tepelného, drôtov, stabilizácie, odporu, spôsob, platinových, spracovania, zabezpečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vhodným tepelným spracovaním platinových drôtov je možné získať drôty, ktoré sa vyznačujú vysokou štruktúrnou a odporovou stabilitou v priebehu dlhodobého použitia pri teplotách do 110 °C. Tepelné spracovanie pozostáva z rekryštalizačného žíhania zvinutých platinových drôtov v Bridgmanovej peci pri maximálnej teplote v peci 1500 °C až 1750 °C v ochrannej atmosfére argónu. Po stabilizácii pri teplote žíhania počas 10 až 15 minút sa zvolenou...

Plavidlo so vzduchovými komorami na zníženie odporu medzi trupom a vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11224

Dátum: 11.02.2005

Autori: Kwakernaak Willem, Boon Cornelis Arie Adrianus

MPK: B63B 1/38

Značky: trupom, zníženie, komorami, odporu, vodou, medzi, vzduchovými, plavidlo

Text:

...dnom pri nízkych hladinách vody, ako V prípade nízkych hladín riek.0011 US-A 3 714 918 opisuje plavidlo s uzavretým plávacim telesom, na ktorého spodnej strane je množstvo profilov. Tieto profily sú v otvorenom spojení s okolím, a môžu sa teda naplniť vodou. Napustením vzduchu do týchto profilov dôjde k ich vyprázdneniu a môže sa vytvorit vzduchová záclona na zníženie trecieho odporu medzi trupom a vodou. Nevýhodoutohto plavidla je, že tieto...

Zariadenie na reguláciu hydraulického odporu horákov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3847

Dátum: 07.07.2004

Autori: Jurínyi Ľudovít, Barakhtenko Gennadiy, Martakov Vadym

MPK: F23D 14/00

Značky: hydraulického, horákov, odporu, reguláciu, zariadenie

Text:

...prúdenia vzduchu.Systém presúvania plynovćho kolektora umožňuje optimalizovat tepelný 1 aerodynamický režim procesu horenia homogenncj zmesi. Vonkajší plynový kolektor je vyhotovcný v tvare valcovitého prstenca, k vnútornému plášťu ktorého sa hermcticky montujú trúbkové prvky s otvormipre výstup plynu. Intenzita homogenizácie zmesi je zabezpečovaná minimalizovaním priemerov otvorov pre výstup plynu pri ich rovnomemom rozložení V priečnom...

Systém merania a indikovania zmien odporu živého tela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18688

Dátum: 19.03.2004

Autori: Stinnett Richard, Lillehaugen Trent, Temples John, Hubbard Lafayette Ron Di

MPK: A61B 5/05

Značky: živého, indikovania, merania, odporu, systém, zmien

Text:

...zariadeniami, ako sú zariadenia zobrazené a opisané v US 4,459,995 a že možno využívať akýkoľvek rad číslic, písmen alebo iných značiek usporiadaných okolo akéhokoľvek výhodného oblúka bez odchýlenia sa od ducha vynálezu.-3 0014 Pár elektród 30 a 32 je odpojíterne pripojených na konektor 34 na zadnej strane skrinky 12 a sú prispôsobené tak, aby ich držala auditovaná osoba, Akákoľvek a všetky z množstva iných metód pripevnenia na živé...

Spôsob kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, meracie zariadenie a koľajový stabilizátor na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282733

Dátum: 28.10.2002

Autori: Lichtberger Bernhard, Theurer Josef

MPK: E01B 35/12, E01B 27/17, E01B 35/08...

Značky: stabilizátor, meracie, koľajový, koľaje, tohto, spôsobu, priečneho, odporu, spôsob, vykonávanie, kontinuálneho, posuvu, zariadenie, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, pričom sa koľaj prostredníctvom budiča (21) kmitov uvádza do vodorovného kmitania, prípadne vibrácií, prebiehajúceho priečne na pozdĺžny smer koľaje, sa výkon potrebný na prevádzku budiča (21) kmitov registruje ako nameraná hodnota korelujúca s odporom priečneho posuvu. Pri meracom zariadení je k hydraulickému systému (10) priradený tlakový snímač (24) na zisťovanie prevádzkového...

Detekcia podpovrchových kontrastov merného odporu s aplikáciou na lokalizáciu tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 620

Dátum: 09.09.2002

Autori: Wright David Allan, Ziolkowski Antoni Marjan, Hobbs Bruce Alan

MPK: G01V 3/02

Značky: kontrastov, odporu, lokalizáciu, tekutin, podpovrchových, aplikáciou, detekcia, měrného

Text:

...sounding Geophys. J. lnt., 146, 217-236.14 Zio|kowski, A., Hobbs, B.A., Andrieux, P., Riiter, H., Neubauer, F., a Hordt, A.,1998. Delineation and monitoring of reservoirs using seismic and electromagnetic methods projekt číslo OGI 0305 l 92/NL-UK, záverečná odbomá správa pre Európsku Komisiu, máj 1998.15 Wright, D.A., Zio|kowski, A., a Hobbs, B.A.,.2001, Hydrocarbon detection with a multi-channel transient electromagnetic survey...

Zariadenie na meranie izolačného odporu a/alebo elektrických vlastností dielektrických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2792

Dátum: 12.02.2001

Autori: Petrilák Ján, Hurta Ferdinand

MPK: G01R 27/16, G01R 27/08

Značky: meranie, zariadenie, elektrických, materiálov, izolačného, odporu, vlastností, dielektrických

Text:

...technického riešenia, analógovo-číslicový prevodník,riadiaca jednotka a pamäť tvoria samostatné častí alebo sú v dvoch častiach.Výhodou zariadenia podľa tohoto technického riešenia. je možnosť zrnerať hodnotu izolačného odporu meraného objektu aj v prípade nelineárnych elektrických veličín s požadovanou triedou presnosti, pričom pri syntéze modelu meraného objektu sa získajú hodnoty prvkov s priamym fyzikálnym významom. Potom,...

Zařízení pro měření elektrického přechodového odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260247

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pitter Jaroslav, Masařík Vladimír

MPK: G01R 27/14

Značky: odporu, přechodového, měření, elektrického, zařízení

Text:

...referenční elektrody je zakončena polokulovitou pozlaconou plochou, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, žehorní část referenční elektrody přechází v píst suvnč uložený ve válci, izolovaném vůči nosnému rámu průchodkou, přičemž spodní část válce je opatřena nejméně jedním uzavíratelným otvorem.Zařízení podle vynálezu umožňuje jednoduché a spolehlivá měření elektrického přeohodového odporu hez složitého mechanického nebo...

Kontinuálny sledovač zemného odporu alebo odporu vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1834

Dátum: 06.05.1998

Autor: Jurčovič Ján

MPK: G01R 27/16, G01R 27/20

Značky: odporu, vedenia, sledovač, zemného, kontinuálny

Text:

...sústav alebo v spoločných uzemňovacích sústavách nad 10 000 m 2 tvorených vzájomne prepojenými náhodnými a strojenými zemničmi sa zemný odpor nemeria a je problematické odmerať samostatný zemnič. Preto nie je potrebné ani možné trvale sledovat zemný odpor uzemnenia celej sústavy prípadne jednotlivých zemničov, ale v praxi je nutné zaistiť spoľahlivosť pripojenia na uzemnenie u jednotlivých zariadení - napríklad aktívne jednozvodové...

Nastavovacie zariadenie magnetického odporu magnetického obvodu v magnetickom ventile

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1731

Dátum: 04.02.1998

Autor: Capel Denis

MPK: G05D 16/20, F16K 31/06

Značky: magnetického, obvodů, odporu, ventile, nastavovacie, zariadenie, magnetickom

Text:

...konštrukcia tam znázorneného modulujúceho regulátora tlaku sa v zväčša zhoduje s konštrukciou staršieho prihláseného patentu DE195 15 286 A 1, takže tu môžeme vynechať podrobný opis činnosti. Regulátortlaku, podľa tohoto technického riešenia, na vytvorenie ovládacieho tlaku plynového ventilu, ktorý je ovládaný pomocou membrány, je východiskový tlak ovládacieho regulátora tlaku vyvolaný prostrednictvom elektromagnetického linéárneho...

Paralelná kombinácia vírového prietokomeru a nepremenlivého hydraulického odporu pre meranie prietokov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 524

Dátum: 10.08.1994

Autor: Kovář Karel

MPK: G01F 1/32

Značky: vírového, nepremenlivého, prietokomeru, prietokov, meranie, paralelná, hydraulického, kombinácia, odporu

Text:

...V obidvoch vetvách odpovedajú zoblasti,kde veľkost súčiniteľov hydraulických odporov potrubia alokálnych tlakových strát na Re nezávisí bude pomer hydraulických odporov v obidvoch vetvách konštantný.Celkový prietok sa do hlavnej vetvy a do vetvy by-passu rozdeli v pomere prevrátených hodnôt ich hydraulických odporov.(Presnejšie Pomer druhých mocnín prietokov cez hlavnú trasupotrubia a cez by-pass sa bude rovnať pomeru prevrátených...

Zapojenie meracieho prístroja na meranie priechodového odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 236

Dátum: 09.09.1993

Autor: Barna Jozef

MPK: G01R 27/08

Značky: zapojenie, meranie, priechodového, prístroja, meracieho, odporu

Text:

...v tom. že V obvode sekundárneho vinutia transformátora sú sériovo zapojené dva odpory, z ktorých jeden je etalónový a druhý je neznámy priechodový odpor. Etalónový odpor je prostredníctvom prispôsobovacích obvodov zapojený na AU prevodník. Druhý neznamy priechodový odpor je prostredníctvom prispůsobovacích obvodov napojený na ďalší AD prevodník. Uvedené prevodníky sú napojené na pamäť, ktora je pripojená na Výstupný displej.Výhodou takto...

Združený indikátor elektrického napätia, odporu, fázy a poradia fáz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 139

Dátum: 11.08.1993

Autor: Vostřák Miloš

MPK: G01R 19/155, G01D 7/08, G01R 15/12...

Značky: elektrického, odporu, fázy, poradia, indikátor, združený, napätia

Text:

...(380 V) napětí a odporu v elektrickém obvodu o hodnotě menší než 59011. Dále sdružený indikátor umožňuje zjištovat fázi a sled fúzí. Mimo to lze sdruženćho indikátoru použít jako ruční svítilny. Manipula ce se sdruženým indikútorem je velmi jednoduchá, jeho provoz nevy žaduje prakticky žádnou údržbu, je vytoučono vadná monipulace a výhodou je i dostupná ceno vo srovnání napr. 5 prístroji zahraničními a tuzemskou součústkovou základnou.Přeh...

Spôsob kompenzácie vplyvu odporu vedenia na výstupný analógový signál snímača fyzikálnych veličín a zapojenie na uskutočneneie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280149

Dátum: 15.07.1992

Autor: Kňazovický Pavel

MPK: G01D 3/028, G01D 3/02

Značky: spôsob, fyzikálnych, veličin, snímača, vedenia, kompenzácie, zapojenie, výstupný, spôsobu, tohto, analogový, vplyvu, signál, uskutočneneie, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Na kompenzáciu vplyvu odporu pripojovacieho vedenia na výstupný analógový signál snímača fyzikálnych veličín sa vytvorí pomocný nulový potenciál pre elektronické obvody vlastného snímača, ktorý sa udržiava na rovnakej hodnote, ako je potenciál vodiča spojeného s nulovým potenciálom zdroja, pričom je pomocný nulový potenciál od vodiča spojeného s nulovým potenciálom zdroja oddelený vysokou impedanciou. Zapojenie na uskutočnenie tohto spôsobu je...

Zákluzová brzda s regulátorem počátečního odporu uvnitř pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270292

Dátum: 13.06.1990

Autor: Čech Vladimír

MPK: F41F 17/12

Značky: počátečního, regulátorem, brzda, uvnitř, zákluzová, pístů, odporu

Text:

...tlaku p dochází také k vytlačování hydraulické kapaliny z prostoru 3 před pístom okolo těla pístu Q, zejména drážkami o proměnné hloubce mj vypracovanými vo stěně brzdového válce 3 do prostoru 3 za pístem. Relativní pohyb regulačního pístu § vyvolává postupné otvírání průtočných otvorů hp, kterými začíná proudít hydraulická kapalína z prostoru 3 před piatom přes průtočné otvory gv vypracovanáv těle pístu 3 do prostoru É uvnitř pistnice...

Zákluzová brzda s regulátorem počátečního odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270291

Dátum: 13.06.1990

Autor: Čech Vladimír

MPK: F41F 17/12

Značky: počátečního, odporu, regulátorem, brzda, zákluzová

Text:

...pružin. Část vzduchu je protlačována škrtícím otvorem gs do atmosŕéry. Brzdný odpor zákluzové brzdy na počátečním úseku je úměrný pracovní ploše píetnice s pístem 3 při zákluzu a tlaku p. Tlak p je úměrný tlaku pR, ktorý je určen konetrukčními parametry regulátoru počàtečniho odporu. zejména velikosti škrticích otvorů ga a 3,předpětí, tuhosti a okamžitému stlačení regulačního prvku Z, pracovní ploše regulačního pístu § a objemu válcového...

Zapojení pro měření odporu číselnice, zejména tlačítkových telefonních přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270025

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jirout Luboš

MPK: G01R 27/08

Značky: zapojení, tlačítkových, číselnice, zejména, telefonních, odporu, měření, přístrojů

Text:

...uroít hodnotu odporu číeelníoa tlaoítkovýoh telefonních prístrojů pri volbě. Dále umožňuje eutomatizoveturćení hodnoty odporu, napr. pripoužit( anolonově-čínllonvdho pravodníku na místě měľíoího obvodu, přičemž vyhodnoooní lzu provúat počítačem.Na výkrasu je schamatioky znázorněn príklad zapojení podla vynalezu.V zapojení podle vynalazu je výstup napajecího obvodu i pŕipojsn ke vstupu telefonnĺho prístroje 1 pres predradný odpor 3, ktorý je...

Zapojení elektrického obvodu pro identifikaci rotorového odporu vektorově řízeného asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268334

Dátum: 14.03.1990

Autori: Slezák Karel, Přikryl Hynek, Rádek Igor

MPK: H02P 5/00

Značky: vektorově, motorů, rotorového, asynchronního, řízeného, zapojení, identifikaci, elektrického, obvodů, odporu

Text:

...łádane hodnoty budícího a nouentovčho proudu ze součadnč soustavy rotující synchronní rychlostí na žàdsnł hodnoty tří fâzových proudů. V rozdíloven členu § proudu se provede porovnání žádanć a skutečně hodnoty proudu a je získàna odchylka fàzovčho proudu, ktera je vstupní hodnotou bloku Q regulàtoru proudu. Zde je proveden regulační algoritmus a jeho výstupen je požadovaná hodnota íóxového napětí. Blok Z ízolačního zesilovače ajíštuje...

Způsob měření tepelného a kontaktního odporu Gunnových diod a zařízení pro toto měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267811

Dátum: 12.02.1990

Autor: Provazník Josef

MPK: G01R 21/00

Značky: zařízení, kontaktního, gunnových, odporu, měření, způsob, tepelného

Text:

...co možná největší napětí. V případě Gunnových diod je nutné z hlediska možností měřící aparatury použít vždy jen podprahové napětí, které je například pro diody pro 3 cm pásmo 3 V, protože žatím nelze s požadovanou přesností měřit proudy a napětí v oblastí 10 GHz, kde by se Gunnovo dioda rozkmitala po přiložení vyššího nuž prahověho napětí. Dokonce ani V blízkosti prahového napětí není měření příjemné z hlediska automatického vyhledávání...

Zařízení k měření svodového odporu kondenzátorů s hodnotou vyšší než 10 12 ohmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267802

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kapitán Jiří, Zima Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: G01R 27/00

Značky: ohmů, odporu, hodnotou, kondenzátorů, svodového, vyšší, zařízení, měření

Text:

...připojen přes převodník § napětí na frekvenci a vyhodnocovací jednotka 2 se zobrazovaní jednotkou lg. Řídicí vstupy převodníku Ě napětí na frekvenci, vyhodnocovací jednotky 2 a zobrazovací jednotky lg jsou propojeny 5 řídicím výstupem kmitočtové ústředny ll, jejíž spinací výstup je spojen se spinneím vstupem spjncího relé 3. K měřicím svorkám ž, 5 je na obrázku připojen ideální kondenzátor 2 a svodnvá odpor Š.Mňřnný knndnn/âtnr, který jo na...

Obvod pro kontinuelní přepojení odporů a zrychlovače tramvají

Načítavanie...

Číslo patentu: 266611

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 15/32

Značky: odporu, kontinuelní, tramvají, zrychlovače, obvod, přepojení

Text:

...třetího stykače a přes náběhový odpor 55. Na zápornýpól generovaného napětí gg je zapojen jednak začátek gg druhé poloviny ggglzrychlovačepřes první kontakt łgg druhého stykače, jednak konec gg téže poloviny zrychlovače přes první kontakt łgg čtvrtého stykače a přes brzdovy odpor gg. Paralelně k náběhovému odporu BMje zapojen kontakt łgł prvního rozjezdového stykače, paralelně k brzdovému odporu je zapojen kontakt łgg druhého rozjezdového...

Piraniho vakuoměr s potlačením vlivu parazitních odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265619

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zelinka Karel

MPK: G01L 21/12

Značky: vakuoměr, potlačením, piraniho, vlivů, odporu, parazitních

Text:

...příkladného provedení Piraniho vakuoměru podle vynálezu.Piraniho vakuoměr podle vynálezu je v příkladném provedení tvořen měřicím můstkem l,uspořádaným v pouzdře vlákna 3 Piraniho měrky, a k měřicímu můstku l připojeným operačním zesilovačem 3 a diferenčním zesilovačem A e vyhodnocovacím obvodem §. Měřicí můstek l sestává z prvního referenčního rezistoru É, druhého referenčního rezistoru 1, kompenzačního rezistoru 3, tepelně závislého...

Zapojení pro měření odporu kapalného média vysokofrekvenční metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264578

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pleninger Miroslav, Valoušek Rudolf, Líbal Dalibor, Dostál Jaroslav, Pleschner Ivan

MPK: G01V 3/06

Značky: zapojení, kapalného, odporu, metodou, měření, vysokofrekvenční, media

Text:

...signálu je propojen ji s detektorem g vysílacího signálu, který je přípojen na výstupní N obvod 25 dále je propojen se vstupem kapaoitního snímače 1,jehož výstup je připojen k detektoru A přijímacího signálu. Jeho výstup je připojen k obvodu Ž teplotní kompenzace, jehož výstup je propojen s jedním vstupem zesi 1 ovače 1 regulační odchylky.Dŕuhý vstup je připojen. na zdroj § referenčního napětí a výstup je připojen ke vstupu řídícího...

Zapojení převodníku odporu na číslo s velkým rozsahem vstupních hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 264461

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jansa Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: rozsahem, hodnot, převodníku, číslo, odporu, velkým, zapojení, vstupních

Text:

...celého převodníku k mikropočítači, který přebírá nsměřená číslicová data k dalšímuPříklad provedení převodníku odporu na číslo s velkým rozsahem vstupních hodnot je proveden na příloženém výkrese, kde je znázorün základní zapojení.zapojení podle vynálezu sestává ze zdroje ł taktovacího kmitočtu, ktorý je spcjen s jedním vstupem vstupního hradla g vícebitového čítače Q s datovými výstupy 1. Výstup čítače 3 je spojen se startovacím monostabilním...

Reduktor čelního odporu vzduchu pro vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263447

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mrkvička Jan, Norek František

MPK: B60J 1/20

Značky: reduktor, čelního, odporu, vzduchu, vozidla

Text:

...Taková zařízení sou rozměrná a neskledná. Zaoblení čelI. vnich hran při ěsu nebo návěsu zmenšuge jejich ložný prostor.Největší odpor vzduchu má plocna s ostrými obrysovými hrana~ mi postavená kolmo na směr proudění vzduchu. Tuto plochu u vozidel tvoři čelní strana přivěsu, návěsu, přečnívajici čelní stěna valn ku s plachtou a podobné. Podle výsledku zkoušek v aerodynamickém tunelu lze tento odpor zmenšit zaobĺením hran. Toto zaobleni hran se...

Způsob stanovení optimální hodnoty kompenzačního odporu pro kompenzaci teplotní závislosti nuly u polovodičových snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263091

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dolina Jaroslav

MPK: G01L 9/06

Značky: stanovení, způsob, závislosti, kompenzaci, kompenzačního, hodnoty, snímačů, tlaku, polovodičových, teplotní, optimální, odporu

Text:

...automaticky, připojují odpory ze speciální odporové dekády.a pro každý odpor se zaznamená výstupní napětí snímače. Měření se provádí pro teplotu 20 °C a při teplotě, pro kterou má být snímač kompenzován. Tabulky zaznamenaných hodnot se porovnsjí a za optimální hodnotu odporu Hk se stanoví ta, při které jsou výstupní napětí snímače při obou teplotách shodná. Tato metoda je v porovnání s prvou přesnější v tom, že se můstek při měření...

Zařízení pro měření elektrického odporu antistatické pracovní obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262516

Dátum: 14.03.1989

Autori: Staroba Josef, Hradil Petr, Svozil Jiří

MPK: G01R 19/145, G01R 31/12

Značky: antistatické, elektrického, zařízení, měření, odporu, obuvi, pracovní

Text:

...i v patní části obuvi. Vypouklá styčná ploche zajišťuje spolehlivá dosednutí elektrodových terčíkñ na vnitřní plochu spodku obuvi. Paralelní připojení obou elektrických terčíků k měřicí jednotce zajiščuje výhodné výsledné vyhodnocování okamžitých hodnot průchozího elektrického odporu snímaných ze dvou míst spodku obuvi.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkrese, kde značí obr. 1 celkový nárys s blokovým...