Patenty so značkou «odparovania»

Systém odparovania kvapalín zo záchytných nádrží pomocou odpadového tepla z kogeneračnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5247

Dátum: 07.09.2009

Autor: Výboh Dušan

MPK: C02F 1/04, B01D 1/00, C02F 1/16...

Značky: tepla, odpadového, odparovania, systém, nádrží, pomocou, záchytných, kogeneračnej, kvapalín, jednotky

Text:

...skládkového plynu. Ďalej je potrebné vytvoriť primárny a sekrmdámy okruh, z ktorých primárny bude zabezpečovať teplo pre Sekundárny okruh. Primárny okruh je vytvorený odbočkou z chladiaceho okruhu kogeneračnej jednotky. Ďalšou súčasťou okruhu je sústava spojovacích potrubí so zabudovaným obehovým čerpadlom a výmenníkom tepla. Sekrmdárny okruh pozostáva z kolektora tvoreného kapilárnymi rohožami, ktoré sú zavesené na plavákoch tesne pod...

Spôsob výroby vrstiev oxidu kovu s vopred určenou štruktúrou postupom oblúkového odparovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16992

Dátum: 06.02.2009

Autor: Ramm Jürgen

MPK: C23C 14/08, C23C 14/34, C23C 14/32...

Značky: vopred, odparovania, oblúkového, vrstiev, strukturou, určenou, spôsob, oxidů, výroby, postupom

Text:

...fáze. Výhodná je pritom zliatina z hliníka a chrómu. Použitie terča s iba jednou lcryštalografickou fázou vedie podľa tohto spisu k podstatne lepším bodovým vlastnostiam katódy.0018 Úlohou predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob výroby vrstiev oxidov kovu pomocou oblúkového odparovania, pri ktorom je možné spoľahlivo vylučovať vrstvy oxidov kovu s vopred určenou kryštalickou štruktúrou.0019 Táto úloha sa rieši spôsobom s...

Spôsob prevádzky destilačnej kolóny na čistenie 1,2-dichlóretánu a na prepojenie odparovania hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13900

Dátum: 07.09.2006

Autori: Benje Michael, Petersen Sven, Kammerhofer Peter

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: prevádzky, prepojenie, destilačnej, čistenie, odparovania, kolony, spôsob, sodného, 1,2-dichlóretánu, hydroxidů

Text:

...zníženie potreby chladiacej vody. 0007 Vynález rieši túto úlohu tak, že kondenzačné teplo bridovej pary, ktoré pripadá destilačnému oddeleniu zložiek, ktoré majú teplotu varu nižšiu než EDC,sa aspoň čiastočne využíva na odparenie hydroxidu sodného, ktorý vzniká pri výrobe chlóru ako vedľajší produkt. Takáto destilačná kolóna je bežnou súčasťou takzvanej kolóny na látky snižšou teplotou varu rovnovážneho VCM-postupu. V rovnovážnom VCM postupe...

Spôsob odparovania prísad v kovovej tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: 278233

Dátum: 08.05.1996

Autori: Fehr Kurt, Pavlovsky Rudolf, Henych Ivo

MPK: C22B 9/00

Značky: tavenině, odparovania, spôsob, přísad, kovovej

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová tavenina sa privedie do prísady, ktorou je naplnená komora, usporiadaná vo vnútri nádrže a opatrená otvormi. Nádrž je udržiavaná vo zvislej polohe po určitý čas (t) vyjadrený v sekundách a vypočítaný podľa vzorca t = 68 x T(EXP 0.22) x A, kde 68 znamená koeficient, T znamená hmotnosť kovovej taveniny v tonách a A znamená koeficient stupňa odparovania použitej prísady. Pri použití horčíka ako prísady je koeficient A rovný 0,5 až 1,5. Pri...

Spôsob odparovania kyseliny octovej s koncentráciou vinylacetátu 0,1 až 5% hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233235

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kordík Jozef, Macho Vendelín, Ondruš Imrich

MPK: C07C 69/15

Značky: octovej, vinylacetátu, kyseliny, spôsob, odparovania, koncentráciou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odparovanie kyseliny octovej s nízkou koncentráciou vinylacetátu, pričom sa zvlášť hodí pre proces syntézy vinylacetátu adíciou kyseliny octovej na acetylén alebo štiepením etylidéndiacetátu. Na zamedzenie zhoršenia prestupu tepla alebo na zanášanie časti technologického zariadenia sa ku kyseline ocovej s obsahom vinylacetátu pridáva aspoň jeden antioxidant a/alebo inhibítor voľnoradikálových reakcií v množstve 1.10-3 až 1.10-1 %...

Obmedzovač odparovania paliva z palivových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 220863

Dátum: 15.02.1986

Autor: Garbierik Václav

Značky: palivových, nádrží, odparovania, obmedzovač, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obmedzovania úniku odpareného paliva z palivových nádrži. Obmedzovač podľa vynálezu je zariadenie opatrené prepušťacím a nasávacím ventilom a je napojené na hrdlo palivovej nádrže za účelom zabránenia voľnému úniku odpareného paliva. Tým sa dosiahne menšia strata paliva. Obmedzovač odparovania paliva podľa vynálezu je možné použiť u všetkých druhov nádrží vystavených tepelnému vplyvu.

Zariadenie na zlepšenie odparovania propanbutanu za nízkych teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 218643

Dátum: 01.06.1985

Autor: Repatý Jozef

Značky: zlepšenie, propanbutanu, odparovania, nízkých, zariadenie, teplot

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zlepšenie odparovania propanbutanu za nízkych teplôt, ktorého podstatou je, že medzi zásobník a spotrebič je vradený výparník pozostávajúci z odparovacej nádoby opatrenej telesom pre vyhrievanie na požadovanú teplotu. Zariadenie je možné použiť všade tam, kde ide o malé spotrebiče propanbutanu, ktoré majú spoľahlivo pracovať aj za nízkych teplôt okolia, ako napríklad v stavebníctve.