Patenty so značkou «odpojení»

Zařízení pro automatické odpojení trakčních motorů při tažení vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268319

Dátum: 14.03.1990

Autori: Danzer Jiří, Kropáček Jan, Šnebergr Jiří, Štěrba Ladislav

MPK: B60L 15/10, B60L 3/04

Značky: tažení, automatické, vozidla, odpojení, trakčních, zařízení, motorů

Text:

...obvodu 3 logiky težení, jehož třetí vstup 3 je přípojen k prvniuu výstupu gł bloku g rychlosti vozidla, jehož vstup je přípojen ke evoroe 5 rychlosti vozídle.«Ke svorce § zvoleného sněru je připojen jednak druhý vatup gg obvodu § logiky připojení. jednak druhý vstup gg obvodu g logiky odpojeni, jehož první vstup gł je připojen k výstupu paměti 5. vstup odpojovacího ventilu 1 je připojen k výstupu obvodu § 1 ° 91 kY °dP°J° 1 a Jłhož třetí...

Zapojení pro vyhodnocení a signalizaci odpojení čí ztráty kapacity akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265939

Dátum: 14.11.1989

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: G01R 17/00, H01M 10/48, H01M 10/46...

Značky: vyhodnocení, akumulátorů, zapojení, signalizaci, odpojení, ztráty, kapacity

Text:

...§ a vyhodnocovací obvod A.Napájecí zdroj l slouží k napájení k němu připojenému zařízení a k dobíjení a udržování akumulátoru g. Akumulátor g je zdrojem energie pro napájené zařízení při výpadku napájecíJe spojen s napájecím zdrojem l přes primární vinutí gl, které může být zapojeno l napájí též generátor 3 střídavého napětí, 3. Primární vinutí âł představujeho zdroje l. v kladné nebo záporné větvi. Napájecí zdroj jehož výstup je spojen s...

Zařízení pro ochranu a signalizaci o havarijním odpojení kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256923

Dátum: 15.04.1988

Autori: Usyskin Alexandr, Plaksin Nikolaj, Lev Boris, Pitonov Jevgenij

MPK: F04B 49/00

Značky: havarijním, odpojení, zařízení, ochranu, kompresoru, signalizaci

Text:

...noracnrb Tnparpon, Heoöxouo Haxarneu na xnonxy 18 pasopnarb ero nana nnrannn. nposepxa ncnpanuocwu rnpampouon nponssomnrcn naxnrneu na Knonxy 13, gpwopan sammxaem nenb nwaxnn KBTYNKH npomexyrouuoro pene 14 - pene cpaöarunäew n cnonum pasnxawmnnn xenraxraum 15-17 orxnmqaer-pesncropu â,6,8 nennweneä Hanpnxewun om Muuyca Hcfounuxa nnrauun. Ha ynpannamme snexrponu wuparpouon nonaerca nonoxuwensmň norenunan n on samnramwcn. ľacnrcn rnpawpouu...

Zařízení pro odpojení pružení kolového podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253257

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tiltsch Heinz, Rolf Rüger, Görsch Joachim, Espenhahn Klaus

MPK: B61F 5/38

Značky: odpojení, kolového, podvozku, zařízení, pružení

Text:

...Haxonrca pacnónoxennuñ na TpaBepCe 3 cmepuqecxaa oñonouxa T 2. Ecnu Ann orxnmqennn noaecxu 3 mauraeTcnmTeMnenL 8, 253257~qecTha cxneuuoró cpecwna 16.mecrnocnux xoonux qacTeñ, a npu ynenuwennm cncreuu - H Ann eme ĎOHBWHX xononmx ~uacTeü. ~ ~ , ~T 0 mapoaóň CGPMGHT 11 nasu Wepea càepuqecxyn oôonošxy 12 Ha TpaBepCy 3 H oroauraer paMy Tenexn 1.c nnnroaux peccop~ 2. 1PaMa renemxu 1 oöopyonana B oömen n menou Ann usoñpaxenuoro ua pHc.2 pacnonoxennn...

Zapojení pro automatické odpojení napájecího napětí elektronického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240042

Dátum: 01.06.1987

Autor: Málik Ladislav

MPK: H02H 7/20

Značky: zařízení, automatické, elektronického, zapojení, napájecího, napětí, odpojení

Text:

...a přes osmý odpor gg na kolektor pátého tranzistoru Qâ, jehož emitor je připojen na bázi šestého tranzistoru.2 §. Emitor šestého tranzistoru gg je připojen na klednou svorku Q zdroje, k níž je přes druhý kondenzátor gg připojena báze pátého tranzistoru 22.První tranzistor Q je otvírán kladnými nepěřovými impulsy přicházejícími na vstupní evorku ł. Záporný potenciál z kolektoru prvního tranzistoru 2 je přiveden přes třetí odpor 33 na bázi...

Zapojení pro odpojení přijímače od přenosového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 250846

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mlejnek František, Kadlas Oldřich

MPK: H04B 3/20

Značky: zapojení, odpojení, media, přenosového, prijímače

Text:

...kterým se ovladají diody nebo multiplex. obě zapojení dobře zpracovávají jen malé signály na kabelu. Při vysílání jsou přetílene. Tím dochází K oarazitnímu přenosu signálu z vysílače do vlastního příjímače.Účelom vynálezu je odstranit uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu se toho dosahuje tím, že na výstup vysílače je přípojen vstup voorkovaeího zesilovače, na jehož blokovací vstup jsou přípojeny blokovecí obvody a jehož výstup je...

Zařízení k odpojení řízené skupiny náprav vícenápravových prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232499

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bastl Vladimír, Valenta Milan

MPK: B62D 7/20

Značky: prostředků, vícenápravových, náprav, řízené, odpojení, zařízení, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odpojení řízené skupiny náprav vícenápravových prostředků pro přepravu břemen. Zařízení je tvořeno pákovým systémem, který dovoluje spojení nebo rozpojení pák, které jsou napojeny na přední a zadní skupiny řízených náprav a tím zablokování či uvolnění zadní skupiny řízených náprav. Spojení, případně rozpojení pák se uskutečňuje přesunutím ozubeného věnce nebo čepu, který je spojen s ovládacím válcem. Zařízení lze...

Zapojení pro připojení a odpojení periferie počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229303

Dátum: 01.03.1986

Autor: Chrastina Miroslav

MPK: H03K 17/296

Značky: zapojení, odpojení, počítače, připojení, periferie

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstup elektronického spínače je připojena periferie s cívka relé, přičemž periferie je spojena s počítačem a vstup elektronického spínače je spojen se síťovou zástrčkou jednak přes kontakty druhého relé a jednak přes vypínač, jehož pomocný kontakt je spojen s ovládacím vstupem elektronického spínače. Hlavní výhodou vynálezu je možnost odpojit a znovu připojit kteroukoliv periferii za chodu počítače pro potřeby oprav a údržby, což je...

Dispečerské zařízení s možností odpojení účastnických stanic v místech se zvýšeným nebezpečím

Načítavanie...

Číslo patentu: 223935

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vontor Radomír, Hříbek Bohumír

Značky: místech, odpojení, zařízení, účastnických, nebezpečím, možností, zvýšeným, dispečerské, stanic

Zhrnutie / Anotácia:

Dispečerské zařízení s možností odpojení účastnických stanic v místech se zvýšeným nebezpečím, k hlasitému symplexnímu hovorovému spojení na hlubinných dolech mezi obsluhou ovládacího pracoviště a účastníky z jednotlivých důlních pracovišť, vyznačené tím, že jednotlivá účastnická vedení od koncových stanic (1) jsou na účastnické simplexní sady (2) dispečerské ústředny (3) připojena přes blokovací pole (4) tvořené elektronickými vypínači (5), s...

Zapojení pro odpojení ochranného uzemnění vestavěné do katodického ochranného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 226728

Dátum: 01.11.1984

Autori: Nehézvegyipari Kutató Intézet, Kiss Akos, Horváth Márton

Značky: zapojení, vestavěné, ochranného, systému, odpojení, katodického, uzemnění

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro odpojování ochranného uzemnění, vestavěné do katodického ochranného systému mezi ochranné uzemnění a chráněné zařízení, vyznačující se tím, že odpojovací zařízení (2) je tvořeno polovodičovými spínacími prvky a je zapojeno mezi ochranné uzemnění (3) a chráněné zařízení (1).

Zařízení k odpojení membránových pulsátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222981

Dátum: 01.09.1984

Autori: Milde Klaus, Spillecke Volkmar, Parnack Manfred

Značky: pulsátorů, membránových, odpojení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je široké využití odpojování pulsátorů s pneumatickým ovládáním jak při obvyklém dojení, tak i při použití automatického systému sejmutí dojicích přístrojů. Zařízení k odpojení musí být lehké a pohodlné, aby mohlo být využito v přenosných zařízeních, předpokládajících sběr mléka potrubím nebo do konví. Technický úkol spočívá v tom, aby byl využit elektrický nebo pneumatický impuls od kontrolního přístroje toku mléka nebo od...

Výtlačný prvek se šikmou uzavírací hranou pro odpojení válce ve vstřikovacích čerpadlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225351

Dátum: 01.08.1984

Autor: Wolf Friedrich

Značky: odpojení, válce, vstřikovacích, šikmou, hranou, prvek, čerpadlech, výtlačný, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Výtlačný prvek se šikmou uzavírací hranou pro odpojení válce, používaný u čerpadel vysokého tlaku diezelových motorů. Vynález se týká vytlačného prvku se šiknou uzavírací hranou pro odpojení válce diezelového motoru, přičemž v čerpadle vysokého tlaku všechny písty čerpadlových prvků se otáčejí o jeden a tentýž úhel, a u jedné časti výtlačných prvků v režimu běhu naprázdno a nízkého zatížení není efektivní aneb pouze málo efektivní výtlačný chod...