Patenty so značkou «odporový»

Usporiadanie vodičov pre odporový spínací element s aspoň dvomi skupinami vodičov zo supravodivých vodivých pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10947

Dátum: 09.04.2009

Autor: Krämer Hans-peter

MPK: H01F 6/06

Značky: odporový, vodičov, skupinami, usporiadanie, supravodivých, dvomi, pásov, vodivých, aspoň, element, spínací

Text:

...znakmi, ktorým je daná vysoká dielektrická pevnosť pri kompaktnom uskutočnení, nižšej indukčnosti a nízkych strát striedavým pólom, pričom existujedobrá prístupnost chladiaceho prostriedku k použitým vodivýmUvedená úloha je vyriešená pre usporiadania vodičovodporového spínacieho elementu znakmi nároku 1.Usporiadanie vodičov podľa vynálezu pre odporový spinací element obsahuje aspoň jednu prvú a aspoň jednu druhú skupinu vodičov, ktorá je...

Odporový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 285859

Dátum: 30.08.2007

Autor: Gejdoš Marián

MPK: A63B 21/06

Značky: mechanizmus, odporový

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pozostáva z nosného rámu (1), v ktorom je otočne uložený centrálny hriadeľ (2), pevne spojený s kužeľovým navíjacím bubnom (3), vybaveným obvodovou vodiacou drážkou (4) v tvare skrutkovice. Na centrálnom hriadeli (2) je uložený tiež aspoň jeden valcový bubon (5). Napínacie lano (8) je spojené s jedným koncom aspoň jedného pružného lana (6).

Polymérový odporový vyhrievací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284357

Dátum: 12.01.2005

Autor: Eckman Charles

MPK: H05B 1/02, H05B 3/40, H05B 3/48...

Značky: vyhrievací, prvok, odporový, polymerový

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérové vyhrievacie prvky a ohrievače vody obsahujúce tieto prvky používajú vyhrievacie prvky (10), ktoré obsahujú elektricky vodivý odporový materiál (14) schopný ohrievať tekutiny. Prvky odporového materiálu (14) sú špirálovo vinuté, izolované a chránené polymérovou vrstvou (30) celistvo nanesenou cez odporový materiál (14). Vyhrievacie prvky (10) sú ľahké, lacné a minimalizujú galvanickú koróziu a usadzovanie vápenca bez toho, aby znížili...

Elektrický odporový vyhrievací článok a modul na ohrev kvapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2604

Dátum: 14.08.2000

Autor: Červenák Ján

MPK: H05B 3/48, H05B 1/00

Značky: elektricky, vyhrievací, článok, odporový, médií, ohrev, modul, kvapalných

Text:

...kvapalného média sa dosiahne to, že pri prechode cez modul musí prechádzať akocez priestor medzi vonkajším plášťom a krytom modulu, tak aj cez priestor vovnútri vnútorného plášťa článku.Predložené riešenie sa vyznačuje zvýšenou účinnosťou ohrevu kvapaliny,ktorá je výsledkom jednak zväčšenej teplovýmennej plochy článku a jednak zníženia tepelných strát, v dôsledku čoho je v priestore ohraničenom vnútorným plášťom článku kvapalné...

Prietokový odporový elektrokotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 324

Dátum: 12.01.1994

Autori: Bureš Miloš, Kalina Jiří, Bílý Miloslav

MPK: F24H 1/08

Značky: prietokový, elektrokotol, odporový

Text:

...patrónami 2, boli vychýlené od jeho osi minimálne o 1,5 - 2 mm. Vnútorný priemer rúrky vyhríevacieho meandra L musí byť väčší než priemer vyhrievacích patrón g o toľko, aby ho pretekané množstvo vody dostatočne ochladzovalo. Pred prívodnou rúrkou Q pre prívod vrátenej vody do vyhrievacieho meandra Ä je umiestnené obehové čerpadlo Q s podtlakovým spínačom 3. Prívodná rúrka § je umiestnená pri päte prvej vyhrievacej patróny g, zatiaľ čo...

Elektrický odporový topný článek s topnou částí na bázi disilicid u molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269093

Dátum: 11.04.1990

Autori: Holec Jiří, Knap Milan

MPK: H05B 3/40

Značky: elektricky, článek, bázi, částí, odporový, disilicid, topnou, topný, molybdenu

Text:

...003 B 1raaioká vložka uvnitř topne Eáeti topnáho článku aá podpornou funkci. Topný článek o topnou čáeti e přivodniai konci va tvaru trubky je anedno vyrobitelný a a aenłi poruchovoet v provozu. Topný článek a přivodniai konci, u nich je elektricky vodivý apoj pro vedon ve atajná plole a trubkovitou topnou ćaati. vykazuje delli provozni zivotnoet,zejaena při periodiokea provozu.Přikledná provedeni je popaáno dále a je eohoaetioky znázornůno na...

Odporový tenzometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258959

Dátum: 16.09.1988

Autor: Greipl Ervín

MPK: G01L 1/22, G01B 7/18

Značky: odporový, tenzometr

Text:

...tkaniny ze skla s vlákny v díagonále k citlivému směru tenzometru se dosáhne příznivčjšího modulu pružnosti tenzometru, Rýhováním povrchu tenzometru se zlepší vazha tenzometrus měřeným prostredím.Konstrukce odporového tenzometru podle vynálezu umožňuje používat jednoduchý výrobní postup, který dovoluje zlevnění tenzometrů,určených zejména pro zalévání.258 959 Příkladem konkrétního provedení je odporový drátovýtenzometr,1 epený acetonovým...

Topné keramické elementy pro elektrický odporový a indukční ohřev a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258943

Dátum: 16.09.1988

Autori: Tesařík Bohumil, Brožek Vlastimil, Nágr Jindřich, Baláž Milan, Hubáček Milan, Oboril Ján

MPK: C04B 35/58

Značky: elementy, výroby, odporový, indukční, způsob, elektricky, keramické, jejich, topné, ohrev

Text:

...ve směsi pre přípravu elektricky vodivé keramiky zastáva funkci pojiva,vodivost materiálu zajišiují boridy titanu a zirkonia. Halogenidy kovů alkalických zemin nebo alkalických kovů, s výhodou fluorid lithný zvyšují hutnost, respektive snižují pôtovi~ test keramického materiálu. Keramika připravená podle vynâlezu obsahuje maximálně 5 obj. pôrů. Vyšší pčrovitost je pro aplikace s roztavenými kovy nepřípustná.Způsob výroby a vlastnosti...

Spôsob výroby platinovej tenkej vrstvy pre odporový snímač teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 245549

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gloza Slavomír, Haberle Jioí, Machálek Antonín

MPK: C23C 14/00

Značky: tenkej, vrstvy, teploty, spôsob, výroby, snímač, platinovej, odporový

Text:

...vrstvy, z ktorej je možné uhotovit odpory s hodnotou W 1 o 0 1,3 850, s vlastnosťami vhodnými pre odporový snímač teploty. lzolačná podložka pre depozíciu platinovej tenkej vrstvy sa bombarduje iólnmi argonu, čím sa iónovo odleptajú povrchové vrstvy podložky. Týmto spôsobom sa získa atomárne čistý a mikroskopicky zdrsnený povrch podložky. Po 4tom sa podložka vyhreje na teplotu 200 až 600 °C a deponuje sa na ňu platinová tenká vrstva...

Odporový snímač teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244856

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bojanovský Josef, Faulhaber Ervín

MPK: G01K 7/16

Značky: teploty, odporový, snímač

Text:

...odporem l umístěným V prostoru měřeně teploty, složeným z měřicího odporu l. na nějř je seriově napojen první kondenzátor 3 a z druhého měřioího odporu l paralelné spojeného s druhým kondenzátorem 3,přičemž první měřicí odpor l je současně spojen s druhým měřicím odporem i a druhým kondenzátorem 3 a vývody prvního 1 druhého kondenzátoru 3 a 3 jsou napojeny na vyhodnocovací zařízení 4.Jako dvojitý měřicí odpor,l je použít komerčně vyráběný...

Indukčne odporový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238438

Dátum: 15.05.1987

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: G01F 1/56

Značky: prietokomer, odporový, indukčne

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčne odporový prietokomer je určený na meranie prietočných množstiev ľubovoľných kvapalín alebo plynov. Prietokomer pozostáva z dvoch transformátorov, ktoré sú vzájomne zviazané dvojicou rovnakých protichodne vinutých vinutí vyhotovených z trubky, materiál ktorej má vysoký teplotný súčiniteľ odporu. Trubkové vinutie je z hľadiska pretekanej látky zapojené v sérii.

Dotekové zařízení pro odporový ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 237954

Dátum: 15.09.1986

Autori: Achmetov Noil Robertovič, Komarov Alexandr Grigorjevič, Voronina Raisa Vlasovna, Baryšnikov Gennadij Fedorovič, Nedovizij Ivan Nikolajevič, Kaplan Semjon Borisovič, Ostapko Vladimír Makarovič

MPK: C21D 1/40, C21D 9/62

Značky: zařízení, dotekové, odporový, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Dotekové zařízení pro přívod elektrického proudu k pohybujícím se dlouhým výrobkům patří do oblasti odporového ohřevu kovových výrobků, zejména tepelného zpracování ocelového pohybujícího se drátu. Cílem je zjednodušení konstrukce dotekového zařízení, zvýšení přesnosti a spolehlivosti doteku. Dotekové zařízení obsahuje spřažené dotekové válečky bodového dotyku, válcové osy, na nichž jsou nasazeny válečky, na pájecí kartáče přítlačné pružiny....

Vysokonapěťový odporový a kapacitní dělič

Načítavanie...

Číslo patentu: 229243

Dátum: 01.03.1986

Autori: Pilka Vojtěch, Pištělka Milan, Lang Jiří

MPK: H01J 37/26

Značky: vysokonapěťový, kapacitní, dělič, odporový

Zhrnutie / Anotácia:

Dělič je určen zejména pro zdroje urychlovacího napětí, např. pro elektronově optické přístroje. Vynález popisuje konstrukční kombinaci a prostorové uspořádání děliče. Podstatou děliče je, že sériově zapojená odporová tělíska a sériově zapojené kondenzátory jsou nasunuty v izolačních trubicích vedle sebe navinutých do spirály na vodivém krytu zdroje urychlovacího napětí a překrytých vodivým pláštěm. Dělič je určen zejména pro zdroje...

Odporový dělič vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221341

Dátum: 15.01.1986

Autor: Šálek Robert

Značky: odporový, dělič, napětí, vysokého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje odporový dělič vysokého napětí vytvořený řetězcem sériově zapojených odporů zabudovaných v izolační hmotě, například ve tvrditelné pryskyřici. Podstatou vynálezu je, že odpory děliče jsou před propojením a zalitím tvrditelnou pryskyřicí sestaveny vedle sebe do tvaru meandru a opatřeny silikonovou trubičkou přesahující oba konce odporu o 5 - 30 % jeho délky. Vynález je určen zejména pro odporové děliče stabilizovaných...

Integrovaný odporový dělič napětí pro elektrovakuová zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219638

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jedlička Michal, Zikeš Václav, Janatková Hana

Značky: odporový, elektrovakuová, dělič, integrovaný, zařízení, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný odporový dělič napětí pro elektrovakuová zařízení, umístěný uvnitř jejich vakuového obalu. Tento dělič se uplatňuje zejména v elektronových násobičích, v elektrostatických válcových zrcadlových energetických analyzátorech, cykloidálních hmotových spektrometrech a hmotových spektrometrech typu omegatron. Při použití tohoto integrovaného odporového děliče napětí je proud uvolňovaných molekul z celého děliče v rozmezí 1019s-1 až 0 s-1...

Elektrický odporový ohřívač cukroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219231

Dátum: 15.08.1985

Autori: Krajčovič Zdeněk, Dyntar Jaroslav

Značky: odporový, elektricky, cukroviny, ohřívač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického odporového ohřívače cukroviny, zejména pro ohřev zadinových cukrovin před jejich odstřeďováním. Ohřevem se dosáhne snížení viskozity zadinové cukroviny, což umožňuje její snadnější odstředění. Sestává z vnější a vnitřní elektrody Vnitřní elektroda je na obou svých koncích opatřena nosnými čepy uchycenými na dvou elektricky vodivých průchodných držácích, které jsou připevněny na elektricky vodivé kroužky upevněné na...