Patenty so značkou «odpájač»

Vonkajší jednopólový odpájač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3893

Dátum: 03.08.2004

Autori: Cziel Ján, Ivanko František

MPK: B60M 1/00

Značky: jednopólový, vonkajší, odpájač

Text:

...na obr. 1. Na obr. 4 je znázomený vonkajší jednopólový odpájač podľa technického riešenia, kde ízolátor prívodného vodiča je umiestnený vzákryte s ízolátorom pevného a pohyblivého kontaktu. Na obr. 5 je znázornený pôdorysný pohľad na samotný rám,znázomený na obr. 4 a na obr. 6 je znázomený bokorys odpájača, znázomeného na obr. 4.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV danom príklade prevedenia má vonkajší jednopólový odpájač rám 1...

Vonkajší odpájač na práce pod napätím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3545

Dátum: 01.07.2003

Autori: Wolf Július, Cziel Ján

MPK: H01H 33/00, H01H 33/02

Značky: práce, odpájač, napätím, vonkajší

Text:

...ktorýje upevnený na montàžnej stoličke.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAko je znázomené na obr. l, elektrické vedenie 11 prechádza pod vrcholom stlpa 2, je uchytene cez závesné izolátory 5 ku konzole vedenia 6 upevnenej na stlpe 2. V prípade opravy alebo výmeny prístroja je vedenie 11 premostené premosťovacímí vodičmi 1. Na vrchole stlpa 2 je umiestnený nosný kríž 4, na ktorý je pripevnený rám 3 odpájača. Na jednom konci rámu 3...