Patenty so značkou «odporového»

Spôsob odporového – vtláčacieho zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7270

Dátum: 03.01.2008

Autor: Kniat Hans-josef

MPK: B23K 11/00, B23K 11/26

Značky: zvárania, odporového, vtláčacieho, spôsob

Text:

...zalisovať do otvoru.0008 US-A-2005 0127044 ozrejmuje spôsob odporového - vtláčacieho zvárania, pri ktorom sa na seba vzájomne pritláčajú dve konštrukčné časti s presahom. vzájomne pritláčané styčné plochy vedú zvárací prúd, takže sa tieto styčné plochy natavujú a vzájomne paralelne usporiadané pláštové p|ochy,prebiehajúce paralelne so smerom vtláčania, sa zvaria. Pre zváranie musia byť konštrukčné časti navzájom veľmi presne vyrovnané,...

Zapojenie obvodu odporového filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278144

Dátum: 18.11.1992

Autor: Jajcaj Gregor

MPK: H03H 11/12

Značky: zapojenie, obvodů, filtra, odporového

Zhrnutie / Anotácia:

V zapojení je neuzemnená svorka (1) spojená jednak s derivačným zosilňovačom (2), jednak s integračným zosilňovačom (3). Výstupy z derivačného a integračného zosilňovača sú privedené na deličku (4) zabezpečujúcu podiel veľkosti signálov prichádzajúcich z derivačného zosilňovača (2) a integračného zosilňovača (3). Výstupný signál z deličky (4) je privedený na obvod (5) zabezpečujúci odmocninu veľkosti signálu prichádzajúceho z obvodu (5). Výstup...

Způsob lokalizace a odstranění poruchy odporového meandru při výrobě tenkovrstvých rezistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269712

Dátum: 14.05.1990

Autori: Piroutek Jan, Malec Zdeněk

MPK: H01C 3/12

Značky: meandru, lokalizace, rezistorů, výrobe, poruchy, tenkovrstvých, odporového, odstranění, způsob

Text:

...diagnostikovet.Na obr. l je vyznačena topografie elementárního děliče při diagnostice a na obr. 2 je znázorněno náhradní zapojení elementárního děliče. číselná aymbolika je pro oba výkresy shodná. Elementární dělič se skládá z odporového mesndru§,g, který je překlenut odporovými propojkami § 1 a opatřený diagnostickými kontakty§,§ Ž Na diagnostické kontakty je připojen zdroj konstantního napětíl, mezi kontakty,3 a §je připojen voltmetr 5...

Obkročná tvarová zváracia elektróda odporového bodového zvárania a spojov natupo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261683

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bilský Milan, Ruža Viliam

MPK: B23K 11/30

Značky: odporového, tvarová, obkročná, zvárania, natupo, elektroda, bodového, spojov, zváracia

Text:

...elektrický zvárací pirúd preteká len dvomi kontaktovacími plochami zváracích elektród priamo do jedinej vrstvy zvarku, a metalurgický tok pri premiešaní nataveného kovu má orientáciu hlavne v smere quázikolmou na smer toku elektrického zvárlacieho prúdu,a nie v smere quázisúh-lasnom, ako pri klasickom odporovom bodovom zváraní preplátovaných spojov. Fixačné »odporové bo 4dové zvarové spoje pritom môžu plniť viacero funkcii. jednou z nich...

Elektricky polovodivé nekovové jádro odporového kabelu pro odrušené zapalovací soustavy výbušných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256780

Dátum: 15.04.1988

Autori: Juračka František, Štefek Jiří, Brebera Stanislav

MPK: H01B 3/48

Značky: polovodivé, soustavy, zapalovací, odrušené, elektricky, výbušných, motorů, kabelů, nekovové, odporového, jádro

Text:

...odpaření vo~pvdy pružný povlak, který se ohýbáním neláme a při stárnutínekřehne, takže nedochází k jeho vyprašování. Vysoká adheže akrylového kopolymeru ke skleněným a syntetickým vláknům umožňuje stočít jádro zapalovacího kabelů bez dalšího zpevnění, jakým je oplet, impregnace, případně vytlačení krycípolovodivé plastová nebo elastomerové vrstvy. Další výho dou zapalovacího kabelu podle vynálezu je, že élektríckýj odpor kabelu se nemění V...

Způsob současného nastavení přesných hodnot elektrického odporu a jeho teplotního součinitele u měřicího odporového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Majtán Ján

MPK: H01C 17/22

Značky: odporu, měřicího, nastavení, způsob, přesných, teplotního, odporového, elektrického, součinitele, hodnot, prvků, současného

Text:

...můstku na nulovou hodnotu se použije teplotně nezávislý kovový odpor. Výhodou zde jsou menší rozměry a hmotnost kompenzačních odporů, a tím í lepší teplotné dynamické vlastnosti snímače. Z nezbytnosti realizovat tyto kompenzační odpory s přesnými individuálními hodnotami zvlášť pro každý případ však vyplývají vyšší náklady. Ani při uvedeněm zpüsobukompenzace se však nedosáhne potřebných přesných hodnot, neboč spojení uvedených odporůs...

Zapojení linearizátoru odporového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241763

Dátum: 10.08.1987

Autor: Kirchner Stanislav

MPK: G01K 7/16

Značky: teploměru, zapojení, linearizátoru, odporového

Text:

...teploměru je připojen výstup negativního impedančniho konvertor, který má na svém vstupu přípojen druhýodpor. V Á Na přippjeném výkrešu obr. T znázorňuje principiální zapojení linearizace podle vynálezu a na obr. 2 je konkrétní příklad zapo jení VReferenční napětový zdroj 1 přes prtníodpor g napájí odporoýýtep 1 oměr 2, který je do obvodu zapojen pomocí proudových svo- × a napětové svorky à, Q je připojen negetivni imitančnítvořený operačním...

Napínací mechanizmus odporového pásika zariadenia na zváranie fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239190

Dátum: 15.05.1987

Autori: Konečný Jaroslav, Václav Štefan

MPK: B29C 65/02

Značky: odporového, zváranie, zariadenia, napínací, fólie, mechanizmus, pásika

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je napínanie odporového pásika bez nepriaznivého ohybu, čím sa zabráni jeho poškodeniu. Uvedeného účelu sa dosiahne napínacím mechanizmom odporového pásika zariadenia na zváranie fólie, ktorého podstatou je, že na spodnej čeľusti sú upevnené príchytky, na ktorých výkyvne sú uložené odpružené ramená. Na ramenách je upevnený odporový pásik.

Sposob odporového výstupkového zvárania medi s hliníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248568

Dátum: 12.02.1987

Autori: Juričkovič Ján, Višňovec Ján

MPK: B23K 11/20

Značky: spôsob, odporového, zvárania, výstupkového, hliníkom

Text:

...nerozoberateľný spoj nevyžaduje údržbu, má niekeľhonšaobne dlhšiu životnost ako skratke» vane spoje a umožnuje dosiahnuť úsporu elektrickej energie.Na pripojených obrázkoch predstavuje obr.l bočný pohľad a obr.2 rez hranolom z medi a hliníkovej páenice pred zváraním.Na medenom hranole 1 aa vytvorí výetupok alebo najviac 3 výetupky g trieakovým obrábaním. V prvom prípade bol vytvoreným 3 24 a 553 výatupok g šírky 1,5 m a výšky 3,2 mm....

Zapojení elektronicky řízeného odporového děliče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236593

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kraus Jiří

MPK: H02P 13/30

Značky: elektronický, odporového, zapojení, napětí, děliče, řízeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronicky řízeného odporového děliče napětí, u něhož je zdroj vstupního napětí připojen přes odpor na výstupní svorku zapojení a současně na odpory jednotlivých větví děliče, jejichž druhé vývody jsou připojeny vždy na pár polovodičových spínačů, přičemž druhé vývody prvních spínačů z každého páru jsou spojeny s invertujícím vstupem operačního zesilovače s velmi vysokým vstupním odporem, jehož neinvertující vstup je spojen s nulovou...

Zapojení obvodu pro připojení odporového snímače teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229598

Dátum: 15.09.1986

Autor: Martínek Radislav

MPK: G01K 7/20

Značky: snímače, teploty, zapojení, připojení, obvodů, odporového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření teploty převáděné přes odporový snímač na elektrický napěťový signál. Obvod je vytvořen ze zdroje napětí, ke kterému je připojen srážecí odpor, za nímž jsou připojeny dvě paralelní větve s řádově rozlišnými hodnotami odporů. Ve větvi s nízkým odporem je zapojen odporový snímač teploty v sérii s odporem, s nímž má pro začátek rozsahu stejnou hodnotu. V druhé větvi jsou dva můstkové odpory vysoké hodnoty doplněné...

Způsob odporového přivařování elektrických kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219214

Dátum: 15.08.1985

Autor: Tmé Miroslav

Značky: způsob, kontaktů, přivařování, odporového, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit jednoduchým způsobem odporové přivařování elektrických kontaktů obsahujících stříbro, se svářecí podložkou, z níž vystupují bradavky, na poniklovaný držák ze železa, mědi nebo měď obsahujících slitin pomocí svářecích elektrod. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že jako svářecích elektrod se použije sintrované směsi 80 % hmotnostních prášku wolframu a 20 % hmotnostních prášku mědi.

Zapojení signalizačního obvodu pro indikaci zkratu nebo přerušení vedení odporového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225945

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tlučhoř Drahoslav

Značky: odporového, zkratu, čidla, přerušení, zapojení, obvodů, vedení, signalizačního, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení signalizačního obvodu pro indikaci zkratu nebo přerušení vedení odporového čidla, sestávající z indikačního členu, v jehož obvodu je zapojeno odporové čidlo, ze součtového členu, zdroje stejnosměrného přídavného napětí a klopného obvodu, vyznačené tím, že vstup indikačního členu (1) je připojen k jednomu pólu napájecího stejnosměrného zdroje a výstupní svorka (5) indikačního členu (1) je spojena s jedním vstupem součtového členu (2), k...

Způsob linearizace statické charakteristiky odporového snímače teploty a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225667

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tesař Jindřich

Značky: linearizace, zapojení, způsob, snímače, odporového, charakteristiky, provádění, statické, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob linearizace statické charakteristiky odporového snímače teploty, vyznačený tím, že k původnímu signálu nelineárního průběhu odporového snímače teploty se přičte odchylka nelineárního signálu od linearity zajištěná experimentální.

Zariadenie na programovanie zváracieho cyklu odporového zváracieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 222551

Dátum: 01.02.1984

Autori: Uhrík Marián, Krajmer Anton, Bystrický Valter

Značky: odporového, programovanie, zariadenie, cyklu, zváracieho, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na programovanie zváracieho cyklu odporového zváracieho stroja pozostávajúce z časovacieho člena tlakového programu, zo spínačov regulátorov tlaku a spínača programu zváracieho prúdu, vyznačujúce sa tým, že na časovací člen tlakového programu /34/ je napojený volič programu /35/ spojený so spínačom regulátora druhého tlaku /22/ a so spínačom programu zváracieho prúdu /18/ pre alternatívnu voľbu spínania zváracieho prúdu v priebehu...