Patenty so značkou «odpínania»

Zapojenie samotestovacieho obvodu automatického odpínania záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259572

Dátum: 17.10.1988

Autori: Buchcár Anton, Fígel Rudolf, Janech Michal, Jurnečka Alexander

MPK: H02H 7/12

Značky: automatického, samotestovacieho, obvodů, zapojenie, odpínania, záťaže

Text:

...Tranzist-or 7 zostane vypnutý a-j po pripojení napätia zo zdroja 17 cez spínač Sl. Po onesakoreni danom RC členom lll, El spína relé 8. Kvntakrtom 14 oclpojí prívod napätia na rstup diferenciálíieho obvodu E. Na jeho výstupe sa objaví záporné napätie, ktorým sa zapne tranzistor 7. Tým sa cez diódu 12 a ,prepnutý kontakt 13 privedie kladné napätie na cievku relé 15.Po vychýleni potenciometra zadávacieho člena 5 z nulovej polohy prepína...