Patenty so značkou «odplyňování»

Zařízení pro odplyňování a rozdělování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255763

Dátum: 15.03.1988

Autor: Panchártek Zdeněk Ing

MPK: B01D 50/00

Značky: odplyňování, kapalin, zařízení, rozdělování

Text:

...nádoby. Je výhodné, aby potrubí pro přívod kapalné směsí bylo zaústěno pod hladinu kapaliny v nádobě v hloubce závislé na fyzíkàlních vtastnostech dělených kapalín. ° Výhody zařízení pro odplyňování a rozdělování kapalín podle vynálezu spočívají v tom, že zavedením kapalné směsi na-2255 763 sypanou náplň dochází k jejímu intenzivnimu odplyňovâni a soub časně k uklidnění toku, což má za následok dokonalejší rozdělení kapalín, resp zkrácení...

Nádoba pro vakuové odplyňování, zejména kontaktních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246763

Dátum: 15.12.1987

Autor: Antl Ladislav

MPK: B01J 3/03

Značky: kontaktních, zejména, materiálů, odplyňování, vákuové, nádoba

Text:

...připojeném výkresu je uveden řez nádobou podle vynálezu před zatavením. Na obr. 1 je víčkuo vně pláště a na obr. 2 vičko uvnitř pláště.Provedení evakuované nádoby je patnné z pripojených obrázků.Plášt 1 nádoby tvoří trubka z plastického kovu, nejlépe mědí, se dnem 2. Objem ná 4doby je pod horní okraj naplněn k-ontaktním materiálem 4, který má být po odplynění lslisvováxn a svařen. Na horní straně nádoby je suvně nasazeno horní víko 5 tvaru...

Zařízení k odvzdušňování a/nebo odplynování, zvláště k absorpčnímu odplyňování soustav potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251062

Dátum: 11.06.1987

Autor: Roffelsen Franciscus

MPK: F16H 9/20, F16K 24/04

Značky: zařízení, potrubí, absorpčnímu, zvláště, soustav, odplyňování, odvzdušňování

Text:

...na ní navlečeného plováku.Zahnnutím dolního konce svfslé plovákové jehly v narážku je dána nejnižší možná poloha plováku vůči svislé plovákové jehle a jeho zachycení na Iľlĺ, jehož výhodou je výrobné nejjednodušší opatření.Podle dalšího Význaku vynálezu je dol ní konec svislé plovákové jehly zah-nut do jostrého úhlu V pruživou náhražku, ina nl navlečeného plováku.Rovněž výhodné a montáž ulehčující je zahlnutí svislé plovákove jehly jako...

Způsob odplyňování nebo odvzdušňování a naplnění kapalinou vnitřních prostorů těles, zejména pro hydraulické zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236590

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01N 3/10, G01M 3/00

Značky: prostoru, odplyňování, kapalinou, odvzdušňování, zkoušky, vnitřních, hydraulické, zejména, naplnění, způsob, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá zejména do oboru hydraulických zkoušek a týká se zejména dostatečného odvzdušnění nebo odplynění vnitřních prostorů těles a naplnění těchto prostorů kapalinou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že plnění vnitřních prostorů kapalinou se provádí ve dvou etapách, přičemž při prvním plnění se plní první část vnitřního prostoru V tělesa 1, zbývající část prostoru V se vakuuje a při druhém plnění se doplní kapalinou do plného objemu...

Způsob čerpání, odplyňování a aktivace snímacích elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220441

Dátum: 15.04.1985

Autori: Ladman Rudolf, Barborka Josef, Ohanka Bohumil

Značky: elektronek, aktivace, odplyňování, snímacích, čerpání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čerpání a odplyňování a aktivace snímacích elektronek, zejména vidikonového typu s nejrůznějšími typy targetů, vyznačený tím, že elektronka se umístí při čerpání, odplyňování a aktivaci termokatody ve vertikální poloze s targetem směřujícím proti gravitaci země a tepelný zdroj se umístí nad targetem na opačné straně elektronky.

Zařízení k odplyňování vrtného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220565

Dátum: 09.04.1984

Autori: Alechin Stanislav Afanasjevič, Bachir Vitold Michajlovič, Nadžimitdinov Anvar Chodžajevič, Tichonov Jurij Petrovič, Zadorožnyj Jurij Georgijevič

Značky: zařízení, odplyňování, roztoku, vrtného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odplyňování vrtného roztoku při vrtání ropných nebo plynových vrtů a může být použito v chemickém průmyslu nebo i v jiných průmyslových odvětvích. Cílem vynálezu je zvýšení stupně odplyňování vrtného roztoku při menších ztrátách. Novým aspektem předloženého vynálezu je to, že konické talíře, upevněné na pružně uložené hřídeli, mají funkci kladných elektrod a jsou spojeny s pneumovibrátorem a talíře upevněné na...